تهران، خیابان طالقانی، رو به روی ساختمان مرکزی وزارت نفت ساختمان شماره34 نفت - طبقه چهارم

اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اره کل روابط عمومی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
تلفن: 61626084
فکس: 66491309