آغاز برداشت 14 ميليون مترمکعب گاز از آذرماه

سومین سکو  phase 14  نصب شد

مشعل- نگار صادقي-پارس جنوبي هفته گذشته به دليل نصب سومين سکوي توليدي فاز 14 درصدر اخبار قرار گرفت؛ سکويي با شناور HL-5000 با هدف توليد روزانه 14.1 ميليون مترمکعب گاز به کوشش متخصصان ايراني در آب هاي خليج فارس نصب شد. سومين سکوي توليدي فاز 14 پارس جنوبي 22 تيرماه، با شناور HL-5000 به منظور توليد روزانه 14.1 ميليون مترمکعب گاز در آب هاي خليج فارس نصب شد و هم اکنون در حال انجام عمليات هوک آپ، راه اندازي و تکميل خط لوله درياست، محمدمهدي توسلي پور، مجري طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي مي گويد: انتظار داريم توليد از اين سکو از ابتداي آذرماه شروع شود.

قرارداد فاز14 پارس جنوبي خردادماه1389 ميان شرکت ملي نفت ايران و هشت پيمانکار در دولت دهم منعقد شد، طراحي اين فاز هم مانند ساير فازهاي پارس جنوبي است، براي برداشت تجمعي 56 ميليون مترمکعب گاز ترش بايد 44حلقه چاه حفاري شود و برداشت گاز نيز از 4 سکو شامل 2سکوي اصلي و 2سکوي اقماري انجام مي شود. گاز دريا نخست به بخش خشکي و پس از فراورش در پالايشگاه به مبادي مصرف ارسال مي شود. قرار بود اين فاز در مدت 35 ماه به اتمام برسد، اما تعدد پيمانکاران اجرايي آن نه تنها سبب اجراي به موقع پروژه نشد بلکه آن را 6 سال به تاخير انداخت. با روي کارآمدن دولت يازدهم، وزارت نفت بهره برداري از فازهاي پارس جنوبي را به دليل مشترک بودن ايران و قطر در برداشت گاز از اين ميدان در اولويت برنامه هاي خود قرار داد، به دليل محدوديت منابع مالي، فازهايي که از پيشرفت بالاتري برخوردار بودند، در اولويت تخصيص منابع و اجرا قرار گرفتند، نتيجه اين برنامه افتتاح فازهاي 12، 15 و 16، 17 و 18، 19، 20 و 21 در دولت يازدهم بود پس از آن هم فازهاي13 و 22 تا 24 در روزهاي پاياني سال 97 وارد مدار شد، امسال هم به گفته محمد مشکين فام، مديرعامل شرکت نفت وگاز پارس، 60 ميليون مترمکعب به ظرفيت برداشت گاز از پارس جنوبي اضافه مي شود. ايران هم اکنون در برداشت گاز از ميدان پارس جنوبي از قطر پيشي گرفته است.  مهدي توسلي پور، مجري طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي که پس از نصب اين ابرسازه از سوي متخصصان داخلي در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش هاي آنها در باره نصب اين سکو و همچنين آخرين وضع توسعه اين فاز توضيح داد. وي گفت: با بهره برداري از سکوي 14B، افزون بر توليد گاز شيرين، روزانه 20 هزار بشکه ميعانات گازي و 100 تن گوگرد و سالانه 250 هزار تن گاز مايع و 250 هزار تن اتان فرآوري مي شود و با احتساب سکوي 14B، ظرفيت توليد گاز در بخش فراساحل فاز 14 پارس جنوبي به 42 ميليون مترمکعب گاز (معادل يک و نيم ميليارد فوت مکعب) در روز خواهد رسيد. اما سکوي B فاز 14 چه مشخصاتي دارد: پيشرفت ساخت سکو هم اکنون به 97 درصد رسيده و 80 کيلومتر کابل کشي و 37 هزار اينچ قطر لوله کشي در آن انجام شده است. تا اوايل مهرماه نيز عمليات حفاري چاههاي اين سکو نيز به اتمام خواهد رسيد. عمليات هوک آپ و راه اندازي اين سکو نيز حدود يک ماه تا 45 روز طول مي کشد. بخش فراساحل فاز 14 شامل 4سکو (دو سکوي اصلي و دو سکوي اقماري) هرکدام با ظرفيت برداشت 500 ميليون فوت مکعب گاز (14.1 ميليون مترمکعب) از مخزن پارس جنوبي است و سکوي 14B، دومين سکوي اصلي و سومين سکو از چهار عرشه توليدي اين طرح است. مجري طرح توسعه فاز 14 درباره سکوي D اين فاز تصريح مي کند: اين سکو آخرين سکوي فاز 14 پارس جنوبي بوده که هم اکنون با پيشرفت 92 درصد در يارد شرکت صدرا در بوشهر مراحل پاياني ساخت را سپري مي کند که تا پايان مهرماه امسال در اين موقعيت نصب خواهد شد. عمليات حفاري 11 حلقه چاه آن نيز پايان يافته و آماده بهره برداري است.  به گفته مجري طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي، با تکميل خطوط لوله دريايي، انجام عمليات هيدروتست و نصب خطوط بين دو سکوي اصلي B و اقماري D تا پايان پاييز امسال، گاز اين سکوها نيز وارد مدار خواهد شد.

صرفه جويي ارزي 150 ميليون دلاري

مهدي توسلي پور مجموع هزينه ساخت چهار سکوي اين فاز را که نسبت به موارد مشابه کمتر بوده، 550 ميليون دلار اعلام کرد و افزود: اين موضوع به صرفه جويي ارزي 150 ميليون دلاري و جلوگيري از خروج بيشتر ارز از کشور منجر شده است. او درباره تامين لوله هاي CRA نيز اظهارکرد: خوشبختانه با تمهيدات شرکت ملي نفت ايران سفارش گذاري دوباره اين لوله ها براي تکميل چاه هاي باقيمانده انجام شده است. در حالي که عمليات اجرايي بخش دريايي فاز 14 پارس جنوبي پيش از زمستان امسال تکميل شده و 56 ميليون مترمکعب گاز توليدي اين فاز به شبکه ارسال مي شود اما بخش خشکي آن از همپاي بخش دريايي پيش نرفته است، در سال جاري نيز طرح توسعه فاز 14 در اولويت تخصيص منابع مالي براي اجراي بخش خشکي قرار گرفته است، نخستين رديف شيرين سازي پالايشگاه اين فاز ابتداي سال 99 عملياتي مي شود و انتظار است که تا پايان سال اين بخش نيز تکميل شود، با اين حال با توجه به تکميل بخش دريايي، با تمهيدات انديشيده شده تا تکميل بخش پالايشگاهي فاز 14، براي فرآورش گاز توليدي سکوهاي اين فاز از ظرفيت خالي فازهاي 12 و 13 استفاده خواهد شد.

کوتاهي در اجراي بخش خشکي

مهدي توسلي پور، يکي از دلايل عقب بودن بخش خشکي را تعدد پيمانکاران و ناهماهنگي بين آنها اعلام کرد. البته توسلي پور در پاسخ به اين پرسش که آيا تغييرات مديريتي در شرکت مديريت طرح هاي صنعتي (IPMI) که رهبر کنسرسيوم اين طرح است، همچنين انتخاب نشدن مديرعامل آن تاثيري در اجراي بخش خشکي داشته است، افزود: ما نيز به عنوان کارفرماي پروژه پيگير اين موضوع هستيم، زيرا IPMI در بخش خشکي با تاخيرهايي همراه بوده است.  به گفته وي، اين شرکت (IPMI) زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع است و مديرعامل آن بايد از سوي ايدرو انتخاب شود که در اين بخش کوتاهي هايي انجام شده است. توسلي پور با بيان اينکه تاخير در اجراي پروژه از سوي يک پيمانکار بقيه پيمانکاران را نيز متاثر مي کند، افزود: اين موضوع هم اکنون ما را در بخش خشکي دچار مشکل کرده است، البته ما از IPMI خواسته ايم راهکاري براي حل اين مشکل بينديشد و چابکي را به پروژه برگرداند.

اخطار براي جبران عقب ماندگي

وي افزود: در قرارداد نيز تدابير لازم براي هرگونه قصوري که ازسوي پيمانکار اتفاق بيفتد انديشيده شده و در اين مورد نيز اخطارهاي لازم به پيمانکار داده شده است. چنانچه پيمانکار در بازه زماني لازم برنامه جبراني خود براي کاهش فاصله عقب ماندگي ناشي از اجرا را عملي نکند، ما نيز طبق قرارداد عمل خواهيم کرد. مجري طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي درباره راهکار حل اين مشکل نيز ادامه داد: تشکيل پيمانکاري مديريت (MC) يکي از موارد مطرح شده است که به شرکت ايدرو هشدار داديم اگر تغييرات اساسي در بخش مديريتي ايجاد نکند، از شرکت هاي MC باتجربه استفاده مي شود، با اين حال تغييري در اين شرکت مشاهده نشد.  وي گفت: ظاهرا پيمانکار تغيير مديريتي در بخش بازرگاني را که تامين تجهيزات را به عهده دارد، در نظر گرفته تا بتواند به تعهدهاي خود عمل کند. توسلي پور ضمن ابراز اميدواري از اين که پيمانکار اين فاز به برنامه هاي اعلامي خود متعهد باشد، گفت: البته تا جايي که اجراي اين برنامه عدم النفعي براي کشور نداشته باشد و توليد را نيز دچار مشکل نکند، به سياست هاي حمايتي خود از پيمانکاران ادامه خواهيم داد.

سفارش گذاري تامين کالاها

مجري طرح توسعه فاز 14 در پاسخ به اين پرسش که آيا تحريم ها اثري بر اجراي بخش خشکي اين فاز خواهد داشت، تصريح کرد: صنعت نفت طي 40 سال اخير همواره با تحريم روبه رو بوده است، بنابراين براي اجراي بخش خشکي فاز 14 تدابير لازم از همان ابتدا انديشيده و سفارش گذاري کالاها نيز انجام شده است؛ تعهدهاي اعلام شده براي اجرا نيز براساس شرايط واقعي امروز بوده و پيمانکار نيز طبق تعهدي که به وزارت نفت داده آن را اجرايي خواهد کرد. وي درباره تخصيص منابع مالي پروژه نيز اظهارکرد: منابع مالي اين پروژه از محل صندوق توسعه ملي بوده و اعتبارات نيز تخصيص داده شده است.

قدرداني از حمايت وزارت نفت

بابک عباسپور، مديرعامل شرکت «مبين سازه» نيز در اين نشست اظهار کرد: 100درصد مراحل مهندسي، ساخت، نصب و راه اندازي بخش فراساحل فاز 14 از سوي متخصصان ايراني انجام شده و 50 تا 60 درصد تجهيزات نصب شده نيز ساخت سازندگان ايراني بوده است. حميد رضائيان اصل، مديرعامل شرکت ايزوايکو هم از وزارت نفت و شرکت نفت و گاز پارس براي حمايت از سازندگان داخلي و اعتماد به آنها براي اجراي پروژه ها تشکر کرد. سکوي B فاز 14 پارس جنوبي که 21 خردادماه از يارد شرکت ايزوايکو در بندرعباس بارگيري شده بود، ظهر شنبه (22 تيرماه)، با مساعد شدن شرايط جوي، به همت متخصصان داخلي در موقعيت آب هاي خليج فارس نصب شد. وزن اين سکو 2400 تن بوده و عمليات حفاري چاه هاي آن نيز به پايان رسيده است. بخش فراساحل فاز 14 پارس جنوبي شامل چهار سکو (دو سکوي اصلي و دو سکوي اقماري) هرکدام با ظرفيت برداشت 500 ميليون فوت مکعب گاز از مخزن پارس جنوبي است و سکوي 14B، دومين سکوي اصلي و سومين سکو از چهار سازه توليدي اين طرح است. پيش از اين، برداشت از دو سکوي 14A و 14C به ميزان يک ميليارد فوت مکعب گاز غني ( 28 ميليون مترمکعب) از ميدان مشترک پارس جنوبي در سال 1397 محقق شده بود. حال با تکميل دو سکوي باقي مانده پيش از زمستان امسال برداشت گاز از فاز 14 پارس جنوبي به 56 ميليون مترمکعب در روز خواهد رسيد.