وزارت نفت   

«ستاد» در خدمت پيمانکاري و مشاوره

دستگاه‎هاي اجرايي موضوع بند«ب» ماده يک قانون برگزاري مناقصات از جمله شرکت‎هاي تابع وزارت نفت موظفند همه مراحل مناقصات و مزايده‎هاي مشمول را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) انجام دهند. سعيدمحمدزاده، معاون مهندسي، پژوهش وفناوري وزير نفت در نامه‎اي باعنوان «به کارگيري سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) درحوزه خدمات پيمانکاري ومشاوره»خطاب به معاونان، مديران عامل چهار شرکت اصلي، همچنين مديران کل وروساي واحدهاي ستادي مستقل وزارت نفت نوشت: «همانگونه که مستحضريد به استناد ماده 50قانون احکام دائمي توسعه کشور و ماده 2 آيين‎نامه فعاليت سامانه تدارکات الکترونيکي دولت، کليه دستگاه هاي اجرايي موضوع بند «ب»ماده يک قانون برگزاري مناقصات و از آن جمله شرکت‎هاي تابعه وزارت نفت موظفند مطابق برنامه زمان بندي مورد تاييد هيات وزيران و اعلام مديريت سامانه تدارکات الکترونيکي دولت(ستاد)، کليه مراحل مناقصات/ مزايده‎هاي مشمول را از طريق سامانه مورد اشاره انجام دهند. » در اين نامه همچنين آمده است: «باعنايت به راه اندازي بخش هاي مربوط به انجام معاملات حوزه خدمات ازجمله مناقصات بخش هاي پيمانکاري و معاملات بزرگ حوزه مشاوره درسامانه مذکور، مقتضي است تا زمان تکميل وپياده سازي سازوکارتعامل سامانه تامين الکترونيکي کالاي وزارت نفت (EP)با سامانه ستاد، دستگاه هاي اجرايي تابع در اسرع وقت به ثبت‎نام در سامانه و انجام مناقصات و کليه فرايندهاي واگذاري خدمات در حوزه‎هاي مورد اشاره از طريق سامانه ستاد اقدام کنند. دستگاه هاي اجرايي درصورت بروز هرگونه مشکل يا ابهام در به کارگيري سامانه مذکور مي‎توانند مراتب را ازمرکز راهبري وپشتيباني سامانه ستاد پيگيري کنند.»

آشنايي با الزام ها و مستندات  صدور گواهينامه کيفيت

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت از برگزاري دوره هاي آموزشي آشنايي با الزامات و تدوين مستندات صدور گواهينامه کيفيت براي سازندگان کالا و تجهيزات صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش خبر داد. بنابراعلام اين مديريت، دوره هاي آموزشي مزبور با هدف دريافت تائيديه مرکز ملي تائيد صلاحيت براي همکاري درمديريت آزمايشگاه هاي مرجع، همچنين استانداردها و فرايندهاي صدور گواهينامه کيفيت براي سازندگان کالا و تجهيزات صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش، در اداره کل نظام تامين وتجاري سازي فناوري وزارت نفت هم اکنون درحال برگزاري است. نخستين دوره هاي آموزشي از دوم تيرماه امسال با حضور جمعي از مديران و دست درکاران مربوط در حوزه صدور گواهينامه کيفيت محصول برگزار شده است. اين دوره هاي آموزشي مربوط به آشنايي با الزام ها و تدوين مستندات بر اساس استانداردهاي ايزو 17065 و ايزو 17025 همچنين آشنايي با سيستم هاي مديريت کيفيت است که با استقبال بسياري همراه شده است. در اين دوره هاي آموزشي، ازسوي نهاد صدور گواهينامه کيفيت محصول انجمن نفت ايران (IPICB) به عنوان تنها مرجع مورد تائيد وزارت نفت در زمينه صدور گواهينامه محصول، 400نفر-ساعت آموزش ارائه مي شود.

 

  شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

اهتمام در عمل به مسؤوليت اجتماعي

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق با اشاره به نقش و جايگاه صنعت نفت در عمل به مسؤوليت اجتماعي گفت: اين شرکت به تعهدهاي خود در قبال مسؤوليت اجتماعي عمل کرده است. سيدابوالحسن محمدي در ديدار با فرماندار و دادستان شهرستان سرخس به منظورتسريع در اجراي پروژه ها و رفع مشکلات کاري، برهمکاري و تعامل بيشتر صنعت نفت با مسئولان شهرستان سرخس تاکيد کرد. وي با اشاره به نقش و جايگاه صنعت نفت در قبال مسؤوليت اجتماعي گفت: اشتغال درمنطقه، معيشت کارکنان، ساخت و بهسازي مدارس، ورزشگاه ها و جاده ها، توجه خاص به مسائل فرهنگي، آموزشي و ... از جمله اقدام هاي مهم در زمينه مسؤوليت اجتماعي است که به اين تعهد خود عمل کرده ايم. وي درباره توسعه ميدان گازي توس و اهميتي که در اشتغال و رونق اقتصادي منطقه ايجاد مي کند، افزود: توسعه هرميدان گازي جديد سبب اشتغال منطقه اي و رونق اقتصادي مي شود. وي تصريح کرد: توسعه ميدان گازي توس درصورت امکان و نياز به جذب نيروي انساني، اولويت شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق با جوانان و نيروهاي بومي شهرستان سرخس خواهد بود. محمدرضا رجبي مقدم، فرماندار شهرستان سرخس نيز، ضمن قدرداني از فعاليت ها و زحمات مجموعه شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق از حيث تامين گاز استان هاي شرق و شمال کشور، به وجود برخي مسائل و مشکلات منطقه از جمله نرخ بيکاري شهرستان اشاره کرد و توسعه اشتغال در اين منطقه را موضوعي مهم دانست و خواستار جذب نيروهاي بومي شد.

 

    سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

اعلام مشوق هاي سرمايه گذاري

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس از اعلام آمادگي اين سازمان براي اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري خبر داد و گفت: در صورت تاييد طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري، مشوق هاي لازم براي عملياتي کردن آنها ارائه خواهد شد. سيدپيروز موسوي در نشست با مديران و مشاوران دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور با تاکيد بر نقش سياست گذاري اين دبيرخانه درتحقق سند چشم انداز گفت: منطقه ويژه پارس از مناطق مهم وحساس اقتصادي کشور است که مي تواند نقش مهمي در شکوفايي اقتصادي مبتني بر توليد و اشتغال داشته باشد. وي با اشاره به نقش اين منطقه در صادرات نفتي و غيرنفتي کشور افزود: با بهره برداري ازطرح هاي توسعه اي منطقه ويژه پارس، ظرفيت توليد گازکشور از ميدان مشترک پارس جنوبي از قطر پيشي گرفته است و مي تواند نقش مهمي در افزايش درآمدهاي کشور داشته باشد. مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس همچنين از اعلام آمادگي اين سازمان براي دريافت درخواست هاي سرمايه گذاري خبر داد و افزود: در صورت تاييد طرح، مشوق هاي سرمايه گذاري نيز به آنان ارائه مي شود. موسوي با اشاره به ظرفيت هاي قانوني مناطق آزاد و ويژه براي تشويق سرمايه گذاري در اين منطقه گفت: نزديکي به خوراک ارزان و آبراه بين المللي خليج فارس، همچنين وجود بنادر صادراتي مانند مجتمع بندري پارس و بندر پتروشيمي با آبخور مناسب کشتي هاي غول پيکر از ظرفيت هاي منحصربه فرد اين منطقه است که در صورت سرمايه گذاري در طرح هاي پايين دستي، توليد و اشتغال در منطقه و کشور رونق خواهد گرفت. وي همچنين جلوگيري از خام فروشي و تکميل زنجيره توليد را از ديگر مزاياي سرمايه گذاري درطرح هاي پايين دستي برشمرد.

 

     شرکت ملي حفاري ايران

امضاي تفاهم نامه همکاري هاي علمي، آموزشي و پژوهشي

شرکت ملي حفاري ايران و دانشگاه آزاد اسلامي واحد خراسان رضوي در زمينه همکاري هاي علمي، آموزشي و پژوهشي تفاهم نامه همکاري امضا کردند. اين تفاهم نامه، ميان سيدعبدالله موسوي، مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران وعلي سروري مجد، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد خراسان رضوي امضا شد. درآيين امضاي اين تفاهم نامه که در نتيجه هم افزايي ميان بخش هاي علمي و پژوهشي دانشگاه و مديريت هاي پژوهش، فناوري و مهندسي ساخت، بازاريابي وهمکاري هاي بين الملل و مجموعه آموزش و تجهيز نيروي انساني شرکت رقم خورد، بر اهميت و گسترش همکاري ها ميان اين سازمان و دانشگاه تاکيد شد.

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران در آيين امضاي تفاهم نامه مزبور گفت: اين شرکت با بيشتر دانشگاه هاي کشور از جمله دانشگاه هاي صنعتي شريف، اميرکبير، تهران، صنعت نفت، علم و صنعت، شيراز و آزاد اسلامي در زمينه هاي علمي، پژوهشي و تبادل تجربه، همکاري هاي مستمر و موثر دارد. موسوي گفت: بومي سازي بخش قابل توجهي ازقطعات پرمصرف و تجهيزات کاربردي درصنعت حفاري از جمله مزيت هاي همکاري ميان مراکزعلمي، پژوهشي، شرکت هاي دانش بنيان و مجموعه هاي صنعتي در چند سال گذشته بوده است.

همکاري در برگزاري دوره هاي تخصصي مورد نياز دانشگاه از سوي شرکت ملي حفاري ايران، بهره گيري بهينه ازظرفيت هاي دانشگاه و شرکت به منظور برگزاري دوره هاي کارآموزي دانشجويان دانشگاه، تعريف پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي، استفاده از امکانات آزمايشگاهي و کارگاهي متقابل، همچنين اجراي پروژه هاي تحقيقاتي مورد نياز طرفين و بازديدهاي علمي از جمله محورهاي تفاهم نامه شرکت ملي حفاري ايران با دانشگاه آزاد واحد خراسان رضوي است.

 

      شرکت نفت مناطق مرکزي  

نفت و گازشرق درحوزه فني -عملياتي بسيار قوي است

معاون مديرعامل درامور توليد شرکت ملي نفت ايران، گفت: شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق به جهت برخورداري از مديران و کارکنان فني، نظام مند و نتيجه گرا، يکي از شرکت هاي بسيار قوي در حوزه هاي فني -عملياتي است.  فرخ عليخاني در نشست مشترک با مديران شرکت نفت مناطق مرکزي ايران و شرکت بهره برداري نفت و گازشرق با اشاره به بررسي هاي عملکردي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق گفت: با بازآرايي مديريت جديد در اين شرکت روند رو به رشدي را شاهد هستيم که اميدواريم تداوم داشته باشد. رامين حاتمي، مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران نيز با قدرداني از مجموعه شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق گفت: اين شرکت بابرخورداري ازکارکنان مجرب، عملکرد بسيارقابل توجهي در حوزه توليد و تزريق گاز دارد. مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران بااشاره به موقعيت راهبردي و مهم منطقه عملياتي خانگيران و شرکت بهره برداري نفت و گازشرق افزود: اين موقعيت ايجاب مي کند، توجه و اهتمام ويژه اي در جهت اجراي پروژه هاي اين منطقه عملياتي صورت گيرد. ناصر مولايي، مديرمنابع انساني شرکت ملي نفت ايران نيز در اين نشست از ساماندهي وترميم حقوق نيروهاي قرارداد مدت موقت و پيمانکاري، همچنين تلاش براي افزايش تسهيلات، بهبود خدمات رفاهي، اجتماعي و حفظ نيروهاي بخش عملياتي درشرکت بهره برداري نفت و گاز شرق خبر داد. وي بااشاره به تصميم گيري درسطح کلان شرکت ملي نفت ايران، افزود: درحوزه منابع انساني، به ويژه درحوزه بهبود وضعيت شهرک هاي مسکوني شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق منطقه خانگيران، برنامه ريزي شده است.

 

   شرکت مهندسي و توسعه نفت

راه اندازي پست فشار قوي نيروگاه غرب کارون

پست برق فشارقوي نيروگاه غرب کارون به زودي راه اندازي مي شود. پس از راه اندازي پست برق شهيد بقايي باسطح ولتاژ 400 کيلوولت و پست برق متن باسطح ولتاژي بالغ بر400/230 کيلوولت، پست فشارقوي نيروگاه غرب کارون نيز با انجام آزمايش هاي لازم درآينده نزديک به صورت کامل راه اندازي مي شود. نيماربيعي، سرپرست طرح نيروگاه غرب کارون وتاسيسات جانبي دراين باره گفت: بابرقراري جريان برق درپست برق فشارقوي نيروگاه غرب کارون وانجام آزمايش ترانس هاي اصلي آن، همچنين انجام عمليات سنکرون، راه اندازي نهايي اين نيروگاه به سرعت در حال انجام است. ربيعي گفت: پيش بيني مي شود نيروگاه غرب کارون ظرف سه هفته آينده آماده بهره برداري صنعتي درفاز يک باشد.فاز يک اين نيروگاه با توربين V94.2 ظرفيت اسمي توليد 162 مگاوات برق را دارد.

 

     شرکت ملي نفت ايران 

تکميل پروژه بررسي راهکارهاي اقتصاد مقاومتي

تدوين نقشه راه بهبود جايگاه شرکت ملي نفت ايران از منظر اقتصاد مقاومتي به عنوان يکي از پروژه هاي طرح مطالعات راهبردي مديريت برنامه ريزي تلفيقي به کار خود پايان داد. معاونت بررسي، امکان سنجي اقتصادي ومالي طرح هاي شرکت ملي نفت ايران اعلام کرد: پروژه بررسي راهکارهاي اقتصاد مقاومتي در شرکت ملي نفت ايران به عنوان يکي از پروژه هاي طرح مطالعات راهبردي مديريت برنامه ريزي تلفيقي بامؤسسه مطالعات بين المللي انرژي به کار خود پايان داد. در نشستي که باحضور رئيس موسسه مطالعات بين المللي انرژي و مجريان پروژه ها و مدير، معاونان، ناظران و کارشناسان مديريت برنامه ريزي تلفيقي در شهريورماه پارسال برگزار شد، درباره چگونگي ادامه کار پروژه هاي طرح مطالعات راهبردي که در سال 94 در قالب 9 پروژه در معاونت هاي مختلف مديريت برنامه ريزي تلفيقي تعريف شده بود، تصميم گيري شد. بنابراعلام معاونت بررسي، امکان سنجي اقتصادي و مالي طرح ها، هم اکنون پروژه بررسي راهکارهاي اقتصاد مقاومتي شرکت ملي نفت ايران به عنوان نخستين پروژه اين طرح با اعلام رسمي کارفرما و اجراي دوره آموزشي يکي از نرم افزارهاي حوزه اقتصادسنجي، به کار خود پايان داد. خروجي نهايي اين پروژه، تدوين نقشه راه در جهت بهبود جايگاه شرکت ملي نفت ايران از منظر اقتصاد مقاومتي است.  در اين پروژه که متناسب با شرايط اقتصادي، سياسي و جايگاه شرکت ملي نفت ايران در اقتصاد کشوراست، تلاش شده تا کليات نقشه راه مورد نظر از سه منظر تاب آوري، کارايي و نوآوري اقتصادي ترسيم شود. براساس گزارش معاونت بررسي، امکان سنجي اقتصادي و مالي طرح ها، هدف اصلي اين پروژه، شناسايي راهبردها و خط مشي هاي کاهش آسيب پذيري شرکت ملي نفت ايران در مواجهه با تکانه هاي خارجي و ارائه به مديران ارشد اين شرکت است.  از ديگر اهداف اين پروژه، تصريح روابط شرکت ملي نفت ايران با ديگربخش هاي اقتصادي درچارچوب يک جدول داده- ستاده و سازکارهاي انتقالي آن است که در اين زمينه به 6 پرسش اصلي پاسخ داده است. در پروژه «بررسي راهکارهاي اقتصاد مقاومتي درشرکت ملي نفت ايران»، مواردي همچون شاخص هاي اقتصاد مقاومتي، جايگاه شرکت ملي نفت ايران در اقتصاد ملي، آسيب شناسي شرکت ملي نفت ايران با استفاده از جدول داده- ستانده، بررسي اثر نوسان هاي قيمت نفت خام بر سرمايه گذاري دربالادستي صنعت نفت، بررسي اثر فناوري بر کارايي هزينه در شرکت ملي نفت ايران، همچنين ميزان همسويي فعاليت ها و اقدام هاي شرکت ملي نفت ايران درچارچوب اقتصاد مقاومتي و نقشه راه شرکت ملي نفت ايران براي خلق ارزش در زنجيره توليد، بررسي شده است.

 

     شرکت پايانه هاي نفتي ايران 

برنامه ريزي براي راه اندازي سامانه هاي نوين حفاظتي

رئيس سازمان حراست شرکت ملي نفت ايران به همراه معاونان عمليات و حفاظت اين سازمان ضمن بازديد از تاسيسات پايانه نفتي خارک براي راه اندازي سامانه هاي نوين حفاظتي در تاسيسات اين پايانه برنامه ريزي و تصميم گيري کردند. دراين بازديد ضمن هم انديشي واتخاذ تمهيدات لازم براي رفع تهديدهاي احتمالي و حفظ امنيت پايدار پايانه نفتي خارک در زمينه تسهيل وشتاب بخشي در به کارگيري و راه اندازي سامانه هاي حفاظت الکترونيک و سامانه هاي نوين حفاظتي در تاسيسات پايانه نفتي خارک تصميم گيري شد. حسين حاجي حسيني، رئيس سازمان حراست صنعت نفت، در اين بازديد جزيره خارک را مظهر مقاومت و شريان حياتي ايران توصيف کرد.

 

    شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

اختصاص 120 ميليارد تومان براي جابه جايي واحدهاي مسکوني

استاندارخوزستان ازاختصاص 120ميليارد تومان اعتبار ازسوي وزارت نفت براي اجراي طرح جابه جايي واحدهاي مسکوني در معرض خطر آلودگي نفت و گاز در مسجدسليمان خبر داد. غلامرضا شريعتي در نشست شوراي مسکن استان خوزستان گفت: آن زمان که بحث جابه جايي واحدهاي مسکوني در معرض خطر در مسجدسليمان مطرح شد، مقرر شد با پرداخت 120ميليارد تومان اين کار انجام شود و پنج هزار واحد مسکوني در مسجدسليمان که در خطر آلودگي نفت و گاز قرار دارند، جابه جا شوند. وي بابيان اين که اين اعتبار از سوي وزارت نفت تامين شده است، اما مسائلي مانند تورم سبب شد پنج هزار واحد به صورت کامل تکميل نشود، خواستار تعيين تکليف و تکميل اين فرايند شد. احمد محمدي، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب نيز با اشاره به موضوع جابه جايي خانه هايي که در زمين هاي آلوده به نفت و گاز در مسجدسليمان قراردارند، گفت: ازنظر شرکت ملي نفت ايران اين کار انجام و120ميليارد تومان براي جابه جايي واحدهاي مسکوني پرداخت شده که بنا به دلايلي، اين فعاليت تکميل نشده است. وي بااشاره به اين که سابقه اين طرح به بيش از15سال پيش مربوط مي شود، تصريح کرد: مجموعه شرکت ملي نفت ايران ومناطق نفت خيز جنوب هيچ دخالتي در اين که چه تعداد واحد بايد ساخته شوند، نداشته اند و فقط بودجه اعلام شده، تامين شده است تا جابه جايي انجام شود. محمدي گفت: پيشنهاد مي شود اداره کل راه وشهرسازي خوزستان مناطقي راکه مردم تخليه کرده اند، مشخص وشرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب درباره اين که آيا هنوزنيازبه جابه جايي در ديگرمناطق وجود دارد يا خير، اعلام نظر کند.

تعمير کارخانه 1200 گاز مايع گچساران

مديرتوليد شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب بر تسريع در تکميل تعميرات اساسي کارخانه ان جي ال 1200شرکت نفت و گاز گچساران تاکيد کرد.

سعيدکوتي دربازديد ازکارخانه گاز وگازمايع 1200 شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران بر تسريع در تکميل کارهاي باقي مانده با رعايت کامل نکات ايمني و زيست محيطي تاکيد و اظهار کرد: اين واحد عملياتي از تاسيسات مهم شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران است که بخشي از خوراک پتروشيمي بندر امام را تامين مي کند.

دراين بازديد که معاونان، کارشناسان مديريت توليد، مسئولان و کارشناسان مديريت تعميرات تجهيزات صنعتي و ماشين آلات فرايندي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب نيزحضور داشتند، ضمن بازرسي از کارخانه گاز و گاز مايع 1200 گچساران، فرايند تعميرات اساسي آن بررسي و براي رفع مشکلات و موانع موجود تصميم هاي لازم گرفته شد.