منش آزادمردان‏

«انَّ الْحَياءَ وَالْعِفَّةَ مِنْ خَلائِقِ الْايمانِ وَ انَّهُما لَسَجِيَّةُ الْاحْرارِ وَ شيمَةُ الْابْرارِ»غررالحكم جلد 2 ص 584

«حيا و عفت»، ثمره ايمان، خصلت آزادگان و روش نيكان است.

 

نكته‏ها و پيام‏ها

1- آراستگى هر يك از زن و مرد به ملكه عفت (پاكدامنى) و حيا (شرم از كارهاى ناپسند) موجب پاكى، صداقت و سلامت زندگى مى‏شود و اين دو خصلت ارزشمند نشانه ايمان دارنده آنهاست.

2- انسان‏هاى عفيف و با حيا آزادانه زندگى مى‏كنند.

3- انسان‏هاى نيك با داشتن صفت عفت و حيا، گِرد بسيارى از گناهان نمى‏روند تا مبادا دامن پاكشان آلوده شود و از اوج سرافرازى و عزت در وادى سرشكستگى و ذلت سقوط كنند.

4- قرآن كريم نيز زنان و مردان مسلمان را توصيه به حفظ عفت و پاكدامنى کردن است و اين امر را مايه رستگارى مى‏داند.

 

آثار ترك‏ نماز و بى‏اعتنايى به آن‏ در دنيا

جرات بر گناه: يكى ازآثار ترك نماز، جرات پيدا كردن بر ساير گناهان است؛ بدين معنا كه انسان وقتى نماز را كه ستون دين به شمار مى‏آيد، ترك كند، ارتكاب گناهان ديگر برايش آسان مى‏شود. رسول خدا(ص) فرمود: «تا زمانى كه انسان نمازهايش را به جا آورد شيطان سراغ او نمى‏رود و هنگامى‏كه آنها راضايع كند (ترك كند)، شيطان بر او جرى شده، به گناهان بزرگ وادارش مى‏كند.»

حضرت على(ع) در نامه اى به محمدبن ابى بكر مى‏نويسد: «...سپس مراقب اوقات نماز باشد و آن را به موقع به جا آورد، زيرا كسى كه نماز را ضايع سازد، غير نماز (عبادت ديگر) را بيشتر ضايع مى‏كند.»راز اين مطلب آن است كه نماز موجب تذكر و توجه به خداست و انسان را متوجه حضور در محضر الهى مى‏سازد و او را از گناهان باز مى‏دارد. در صورت ترك نماز، يادآور حضور و مراقبت خدا و مهاركننده گناهان وجود نخواهد داشت. به عبارت ديگر، مانع فعاليت هاى وسوسه گرانه شيطان و نفس اماره برطرف مى‏شود و شيطان و نفس اماره بر انسان چيره مى‏شوند و او را به گناهان ديگر مى‏كشانند.

ويرانى دين: نماز، تكيه گاه و اساس دين خدا را تشكيل مى‏دهد كه هرچه بهتر انجام شود، ايمان انسان را قويتر خواهد كرد و اگر خللى در آن وارد شود، ستون دين را منهدم مى‏كند. پيامبر اكرم(ص) فرمود: «نماز، ستون و تكيه‏گاه دين ‏است و كسى كه به عمد آن را ترك كند، دينش را ويران ساخته است.»

از اين رو، امام موحدان، على(ع) ضمن سفارش به نماز، ضايع كننده‏ آن را از خود طرد كرده و فرموده است: «بر شما باد به پاس داشتن اوقات نماز، پس هر كس نماز را خراب كند از (زمره دوستان) من نيست.»ترك نماز، گاهى به كفر و بى‏دينى مى‏انجامد، به عبارت ديگر، نماز مرز ميان اسلام و كفر است. رسول خدا(ص) فرمود: «ميان مسلمان تا كافر شدنش فاصله‏اى نيست، جز ترك عمدى نماز واجب يا سستى در آن كه به نماز نخواندن بينجامد.»امام باقر(ع) فرمود: «رسول خدا(ص) در مسجد نشسته بود كه مردى وارد شد و به نماز ايستاد، ولى ركوع و سجودش را ناقص انجام داد. حضرت با ديدن او فرمود: همچون كلاغ بر زمين نوك مى‏زند؛ اين شخص اگر در اين حالت بميرد، به دين من از دنيا نرفته است.»

از دست ‏دادن شخصيت ‏اجتماعى: از ديگر آثار زيانبار ترك ‏نماز و سبك‏ شمردن آن، منفور شدن در جامعه است؛ يعنى تارك ‏نماز يا سبك‏شمارنده آن ارزش و شخصيت اجتماعى خويش را از دست مى‏دهد و مسلمانان با ديده نفرت به او مى‏نگرند، تا جايى كه به گفته امام‏ باقر(ع): «رسول خدا(ص) با همسايگان مسجد شرط كرد به نماز جماعت حاضر شوند.» امام صادق(ع) در مورد انتخاب دوست و همنشين فرمود: «دوستان و برادران خود را با داشتن دو صفت انتخاب كنيد، وگرنه آنها را رها كنيد و از آنان دورى گزينيد: اول مراقبت بر نماز در اوقات مخصوص آن و دوم نيكى كردن به ‏برادران در سختى و راحتى.»

زندگى سخت: سختى زندگى و آميخته شدن با مشكلات روحى و روانى، از ديگر پيامدهاى ترك نماز و سبك شمردن آن است. كسى كه رابطه‏اى با خدا نداشته باشد، روشن است كه از رحمت و الطاف الهى به دور خواهد بود. در قرآن مجيد مي فرمايد: «نماز را براى ياد من بپا دار.» در آيه ديگر مى‏فرمايد: «هر كس از ياد من رويگردان شود، زندگى برايش سخت و ناگوار خواهد بود.»در اين زمينه، روايتى ازرسول خدا(ص) نقل مى‏كنيم كه زندگى سخت و ناگوار را تشريح مي كند: «كسى كه نماز را سبك شمارد ... خداوند بركت از عمر و روزى او برمى‏دارد و هر عملى انجام دهد، پاداشى نمى‏برد، دعايش به آسمان نمى‏رود، از دعاى نيكوكاران بهره‏اى نمى‏برد.»

چهره منفور: همچنين رسول گرامى اسلام(ص)، زشتى چهره و منفورى آن را نتيجه سبك شمردن نماز دانسته، فرموده اند: «خداوند سيماى نيكوكاران را از چهره او (سبك شمارنده نماز) محو مى‏كند.»

 

انصاف و ياد خدا بودن

 امام صادق(ع) فرمودند:

الا اخبركم باشد ما افترض الله علي خلقه؟ انصاف الناس من انفسهم و مواساه الاخوان في الله و ذكر الله علي كل حال

آيا به شما خبر دهم از سخت ترين چيزهايي كه خداوند بر بندگانش واجب كرده است: رفتار منصفانه با مردم، همكاري و كمك كردن به برادران در راه خدا و ذكر خداوند در همه حالات.

انصاف يعني نصف كردن. همچنان كه با او رفتار مي كنيد مثل همان با خودتان رفتار كنيد و عكسش هم همين طور است؛ آن چنان كه با خودتان رفتار مي كنيد، مثل آن با او رفتار كنيد. مواسات، يعني كمك و همكاري كردن. يعني در راه خدا و در راه تكليف و آنچه رضاي خدا متوجه به آن است، با برادران مومن همكاري كنيم. مراد از ذكرالله در اين بيان اميرالمومنين ذكر زباني نيست، بلكه خود حضرت در تعريف ذكر مي فرمايد: يعني هميشه به ياد خدا باشيد. اگر كار خيري پيش آمد، آن را حتما انجام دهيد و اگر گناهي پيش آمد، آن گناه را انجام ندهيد.

 

ماجراي اذان شهيد بهشتي

اوايل انقلاب منافقين شايعه کرده بودند که شهيد بهشتي سني است و به ولايت اميرالمومنين علي(ع) اعتقادي ندارد و حتي در اذان و اقامه عبارت (اشهد ان عليا ولي الله) را نمي گويد! به شخصي که اين شايعه را باور کرده بود، گفتند: در نماز جماعت ايشان شخصا شرکت کن تا خودت شهادت به ولايت علي(ع) را با گوش هاي خودت بشنوي! از آن طرف دوستان به شهيد بهشتي هم گفتند: اگر ممکن است امشب اين عبارت را کمي بلندتر بگوييد تا اين آقا بشنود و رفع شبهه بشود! آن شب شهيد بهشتي آن عبارت را که مستحب هم هست، نگفتند.

 بعد از نماز وقتي از ايشان پرسيدند: آقا! چرا امشب (اشهدان عليا ولي الله) را نگفتيد، فرمودند: من تمام وجودم به ولايت اميرالمومنين(ع) شهادت مي دهد، اما امشب ديدم اگر بگويم به خاطر ولايت و محبت اميرمومنان نيست، بلکه به خاطر اين است که يک مخالف خود را راضي کنم، پس نگفتم.

 

يک شبهه ويک پاسخ

پرسش: همه ما مي دانيم كه دين نجات دهنده است، اما اين نجات چگونه به دست مي آيد؟

پاسخ: دين اسلام كه آخرين دين الهي و كامل ترين و جامع ترين اديان است، يكسري اعتقادات و اصولي دارد كه به نام اصول دين مشهور و معروف است كه شامل توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت است. هر شخص مسلماني بايد از روي علم و يقين به اين اصول باور و ايمان حقيقي داشته باشد؛ به طوري كه در زندگي اش اثرگذار باشد. دين اسلام يكسري دستورات و اعمالي نيز دارد كه شامل واجبات و محرمات مي شود و به فروع دين مشهور و معروفند و هر مسلماني در ابتداي تكليفش بايد واجباتش را انجام دهد و از محرمات پرهيز كند. هر مسلماني براي اينكه موفق به انجام اين دستورات دين شود، ابتدا بايد به آنها شناخت كافي داشته باشد و مسائل و احكام دينش را بداند؛ از اين رو هر مكلفي براي آشنايي با اين دستورات و احكام بايد از مجتهد جامع الشرايط تقليد كند.

اگر كسي به اصول دين و فروع دين، شناخت و معرفت كامل داشته و در زندگي خود به آنها معتقد و ملتزم باشد و به دستورات دين عمل کند، مسلما چنين كسي اهل تقوا و پرهيزگاري است و اهل تقوا هم به سعادت و نجات مي رسد. خداوند مي فرمايد: «والعاقبه للمتقين»

خداوند متعال در بسياري از آيات قرآن، رسيدن به نجات و سعادت ابدي را از آن كساني دانسته است كه ايمان واقعي داشته و عمل صالح انجام مي دهند، يعني ايمان و باور به اصول دين و عمل به فروع دين. نمونه اي از اين آيات را ذكر مي كنيم:

- و كسانى را كه ايمان آورده‏اند و كارهاى شايسته انجام داده‏اند، مژده ده كه براى آنان بهشت‏هايى است كه از زير [درختان‏] آن نهرها جارى است.

- و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند، اهل بهشت‏ و در آن جاودانه‏ اند.

- مسلما كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند و نماز را به پا داشتند و زكات پرداختند، براى آنان نزد پروردگارشان پاداشى شايسته و مناسب است،  نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى‏شوند.

- كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند، براى آنان زندگى خوش و با سعادت و بازگشتى نيك است.

- بى‏ترديد انسان در زيانكارى بزرگى است، مگر كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده‏اند و يكديگر را به حق توصيه و به شكيبايى سفارش كرده‏اند.

و بسياري از آيات ديگر كه ايمان و عمل صالح را شرط نجات و دخول در بهشت ابدي دانسته اند؛ بنابراين با ايمان و يقين حقيقي به اعتقادات دين و عمل صحيح به دستورات و واجبات و محرمات، سعادت و نجات ابدي به دست مي آيد. البته سرمنشا همه فروعات دين اعتقاد به توحيد، نبوت، امامت و معاد است. اگر كسي از جانشينان پيامبر(ص) را كه همان ائمه دوازدهگانه و اهل بيت پيامبر(ع) هستند، قبول نداشته باشد با صورت روانه جهنم خواهد شد و بوي بهشت را استشمام نخواهد كرد و در روايات هم آمده به مرگ جاهليت و بي دين مرده است.

 

برگزاري نخستين دوره آموزش و توانمندسازي  ائمه جماعات صنعت نفت

اولين دوره آموزش و توانمندسازي روحانيون و ائمه جماعات صنعت نفت در سال 98 به ميزباني شرکت بهره برداري نفت و گاز منطقه غرب و با حضور ائمه جماعات شرکت هاي تابع صنعت نفت در استان هاي کرمانشاه، همدان، کردستان و ايلام برگزار شد.

در اين دوره آموزشي، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب، به بيان نکاتي در خصوص وضعيت کاري همکاران در مناطق عملياتي و تعامل خوب ائمه جماعات با آنها پرداخت.

سعيد ناصري پور افزود: شرکت هاي نفتي و به ويژه شرکت بهره برداري نفت و گاز منطقه غرب در مناطق دورافتاده واقع است و کارکنان آن به صورت اقماري هستند و شرايط کار اقماري، شرايطي خاص و ويژه است و روحانيون به عنوان طبيبان روح مي توانند نقش بسيار سازنده اي در خصوص مسائل اجتماعي، فرهنگي و شخصي همکاران داشته باشند.

 در ادامه حجت الاسلام عباس درويشي، روابط فرهنگي و مسئول امور روحانيون منطقه هفت صنعت نفت نيز گفت: آموزش يکي از مهمترين مقوله هاي دنياي پيشرفته و زندگي بشر در تمام اعصار بوده و امروزه به مهمترين عنصر براي رشد و توسعه و تعالي در همه ابعاد زندگي بشر تبديل شده است.

مسئول امور روحانيون منطقه غرب صنعت نفت در بخش ديگري از سخنانش افزود: برگزاري دوره هاي آموزشي ائمه جماعات صنعت نفت چه به صورت مجازي و چه حقيقي از جمله مصوبات شوراي فرهنگي و اقامه نماز وزارت نفت، دفتر ارتباطات حوزوي، قرارگاه هاي فرهنگي و دفاتر ده گانه رابطين وزارت نفت و شرکت در اين دوره ها براي همه روحانيون الزامي است.

وي تصريح کرد: بر اساس ابلاغيه دفتر ارتباطات حوزوي وزارت نفت يکي از معيارهاي موثر در تمديد قراردادهاي سال آينده حضور در دوره هاي آموزشي مذکور است. اين دوره آموزشي در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد و مدرسين حجت الاسلام جوانشير و حجت الاسلام قاضي زاده، از اساتيد حوزه علميه قم بودند.

 

شهيد علي باور صاد شهري پور

شهيد باورصاد شهري پور در آغاز جواني وارد شركت نفت اميديه شد. از دوران نوجواني علاقه بسياري به مسجد و برپايي نماز جماعت در اين مكان مقدس داشت و مدتي نيز در بسيج فعاليت مي كرد. مسؤوليت پذيري يكي از بارزترين ويژ گي هاي رفتاري او بود. هرگز از كنار مسائل اجتماعي و سياسي بي اعتنا رد نمي شد و سعي مي كرد آنها را دنبال كند. هميشه در شجاعت و جوانمردي بيشتر از سن خود نشان مي داد و با همين روحيه نيز در عرصه خدمت تلاش مي كرد و سرانجام در حال خدمت بر اثر حملات هوايي دشمن بعثي به تاسيسات نفتي در سوم خرداد سال 65 به درجه رفيع شهادت نائل شد. يكي از مهم ترين سفارش هاي شهيد به گفته برادر وي اين بوده که چنان در دنيا زندگي كنيد كه سربلند باشيد و آن دنيا نزد پروردگار روسفيد شويد.

 

تصرف در پولي که اشتباها به حساب واريز شده است

  پرسش: پرسش: حدود سه ماه قبل مبلغي حدود يک ميليون و 900 هزار تومان به حساب بنده واريز شد، چندين مرتبه به مرکزي که احتمال مي دادم، اشتباها واريز کرده باشد، اطلاع دادم، اما واکنش و پاسخي از آنها دريافت نکرده ام. وظيفه بنده نسبت به اين مال چيست و سود جزئي که در اين مدت به آن تعلق گرفته چه حکمي دارد؟

 پاسخ: در هر صورت تصرف شما در مبلغ واريزي و سود آن جايز نيست و بايد به مالک آن برگردانيد، مگر آنکه پيدا کردن او ممکن نباشد که بايد از طرف صاحبش به فقير صدقه بدهيد.

 

نماز و مدرسه

کتاب نماز و مدرسه، حاوي نکته هاي روان شناختي در تربيت ديني فرزندان، تاليف دکتر عبدالعظيم کريمي از سوي موسسه فرهنگي انتشاراتي ستاد اقامه نماز منتشر شد و در اختيار علاقه مندان قرار گرفت.