شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب    

جمع آوري گازهاي مشعل ظرف 3 سال

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: بنابر تعهد و الزام، گازهاي مشعل ظرف سه سال آينده جمع آوري و مديريت پسماند نيز با روش هاي نو فراگير مي شوند. احمدمحمدي درديدار با محمدجواد اشرفي، مديرکل حفاظت محيط زيست استان خوزستان با تاکيد بر همکاري سازنده، مستمر و دوسويه دستگاه هاي اجرايي گفت: درشرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب براي انجام پروژه ها، دستورعمل ها و الزام هاي خاص زيست محيطي وجود دارد و همواره حداکثر مراقبت براي حفظ اکوسيستم درنظر گرفته مي شود. وي تصريح کرد: رعايت الزام هاي زيست محيطي ازسوي مناطق نفت خيز جنوب با توجه به شرايط خاص آن ازجمله وجود تأسيسات رو سطحي وساخت پروژه ها بايد سرلوحه کارهمه بخش هاي اين شرکت قرار گيرد. محمدي با اشاره به حساسيت هاي مسئولان محيط زيست استان خوزستان درباره آلاينده هاي صنعت نفت، برسخت گيري هاي لازم دراين زمينه تاکيد و تصريح کرد: اين نگراني ها، طبيعي است، زيرا حفظ محيط زيست نه تنها براي انسان ها، بلکه براي حيات همه موجودات کره خاکي موضوعي اساسي و دقت در اين حوزه ضروري است.

طرح هاي کوتاه مدت در کنار پروژه هاي بلندمدت

محمد جواد اشرفي، مديرکل حفاظت ازمحيط زيست استان خوزستان نيز گفت: باوجود اقدام هاي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب براي کاهش آلودگي هاي زيست محيطي، مطالبات مردم بيش ازفعاليت هاي انجام شده است. وي با اشاره به دغدغه ها ومحدوديت هاي مناطق نفت خيزجنوب افزود: درکنار اقدام ها و پروژه هاي اساسي و بلندمدتي که شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب درحوزه محيط زيست انجام مي دهد، اقدام هاي موثري همچون بهسوزي مشعل هاي گازکه پيش تردر واحد بهره برداري اهواز3 انجام شده است، مي تواند درقالب طرح هاي کوتاه مدت انجام شود. اشرفي توجه به انتخاب پيمانکاران توانمند در انجام پروژه هاي زيست محيطي، تغيير در فرايند فناوري هاي سنتي، تجهيز و راه اندازي ايستگاه پايش برخط (آنلاين) آلودگي هوا، ثبت فعاليت هاي صنايع در سامانه جامع پايش محيط انساني و دقت در انتخاب مشاوران زيست محيطي را از مهم ترين مباحث ضروري زيست محيطي برشمرد.  وي گفت: نگاه صنايع بايد به سمتي هدايت شود که توجه بيشتري به مردم و مناطق همجوار تاسيسات داشته باشند، به نحوي که آثار مثبت اين توجه در زندگي مردم و سرانجام خود صنايع مشاهده شود.

الزام به نهادينه کردن فرهنگ اچ اس اي

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب باتاکيد براهميت و نقش اچ اس اي در کاهش حوادث، برنهادينه کردن آن درسازمان تاکيد کرد. احمد محمدي درآيين تکريم ومعارفه رئيس اچ اس اي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب بابيان اين که اچ اس اي وظيفه اي مهم وحياتي به عهده دارد، گفت: اين مهم مي طلبد درتعامل با نهادهاي مرتبط مانندمحيط زيست و منابع طبيعي، همچنين بابرگزاري نشست ها وبررسي مسائل اين حوزه، در جهت الزام ها و اهداف اچ اس اي گام هاي اساسي برداشته شود.   وي با اشاره به جايگاه آموزش واهميت آن درحوزه اچ اس اي نيزگفت: آموزش از جمله موارد ضروري درهرسازمان است که با استفاده از آن مي توان افزون برارتقاي بهره وري، درجهت کاهش خطاي انساني نيزگام برداشت.

 

    پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت ايران 

25 طرح کلان پژوهشي در دستور کار

مديرپژوهش وفناوري شرکت ملي نفت ايران ازبرنامه‎ريزي براي اجراي 25 طرح کلان پژوهشي خبر داد.

ابراهيم طالقاني گفت: 25 پروژه کلان پژوهشي دراين مديريت تعريف شده است که دردل هر يک از اين پروژه ها طرح هاي جزئي تر و در ادامه پروژه هاي برنامه پنجم توسعه لحاظ شده است. وي اعتبار درنظر گرفته شده براي 25 پروژه کلان پژوهشي را رقمي افزون بر 70ميليارد تومان، هفت ميليون دلار و11ميليون يورو عنوان کرد.

طالقاني تصريح کرد: با وجود محدوديت درتامين منابع مالي، تلاش شده است اين طرح ها بر اساس يک برنامه ريزي مدون و اصولي، در سال جاري وسال آينده به صورت موازي اجرايي شوند تا يکباره نخواهيم همه پروژه ها را با يکديگر تامين اعتبار کنيم. وي طرح کيميا (سيالات مناسب هرزروي، سيالات فناوري سبک و فوق سبک، سيال فناوري لايه هاي شيلي، افزايه هاي سيمانکاري)، دمولسي فاير، ساخت بازوي بارگيري و نانوسيال مناسب براي ازدياد برداشت را از جمله طرح هاي مهم برنامه پنجم توسعه برشمرد. طالقاني همچنين از مطالعات يکپارچه ميدان هاي سيري سي، دي وئئ، جلوگيري از رسوب مواد و مخازن اس آر جي، فناوري ساخت دکل اچ پي 2000، همچنين صدور گواهينامه کيفيت، ساخت حسگرهاي آلاينده ها، مطالعات پالئوزوئيک، طرح مرواريد خليج فارس و ساخت ام سي اچ پي، به عنوان ديگر طرح هاي برنامه پنجم توسعه نام برد. به گفته طالقاني، برنامه ششم توسعه اين مديريت همسو با برنامه پنجم تدوين و براي اجرا به شرکت هاي تابع شرکت ملي نفت ايران ابلاغ شده است. مديرپژوهش وفناوري شرکت ملي نفت ايران با تاکيد برضرورت تعريف پروژه ها براساس اهداف شرکت ها افزود: تلاش شده است طرح هاي پژوهشي برنامه ششم توسعه مطابق با ماموريت و اهداف هر يک از شرکت هاي تابع شرکت ملي نفت ايران تهيه و اجرايي شود.  طالقاني گفت: دربرنامه ششم توسعه، چالش ها، نقاط قوت و ضعف برنامه پنجم دوباره بررسي و ارزيابي و اهداف برنامه ششم همسو با مشکلات موجود تدوين شده است.

 

    شرکت نفت مناطق مرکزي ايران

178ميليارد ريال صرفه‎جويي درسراجه قم

سرپرست مديريت امورفني شرکت نفت مناطق مرکزي ايران از178 ميليارد و 636 ميليون ريال صرفه جويي اقتصادي با تعمير تاج دوحلقه چاه در منطقه عملياتي سراجه قم خبرداد. غلامرضا نصيرايي بااشاره به همکاري واحدخدمات فني شرکت ملي حفاري ايران و واحد خدمات چاه هاي منطقه عملياتي سراجه قم، اظهار کرد: اين عمليات روي چاه هاي 11و14وبدون استفاده از دکل تعميراتي انجام شده است. وي گفت: تعميرتاج چاه هاي ياد شده نيمه فروردين ماه امسال دردستور کارقرارگرفته است. سرپرست مديريت امورفني شرکت نفت مناطق مرکزي ايران تصريح کرد: باتوجه به مشکلات مکانيکي ونشتي هاي داخلي شيرآلات تاج اين چاه ها، عمليات تعميري، پس ازبررسي هاي فني وبارعايت اصول ايمني حين عمليات سرچاهي/ درون چاهي انجام شده است.

نصيرايي گفت: پس از مهيا شدن شرايط عملياتي و ارسال تجهيزات مورد نياز، عمليات درمدت 20 روز و در پايان ارديبهشت ماه با موفقيت انجام شد.

وي با اشاره به هزينه يک ميليون و800هزاريورويي تعميرتاج اين چاه هابا استفاده از دکل تعميراتي اظهار کرد: اين عمليات با صرف چهار ميليارد ريال و صرفه جويي بيش از178 ميليارد ريال انجام شده است. نصيرايي همچنين ازآغازعمليات اجرايي تعميروتعويض تاج شماره 12 سراجه خبر داد. سرپرست مديريت امورفني شرکت نفت مناطق مرکزي ايران گفت: اين چاه نيزبامشکل نشتي خارجي، يکي ازشيرآلات تاج آن روبه روست و بررسي ها براي رفع مشکل آن در دست اقدام است. وي گفت: با توجه به درخواست مهندسي نفت براي ساخت دوباره خط لوله گودال سوخت چاه شماره12سراجه، اين خط لوله ازسوي منطقه عملياتي سراجه احداث و به زودي عمليات تعمير وتعويض شيرآلات آن با اولويت ايمن سازي کامل ستون چاه انجام خواهد شد. طرح راهبردي ذخيره سازي گازطبيعي درميدان سراجه قم، نخستين طرح تزريق وبرداشت گازدرکشور، کشورهاي عضو سازمان کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک) ومنطقه غرب آسياست.فاز دوم اين طرح نيز در دست برنامه ريزي و اجراست.

 

     شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون

جلوگيري از سوزاندن 4/1 ميليون بشکه نفت خام

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون گفت: بهره مندي از دستگاه فرآورش سيار نفت (MOT) درسال هاي اخير، سبب جلوگيري ازسوزاندن معادل 1.4ميليون بشکه نفت خام درمناطق عملياتي شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون شده است. غلامرضا مفيدي گفت: اين اقدام يکي ازمهم ترين فعاليت هاي شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون درمسير صيانت ازتوليد، عمل به مسؤوليت اجتماعي و حفظ محيط زيست است. وي ايفاي مسؤوليت اجتماعي سازمان در قبال مردم را يکي از برنامه هاي اولويت دارصنعت نفت اعلام واظهار کرد: ازآنجا که حوزه عملياتي شرکت بهره برداري نفت و گازکارون بخش وسيعي از مناطق مسکوني شهري و روستايي استان به ويژه اهواز پوشش مي دهد، اين موضوع اهميت عمل به مسؤوليت هاي اجتماعي را دوچندان مي کند و به همين دليل، همه تلاش ها درجهت جلب رضايت مجاوران تاسيسات وصيانت از دارايي هاي مردم جهت دهي شده است. مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگاز کارون با بيان اين که بومي سازي نوک مشعل هاي جديد درکشور نيزسبب بهسوزي گازهاي همراه شده است، درباره طرح جمع آوري گازهاي همراه نفت (آماي) گفت: با اجراي اين طرح، 90 درصد گازهاي ارسالي به مشعل جمع آوري شده است و 10درصد باقي مانده نيز در قالب تفاهم نامه جديد شرکت با پتروشيمي ها، با صرف حدود يک ميليارد دلار تا سه سال آينده جمع آوري خواهد شد. مفيدي به ديگر فعاليت هاي اين شرکت در حوزه مسؤوليت اجتماعي از جمله تخصيص 6 ميليارد تومان به طرح آبرساني روستايي، ساخت و بهسازي 21 واحد شامل مدرسه، مسجد و حسينيه روستايي و آبرساني روزانه به روستاهاي بخش غيزانيه با تانکر اشاره کرد و افزود: اين شرکت نسبت به خريد کالاي ايراني به ارزش 124 ميليارد تومان اقدام کرده که 92درصد آن از محل توليدات استان خوزستان تامين شده است.

 

    پخش فراورده هاي نفتي منطقه زاهدان

شناسايي بيش از 68 هزار کارت سوخت مهاجر

به دنبال اجراي طرح کدينگ کارت سوخت از دهم خرداد ماه امسال در سيستان وبلوچستان، تاکنون بيش از68هزارکارت مهاجر درمنطقه زاهدان شناسايي و از طرح کدينگ کارت سوخت خارج شده است. غلام محمد احمدي، مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه زاهدان گفت: باشدت گرفتن ورودکارت هاي سوخت مهاجر به استان سيستان و بلوچستان، در سال97 و امسال، طرح کدينگ کارت سوخت با هدف پيشگيري از ورود کارت هاي مهاجر اجرا شده است. احمدي با اشاره به موفقيت اين طرح گفت: با گذشت کمتر ازدو ماه از آغاز اجراي طرح کدينگ، تاکنون بيش از 68 هزار کارت سوخت مهاجر در منطقه زاهدان شناسايي و از سوخت گيري آنها درجايگاه ها جلوگيري شده است. وي با بيان اين که پايش کارت هاي سوخت مهاجر در منطقه زاهدان ادامه دارد، تصريح کرد: تاکنون به طورميانگين روزانه بيش از يک هزار کارت مهاجر شناسايي و از طرح خارج شده است. مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه زاهدان تصريح کرد: الزامي شدن استفاده ازکارت سوخت خودرو را که از 22 مردادماه امسال در تمام جايگاه هاي کشور آغاز شده است، گامي موثر براي پيشگيري از مهاجرت کارت هاي سوخت به مناطق مرزي و جلوگيري از قاچاق فراورده هاي نفتي عنوان کرد. با اجراي طرح کدينگ در سيستان و بلوچستان فقط خودروهايي که داراي شماره پلاک يا آدرس استان باشند مجاز به سوختگيري در جايگاه هاي سوخت هستند و ديگر خودروها از جمله خودروهاي مهمان و خودروهاي فاقد کارت در جايگاه هاي ويژه اي که به اين منظور در نظر گرفته شده است، مي توانند سوخت گيري کنند.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي

احداث 5 باب آبشخور حيات وحش

شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي با هدف صيانت ازمحيط زيست و عمل به مسؤوليتهاي اجتماعي، پنج باب آبشخورحيات وحش در منطقه عملياتي پارسيان احداث کرد.

احداث اين آبشخورها که اقدامي انساني درجهت عمل به مسؤوليتهاي اجتماعي وصيانت از محيط زيست به شمارمي رود، باهمکاري محيط زيست شهرستان لامرد درمنطقه شکار ممنوع «کوه هوا» انجام شده است.

تامين آب مورد نيازعشايرمنطقه، واحداث آبشخورهاي حيات وحش منطقه، مشارکت در اجراي طرح جنگلانه شهرستان لامرد، مشارکت در اطفاي حريق منابع طبيعي منطقه از ديگر اقدام هايي است که به منظور پاسداشت محيط زيست در منطقه عملياتي پارسيان انجام شده است.

منطقه عملياتي پارسيان يکي از مناطق پنج گانه عملياتي شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي است که دراستان فارس و در مجاورت شهرستان هاي لامرد، خنج، مهر و پارسيان قرار دارد.

 

    شرکت پايانه هاي نفتي ايران 

دريانوردان پايانه هاي نفتي ايران نمونه کشوري شدند

عباس اسدروز، مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران از انتخاب چهار دريانورد اين شرکت به عنوان دريانوردان نمونه کشور براي نخستين بار در تاريخ فعاليت اين شرکت خبر داد و آن را به فعالان اين عرصه در شرکت پايانه هاي نفتي تبريک گفت.

احمد عيدي وندي، سرپرست عمليات کشتيراني، نظام نجفي بيرگاني، سرپرست عمليات کشتيراني، سيدشکراله عبدالهي فر، مهندس عمليات و تعميرات شناورها و امين خمر، مهندس موتورخانه شناورها در مراسم گراميداشت روز دريانوردي که روز يکشنبه، (27 مردادماه) در سالن همايش هاي بين المللي صداوسيما برگزار شد، از سوي سازمان بنادر و دريانوردي کشوري به عنوان دريانوردان نمونه انتخاب شدند.

با توجه به اهميت حوزه حمل ونقل دريايي و تاثير عميق آن حوزه اقتصاد که آن را جزو مهم ترين راه هاي تحقق اقتصاد مقاومتي مي خوانند و توسعه اقتصادي کشور بدون آن مختل مي شود، عباس اسدروز، مديرعامل شرکت پايانه هاي نفتي ايران انتخاب اين دريانوردان برجسته شرکت را تبريک گفت و براي آنها آرزوي موفقيت کرد.

شرکت پايانه هاي نفتي ايران، يکي از شرکت هاي فعال در اداره و راهبري بخشي از مهم ترين و تاثيرگذارترين پايانه هاي کشور به شمار مي رود. اين شرکت در شرايط تحريم بويژه در عمليات دريايي، با بهره گيري از دريانوردان متخصص و خبره اجازه بروز کوچک ترين خللي در فرايند صادرات و انتقال نفت و فراورده هاي نفتي را در ترمينال هاي زيرمجموعه خود نداده است. انتخاب دريانوردان اين شرکت به عنوان دريانورد نمونه کشوري افتخاري براي اين شرکت به شمار مي رود و حاکي از رشد جايگاه شرکت در فعاليت هاي دريانوردي است.

 

   شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب

تعميرات اساسي خط انتقال چشمه خوش به اهواز 3

مديرعمليات شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب ازانجام موفق تعميرات اساسي خط انتقال 20اينچ چشمه خوش به اهواز3 در نقاط بحراني اين خط لوله خبر داد. ميرحسين کاظمي گفت: اين عمليات براساس نتايج حاصل ازتوپکراني هوشمند در نقاط بحراني، به ويژه کيلومتر 50 تا 75 انجام شده است. وي اظهارکرد: اين تعميرات باهدف تداوم انتقال نفت منطقه چشمه خوش، ايمن سازي خطوط لوله، همچنين جلوگيري ازبروزآسيب هاي احتمالي و زيست محيطي انجام شده است. کاظمي درباره مراحل تعميرات اساسي خط انتقال 20اينچ چشمه خوش به اهواز3 خاک برداري ازنقاط بحراني، ايجاد بسترخشک وکانال هاي انحرافي، پوشش برداري، برشکاري، جوشکاري، سند بلاست نقاط آسيب ديده، همچنين پوشش کاري دوباره، بازرسي فني به منظوراطمينان از صحت کار وخاکريزي را فرايند انجام اين عمليات برشمرد.

ساخت دستگاه آزمون شيرهاي ايمني اتوماتيک

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب ازطراحي و ساخت دستگاه تست شيرهاي ايمني اتوماتيک دراين شرکت خبر داد.

سعيد ناصري پور گفت: ساخت اين دستگاه مجهز به سازکار شمارش جذب ليزري، با تکيه برتخصص و تجربه کارکنان واحد تعميرات برق منطقه عملياتي تنگ بيجار- نفت شهر و با هدف بومي سازي دانش فني، جلوگيري از توقف توليد، همچنين استفاده بهينه از قطعات و تجهيزات و صرفه جويي ارزي – ريالي انجام شده است.

وي بابيان اين که فازتحقيقاتي ساخت دستگاه تست شيرهاي ايمني اتوماتيک بااعلام نيازازسوي کارگاه مرکزي آغازشده است، اظهارکرد: اين دستگاه پس ازطي مراحل بعدي وتاييد آزمايش نهايي وارد مرحله ساخت صنعتي شده است.

ناصري با اشاره به طراحي دستگاه تست شيرهاي ايمني اتوماتيک در مدت سه ماه و 400 نفر-روزکار، تصريح کرد: با توجه به قيمت اين دستگاه(20هزاريوروتا100هزاريورو) طراحي وساخت آن در داخل، منجر به صرفه جويي ارزي قابل توجهي شده است.

ناصري پور درباره آمادگي ساخت نمونه هاي مشابه اين دستگاه اظهار کرد: با توجه به بومي سازي دانش طراحي و ساخت دستگاه تست شيرهاي ايمني اتوماتيک در شرکت بهره برداري نفت و گازغرب، همچنين با توجه به عموميت استفاده از آن درمناطق عملياتي، اين شرکت آمادگي خود را براي ساخت نمونه هاي مشابه اعلام مي کند.

وي با قدرداني از اقدام هاي انجام شده در منطقه عملياتي تنگ بيجار- نفت شهر، به ويژه اداره تعميرات برق منطقه آن درطراحي و ساخت دستگاه ياد شده، گفت: توليد پايدار و ايمن يکي از مهم ترين شاخص هاي توليد در ميدان هاي گازي به شمار مي رود و ميدان گازي تنگ بيجار به واسطه تامين گاز غرب کشور در زمستان، اهميتي بسزايي دارد.