با حمایت ها ی  نفت برای رشد  و تعالی نیروهای بومی استان کرمانشاه رقم خورد

یادگار ماندگار

مشعل   با توجه به رویکردی که از سال 1400 به بعد به طور جدی در وزارت نفت دنبال شده است، طرح مهارت آموزی نیروهای حرفه ای مرتبط با طرح های نفت و گاز با همکاری سازمان های آموزش فنی وحرفه ای و استانداری ها در 7 استان کشور در حال اجراست. نخستین قراردادها از این مجموعه طرح ها به مردادماه 1400 برمی گردد که در قالب آنها شناسایی، آموزش و توانمندسازی 2 هزار و 500 نیروی مستعد و کارآمد بومی حوزه های فنی و تخصصی مورد نیاز صنعت نفت در استان کرمانشاه کلید خورد. دومین مرحله در نیمه دوم سال 1401 بود که قرارداد آن در استان های بوشهر، خوزستان، ایلام، فارس، کهگیلویه وبویراحمد و هرمزگان تعیین تکلیف شد و بر اساس آن هر یک از استان های بوشهر و خوزستان یک هزار نفر و بقیه استان ها نیز به تفکیک 500 نفر موظف به آموزش و تربیت نیروی انسانی بومی منطقه شدند.  درسفر به استان کرمانشاه با حضور در برخی مراکز آموزش فنی وحرفه ای این استان سعی کردیم تا ازنزدیک شاهد برگزاری کلاس های آموزشی و نحوه تدریس مربیان باشیم و دراین خصوص که این دست حمایت های نفت تاچه اندازه توانسته است در توانمند سازی نیروهای بومی کارساز باشد، دیدگاه های عزیز نوری، مدیرکل آموزش فنی– حرفه ای استان کرمانشاه، برخی روسای مراکز آموزش فنی –حرفه ای شهرستان های تابعه، همچنین جمعی از مربیان و کارآموزان را در گفت وگو با «مشعل» جویا شدیم که مشروح آن را می خوانید.