با هدف ترغيب کارکنان به ورزش اجرايي شد  

زنگ   تندرستي در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

يکي ازمعضلات کارمندي و پشت ميز نشيني، فقرحرکتي است. کارمندان پشت ميزنشين کمترورزش مي کنند و يا اگر بخواهيم بهتر بگوييم، وقت ورزش کردن ندارند و همين باعث به وجود آمدن امراض زيادي براي آنان بعد ازچند دهه کارکردن مي شود.

به منظور تشويق وترغيب کارمندان به ورزش واستفاده ازوقت موجود، امورورزش وتربيت بدني شركت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران با مطرح کردن طرحي درشوراي ورزش به دنبال اين بود تا کارکنان بتوانند ضمن کار؛ ورزش و تحرک هم داشته باشند.

از اين رو و با هدف توسعه ورزش همگاني و نيز طرح توسعه سلامت و نشاط کارکنان «طرح زنگ تندرستي» اجرا و قرارشد که روزي 10 دقيقه کارکنان در پشت ميز خود حرکات ورزشي انجام دهند. از آنجا که بيش از 50 درصد کارکنان با فقر حرکتي مواجه هستند و اين مسأله مهمترين آفت سلامت است، قرارشد اين طرح اجرا شود.

در تحقيق و بررسي هاي ميداني صورت گرفته، مشخص شد، کارکناني که ورزش نمي کنند، مشکلات بدني زيادي دارند. از سوي ديگر ورزش باعث کاهش هزينه هاي درمان و ايام استعلاجي مي شود؛ به همين منظور، شوراي ورزش طرح زنگ تندرستي را تاييد کرد و قرار شد براي نخستين بار، در شرکت خطوط لوله انجام شود.

بر همين اساس و طبق برنامه ريزي هاي انجام شده هر روز  ساعت 10 صبح، زنگ تندرستي نواخته مي شود و کارکنان درپشت ميز خود به مدت 10 دقيقه همانطور که روي صندلي نشسته اند، ورزش مي کنند.

کارکنان از طريق برنامه اي (موشن گرافي) که از کامپيوترشان در سيستم بريد موجود است و پخش مي شود، مي توانند بيش از 24 حرکت ورزشي را پشت ميز انجام دهند.

اگر اين طرح موفقيت آميز باشد، در همه شرکت ها انجام خواهد شد.

اين طرح روز چهارشنبه 5 تيرماه با حضور مديرعامل و اعضاي هيات مديره شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران با نواختن زنگ تندرستي طي مراسمي به طور رسمي افتتاح شد.

کاهش فقر حرکتي

در افتتاحيه اين مراسم كه جمعي از مديران و كاركنان شركت حضور داشتند، ابتدا عرب يارمحمدي، مديرعامل شركت، پشت ميز نشستن طولاني در محيط هاي اداري را يكي از تهديدهاي مهم سلامت و تندرستي كاركنان برشمرد و ابراز اميدواري كرد که با اجراي اين طرح، فقر حركتي در ميان كاركنان كاهش يابد.

مديرعامل شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران با تاكيد بر ضرورت ترويج ورزش همگاني و توسعه ورزش سلامت محور گفت: با توجه به اهميت موضوع، مبناي اصلي كار ما در حوزه ورزش شركت، توسعه ورزش همگاني است.

10 دقيقه ورزش تضمين سلامتي

در ادامه، علي اصغر سالمي، مدير منابع انساني در ابتدا به ارائه گزارشي در خصوص ابعاد مختلف اين طرح و اقدام هاي انجام شده در اين خصوص پرداخت.

اين عضو شوراي ورزش شركت با اشاره به محدوديت مالي موجود در اجراي طرح زنگ تندرستي را يكي از ابتكارات مجموعه براي توجه به ورزش سلامت محور برشمرد و گفت: از سال گذشته به دنبال راهبردهاي ديگري براي تداوم بحث هاي مربوط به سلامت كاركنان بوديم كه مقرر شد ابتدا در ستاد شركت و سپس در مناطق 12گانه به صورت يكنواخت در ساعت معين، كاركنان به انجام حركات كششي بپردازند.

سالمي افزود: در اين طرح، همكاران ستادي با آموزش هايي كه از قبل در زمينه مسائل و مشكلات فقر حركتي و اختلالات اندامي ديده اند، هر روز راس ساعت 10 صبح پس از نواخته شدن زنگ تندرستي در محل كار، 24 حركت كششي را پشت ميز انجام خواهند داد.

ورزش و بازنشستگي سالم

سپس سيدجلالي، مدرس دانشگاه درباره اين طرح گفت: به همه كساني كه در اين طرح مشاركت كنند، نويد مي دهم كه با انجام همين 24 حركت ساده در زمان بازنشستگي با اندامي سالم و كمتر آسيب ديده، شركت را ترك خواهند كرد.

وي با تقدير از رويكردهاي متعالي مجموعه شوراي ورزش شركت براي بهبود سلامتي كاركنان به تمجيد از اين طرح پرداخت و افزود: اين طرح قابليت اجرا در سطح ملي و براي تمام دستگاه هاي اداري كشور را دارد. اين استاد دانشگاه؛ تغذيه بد، عدم تحرك و عدم آگاهي در مورد فقر حركتي را 3 عامل مهم توجه به سلامت كاركنان برشمرد و از مسؤولان خواست در اين زمينه توجه و برنامه ويژه داشته باشند.در ادامه اين برنامه، همه حاضران با اجراي حركت هاي كششي، خود را براي ورود به اين طرح آماده كردند.

بدن سالم، انرژي بيشتر و افزايش راندمان کاري

اکبر ميرزايي، رئيس ورزش شرکت خطوط لوله هم درباره اين طرح گفت: با توجه به تحقيقاتي که در خصوص فقر حرکتي کارکنان صنعت نفت انجام داده بوديم، متوجه شديم که اين موضوع به سلامت کارکنان آسيب مي زند، براي همين با هدف توسعه ورزش همگاني و نيز طرح توسعه سلامت کارکنان به دنبال راهکاري بوديم که کارکنان بتوانند با کمترين امکانات و صرفه جويي در وقت، هم ورزش کنند وهم در کارشان خللي ايجاد نشود. او ادامه داد: از اين رو طرح زنگ تندرستي را پيشنهاد ومطرح کرديم و سپس آن را به شوراي ورزش برديم که پس از تحقيقات انجام شده و حمايت مديران مربوطه به سرانجام رسيد و حالا از اين به بعد کارکنان مي توانند روزي 10 دقيقه در پشت ميز خود ورزش کنند تا هم سلامت باشند و هم بازده کارشان بالا برود.

ميرزايي درباره توسعه و بسط زنگ تندرستي نيز گفت: در صورت موفقيت آميز بودن طرح که مطمئنا موفقيت آميز خواهد بود، ابتدا در کل ادارات شرکت خطوط ولوله آن را گسترش مي دهيم و سپس آن را به کل صنعت نفت تعميم خواهيم داد. شما در آينده خواهيد ديد که زنگ تندرستي چه تاثيري بر سلامت، نشاط و روحيه کارکنان خواهد داشت.

در پايان مراسم رضا قورچيان، رئيس امور ورزش شركت ملي نفت ايران نيز که در مراسم حضور داشت، از پيشتازي شركت خطوط لوله و مخابرات در اجراي طرح ها و مسابقات ورزشي در ميان شركت هاي نفتي تقدير كرد.

قورچيان طرح زنگ تندرستي را بسيار خوب برشمرد و اظهار اميدواري کرد که بعد از موفقيت اين طرح در خطوط و لوله بتوان آن را به کل صنعت نفت اجرايي کرد تا کارکنان اين صنعت از بدني سالم و روحيه اي بانشاط در حين کار برخوردار باشند.

يکي از مديراني که باعث شد طرح زنگ تندرستي در شرکت خطوط لوله و مخابرات اجرايي شود، رئيس خدمات اداري بود. معصومي که خود ورزشکار است، اعتقاد دارد، روزي 10 دقيقه ورزش باعث مي شود که کارکنان بانشاط و روحيه اي بهتر  به کارهايشان بپردازند.

  رئيس خدمات اداري با توضيح بيشتر در خصوص اجرايي شدن طرح زنگ تندرسي به «مشعل» گفت: براي اجراي اين طرح دو هدف داشتيم، اول اينکه فقر حرکتي کارکنان پشت ميز نشين را از بين ببريم؛ چون به همکاران بشدت آسيب مي زد و دوم اينکه نشاط را به محيط کار بياوريم، مثل زماني که در مدارس زنگ ورزش داشتيم و دانش آموزان روحيه مي گرفتند، کارکنان هم هر روز با اجراي اين طرح به لحاظ روحي رواني بهتر مي شوند.

او درادامه درباره مراحل اجرايي شدن اين طرح گفت: ابتدا با امورورزش هماهنگ شديم و سپس طرح را به شوراي ورزش برديم و مدير وقت (جعفري نسب) از آن استقبال و در ادامه عرب يارمحمدي هم حمايت کردند و حالا اين طرح به مرحله اجرا رسيده است.

معصومي سپس به استقبال کارکنان از اين طرح اشاره کرد و گفت: وقتي بازخورد اين طرح را ديديم، خوشحال شديم.

کارکنان روزي 10 دقيقه در پشت ميزهايشان حرکات کششي انجام مي دهند و همين باعث سلامت و نشاط آنها مي شود، ضمن اينکه 10 دقيقه زماني نيست که موجب شود به کارهايشان نرسند، بلکه بعد از اين حرکات با انرژي بيشتري کار مي کنند.

او درباره گسترش طرح نيز گفت: هدف ما اين است که اين طرح را ابتدا درکل شرکت خطوط لوله بسط و گسترش دهيم و   بعد از موفق بودن، تجربه خودمان را در اختيار کل صنعت نفت قراردهيم.

 

صعود به ارتفاعات سركچال

14 نفر از كوهنوردان شركت ملي نفت ايران با هدف توسعه ورزش همگاني و نيز طرح و برنامه سلامت محور کارکنان در تاريخ 6 تير ماه به ارتفاعات البرز (سركچال) که در ارتفاع 4140 متري قرار دارد، صعود کردند.

سرک به معني بالا و چال به معناي چاله است و ارتفاعات سرکچال در روستاي لالان ( لالون ) يكي از مسير هاي صعود به قله 4140 واقع شده كه در بين راه جان پناه لجني كه در سال 64 ساخته شده، قراردارد و رودخانه هاي تلخ آب و دريوك به سمت غرب از آبريز هاي شمالي شروع مي شوند. کوهنوردان شرکت ملي نفت ايران بعد از 5 ساعت کوهپيمايي توانستند به قله برسند.  کوهنورداني كه در اين صعود حضور داشتند، عبارتنداز:

محسن صداقت، فريدون ابو قداره، محمد علي عبادي، الله يارالياسي، مصطفي حسيني عدل، موسي الرضا كريميان، محسن حدادي، حسن رزميان مقدم، مسعود محمد اصغري، صفرعلي كشاورز، مهدي دياني، سيد مصطفي احمدي نسب، محمد علي شيخلو، اسماعيل غفاري (راهنما محلي) و حسين باقرزاده (سرپرست)

 

تمرين مشترک کاراته کاران فرزند    نفتي   

فرزندان نفتي عضو باشگاه کيوکوشين کاراته شهرک نفت رفسنجان به تمرين مشترک با ورزشکاران اين رشته در شهرستان رفسنجان پرداختند.

 ياسر دهقاني، مسؤول امور ورزش منطقه جنوب شرق با بيان اين خبر گفت: فرزندان کارکنان منطقه عضو باشگاه کيوکوشين کاراته شهرک نفت رفسنجان در تمرين مشترک اعضاي باشگاه هاي کيوکوشين کاراته سطح شهرستان رفسنجان شرکت کردند.

دهقاني با بيان اينکه اين تمرين در فضاي باز و عمومي و يکي از پارک هاي سطح اين شهرستان برگزار شد، افزود: کاراته کاران با انجام حرکات ورزشي، زير نظر محمدرضا ضيغمي نژاد و اصغري از مربيان اين رشته به تمرين فنون رزمي کيوکوشين کاراته پرداختند تا ضمن بالا بردن آمادگي جسماني خود، با ايجاد انگيزه در افراد، عموم مردم را به پرداختن در اين رشته ورزشي تشويق کنند.
 

سنگنورد  باشگاه نفت اميديه در تيم ملي

سنگنورد تيم باشگاه نفت اميديه که سابقه قهرماني در مسابقات کشوري را دارد، به تيم ملي سنگنوردي ايران دعوت شد.

 رضا غبيشاوي، سنگنورد تيم باشگاه نفت اميديه که از قهرمانان کشور است، از سوي کادر فني تيم ملي سنگنوردي به اردو دعوت شد تا براي مسابقات آسيايي آماده شود.

او تنها سنگنورد خوزستاني دعوت شده به اردوي تيم ملي سنگنوردي ايران است که قرار است اين اردو در هفته دوم تيرماه و در استان فارس و شهر شيراز برگزار شود.

 

ا  سکوچيچ سرمربي صنعت  نفت آبادان شد

سرمربي کروات و سابق تيم هاي فولاد خوزستان و ملوان، با عقد قرارداد رسمي به تيم صنعت نفت آبادان پيوست.

بالاخره تيم فوتبال نفت آبادان سرمربي خود را شناخت. نفتي هاي آبادان که بعد از مشخص شدن مدير عامل وابقاي هيات مديره به دنبال سرمربي جديد بودند و حتي در اين ميان با گزينه هاي مختلف از جمله علي دايي هم مذاکرده کرده بودند، بالاخره سرمربي جديد خود را انتخاب و معرفي کردند. از مدتي قبل نام دراگان اسکوچيچ به عنوان گزينه هدايت صنعت نفت آبادان مطرح بود و سرانجام اين سرمربي کروات که در فوتبال ايران هم محبوب است، رسما به عنوان سرمربي اين تيم معرفي شد. اسکوچيچ 50 ساله است و علاوه بر صنعت نفت در عربستان و تيم النصر و العربي کويت و همچنين رييکا کرواسي، ملوان، فولاد و خونه به خونه مربيگري کرده است.