اهمیت و جایگاه پدافند غیرعامل در شرکت های پالایشی کشور تشریح شد

چتر  حمایتی  برای تاسیسات  پالایشگاهی

مشعل   صنعت پالایش به عنوان منبع اصلی درآمدزایی کشور، به دلیل حساسیت بالا و رویارویی آن با خطرهای احتمالی همچون اشتعال و انفجار در تاسیسات، همچنین حملات دشمن و آسیب پذیری در فضاهای سایبری، مصون بودن این صنعت را به وجود برنامه ای جامع و مدون درحوزه پدافند غیرعامل ملزم کرده و بنابر همین دلایل درشرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران وشرکت های تابعه آن، همچون دیگر صنایع راهبردی و مهم کشور، مدیریتی به همین نام (پدافند غیر عامل )فعالیت می کند تا افزون برشناسایی تهدیدها برای مقابله با آنها نیز برنامه داشته باشد. بنابراهمیت موضوع پدافندغیرعامل و نامگذاری برهمین اساس درتقویم ملی کشور (3 تا 10 آبان ماه) همزمان با نوزدهمین جام برتر اچ اس ای، آیین نکوداشتی به همین مناسبت باحضورجلیل سالاری، مدیر عامل شرکت ملی پالایش وپخش فراورده های نفتی ایران؛ مظاهرانصاری، مدیرکل اچ اس ای و پدافند غیرعامل  وزارت نفت و عبدالرحمن کشوری، معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور  برگزارشد. گزارش پیش رو چکیده ای است ازاین مراسم.

پدافند غیرعامل ازجمله اقدام های سازمانی است که کار های لازم و احتیاطی را برای جلوگیری از بروزخسارت های مالی به تجهیزات سازمان پوشش می دهد. جلوگیری کلی یا به حداقل رساندن میزان خسارت های جانی و مالی، مهم ترین هدف پدافند غیرعامل در هر مجموعه است و متخصصان فعال در این بخش همواره تلاش می کنند تا مجموعه خود را از خطرها و تهدیدهای داخلی وخارجی مصون نگاه دارند.  کاهش آسیب پذیری و تداوم فعالیت های ضروری به منظورحفظ ارزش های سازمانی، دیگر مواردی هستند که در حوزه پدافند غیرعامل قرار می گیرند.

  مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران با بیان این که شرایط این شرکت به دلیل نوع خصوصی سازی آن متفاوت است، گفت: درگذشته، بین مجری و بهره بردار ارتباط وجود داشت؛ اما اکنون شرکت های پالایشی، خود صاحب پروژه اند. به همین دلیل نگاه ها به پدافند غیرعامل نیز متفاوت است.  او با بیان اینکه به دلیل ناترازی در تولید و مصرف فراورده های نفتی، مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در آماده باش کامل قراردارد، ادامه داد: این شرکت درحوزه های عرضه، مصرف و تبدیل ناوگان با چالش هایی رو به روست؛ درگذشته روزانه  ۲۵۰میلیون لیتر نفت خام و فراورده های نفتی با استفاده از نفتکش های جاده پیما درسراسر کشورجا به جا می شد، اما اکنون این رقم جابه جایی به 740 میلیون لیتر رسیده است.

 ضرورت توجه به اچ اس ای در فرایند توزیع

امروزه شاهد تعرض به خطوط لوله هستیم و برای رفع این مشکل، حجم زیادی از ناوگان حمل باید ساماندهی شود، تا آنجا که 8500 نفتکش در تابستان جابه جایی سوخت را انجام دادند، این درحالی است که ظرفیت و شرایط در مبادی تولید، جوابگوی این حجم از تردد جاده ای نیست. این بخش دیگری از صحبت های مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران بود.  سالاری با اشاره به ضرورت توجه به بهینه سازی و مدیریت مصرف و اینکه درسال گذشته ۱۸ میلیارد لیتر سوخت مایع به نیروگاه های کشور تحویل شد، افزود: اکنون ممیزی هایی انجام شده است که این ممیزی ها باید حرفه ای، منصفانه، اثربخش و قابل توزیع باشد و گزارش های آن در اختیار مجموعه ها قرار گیرد. ضمن اینکه در این مسیر باید اقدام های اصلاحی انجام شود تا حقی از شرکت هایی که ممیزی می شوند، تضییع نشود.

وی در ادامه به پروژه محورنبودن برخی شرکت ها اشاره و تصریح کرد: اچ اس ای، موضوع مهمی است که لازم است در همه موارد، مورد توجه قرار گیرد و همه ملاحظات در ارزیابی های آنها دیده شود، همچنین برخی دستورالعمل ها که برای زمان خاصی تهیه شده، نیازمند بازنگری هستند.

  اچ اس ای یک ارزش است

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران با مهم برشمردن نقش اچ اس ای و نهادینه کردن فرهنگ آن درشرکت ها تصریح کرد: به اچ اس ای باید به عنوان یک ارزش نگاه شود باید ببینیم که در نردبان اچ اس ای جایگاهمان کجاست و دربین شرکت ها چه وضعیتی داریم وعملکردمان چه بوده است؟ یکی از اتفاق های مهم درمجموعه ها این است که جذب نیروی انسانی که پیرو قانون نفت بود، اکنون با قانون کار انجام می شوند.  سالاری با بیان اینکه درجذب نیروها باید اچ اس ای مورد توجه باشد، اظهار کرد: اگرچه به موازات گزینش، طب صنعتی انجام می شود؛ اما لازم است به اچ اس ای نیز توجه بیشتری شود.

 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری با حداقل حوادث

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به ایجاد شهرک های انرژی گفت: در این شهرک ها، شرکت های متفاوتی هستند و موضوعاتی که در پدافند غیرعامل باید دیده شود، در حوزه سایبری هم وجود دارد و باید ساختار مشترکی میان آنها ایجاد شود.  معاون وزیر نفت با اشاره به ضرورت توجه به شرکت های دانش بنیان و بومی سازی تجهیزات نیز گفت: برای اینکه فرایند عملیات و بهره برداری دچار چالش نشود و دقت ها نیز افزیش یابد، به آزمون هایی نیاز است.  مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران با بیان اینکه 10 تا 12میلیارد دلار سرمایه گذاری درشرکت های پالایشی محقق شده وحداقل حوادث را شاهد بوده ایم، ادامه داد: این نشان از بلوغی است که در مجموعه به آن رسیده ایم؛ اما نباید به نتیجه اکتفا کنیم؛ بلکه باید برای رسیدن به جایگاه مطلوب، افق را ببینیم.

وی تصریح کرد: به دلیل اهمیت پدافند غیرعامل و اچ اس ای، انتخاب رئیس این مجموعه درکشور به حاکمیت واگذارشده تا صلاحیت های فردی و تجربی لازم را داشته باشد.