به بهانه روز جهانی کودکان کار و خیابان

قربانیان بی تقصیر کف خیابان

چطور با کودکان کار و خیابان حرف بزنیم و برای آموزششان تلاش کنیم؟

مشعل: کودکان کار، ديگر به بخشي از المان هاي شهري تبديل شده اند و شهرهاي بزرگ و چراغ هاي قرمز و چهارراه هاي اصلي بدون اين کودکان در حالي که دستفروشي مي کنند، گل مي فروشند و يا آويزان خودروهاي عبوري هستند، قابل تصور نيستند. اين بچه ها ساعت کاري ندارند؛ از صبح تا شب در خيابان ها ديده مي شوند و برنامه اي براي زندگي جز پول در آوردن در طول روز براي جبران محروميت و يا حتي کتک نخوردن از کارفرمايشان ندارند. کتک خوردن از پدر و مادر يا کسي که کارفرمايشان شده و به آنها کار و جاي خواب داده، برايشان عادي است. اين کودکان، معمولا دچار ضعف جسمي و مبتلا به انواع بيماري هاي پوستي هستند و علاوه بر اين در معرض انواع آسيب هاي جسمي و روحي و بيماري هاي خطرناک قرار دارند. بر اساس آمار اعلام شده از سوي مراکز رسمي، نرخ ابتلاي کودکان کار و خيابان به ايدز 45 برابر نسبت به افراد عادي در جامعه بيشتر است. بر اساس آمار سازمان بهزيستي، بيشترين آمار کودکان کار و خيابان مربوط به گروه سني 6 تا 11 سال است، بنابراين مي توان گفت که اغلب کودکان خياباني، به دليل اينکه از سنين پايين کودکي زندگي در خيابان را تجربه مي کنند، از شانس يک زندگي رشد دهنده درکنار خانواده محروم شده اند و فرصت رشد و تکامل در کنار خانواده را از دست داده اند. بسياري از اين کودکان حق اصلي خود در تحصيل را نيز به دليل الزام به کار از دست مي دهند و همين بي سوادي، عاملي قطعي براي ماندگاري آنها در خيابان است. شايد اگر اين کودکان شرايط تحصيل داشته باشند، بتوانند متفاوت از زندگي والدين خود، شرايطشان را تغيير دهند؛ اما اين بي سوادي مهري بر تکرار زندگي تاسف آور والدينشان مي شود.  در سال هاي گذشته، گروه هاي مختلف مردمي و دانشجويان تلاش کردند تا خلأ هاي ناشي از اجرا نشدن درست قانون در مورد کودکان کار و حق تحصيل آنها را پر کنند. بسياري از اين کودکان فاقد شناسنامه و والدين مشخص و قابل اتکا هستند، به همين دليل، شرايط و توان تحصيل ندارند. در عين حال بسياري از آنها هم از مهاجران غير ايراني هستند، اين مراکز غير رسمي آموزشي توانسته براي کودکان کار بخشي از اين شرايط را جبران کند. به عنوان نمونه انجمن حمايت از کودکان کار، طرح آموزش با هدف سوادآموزي، مهارت آموزي، توانمندسازي، بالا بردن عزت نفس و خودباوري در کودکان کار را در دستور کار دارد و کودکان تحت پوشش انجمن هر روز به مدت 4 ساعت در کلاس هاي درسي و مهارتي شرکت مي کنند. هزينه هاي اين دوره ها نيز از سوي خيراني که با آنها در ارتباط هستند، جمع مي شود و در عين حال معلمان و کادر آموزشي هم افرادي داوطلب هستند.  بسياري از اين مراکز مردمي و غير دولتي، دوره هاي مختلف کلاس هاي آموزشي فوتبال، موسيقي، تئاتر، مجسمه سازي و ... را در کنار دوره هاي آموزشي و سواد آموزي براساس توانايي کودکان کار برايشان برگزار مي کنند تا شايد يکي از استعدادهاي آنها، جدا از تحصيل شکوفا شود و بتوانند شغلي براي خود به دست بياورند. در بسياري از موارد ديده شده که اين کودکان پس از تحصيلات ابتدايي، به دليل شرايط سخت زندگي ادامه تحصيل را مناسب خود نمي دانند و يا بر اين باورند که تحصيلات به درد زندگي آنها نمي خورد. از اين رو در بسياري از اين مراکز آموزشي تلاش شده تا براي گروه هاي سني نوجوان که تحصيلات ابتدايي دارند، آموزش فني و حرفه اي مرتبط با کسب و کار و آموزشي که ايجاد يک شغل را به دنبال داشته باشد، در نظر گرفته شود، با اين هدف که اين کودکان اگر شرايط ادامه تحصيل ندارند، بتوانند با مهارت آموزشي در يکي از شغل ها وارد بازار کار شده و ديگر مجبور به حضور در خيابا ن ها نباشند. در بيشتر موارد هم تلاش شده تا کمک هايي که به کودکان کار مي شود، با مشارکت خود آنها باشد و حتي خودشان در تامين هزينه ها و اجراي برنامه ها دخالت داشته باشند.  از سوي ديگر با توجه به اينکه بسياري از اين کودکان در شرايطي نامساعد و غير استاندارد زندگي کرده و بزرگ شده اند، از حداقل هاي آموزش و اطلاع از نياز اجتماعي برخوردارند، به عبارتي روش صحيح زندگي کردن را نمي دانند. در جريان اين آموزش ها اين کودکان علاوه بر تقويت عزت نفس و اعتماد به خود، ياد مي گيرند که به کسي اجازه ندهند از آنها به اشکال مختلف سوء استفاده کند. آنها معمولا به دليل شرايط پايين اجتماعي و محروميت نسبت به احقاق حقوقشان، کوتاه مي آيند، در صورتي که نبايد اينگونه باشد، به همين دليل در اين مراکز به اين کودکان موارد مختلف تضييع حقوق و زمينه هاي جلوگيري از آن را آموزش مي دهند.

با کودکان کار چطور برخورد کنيم؟

اما وقتي با يک کودک کار و خيابان که احيانا ظاهر و رفتار مورد قبول ما را هم ندارد، مواجه مي شويم، بايد چگونه برخورد کنيم تا علاوه بر رعايت احترام متقابل، اين کودکان هم آسيبي نبينند؟ در ادامه برخي از موارد لازم در ارتباط با کودکان کار را بازگو مي کنيم که هر کدام در شرايط متفاوتي کاربرد دارند.

*عکس گرفتن از آنها بدون اجازه کار درستي نيست، ولي مي توانيد با انداختن يک عکس دو نفري، سلفي و شوخي کردن نشان دهيد که از بودن با آنها خوشحاليد و قصد نداريد از آنها به عنوان سوژه اي در شبکه هاي اجتماعي استفاده کنيد.

*بهتر است لباس، خوراکي يا پول به آنها ندهيد؛ چون اين کار از سر دلسوزي است و به طور ناخودآگاه روحيه گدايي و وابستگي را در آنها تقويت مي کند.

*دلسوزي بيجا نکنيد و وارد فضاي شخصي آنها نشويد. سوال هايي نپرسيد که مجبور بشوند دروغ بگويند. درباره محل زندگي شان کنجکاوي نکنيد. آنها حتي اگر خانواده هم داشته باشند، مجبورند دروغ بگويند و اين سوالات آنها را بيشتر در شرايط تعارض قرار مي دهد.

*ممکن است اين کودکان رفتار ناهنجار داشته باشند؛ اما تا جايي که مي توانيد از رفتار خشن و تند با آنها يا ناسزا گويي جلوگيري کنيد. يادتان باشد که اين کودکان شيشه پاک کن يا گل فروش يا اسفند دود کن از ساعات اوليه روز در خيابان هستند و بيشتر عمرشان را در محيط هايي پر آسيب مي گذرانند.

*آنها را ناديده نگيريد و بي اعتنا نباشيد. اين کار باعث مي شود از مردم نااميد شوند و اعتمادشان به جامعه را از دست بدهند. اين بچه ها در صورت بروز مشکل نمي دانند بايد به چه فرد يا مرکزي مراجعه کنند. پس اگر در صورت بروز مشکل، شما هم بي توجه باشيد، آنها هيچ پناهي ندارند.

*اگر آنها چيزي مي فروشند يا کاري مثل شيشه پاک کردن انجام مي دهند، با آنها مثل يک فروشنده برخورد کنيد تا شخصيت و غرورشان حفظ شود.

* نگذاريد ازشما گدايي کنند. اگر به شما التماس مي کنند، توضيح بدهيد بايد جنسي را که مي فروشد، ببينيد که لازم داريد يا نه؟ اجناس بي کيفيت را نخريد. يادتان باشد که شما مددکار اجتماعي نيستيد و لااقل مثل يک انسان مي توانيد با اين بچه برخورد کنيد

 * از کلمات مودبانه استفاده کنيد. اين کودکان در محيط نا امن و پر آسيب خيابان چيزي غير از فحش و جمله هايي که مناسب سن آنها نيست، نمي شنوند و ياد نمي گيرند. پس اگر ما با احترام برخورد کنيم، متوجه مي شوند که همه مثل هم نيستند و افراد متفاوتي در اطرافشان زندگي مي کنند.

 

اپلیکیشن های ورزش در خانه

Home Workouts 

 

چند دقيقه ورزش ساده در روز مي تواند چند کيلوگرم کاهش وزن برايتان به ارمغان آورد. Home Workouts مجموعه اي از اين ورزش هاي ساده خانگي را به شما آموزش مي دهد که مي توانيد بدون وسيله يا با تکيه بر صندلي و ديوار منزل انجام بدهيد. براي آنکه حين ورزش تمرکزتان روي صفحه موبايل نباشد، اپليکيشن به صورت صوتي راهنمايي تان مي کند تا از ريتم حرکت نيفتيد. Home Workouts ورزش هاي هفت دقيقه اي و کوتاه آموزش مي دهد و پيش و پس از انجام ورزش ها به شما مي گويد که چگونه بدن تان را گرم کنيد و حرکات کششي انجام دهيد. خانم هاي خانه دار، سالمندان و ميانسالان کم تحرک، مخاطبان اصلي اين اپليکيشن هستند. هر چند که تمام افراد داراي اضافه وزن هم مي توانند از آن براي رسيدن به تناسب اندام کمک بگيرند. نصب و برنامه هاي اين اپليکيشن رايگان است و روي سيستم عامل اندرويد فعال مي شود.

30Day Fitness Challenge

 

30Day Fitness Challenge از سوي مربيان ورزش حرفه اي طراحي شده و تلاش مي کند که با آموزش حرکات درست، شما را به وزن و اندام ايده آل برساند. ورزش هاي اين اپليکيشن داراي سه سطح هستند، آسان و متوسط و حرفه اي. بسته به شرايط جسمي که داريد، بايد سطح مناسب را براي خودتان برگزينيد. اپليکيشن، زمان ورزش کردن را به شما يادآوري مي کند و مي توانيد پس از هر بار ورزش، وزن تان را در آن وارد کرده تا پيشرفت خود را روي نمودار ببينيد. نصب اين اپليکيشن، مراحل و برنامه هاي آن رايگان است و روي سيستم عامل iOS و اندرويد فعال مي شود.

 

داستان عکس

 مراسم راهپيمايي روز جهاني قدس سال 1398 روز جمعه 10 خردادماه علاوه بر شهر تهران در بيش از 950 شهر و مسيرهاي منتهي به ميعادگاه هاي نماز جمعه برگزار شد.

عکس: محمدرضا عباسي  خبرگزاري مهر