تشريح بسته هاي طرح نگهداشت و افزايش توان توليد شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

قراردادهای نفتی جدید در راه است

مشعل  تعيين و تکليف 27 بسته کاري از 28 مخزن در قالب بسته هاي طرح نگهداشت و افزايش توان توليد، از جمله اولويت هاي مهمي است که شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در دستور کار خود قرار داده و اقدام هاي آن با سرعت در حال انجام است و پيمانکاران يک به يک مشخص مي شوند، به گونه اي که مدير امور فني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب از امضاي قرارداد سه بسته ديگر با ارزش سه هزار و 900 ميليارد تومان در آينده نزديک خبر مي دهد. صادق فتح اللهي با اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران اعزامي به اهواز مي گويد: « از ويژگي طرح   توسعه 28 مخزن، افزايش توليد نفت به ميزان 200 تا 250 هزار بشکه خواهد بود.» در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، حدود 28 مخزن در قالب 27 بسته کاري انتخاب شدند که افزون بر اهداف توليدي و نگهداشت توليد وزارت نفت در توسعه اين ميادين، اشتغالزايي، بهبود فضاي کسب و کار، حمايت از شرکت هاي ايراني، کالاي ايراني، جذب سرمايه ايراني و مهمتر از آن، توجه به رعايت وظيفه مسؤوليت اجتماعي نيز مدنظر بوده است.

مدير امور فني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، با تشريح آخرين وضعيت طرح هاي نگهداشت و افزايش توان توليد در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب اعلام کرد: «طرح نگهداشت توليد ميادين نفتي در شرکت ملي نفت ايران شامل 34 بسته قراردادي است و به عنوان يک طرح ملي به صورت ويژه دنبال مي شود که بخش عمده اي از اين طرح ملي شامل 27 بسته براي توسعه 28 مخزن در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در دست انجام است. ارزش تقريبي طرح توسعه 28 مخزن 3/4 تا 4/4 ميليارد دلار است که اين حجم از سرمايه گذاري در ايجاد فرصت هاي شغلي و بهبود فضاي کسب وکار در استان تاثيري بسزا خواهد داشت.» به گفته فتح اللهي در اين طرح تاکنون پيمانکاران 6 بسته قراردادي مربوط به ميادين منصوري آسماري، رامشير، لالي آسماري، کبود، گچساران خامي و نرگسي در اسفند ماه سال گذشته مشخص شدند و 5 پيمانکار براي اجراي 6 بسته شروع به کار کردند که ارزش قراردادهاي اين 6 بسته حدود چهار هزار و 400 ميليارد تومان است. در برخي از اين بسته ها کارهاي اجرايي شامل احداث جاده، تامين اقلام حفاري و حفاري چاه ها آغاز شده و برخي پيمانکاران هم در حال تجهيز کارگاه و شروع عمليات هستند و پيشرفت آن نسبتاً مناسب بوده است.

همچنين پيمانکاران 3 بسته قراردادي نيز شامل مارون14 ، زيلايي و سياهمکان با ارزش قراردادي سه هزار و 900 ميليارد تومان، هفته گذشته در کميته فني بازرگاني و کميته مناقصات مشخص شدند که بعد از اخذ مصوبات لازم از هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران، کارها به صورت رسمي واگذار خواهد شد.

طبق اعلام مدير امور فني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، پيمانکاران 4 بسته ديگر شامل توسعه اهواز 14 ، منصورآباد، مارون 25 و رامين به ارزش شش هزار و 100 ميليارد تومان با بازگشايي پاکات مالي  بزودي مشخص و واگذاري آنها انجام خواهد شد. يک بسته قراردادي نيز به ارزش دو هزار و 300 ميليارد تومان در مرحله ترک تشريفات مناقصه است.

فتح اللهي همچنين شهريورماه را زمان نهايي شدن مناقصه هاي 13 بسته ديگر از مجموعه بسته هاي طرح نگهداشت و افزايش توان توليد 28 مخزن شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب اعلام مي کند و آنها را شامل مناطق مارون 3، گلخاري، بينک، لالي (بنگستان)، بالارود، گچساران 2 و 1، سولابدر، بي بي حکيمه، گچساران 4 و 3، چلينگر و گرنگان، پازنان، مارون 6 و قلعه نار مي داند.

ویژگی طرح توسعه 28 مخزن

فتح اللهي در ادامه، با تشريح ويژگي طرح توسعه 28 مخزن به افزايش توليد نفت به ميزان 200 تا 250 هزار بشکه اشاره مي کند و مي گويد که به همين اندازه هم از افت توليد جلوگيري خواهد شد. در اين طرح در بخش تحت الارض 283 حلقه چاه حفاري و بيش از يک هزار کيلومتر خطوط لوله جرياني احداث و 283 جاده و موقعيت چاه(لوکيشن) ساخته مي شود. در بخش سطح الارض نيز بيش از يکصد پروژه اجرا مي شود که شامل احداث خطوط لوله انتقال نفت خام و ايستگاه هاي پمپاژ نفت به ارزش حدود 230 ميليون دلار، تجهيز واحدهاي گاز و گاز مايع فعلي به ارزش حدود 150 ميليون دلار، احداث ايستگاه هاي جمع آوري گازهاي همراه نفت به ارزش حدود 650 ميليون دلار، احداث واحدهاي نمک زدايي به ارزش حدود 320 ميليون دلار، تعميرات ضروري تأسيسات فعلي به ارزش حدود 23 ميليون دلار و تجهيز واحدهاي بهره برداري و شيرين سازي به ارزش حدود 350 ميليون دلار خواهد بود.

پیشگیری از گازسوزی و آلودگی آب و خاک

توجه به محيط زيست از جمله مواردي است که همواره در دستور کار وزارت نفت براي اجراي طرح هاي مختلف قرار گرفته است؛ مديرامور فني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب با بيان اينکه وزارت نفت، شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب توجه ويژه اي به حفظ محيط زيست دارند و حداکثر سعي خود را کرده اند تا با افزايش توليد نفت گاز همراه نيز جمع آوري شود، مي گويد: «براين اساس در اين طرح 650 ميليون دلار براي جلوگيري از گازسوزي اختصاص داده شد و به ازاي افزايش توليد نفت، گازسوزي جديدي نخواهيم داشت.» او مي افزايد: «براي پيشگيري از آلودگي خاک نيز حداکثر سعي به عمل آمده تا آلودگي ها به حداقل برسد، بنابراين بيشتر حفاري ها به روش Zero Discharge است؛ به آن معنا که تمام پسماند هاي حفاري از سوي پيمانکاران جمع آوري مي شود؛ اگرچه اين کار باعث افزايش 15 درصدي هزينه هاي حفاري مي شود؛ از اين رو با تقبل افزايش چند صد ميليون دلاري هزينه ها، در تلاش هستيم تا آلودگي خاک را به حداقل برسانيم.» فتح اللهي ادامه مي دهد: «يکي از ويژگي هاي ديگر طرح اين است که مجري محيط زيست مجزا به کار گرفته ايم تا به صورت ويژه و متمرکز، همه کارهاي مطالعاتي و اجرايي را با همکاري سازمان حفاظت محيط زيست تحت نظارت داشته باشند.»  وي با بيان اينکه اين طرح در 5 استان در حال انجام است، ادامه مي دهد: «عمده کارها در استان هاي خوزستان، کهگيلويه و بويراحمد و بوشهر است و بخش کمتري در استان هاي فارس، ايلام و لرستان در حال انجام و پيگيري است. نيروي کار هم بايد از استان هايي که کارها در آنجا در حال انجام است، تأمين شود. در مقابل پيشرفت کار در هر شهرستان محل اجراي طرح نيز 4 درصد از صورت وضعيت ها براي هزينه در حوزه مسؤوليت هاي اجتماعي اختصاص مي يابد.»

خرید کالای خارجی ممنوع

يکي ديگر از ويژگي هاي اين طرح که از سوي مديرامور فني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب اعلام مي شود، رونق ساخت داخل است که درباره آن توضيح مي دهد: از ويژگي هاي مهم طرح اين است که وزارت نفت و به دنبال آن شرکت ملي نفت ايران توجه ويژه اي به ساخت داخل دارند و در اين قراردادها خريد بسياري از کالاهاي خارجي از جمله 84 قلم کالا در يک نوبت و 10 رديف کالا در نوبت ديگر منع شده است. براين اساس در اين طرح، سازندگان داخلي رونق ويژه اي پيدا مي کنند. همچنين در اين طرح پيش پرداخت ها به پيمانکاران اصلي منوط به عقد قرارداد با سازندگان داخلي است، يعني به هيچ پيمانکار اصلي پيش پرداختي صورت نمي گيرد، مگر اينکه قرارداد اجرايي تنفيذ شده با سازندگان داخلي منعقد کرده باشد.»

توجه ویژه به جمع آوری گازهای مشعل

از جمله طرح هاي مهم مناطق نفت خيز جنوب که با همکاري پتروشيمي انجام مي شود، طرح جمع آوري گازهاي مشعل است که فتح اللهي درباره آن توضيح مي دهد: «ارزش اين طرح حدود يک ميليارد دلار است که خوشبختانه برنامه مالي عملياتي آن کليد خورده و عمليات اجرايي آن در سال جاري آغاز خواهد شد.»

طرح توسعه 7 مخزن گاز خامی

طرح ديگري که در مناطق نفت خيز جنوب در حال اجراست و اهميت بالايي دارد، طرح توسعه مخازن خامي است که در 7 ميدان با محوريت مارون خامي اجرا مي شود. فتح اللهي در اين زمينه مي گويد: «مخازن خامي داراي گازهاي غني هستند و هدف اصلي توسعه آنها، تأمين خوراک پتروشيمي هاست که کارهاي اجرايي آنها به ارزش 190 ميليون دلار در ماه هاي آينده آغاز خواهد شد.»