افتتاح موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران

نخستين موزه نفتي پايتخت و سومين موزه صنعت نفت کشور بعدازظهرشنبه، يکم تيرماه با حضور اکبر نعمت اللهي، مدير مرکز موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران، پيروز حناچي، شهردار تهران و جمعي از مديران وزارت نفت، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گشايش يافت.