آنچه زنگنه گفت

حضور بيژن زنگنه در اجلاس 176 اوپک براي نمايندگان رسانه هاي خارجي بسيار مهم است که بخش پررنگ آن، تحريم هاي يکجانبه آمريکا عليه کشورمان بوده که از قضا صادرات نفت کشور را نشانه رفته است. ازاين رو بخش زيادي از پرسش ها از وزير نفت کشورمان به موضوع تحريم، اينستکس، صادرات و... اختصاص داشت؛ البته رسانه ها از مواضع محکم نماينده ايران در اين اجلاس ساده نگذشتند و در اين زمينه نيز او را مورد سوال قرار دادند. مهم ترين اظهارات و پاسخ هاي زنگنه در طول اين اجلاس را با هم مرور مي کنيم:

 اگر اروپايي‎ها به تعهد خود عمل کنند، اينستکس مي تواند به ما کمک کند؛ اما بايد تأکيد کنم که بدون پذيرش دريافت درآمدهاي نفتي، اينستکس نمي تواند راهگشا باشد. اگر اينستکس را به عنوان يک عمليات در نظر بگيرند، بدون واريز مطمئن پول به آن يا با واريز 3 يا 4 ميليون دلار يا يورو، اين سازوکار پاسخگو نيست؛ بايد پول نفت به آن واريز شود.

 پول نفت ما جايي گير نکرده و ما خيلي هم آزاديم. اگر راه انتقالش  را بگويم که ديگر مي شود مَثل سرکه هفت ساله؛ اگر بگويم چه کار کرديم، ديگر فايده‎اي ندارد. در عين حال درباره عمليات تکنيکال نفت و فروش آن هم نمي توانم چيزي بگويم.

ما هر چقدر که بتوانيم، نفت صادر مي‎کنيم؛ اما چيزي درباره  پتانسيل عرضه نفت ايران در بازار نمي‎توانم بگويم. درباره صادرات نفت ايران به چين و تقاضاي چين براي نفت ايران يا هر جاي ديگري و حتي يک کلمه درباره تحريم ها و قراردادهايمان در دوران تحريم صحبت نمي‎کنم.

  مقابله با يکجانبه گرايي، ماموريت ايران به تنهايي نيست. اين مشکل اوپک به طور کلي است. اين يکجانبه گرايي ها، کليت اوپک را تهديد مي کند، نه فقط ايران را. يکجانبه گرايي ضد ايران نيست، بلکه ضد موجوديت اوپک، اتحاد و همدلي اوپک است. من به ديگران مي گويم و اطلاع مي دهم و فکر مي کنم که ديگران بخوبي اين موضوع را درک مي کنند؛ اما چگونگي آن، به بحث ها بستگي دارد.

 بيشتر اعضاي اوپک تحريم هاي تحميلي آمريکا ضد ايران را محکوم مي‎کنند، اما برخي ديگر باور دارند که اوپک ماموريت ندارد آمريکا را محکوم ‎کند. من درخواستي نکردم، زيرا برخي از اعضاي اوپک معذوريت‎هايي دارند که به آنها اجازه نمي‎دهد آمريکا را محکوم کنند. کاري نمانده است که آمريکا عليه ايران نکرده باشد. اروپا نيز در زمينه خريد نفت هيچ گونه همراهي با ما نداشته، بنابراين کار ما مشکل است.

من نمي‎دانم چه کسي ضد کشتي ها در درياي عمان اقدام کرده؛ اما طرف ايراني در بيش از 100 سال بازار را امن کرده است و ما بارها تکرار کرده ايم که بازار نفت بايد غيرسياسي شود و هدف ما اين است که نفت يک سلاح نباشد. بازار نفت بايد براي همه غيرسياسي شود. اين يک ابزار نيست تا ضد برخي کشورها استفاده شود. 

 ما اينجا نيستيم تا تصميم هايي را که در بيرون گرفته مي شود، اجرا کنيم. معتقدم اگر اوپک مي خواهد زنده بماند، بايد تصميماتش را در داخل اوپک بگيرد، نه اينکه دستورعمل را از خارج اوپک دريافت کند. در حال حاضر، فقط يکجانبه گرايي ترامپ نيست که دنيا را تهديد مي کند، بلکه برخي يکجانبه گرايي هاي ديگر هم وجود دارد. اوپک جايي براي تصميم گيري هاي جمعي است و فکر مي کنم اعضاي اوپک هم در مقابل رويه اي غير از اين مقاومت مي کنند.