شرکت مهندسي و توسعه نفت

استفاده از پوشش داخلي لوله هاي مغزي براي نخستين بار

سرپرست طرح توسعه ميدان نفتي مسجد سليمان گفت: با ابتکار عمل همکاران شرکت مهندسي و توسعه نفت، همچنين با تکيه بر توان صنعتگران داخلي، بهره مندي از فناوري پوشش داخلي لوله هاي مغزي و جداري براي نخستين بار در طرح توسعه ميدان نفتي مسجد سليمان کليد خورد.

سينا سپهري افزود: لوله هاي مغزي (Tubing) ازجمله کالاهاي اساسي و مصرفي درچاه هاي توليدي نفت است که باتوجه به شرايط سيال در ميدان نفتي مسجد سليمان تا پارسال از لوله هاي L80 باکروم يک درصد استفاده مي شد. وي با بيان اين که دريک سال گذشته باتوجه به تغيير ماهيت و درصد آب موجود در چاه ها، ميزان خوردگي اين لوله ها تاحد بسيار زيادي بالا رفته است، افزود: به اين منظور با ابتکارعمل همکاران شرکت مهندسي و توسعه نفت، همچنين باتکيه برتوان صنعتگران داخلي موفق به استفاده از فناوري پوشش لوله هاي مغزي (Tubing)وجداري (casing) براي نخستين بار در صنعت نفت ايران شده ايم. به گفته سپهري، در اين روش با ايجاد پوشش داخلي براي لوله هاي L80 ضمن صرف هزينه کمترنسبت به لوله هاي آلياژي خارجي و جلوگيري از خروج ارز، عمر اين لوله ها نيز تا حد قابل قبولي افزايش يافته است؛ به طوري که حدود سه هزار متر از لوله هاي توليد شده با اين فناوري در سه چاه توليدي ميدان نفتي مسجد سليمان، هم اکنون بيش از پنج ماه است که بدون مشکل خاصي در حال بهره برداري است. سرپرست طرح توسعه ميدان نفتي مسجدسليمان اظهارکرد: همه آزمايش هاي استانداردسازي و مقاوم سازي براي اين عمليات از سوي مديريت مهندسي نفت و اداره بازرسي فني شرکت مهندسي و توسعه نفت انجام شده است و در صورت نياز در ديگر طرح ها و ميدان ها نيز استفاده خواهد شد.

 

راه اندازي پست برق در تاسيسات نفتي طرح آذر

مجري طرح توسعه ميدان نفتي آذر از راه اندازي پست برق بخش تاسيسات نفتي واحد فرآورش مرکزي طرح آذر خبر داد. کيوان ياراحمدي گفت: با تلاش شبانه روزي ترانسفورماتور A در پست برق اصلي واحد فرآورش مرکزي (CPF) با سطح ولتاژ 11 به 6 کيلوولت باقدرت اسمي 11مگاولت آمپرازطريق يکي ازفيدرهاي خروجي پست اصلي 11/132 کيلو ولت برق دار شد. وي افزود: خروجي ترانسفورماتور مزبور 66عدد ازتابلوهاي MV مستقر در پست برق اصلي است که در گام بعدي، ترانسفورماتورهاي LV را تغذيه مي کند وبه اين ترتيب برق همه ساختمان ها و تاسيسات مربوط و برق بخش عمده ميدان نفتي آذر از اين منبع تغذيه مي شود. مجري طرح توسعه ميدان نفتي آذر افزود: پست برق اصلي شامل دو دستگاه ترانسفورماتور MV وپنج دستگاه ترانسفورماتور LV با توان هاي مختلف است که در مراحل بعدي برق دار مي شود. ياراحمدي گفت: با برق دار شدن پست برق اصلي، جبهه هاي کاري جديدي براي انجام آزمون هاي پيش راه اندازي، راه اندازي وعملکردي ديگر تجهيزات برقي واحد فرآورش مرکزي نظير HVAC ساختمان ها، پمپ ها، موتورها و پنل ها ايجاد وپيشرفت طرح با شتاب بيشتري انجام مي شود.

 

 

   پخش فراورده هاي نفتي منطقه چالوس   

استاندارد سازي بيش از 95 درصد جايگاه سي ان جي

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چالوس از استاندارد سازي بيش از 95 درصد جايگاه هاي سي ان جي استان خبر داد. تورج اماني با تاکيد بر توسعه عرضه سوخت پاک در غرب مازندران و مشارکت سرمايه گذاران و بخش خصوصي در اين زمينه گفت: استاندارد سازي جايگاه هاي سي ان جي با توجه به ارتقاي سطح ايمني، موجب افزايش کيفيت خدمت شايسته به مردم با رويکرد اقتصادي و زيست محيطي مي شود. اماني تصريح کرد: به دليل اهميت کار درجايگاه هاي عرضه سوخت، به ويژه سي ان جي، کنترل جايگاه ها با رعايت نکات فني و کارشناسي از سوي متخصصان شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چالوس انجام مي شود. وي تصريح کرد: هم اکنون بيش از95 درصد جايگاه هاي سي ان جي منطقه چالوس استاندارد سازي شده اند. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چالوس بااشاره به مصرف21ميليون مترمکعب سي ان جي درسه ماه نخست امسال و صرفه جويي همين ميزان بنزين گفت: باتوجه به موقعيت راهبردي منطقه چالوس و توريستي بودن آن، جانمايي جايگاه هاي سي ان جي درمجاورت دريا وجنگل، همچنين مصرف سوخت پاک سي ان جي اهميت فراواني دارد. وي تاکيد کرد: با ارائه طرح هاي انگيزشي مانند پرداخت وام جهت دوگانه سوزکردن خودروها، مي توان سهم بسزايي درکاهش مصرف بنزين و کاهش آلودگي زيست محيطي ايجاد کرد. مسؤول سي ان‎جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چالوس نيز گفت:   استاندارد سازي جايگاه هاي سي ان جي فرايند زمان بري است و با برنامه ريزي دقيق، بايد مرحله به مرحله نواقص ومشکلات ايستگاه هاي سي ان‎جي را برطرف کرد. بهروز شيرچي آموزش اپراتورها، مسؤولان فني ومالکان جايگاه ها را يکي از اصلي ترين برنامه ها در زمينه استانداردسازي جايگاه هاي عرضه سي ان جي عنوان کرد. وي با بيان اين که نظارت وبازرسي جايگاه هاي سوخت گيري، کنترل لوله هاي فشارپايين، خشک کن، کمپرسور، ديسپنسر (سامانه توزيع کننده)، همچنين، تابلوهاي برق وکنترل و کابل ها، حريم هاي ايمني و نواحي تردد، مخازن ذخيره و شيرمخازن گازطبيعي فشرده را شامل مي شود، تاکيد کرد نظارت بر موارد ياد شده مطابق با استانداردهاي لازم، صورت مي شود. شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه چالوس(غرب مازندران) داراي14جايگاه تک منظوره سي ان‎جي و27 جايگاه دو منظوره است که با توسعه و تجهيزمطلوب جايگاه هاي سي ان‎جي ميانگين زمان انتظار براي سوخت گيري را به کمتر از پنج دقيقه رسانده است.

 

  شرکت نفت فلات قاره ايران

بازرسي 51 هزار تن سازه دريايي

مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران از بازرسي و نظارت 51هزار تن سازه دريايي، يک ميليون اينچ قطر خط لوله، 25 هزار تن مخزن و... از سوي واحد بازرسي فني و خوردگي فلزات اين شرکت خبر داد. حميد بورد درنخستين هم انديشي رؤساي بازرسي فني و خوردگي فلزات اين شرکت گفت: بازرسي فني، يکي ازمجموعه هاي کليدي است که با توجه به موقعيت راهبردي اين شرکت در دريا، وجود سه هزار و 500 کيلومتر خط لوله، 200سازه دريايي ونزديک به 400 ميليارد دلار ارزش دارايي، اهميت بسيار زيادي دارد. وي با بيان اين که ضرر و زيان ناشي از خوردگي تاسيسات در کشورعدد بسياربزرگي است، اظهار کرد: با توجه به اين که تاسيسات اين شرکت در دريا باخوردگي بسياربالايي روبه روست، بايد با بهره مندي از تازه ترين فناوري ها و انجام تعميرات به موقع، از خوردگي و ازبين رفتن اين تاسيسات ارزشمند جلوگيري شود. وي تصريح کرد: اگر خوردگي تاسيسات حتي يک درصد کاهش يابد، به رقم بسيار بزرگي دست خواهيم يافت. مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران با تاکيد بر فرهنگ سازي درحوزه بازرسي فني و خوردگي فلزات اظهار کرد: همکاران اين بخش بايد پايش دائمي، نگهداري درست و تعميرات به موقع، فرهنگ بازرسي فني و جلوگيري از خوردگي فلزات را سرلوحه اقدام هاي خود قرار دهند. بورد افزود: با توجه به جايگاه علمي، فني و حاکميتي بازرسي فني، مجموعه مديريت شرکت نفت فلات قاره ايران آماده شنيدن ايده هاي جديد براي انجام بهتر امور است. مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران گفت: انسجام و وحدت رويه در سازمان، جديت در کار و افزايش بعد علمي بازرسي فني از مواردي است که سبب ارتقاي کار اين بخش شده و فوايد آن نصيب کل شرکت مي شود. سيدمهدي ميرزاده دهکردي، رئيس بازرسي فني و خوردگي فلزات شرکت نفت فلات قاره ايران با تشريح دستاوردهاي اين واحد و برنامه هاي آينده آن اظهارکرد: حفظ ايمني تاسيسات از طريق بازرسي هاي مختلف و انجام اصلاحات و کاهش مخاطره ها، مهم ترين هدف در اين مجموعه است.

ميرزاده دهکردي حلقه مفقوده بازرسي فني را ضعيف بودن ارتباطات بين ستاد تهران و مناطق عملياتي دانست و بر افزايش ارتباط دوجانبه و بازدهي کاري اين بخش تاکيد کرد.

 

  شرکت انتقال گاز ايران  

 بومي سازي يک کالاي راهبردي  در صنعت گاز

مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران ازبومي سازي سامانه هاي راهبردي پايش و حفاظت در برابر ارتعاشات مربوط به تاسيسات تقويت فشارگاز کشور خبر داد. سعيدتوکلي با بيان اين که صنعت گازايران، خريد اين محصول را از کشورهاي خارجي متوقف وبراي جايگزيني نمونه داخلي سازي شده آن اقدام کرده است، افزود: بومي سازي اين قطعه، شبکه انتقال گاز ايران را از خريد خارجي آن بي نياز کرده و هزينه تمام شده محصول را نسبت به نمونه خارجي حدود يک بيستم کاهش داده است. وي با اشاره به محدود بودن دانش سامانه هاي پايش وحفاظت دربرابر ارتعاشات به عنوان يک محصول راهبردي بافناوري به چندشرکت و برند درجهان گفت: با توجه به استفاده وافر از اين تجهيزدر صنايع نفت و گاز به ويژه ماشين هاي دوار، همچنين مشکلات تامين نمونه هاي خارجي آن، داخلي سازي اين تجهيز در دستور کار شرکت انتقال گاز ايران قرار گرفته است. مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران هدف ازاين اقدام را پشتيباني ازکالاي ايراني وقطع وابستگي به محصولات خارجي اعلام کرد.  وي بابيان اين که ساخت داخل کارت هاي کنترلي Vibro–Meter/VM600 نيز در دستورکار اعضاي کميته خودکفايي ستاد و کارگروه تخصصي ابزاردقيق معاونت مهندسي درامورايستگاه ها قرار گرفته است، اظهارکرد: براين اساس نسبت به شناسايي توليدکننده داخلي، امکان سنجي ساخت و جايگزيني پنل کنترلي يادشده بااستفاده از نمونه هاي داخلي توليد شده بامشخصات مشابه، براي ساخت دو دستگاه اقدام شده است. به گفته توکلي، محصول ساخته شده پس از انطباق، انجام بازرسي لازم و تست کارخانه اي، براي نصب و تست عملکرد ميداني به دو تاسيسات تقويت فشارگازارسال وبا پايش، تست عملکرد ميداني مدت دار و بازرسي هاي فني، عملکرد مناسب تجهيز تاييد شده است.

وي شناسايي مشکلات وحل آنها راازمزاياي داخلي سازي سيستم وايبريشن عنوان و اظهارکرد: با توجه به بومي سازي انجام شده، اکنون خريد پنل و کارت هاي کنترلي سيستم وايبرشن خارجي متوقف و براي جايگزيني نمونه داخلي آن اقدام شده است.

 

خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان

افزايش ظرفيت انتقال درخط لوله اصفهان - رفسنجان

رئيس مرکز انتقال نفت و تاسيسات شهيد بهشتي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان گفت: با بهره برداري از الکتروپمپ شماره 2 خط 16 اينچ اصفهان – رفسنجان، ضريب پايداري و ظرفيت انتقال فراورده هاي نفتي در اين خط لوله افزايش يافت. بهمن رشيدي افزود: عمليات نصب و راه اندازي الکتروپمپ شماره 2 اين خط لوله انتقال با تلاش کارکنان واحدهاي مختلف فني و عملياتي منطقه با موفقيت انجام شده است. وي اظهارکرد: دراين عمليات، پس ازمونتاژ، نصب و راه اندازي تجهيزات، پايش و کنترل الکتروپمپ فوق باموفقيت آزمايش و بهره برداري شد.

رئيس مرکز انتقال نفت و تاسيسات شهيد بهشتي ادامه داد: سامانه پنل کنترل اين الکتروپمپ که نزديک به 25 سال خارج از سرويس بود، پس از 900 نفر- ساعت کار بهينه سازي و عملياتي شده است.

الکتروپمپ نخست خط لوله 16 اينچ اصفهان ـ رفسنجان دو سال پيش در پروژه معکوس سازي خط رفسنجان به اصفهان راه اندازي شده بود.

 

   منطقه 6 عمليات انتقال گاز 

حفظ پايداري ارتباطات با اصلاح شبکه کابل مخابراتي

مديرمنطقه 6عمليات انتقال گاز از ارتقاي پايداري ارتباطات دراين منطقه عملياتي جنوب کشورخبرداد وگفت: با اجراي پروژه اصلاح شبکه کابل مخابراتي آسيب ديده، پايداري ارتباطات منطقه 6حفظ مي شود. کرم گودرزي افزود: اين هدف بااجراي پروژه ياد شده از اداره مرکزي به طرف مرکز بهره برداري خطوط لوله سرخون به طول 700 متر، محقق شده است.

وي گفت: با توجه به نفوذ رطوبت درسال هاي اخيربه کابل 50زوج مخابراتي مرکز بهره برداري خطوط لوله سرخون به طرف اداره مرکزي که سبب اختلال وکاهش کيفيت ارتباط خطوط تلفن و ديتا شده بود، پروژه اصلاح شبکه کابل مخابراتي تعريف وبه کمک حفاري دستي وبا همکاري واحد مستغلات، مسير دقيق کابلي براي رفع ايراد مشخص شد.

مديرمنطقه 6عمليات انتقال گاز ادامه داد: با توجه به حساسيت خطوط تلفن وديتاي موجود روي کابل مخابراتي مرکز بهره برداري خطوط لوله سرخون، اين پروژه با بهره گيري از امکانات موجود منطقه درمدت دو روز از گرم ترين روزهاي خردادماه، انجام شد.

گودرزي، اجراي پروژه اصلاح شبکه کابل مخابراتي راعاملي مهم در صرفه جويي اقتصادي در زمينه کابل کشي وپايداري ارتباطات حساس منطقه 6 عمليات انتقال گاز عنوان کرد.