شرکت ملي نفتکش ايران   

تعمير نفتکش 320 تني ايراني در ياردهاي داخلي

تعميرنفتکش هاي غول پيکر شرکت ملي نفتکش ايران در ياردهاي تعميراتي داخلي براي نخستين بار درتاريخ صنعت کشتيراني ايران همسو با حمايت از رونق توليد داخلي عملياتي شد. با انجام موفق عمليات داکينگ (ورود به حوضچه خشک)نفتکش غول پيکر 320هزار تني DOREباطول 333 متردرمجتمع کشتي سازي بندرعباس (ايزوايکو) تعمير شد.

اين نخستين باردرتاريخ صنعت کشتيراني ايران است که تعميرات کشتي هاي غول پيکر درياردهاي تعميراتي داخلي وبه دست توانمند متخصصان مجرب ايراني انجام شده است.

 پيش از اين به دليل محدوديت هاي فني و فناوري، تعميرات کشتي هاي با اين ابعاد بزرگ در ياردهاي تعميراتي خارجي انجام مي شد. علي منصورزاده، مشاور فني مديرعامل شرکت ملي نفتکش ايران در اين باره گفت: با توجه به فراهم آمدن زيرساخت هاي لازم براي تعميرات کشتي هاي پهن پيکر، اين مهم پس از تلاش هاي مجدانه به ثمر نشسته است.

اين کشتي پهن پيکرسوم تيرماه به آب انداخته و آرزوي ديرينه فعالان صنعت حمل ونقل دريايي کشور نيز به حول و قوه الهي عملياتي شد.

منصورزاده افزود: آرزوي قلبي همه مديران و کارکنان شرکت ملي نفتکش، همچنين کشتيراني هاي داخلي اين است که زمينه براي ساخت چنين کشتي هاي نفتکش غول پيکر در مجتمع هاي صنعتي کشتي سازي داخلي فراهم و ايران در اين حوزه به يکي از کشورهاي توانمند تبديل شود. مشاورفني مديرعامل شرکت ملي نفتکش ايران گفت: پس از برنامه ريزي و انجام تعميرات چند فروند ازناوگان شرکت ملي نفتکش در يک بازه زماني 6 ماهه در ياردهاي تعميراتي داخلي، تعميرات يکي از ابرنفتکش هاي320 هزارتني به مجتمع هاي کشتي سازي داخلي سپرده شده است.  وي انجام اين عمليات موفق را درشرايط تحريم ، گامي بزرگ درتحقق اقتصاد مقاومتي و رونق توليد داخلي برشمرد. منصورزاده تصريح کرد: دريک بازه زماني 6ماهه انجام تعميرات نفتکش هاي MARIA 3 به ظرفيت 13هزار و 600 تن و طول 138 متر، POLARIS به ظرفيت 45هزار تن و طول 175 متر و در مرحله بعد کشتي هايي با ظرفيت و ابعاد بزرگ تر متشکل از ARK به ظرفيت 100 هزار تن و طول 250متر و ARGO به ظرفيت 100 هزار تن و طول 250 متر باموفقيت انجام شده است. به گفته وي، تعميرات نفتکش غول پيکر DORE به ظرفيت 320هزار تن و طول 333 متربا برنامه ريزي دقيق و حساب شده و با همکاري مشترک مجتمع کشتي سازي ايزوايکو به يارد تعميراتي اين شرکت سپرده شد.

 

   شرکت گاز استان خراسان جنوبي

گازرساني به365روستا و 365 واحد صنعتي

مديرعامل شرکت گازاستان خراسان جنوبي گفت: درصورت تخصيص به موقع نقدينگي، امسال به 365 روستا و 365 واحد صنعتي گازرساني مي شود. سيد محمود هاشمي در آيين تکريم و معارفه معاون بهره برداري اين شرکت با بيان اين که از ابتداي امسال تاکنون 189کيلومترشبکه تغذيه و توزيع اجرا شده است، تصريح کرد: تاکنون حدود هفت هزارکيلومتر شبکه شهري و روستايي در استان خراسان جنوبي اجرا شده است. وي بابيان اين که 980 کيلومتر خطوط انتقال گاز در استان اجرا شده است، افزود: تاکنون 30شهراستان خراسان جنوبي با100 درصد جمعيت شهري و 492روستا با 61 درصد جمعيت روستايي زيرپوشش گاز قرار گرفته اند. هاشمي تصريح کرد: گازرساني به روستاها و صنايع فاقد گاز، از برنامه هاي شرکت گاز استان خراسان جنوبي است و در صورت تخصيص به موقع اعتبارات مالي، 365 روستا و 365 واحد صنعتي در دستور کار قرار دارد. مديرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبي در ادامه اين مراسم با اشاره به اين که حوزه بهره برداري به دليل برخورد مستقيم با مشترکان از اهميت و جايگاهي ويژه برخوردار است، تصريح کرد: همکاران اين بخش همواره بايد در پاسخگويي به مردم و تکريم ارباب رجوع تلاش کنند. هاشمي همچنين با بيان ويژگي هاي شخصيتي وحسن خلق ضيائي مقدم، معاون پيشين بهره برداري شرکت گاز استان خراسان جنوبي، از خدمات ارزشمند وي در دوران تصدي اين مسؤوليت قدرداني و رحمان محمودي را به عنوان معاون جديد بهره برداري اين شرکت معرفي کرد.

 

     شرکت انتقال گاز ايران

امضاي تفاهم نامه هم افزايي زيرساخت هاي مخابراتي

شرکت انتقال گاز ايران با شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران با هدف هم افزايي زيرساخت هاي مخابراتي تفاهم نامه امضا کردند.

مديرعامل شرکت انتقال گازايران درآئين امضاي تفاهم نامه تبادل تار فيبرنوري که به منظور هم افزايي زيرساخت هاي مخابراتي وزارت نفت، افزايش بهره وري، کاهش هزينه ها و جلوگيري از موازي کاري، بين شرکت انتقال گاز ايران و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت امضا شد، اظهار کرد: شرکت انتقال گاز ايران هم اکنون داراي بيش از سه هزار کيلومتر شبکه فيبر نوري فعال در مسيرهاي خطوط سراسري چهارم، پنجم و سوم آذربايجان است وبا بهره برداري از شبکه فيبر نوري خطوط هفتم و هشتم سراسري، اين مقدار در سه ماه آينده به پنج هزار کيلومتر خواهد رسيد. وي بابيان اين که طول شبکه فيبرنوري درچند سال آينده به14 هزار کيلومتر افزايش خواهد يافت، تصريح کرد: نوع فعاليت شرکت انتقال گاز و شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت بسياربه هم نزديک است وسابقه همکاري اين دو شرکت به گذشته بازمي گردد که در زمينه هاي IPCMMS، خوردگي، حريم خطوط، حريم بان و...با يکديگر تعاملاتي داشته اند. مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران با اشاره به امکانات گسترده و گاهي مشترک مخابراتي دوشرکت تصريح کرد: تعامل بين دو شرکت مخابراتي درصنعت گاز و صنعت نفت موجب مي شود قابليت اطمينان درسطح شبکه هاي انتقال و مخابراتي افزايش يابد. وي باتاکيد بر اين که امضاي اين تفاهم نامه بايد موجب افزايش بهره وري و قابليت اطمينان شبکه شود، افزود: کاهش موازي کاري ها وسرمايه گذاري هاي مشابه، از ديگر مواردي است که دراين تفاهم نامه بايد تحقق يابد.

 

      پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد

تعمير اساسي کمپرسورهاي واحد ذخيره سازي گاز شوريجه

مهندس ارشد تعميرات ماشين آلات واحد ذخيره سازي شوريجه از تعمير اساسي کمپرسورهاي واحد تزريق ذخيره سازي گازطبيعي درمنطقه عملياتي خانگيران سرخس خبرداد.

محسن سردشتي بيرجندي بابيان اين که واحد ذخيره سازي شوريجه از سه دستگاه توربوکمپرسورتشکيل شده است، گفت: اين دستگاه ها، افزايش فشارگازشيرين براي تزريق به لايه هاي زيرزميني را براي افزايش توان توليد و جبران مصرف گاز در ماه هاي سرد سال به عهده دارند. وي با اشاره به رهنمودهاي مقام معظم رهبري درحوزه اقتصاد مقاومتي و تکيه بر توان نيروي متخصص داخلي ادامه داد: با توجه به اين که ساعت کارکرد کمپرسورهاي واحد ذخيره سازي شوريجه به 12هزار ساعت رسيده بود، تصريح کرد: به دليل نيازعملياتي، تعمير اساسي اين دستگاه ها با تلاش شبانه روزي کارکنان تعميرات ماشين آلات ذخيره سازي و با صرفه جويي چهار ميليارد و 800 ميليون ريال انجام شد. مهندس ارشد تعميرات ماشين آلات واحد ذخيره سازي شوريجه اضافه کرد: تعمير اين نوع کمپرسور براي نخستين بار در کشور انجام شده و در مدت 40 روز با موفقيت به پايان رسيد.

بيرجندي با اشاره به اين که ذخيره سازي گازدرمخازن زيرزميني، روشي متداول و شناخته شده درجهان براي جبران توليد گاز و تأمين کمبود مصرف در فصول سرد است، گفت: درهشت ماه گرم سال که مصرف گاز پايين تر است، حجم بيشتري از گاز طبيعي در مخزن ذخيره سازي شده و با سرد شدن هوا در فصل زمستان، با هدف مديريت توليد و مصرف گاز درکشور از مخزن برداشت و به شبکه سراسري تزريق مي شود. مخزن ذخيره سازي شوريجه به عنوان بزرگترين مخزن ذخيره سازي گاز خاورميانه در شهرستان سرخس واقع شده است.

 

       مجتمع گاز پارس جنوبي  

دستيابي به استانداردهاي جهاني در حوزه محيط زيست

ارزيابي هاي انجام شده نشان مي دهد فازهاي 6 و 7 و 8 همواره از پالايشگاه هاي برتر درحوزه محيط زيست بوده است ودرشاخص هاي مختلف وضعيت خوبي دارند. رئيس محيط زيست پالايشگاه چهارم مجتمع گازپارس جنوبي با بيان اين که فعاليت هاي اين مجتمع براساس شاخص هاي جهاني است، گفت: تلاش مجموعه نيز همواره اين است که اختلاف معياري از اين شاخص ها نداشته باشيم. سعيدابراهيمي بااشاره به اين موضوع که توانسته ايم هفت سال متوالي پايين ترين ايندکس فلرينگ راداشته باشيم، افزود: IOGP شاخص جهاني براي معيارفلرينگ و آخرين عدد اعلامي درصنايع نفت و گاز دنيا 12.1 است، درحالي که سال گذشته اين شاخص درپالايشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبي 1.1 بوده است. وي درباره COD (فاضلاب، پساب يا آب آلوده که عبارت است از ميزان اکسيژن مورد نياز براي اکسيداسيون مواد قابل اکسيداسيون موجود در آن) نيزگفت: شاخص آلايندگي پساب خروجي پالايشگاه پايين ترين ميزان را نه تنها درمجتمع بلکه درمقايسه با واحدهاي پتروشيمي منطقه دارد.  ابراهيمي تصريح کرد: تصفيه خانه پالايشگاه چهارم داراي فرايندي خاص ومنحصر به فردي است و تنها پالايشگاه در عسلويه است که تصفيه خانه بيولوژيک و شيميايي دارد. رئيس محيط زيست پالايشگاه چهارم در زمينه شاخص GAG که به ميزان انتشارگازهاي گلخانه اي مربوط مي شود نيز، اظهار کرد: پالايشگاه چهارم مجتمع گازپارس جنوبي دراين بخش، بهترين مقام را دارد.

 

     شرکت نفت فلات قاره ايران

راه اندازي سامانه مکانيزه مديريت نگهداري و تعميرات در منطقه سيري

رئيس واحد برنامه ريزي نوسازي و تعميرات منطقه سيري از راه‎اندازي سامانه مکانيزه مديريت نگهداري و تعميرات در اين منطقه خبر داد. مهدي ساماني گفت: بااستقرار اين سامانه، افزون برافزايش قابليت اطمينان تاسيسات و تجهيزات، مي توان از اموال ملي صيانت کرد و براي تداوم توليد و کاهش هزينه ها گام برداشت. وي با بيان اين که سامانه مکانيزه مديريت نگهداري و تعميرات در واحد تاسيسات تقويت فشار گاز و سکوي مبارک منطقه سيري اجرايي شده است، گفت: با توجه به احساس نياز روزافزون به سيستم هاي نوين نگهداري و تعميرات تجهيزات، طرح اجراي پروژه CMMS در منطقه سيري عملياتي شد. به گفته ساماني، برهمين اساس اقدام هاي پيش نياز براي راه اندازي شامل جمع آوري اطلاعات تجهيزات و کلاسه بندي آنها منطبق براستاندارد ايزو 14224، جمع آوري اطلاعات و استانداردسازي چک ليست هاي تعميراتي ظرف چند ماه با سرعتي مثال زدني انجام شد. رئيس واحد برنامه ريزي نوسازي و تعميرات منطقه سيري، ايجاد برنامه هاي پيشگيرانه PM و جمع آوري اطلاعات پايه اي نرم افزار را از ديگر اقدام هاي انجام شده براي راه اندازي سامانه مکانيزه مديريت نگهداري و تعميرات در سيري عنوان کرد. اين سامانه با ارائه شاخص هاي کليدي عملکرد نت، کمک بسزايي در تصميم گيري مسئولان مربوطه درباره نحوه تخصيص منابع خواهد کرد.

نصب سازه واسط سکوي ميدان فروزان

عمليات نصب سازه واسط سکوي FY-B ميدان فروزان با موفقيت پايان يافت. با تلاش بي‎وقفه عوامل اجرايي پروژه، سازه واسط 500 تني سکوي FY-B روي جکت مربوط نصب شد. پس از تکميل عمليات نصب سازه واسط سکوي FY-B ميدان فروزان، پايه سکو، آماده نصب عرشه مسکوني خواهد بود. شرکت نفت فلات قاره ايران از تلاش بي شائبه مديران، کارشناسان و عوامل اجرايي پيمانکاران دخيل در اجراي پروژه، همچنين همکاران مديريت مهندسي و ساختمان، بازرسي فني، حفاظت فني، منطقه خارک، همکاران سکوي فروزان و ديگر عوامل دخيل در به نتيجه رسيدن پروژه قدرداني کرده است.

 

      شرکت گازاستان خوزستان

گازرساني به منطقه ويژه اقتصادي بندر امام(ره)

مديرعامل شرکت گاز استان خوزستان دربازديد ازطرح هاي گازرساني به شهرهاي جنوب شرق اين استان، از گازرساني به منطقه ويژه اقتصادي بندر امام در آينده نزديک خبر داد. عبداله ايول پوربا بيان اين که شهرستان بندرامام (ره) داراي ظرفيت هاي بسياري براي سرمايه گذاري درصنعت گازاست، افزود: براي بهره گيري از اين ظرفيت ها و ايجاد زيرساخت هاي مناسب در آن بايد برنامه ريزي شود وي تصريح کرد: به زودي شاهد کلنگ زني پروژه گازرساني به منطقه ويژه اقتصادي بندرامام (ره)خواهيم بودوساکنان آن ازگازطبيعي برخوردار خواهند شد. مديرعامل شرکت گازاستان خوزستان همچنين دربازديد از طرح هاي گازرساني شهرستان هنديجان و ايول پور، همچنين ايستگاه هاي کاهش فشار، تاسيسات و ديگر پروژه هاي فعال در اين مناطق، برسرعت بخشي به اين طرح ها تاکيد کرد.

 

     پتروشيمي شهيد تندگويان 

جهش 10 درصدي توليد محصولات زنجيره پلي اتيلن ترفتالات

مديرمجتمع پتروشيمي شهيد تندگويان ازجهش 10درصدي توليد محصولات زنجيره پلي اتيلن ترفتالات در اين مجتمع، در 100 روز نخست امسال نسبت به مدت مشابه قبل خبر داد. محمدعيسي انوشا با اشاره به انجام تعميرات دوره اي در خط دوم توليد PET بطري به منظور توليد پايدار و مطمئن اين محصول پليمري، همچنين تأمين افزايش تقاضا براي محصول PET بطري در فصل تابستان گفت: عمليات تعويض روغن داغ اين خط توليد در مدت زمان کمتر از 10 روز و بدون حادثه از سوي متخصصان اين مجتمع پتروشيمي انجام شد. مديرمجتمع پتروشيمي شهيد تندگويان با اعلام اين که عمليات تعويض روغن داغ خطوط توليد اين پتروشيمي هرچهار تا پنج سال انجام مي شود، تصريح کرد: با تعويض و شارژ روغن داغ و يکسري تعميرات دوره اي، درشرايط کنوني امکان توليد محصول PET بطري با ظرفيت اسمي فراهم شده است. وي با اشاره به کاهش توقف توليدهاي برنامه ريزي نشده در پتروشيمي تندگويان درسال جاري گفت: با استمرار فعاليت واحدهاي فرايندي و رفع گلوگاه هاي توليد، در عمل رکوردي جديد درتاريخ ساخت و راه اندازي پتروشيمي شهيدتندگويان به عنوان تنها مجتمع توليدکننده زنجيره محصولات پلي اتيلن ترفتالات در کشور ثبت شده است. وي توليد واقعي پتروشيمي شهيد تندگويان را در طول 100 روز نخست امسال حدود 1200 تن در روز و متناسب با نياز بازار عنوان کرد. انوشا با تاکيد بر اين که درکنار افزايش ظرفيت و رفع گلوگاه هاي توليد، کيفيت توليد محصولات نيز افزايش يافته است، تاکيد کرد: هم اکنون خوراک پارازايلين مورد نياز پتروشيمي شهيد تندگويان به صورت مستمر و منظم از سوي پتروشيمي نوري تامين مي شود.

 

    پالايشگاه بيدبلند

آغاز تعميرات اساسي براي  استمرار توليد گاز

مديرعامل شرکت پالايش گاز بيدبلند ازتعميرات اساسي واحدهاي پالايش گاز 400 و 500 اين پالايشگاه با هدف استمرار توليد در فصل زمستان خبر داد. علي محمد پور رضا گفت: با توجه به بازه محدود زماني و شرايط سخت جوي استان خوزستان، واحدهاي پالايش گاز 400 و500 اين پالايشگاه، طبق برنامه زمان بندي شده، در تيرماه امسال آغاز شده است. وي با بيان اين که تعميرات اساسي واحدمزبور باهمكاري واحدهاي عمليات انجام مي شود، تصريح کرد: دراين عمليات، بازبيني وسايل و تجهيزات مكانيكي، تجهيزات كنترلي ابزاردقيق ودستگاه ها وتجهيزات برقي در دستور كار قرار گرفته است. پوررضا تعميرات اساسي (اورهال) ديگ بخار شماره 3و6 را از ديگر فعاليت هاي تعميراتي در پالايشگاه گازبيدبلند برشمرد و گفت: در اين عمليات، شيرهاي اطمينان، برنرها، كنترل ولوها و ترانسميترها تعمير كلي و بازبيني فني نهايي مي شوند.

 

 

    منطقه 7 عمليات انتقال گاز

افزايش ايمني خط 20 اينچ كامياران - مريوان

مديرمنطقه 7عمليات انتقال گاز ايران ازايمن سازي خط20 اينچ كامياران - مريوان در اين منطقه عملياتي خبر داد.

امين عبادي گفت: به منظور افزايش ايمني اين خط لوله در مقابل رانش و امكان كنترل جريان گاز هنگام بحران هاي احتمالي، يك ايستگاه شير بين راهي LBV در مسير آن جانمايي شده است. وي افزود: ايستگاه مزبورطي يك برنامه ريزي منسجم، بدون قطع گاز شهرها و روستاها، درمکان مورد نظرنصب وخط لوله کاميران – مريوان با هدف تامين گاز در مواقع بحراني با خط تغذيه 8 اينچ لوپ شد.

 

    منطقه 4 عمليات انتقال گاز

عمليات تعميراتي پيشگيرانه براي پايداري انتقال گاز

مديرمنطقه 4 عمليات انتقال گازايران از نخستين عمليات تعميراتي پيشگيرانه اين حوزه عملياتي درسال 98خبرداد وگفت: با اين عمليات، روي خط کلات نادري، ضريب پايداري انتقال گاز دراين محدوده افزايش يافت. ناصرعلوي شهري افزود: پس از دريافت گزارش پيگراني هوشمند و هماهنگي باواحدهاي ديسپچينگ و اچ اس اي منطقه، همچنين همکاري شرکت گازاستان خراسان رضوي، نخستين عمليات تعميراتي پيشگيرانه در سال 98 روي خط لوله مزبور انجام شد. وي با بيان اين که اين عمليات شامل حفاري، تعميرات، جوشکاري و نصب اسليو نوع B بوده است، تصريح کرد: تعميرات پيشگيرانه روي خط لوله کلات نادري درکوتاه ترين زمان انجام شده است که در نوع خود يک رکورد خوب محسوب مي شود. علوي شهري هدف از اجراي اين پروژه را ايمن سازي و بهبود خطوط لوله انتقال گازمنطقه 4عمليات اعلام واظهار کرد: با اجراي اين پروژه، گازمورد نياز شهرها و روستاهاي مسيرخط لوله کلات نادري ايمن به مشترکان تحويل داده مي شود.