وزير نفت در  نشست هم انديشي کارگروه ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي و هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان وزارت نفت

امانت دار مردم هستیم

مشعل: نشست هم انديشي کارگروه ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي و هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان وزارت نفت، فرصتي شد تا بيژن زنگنه بار ديگر مساله مورد دغدغه و تاکيد خود را يادآوري کند: «مبارزه با فساد»؛ موضوعي که در سال هاي گذشته، بيش از تمام موضوعات از سوي او شنيده و در اين مسير حرکت شده است. راهي که به شناسايي و پيگيري پرونده هاي مهمي منجر شده که در صدر آن، نفت خواري با برند بابک زنجاني قرار دارد. به اين موارد مي توان دکل گمشده، کشف فسادهاي شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي، بازرگاني پتروشيمي، مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت و ... را اضافه کرد.

وزير نفت در سخنان تازه خود اين مهم را يادآوري کرد که براي جلوگيري از ايجاد فساد در فروش نفت، مقابله و ايستادگي مي کنيم، چوبش را هم مي خوريم، هزينه اش را هم پرداخت مي کنيم. وظيفه مان حفاظت از حقوق ملت است. او با طرح اين موضوع بر اشد مجازات افراد فاسد تاکيد کرد و بار ديگر اين اطمينان را به مردم داد: «تا زماني که هستم در امانت مردم که در دستم است، خيانت نمي کنم.»

نشست هم انديشي کارگروه ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي و هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان وزارت نفت (شنبه، 22 تيرماه) در سالن شهيد بهشتي وزارت نفت برگزار شد که به گفته بيژن زنگنه، اين کارگروه مدتي است متشکل از حراست، حسابرسي داخلي، بازرسي نفت، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي کل کشور تشکيل شده است تا با کمک همديگر بازوي مبارزه با فساد را تقويت کنيم.زنگنه، نفس تشکيل نشست هم انديشي کارگروه ارتقاي سلامت اداري را مثبت عنوان کرد و افزود: مسأله مبارزه با فساد، وظيفه يک دستگاه نيست؛ بلکه همه واحدها و اجزاي يک سازمان بايد به آن توجه کنند، گرچه نقش بعضي دستگاه ها مانند بازرسي، حراست و حسابرسي بيشتر است.

وي با بيان اينکه بيشتر افرادي که در صنعت نفت کار مي کنند، افراد سالم و خدوم هستند و ما براي صيانت و کرامت حرفه اي آنها بايد با افراد فاسد که در برخي بخش ها هستند، برخورد کنيم، افزود: «اگر بخواهيم سالم باشيم، همه بايد امر به معروف و نهي از منکر کنيم و بايد يک کار جامع اجتماعي انجام شود، گرچه مسؤوليت برخي بيشتر است. از نگاه من، هيچ کس مبارزه با فساد را باور نمي کند، مگر اينکه مديران ارشد يک سيستم در عمل، اراده و رفتار ضد فساد را براي مبارزه با فساد نشان دهند. يعني جيب هاي خودشان بسته و عمل شان درست باشد و فساد نکنند. الحمدالله در سطوح بالاي کشور مبارزه با فساد وجود دارد و افتخار مي کنيم که يک لکه کوچک به مقام هاي عالي نظام نمي چسبد که بسيار مهم است.