پژوهشگاه صنعت نفت   

استقبال از ايده هاي خلاقانه و  نو

رئيس پژوهشگاه صنعت نفت خطاب به شرکت هاي شتاب دهنده، دانش بنيان و استارتاپ ها گفت: از ايده هاي خلاقانه و جديد استقبال مي کنيم. جعفر توفيقي درنخستين نشست هم انديشي عمومي کارکنان و مديران ارشد پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اين که هر سازماني بايد عملکرد خود را به طورمستمر ارزيابي کند وميزان تطابق آن را با اهداف و برنامه هاي تنظيم شده بسنجد، افزود: گزارش فعاليت سازمان ها بايد منتشر شود تا ذي نفعان داخلي و خارجي پژوهشگاه در جريان اين گزارش ها قرار گيرند و از اقدام هاي اين مجموعه مطلع شوند.

وي تصريح کرد: هدف ديگر از انتشار فعاليت هاي اين مجموعه ارزيابي دروني سازمان است؛از اين طريق مي توان آسيب ها را شناسايي و در راهبردهاي سازمان نيزتجديد نظرکرد تا با قدرت بيشتري به سمت تحقق اهداف حرکت کنيم.

رئيس پژوهشگاه صنعت نفت با تاکيد براين که سال گذشته تلاش کرديم که ارتباطات پژوهشگاه راگسترش دهيم، تصريح کرد: براي اين منظور و آشنايي اين مديران بخش ها باظرفيت هاي پژوهشگاه صنعت نفت نشست هاي متعددي برگزار شده است. توفيقي با اشاره به اين که سال 98 سال چابک سازي در اين مجموعه نام گذاري شده است، افزود: هدف ازاين نام گذاري، شتاب بخشي به فعاليت ها و حذف مقررات زائد است تا فعاليت هاي محوري پژوهشگاه با سهولت بيشتر انجام شود. رئيس پژوهشگاه صنعت نفت به وضع کنوني کشور اشاره کرد و گفت: محققان و متخصصان پژوهشگاه صنعت نفت همواره تلاش مي کنند که شرايط موجود را به فرصت تبديل و دانش و فناوري مورد نياز صنعت نفت وگاز را تامين کند. وي با تاکيد بر اين که از همه ايده هاي جديد و خلاقانه استقبال مي کنيم، گفت: سازمان هاي مبتني بر پژوهش و فناوري، همواره به ايده هاي جديد و بروز خلاقيت خود زنده هستند و اميدواريم با کمک شرکت هاي شتاب دهنده، دانش بنيان و استارتاپ ها، بتوانيم شرايط بهتري را در تقويت اين زمينه ها فراهم سازيم.

 

    شرکت گاز استان گيلان

جذب بيش از 6 هزار مشترک گاز

مديرعامل شرکت گازاستان گيلان با بيان اين که درسه ماه نخست امسال 65 کيلومترشبکه گذاري انجام شده است، ازجذب بيش از6 هزار مشترک جديد دراين بازه زماني خبر داد. حسين اکبرگفت: شرکت گازاستان گيلان درسه ماه نخست امسال موفق به اجراي بيش از 65 کيلومتر شبکه گازدراين استان شده ومجموع شبکه و خط تغذيه گاز به 20 هزار و 600کيلومتر افزايش يافته است. وي تعداد انشعاب هاي نصب شده درمدت زمان يادشده را دو هزار و 700 مورد اعلام و اظهارکرد: مجموع انشعاب هاي گاز استان به 584 هزار و 600 مورد رسيده است. مديرعامل شرکت گازاستان گيلان همچنين با اشاره به جذب 6هزار و 200مشترک جديد دربهارامسال اظهارکرد: هم اکنون98 درصد خانوارهاي شهري و روستايي استان گيلان از گازطبيعي استفاده مي کنند و با جذب اين تعداد مشترک، مجموع مشترکان گاز گيلان به يک ميليون و 65هزار رسيده است.  به گفته وي، 34 واحد صنعتي و 928 واحد تجاري نيز به شبکه گاز طبيعي متصل شده اند. حسين اکبر با اشاره به اين که هم اکنون پنج هزار و 595 واحد صنعتي، 75هزار و 138واحد تجاري و96 جايگاه سي ان جي دراستان گيلان ازگازطبيعي برخوردارهستند، مصرف گازاين استان درسه ماه نخست امسال، يک ميليارد و 500 ميليون مترمکعب اعلام کرد.  وي افزود: همسو با طرح هاي گازرساني پروژه هايي مانند قرائت و چاپ هم زمان صورت حساب، سفيران انرژي، بهينه سازي مصرف سوخت گرمکن هاي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز، همچنين مرکز پيام و امداد متمرکز، همچنين ايجاد شبکه پرسرعت مخابراتي در ادارات گاز استان، سامانه مکانيزه رسيدگي به شکايات و پياده سازي نرم افزار موبايلي خدمات الکترونيک گاز اجرا و سبب شده است شرکت گاز استان گيلان به موفقيت هاي مختلف دست يابد. مديرعامل شرکت گاز استان گيلان، دريافت تنديس بلورين سرآمدي و بهبود مستمر شرکت ملي گاز، معرفي به عنوان دستگاه برگزيده در جشنواره شهيدرجايي، دريافت نشان زرين مسؤوليت هاي اجتماعي و کسب عنوان دوم صيانت ازحقوق شهروندي را از موفقيت هاي اين شرکت برشمرد.

 

فراخوان ثبت نام در جشنواره بين المللي خوارزمي

  سي وسومين جشنواره بين المللي خوارزمي با هدف ترويج کارآفريني دانش بنيان و تجاري سازي نتايج تحقيقات، ارج نهادن به مقام والاي پژوهشگران، نوآوران و فناوران کشور، فراهم آوردن بستر مناسب براي همکاري هاي علمي و فناوري در سطح جهاني و شناسايي و معرفي استعدادها در زمينه هاي مختلف علمي و صنعتي و حمايت از برگزيدگان جشنواره برگزار مي شود. مهندسي نرم افزار و فناوري اطلاعات، مهندسي صنايع و مديريت فناوري، زيست فناوري و علوم پايه پزشکي، مواد، متالورژي و انرژي هاي نو، کشاورزي و منابع طبيعي، طرح موفق در توليد ملي، فناوري هاي شيميايي، معماري و شهرسازي، برق و کامپيوتر، محيط زيست، فناوري نانو، مکاترونيک، علوم پايه، مکانيک، هوافضا، عمران و هنر از زمينه هاي علمي مورد پذيرش در سي وسومين جشنواره بين المللي خوارزمي است. متقاضيان مي توانند تا پايان شهريور 98 با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني www.khwarizmi.ir به ثبت نام الکترونيکي در سامانه جامع جشنواره هاي خوارزمي - جشنواره بين المللي خوارزمي اقدام کنند. مهلت ثبت نام در بيست ويکمين جشنواره جوان خوارزمي نيز با هدف ترويج فرهنگ کارآفريني دانش بنيان در ميان جوانان، ارج نهادن به مقام والاي پژوهشگران، نوآوران و فناوران جوان کشور، تسهيل مسير تجاري سازي و کاربردي کردن نتايج تحقيقات جوانان کشور و شناسايي و معرفي استعدادها در زمينه هاي مختلف علمي و صنعتي و حمايت از برگزيدگان تا پايان تيرماه 98 است. متقاضيان متولد 1/1/1363 به بعد مي توانند تا پايان تيرماه 98 به پايگاه اطلاع رساني www.khwarizmi.ir مراجعه و درسامانه جامع جشنواره هاي خوارزمي - جشنواره جوان خوارزمي ثبت نام کنند.

 

    شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

ساخت مشعل بدون دود

مشعل بدون دود براي نخستين بار در کارگاه مرکزي مديريت تعمير تجهيزات و ماشين آلات فرايندي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب ساخته شد. خسرومحسني، معاون تعميرات مديريت تعمير تجهيزات و ماشين آلات فرايندي گفت: اين مشعل به درخواست شرکت بهره برداري نفت وگاز کارون براي نصب در واحد بهره برداري شماره 2اهوازساخته شده است. وي اظهارکرد: مشعل ساخته شده از نظر ارتفاع، وزن و طراحي فني و مهندسي ويژگي هاي منحصر به فردي دارد که ساخت چنين سازه اي در کارگاه مرکزي اهواز سابقه نداشته است و براي نخستين بار انجام شد. معاون تعميرات مديريت تعمير تجهيزات و ماشين آلات فرايندي با بيان اين که تاکنون مشعل هاي زيادي درکارگاه مرکزي اهواز ساخته شده است،  افزود: مشعل بدون دود واحد بهره برداري اهواز-2 با سه متر و70 سانتيمتر ارتفاع و1.5 تن وزن، داراي نازل هاي خاص براي حذف کربن نسوخته (دوده) است.

محسني ادامه داد: اين مشعل در مدت زمان 20 روز در کارگاه مرکزي اهواز ساخته و آماده نصب شد که از اين نظر يک رکورد به شمار مي آيد.

وي گفت: مشخصات فني ومواد اوليه اين مشعل ازسوي شرکت بهره برداري نفت وگاز کارون تامين و ساخت و بازرسي فني از سوي مديريت تعمير تجهيزات و ماشين آلات فرايندي وباهمکاري شرکت بهره برداري نفت وگاز کارون انجام شد.

معاون تعميرات مديريت تعمير تجهيزات و ماشين آلات فرايندي افزود: مشعل بدون دود به منظور بهسوزي مشعل و کاهش آلاينده هاي هوا مطابق با استانداردهاي زيست محيطي طراحي و ساخته شده است.

وي تصريح کرد: نمونه اين مشعل پارسال از سوي يک شرکت سازنده داخلي ساخته و در واحد بهره برداري شماره 3 اهواز نصب شد.

 

      پالايشگاه گاز ايلام

تزريق 25 هزار مگاوات ساعت برق به شبکه سراسري

پالايشگاه گاز ايلام 25 هزار مگاوات ساعت برق به شبکه سراسري تزريق مي کند.

مديرعامل پالايشگاه گاز ايلام ازتزريق بيش از 25 هزارمگاوات ساعت برق به شبکه سراسري از طريق اين پالايشگاه خبر داد.  شهريارداري پور درنشست باعلي اسدي، مديرعامل برق منطقه اي غرب کشوربا بيان اين که پالايشگاه گاز ايلام امسال اين مقدار برق رابه شبکه سراسري تزريق مي کند، افزود: اين مهم باهدف کمک به تامين برق منطقه ودرجهت عمل به مسؤوليت اجتماعي تعريف شده درشرکت پالايش گاز ايلام انجام مي شود.  وي گفت: پالايشگاه گاز ايلام ازدوسال پيش به منظور کمک به شبکه سراسري برق و جلوگيري ازخاموشي اقدام به عقد قرارداد فروش برق با شرکت مديريت شبکه برق ايران کرده است. داري پور با بيان اين که درمدت زمان يادشده، بيش از32 هزارمگاوات ساعت، انرژي الکتريکي به شبکه سراسري برق منطقه ايلام تزريق شده است، تصريح کرد: پالايشگاه گاز ايلام امسال نيزدرفصل گرما و اوج مصرف، انرژي الکتريکي را به شبکه سراسري تحويل خواهد داد تا خاموشي در استان ايلام به حداقل ممکن برسد. علي اسدي، مديرعامل شرکت برق منطقه اي غرب کشور نيز با بيان اين که پالايشگاه گاز ايلام کمک شاياني براي جلوگيري از خاموشي ها کرده است، گفت: امسال تلاش مي شود باکمک اين پالايشگاه، خاموشي هاي استان ايلام به حداقل برسد. وي بااشاره به اين موضوع که کاهش خاموشي هاي استان ايلام نيازمند همکاري نيروگاه پالايشگاه گازايلام است، تصريح کرد: تامين برق مردم موضوع ملي است که نيازمند همکاري و تلاش آحاد جامعه و ارگان هاي مختلف است.

 

  موسسه مطالعات بين المللي انرژي

برگزاري سمينار آشنايي با مهارت هاي غير فني

سمينار آشنايي با مهارت هاي غيرفني، کوچينگ و اصول شايستگي مديران سوم تيرماه در موسسه مطالعات بين المللي انرژي با حضور نمايندگاني از شرکت هاي مختلف برگزار شد.

دراين مراسم، علي مبيني دهکردي، رئيس موسسه مطالعات بين المللي انرژي تاکيد کرد: ورود به عرصه مهارت هاي غير فني، کوچينگ و اصول شايستگي مديران از الزامات شرکت هاي بزرگ براي آينده بازار انرژي شده است و اگر کشور ما مي خواهد در بازار جهاني آينده نقش داشته باشد، بايد در اين حوزه وارد شود.

وي تاکيد کرد: نوانديشي در صنعت نفت يک الزام اصلي در دوره هاي مختلف بوده است و بايد بازآفريني فکري و سازماني و ساختاري را به عنوان يک برنامه راهبردي دنبال کنيم.

در اين نشست، مباحثي درباره «لزوم ظرفيت سازي و ارتقاي مهارت هاي حرفه اي در صنعت نفت»، «آشنايي با کوچينگ» و آشنايي با برنامه جامع اصول شايستگي مديران ارائه شد و حاضران به پرسش و پاسخ پرداختند.

 

    شرکت گاز استان سمنان 

افزايش ضريب نفوذ گاز روستايي  به 90 درصد

مديرعامل شرکت گازاستان سمنان از افزايش ضريب نفوذ گازرساني روستايي اين استان به بيش از90 درصد با بهره برداري از طرح هاي گازرساني در حال اجرا خبر داد. عليرضا شريفي نژاد با بيان اين که حرکت درمسير تعالي و بهبود مستمر، ضامن دستيابي به چشم انداز شرکت گاز استان سمنان است، افزود: سال گذشته افزون برنصب سه هزار و 797 انشعاب بيش از 168کيلومتر شبکه گاز اجرا شد. وي شبکه گاز اجرا شده در استان سمنان راچهارهزار و 650 کيلومتر عنوان کرد. شريفي نژاد از پذيرش هشت هزار و 740 مشترک شهري و روستايي در سال گذشته خبرداد وافزود: دراين بازه زماني 217 واحد صنعتي و کشاورزي و دو نيروگاه مقياس کوچک از گازطبيعي بهره مند شده اند. وي تصريح کرد: هم اکنون 100درصدجمعيت شهري و87درصد جمعيت روستايي استان سمنان از زيرپوشش گازطبيعي قراردارند و انتظار مي رود با بهره برداري از پروژه هاي در دست اجرا، شاخص برخورداري جمعيت روستايي اين استان به بيش از90 درصد افزايش يابد. مديرعامل شرکت گاز استان سمنان با اعلام اين که سالانه بيش از 650 ميليون مترمکعب گاز به نيروگاه هاي سيکل ترکيبي و کوچک مقياس و حدود 630ميليون مترمکعب گاز به واحدهاي صنعتي و توليدي استان تحويل مي شود، تصريح کرد: چشم انداز شرکت گاز استان سمنان، افزايش سهم گازطبيعي در سبد انرژي استان به 70 درصد است.  شريفي نژاد تصريح کرد: گازرساني به روستاها با هدف گسترش رفاه و عدالت و گازرساني به واحدهاي توليدي و صنعتي با هدف رونق توليد و اشتغال نيز از ديگر راهبردهاي شرکت گازبراي دستيابي به اين چشم انداز است. مديرعامل شرکت گاز استان سمنان، کسب رتبه ششم همراه با دريافت لوح سپاس پنج ستاره نخستين دوره جايزه سرآمدي و بهبود مستمر شرکت ملي گاز ايران، کسب رتبه نخست معيارنتايج کليدي، رتبه دوم معيار مسؤوليت اجتماعي و رتبه سوم معيارمنابع انساني و معيار فرايندها، محصولات و خدمات شرکت هاي گاز استاني را از موفقيت هاي شرکت گاز استان سمنان برشمرد.

 

    شرکت گاز استان تهران 

پايان گازرساني روستايي در سال 99

مديرعامل شرکت گاز استان تهران با بيان اين که ضريب نفوذ گاز در شهرهاي استان تهران 100 درصد است، از پايان گازرساني به روستاهاي اين استان تا پايان سال آينده خبر داد. احمد دارابي افزود: گازرساني شهري استان تهران پايان يافته است و هم اکنون 41 روستاي آن فاقدگازطبيعي هستند که با گازرساني به آنها، گازرساني روستايي در استان تهران نيز پايان مي يابد. وي تصريح کرد: سياست شرکت گازاستان تهران براين است که با استفاده از گاز به جاي سوخت هاي فسيلي گام موثري براي حفظ محيط زيست برداشته شود. مديرعامل شرکت گازاستان تهران همچنين بااشاره به بالا بودن آمار آسيب هاي جاني ومالي مرتبط باگازاظهارکرد: مسائل ايمني بايدبه طور مستمرپايش شوند تا شاهد اتفاق هاي ناخوشايند وآسيب هاي جاني و مالي ناشي از ناآگاهي و بي احتياطي نباشيم. دارابي گفت: درروستاهايي که به شبکه گاز متصل شده اند، ساکنان آنها بايد براي مشخص شدن مجري لوله کشي منازل خود به سازمان نظام مهندسي و دريافت معرفي نامه از اين سازمان اقدام کنند. مديرعامل شرکت گاز  استان تهران همچنين از مصرف کنندگان گاز طبيعي خواست با مصرف منطقي و  بهينه گاز اين شرکت را در جهت ارائه خدمات بهتر ياري و مساعدت کنند.

 

   شرکت ملي حفاري ايران

آغاز عمليات حفاري 5 حلقه چاه در نفت شهر

عمليات اجرايي پروژه حفاري پنج حلقه چاه نفتي در نفت شهر از سوي شرکت ملي حفاري ايران آغاز شد. محمد آل خميس، سرپرست معاونت شرکت شرکت ملي حفاري ايران گفت: اين عمليات با استقرار دستگاه حفاري سنگين 35 فتح کليد خورده است. وي افزود: اين پروژه از پروژه هاي تعريف شده از سوي وزارت نفت و شرکت ملي نفت ايران در مسير نگهداشت و افزايش توليد در شرکت نفت مناطق مرکزي ايران است. آل خميس درباره زمان آغاز به کار عمليات اجراي پروژه هفت حلقه چاه در ميدان نفتي گچساران در گستره شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب نيزگفت: اين پروژه از جمله پروژه هاي طرح نگهداشت و افزايش توان توليد نفت شرکت ملي نفت ايران است که ازطريق مناقصه به ملي حفاري واگذار شده و به زودي وارد فاز اجرايي مي شود. وي همچنين به بازسازي سيستم جکينگ دستگاه حفاري دريايي شهيد مدرس و آماده شدن اين دکل براي ورود به مدار عمليات اشاره کرد و افزود: اين دستگاه در ميدان نفتي دورود در آب هاي خليج فارس استقرار يافته و در مرحله کاريابي است.

 

 

   پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد

آماده سازي براي پايداري توليد گاز در زمستان

تعميرات اساسي پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد با هدف توليد پايدار گاز در فصل زمستان، بهره مندي از قطعات ساخت داخل و تکيه بر توان نيروهاي بومي آغاز شد. ناصرنوذري، رئيس تعميرات اساسي ونوسازي شرکت پالايش گازشهيد هاشمي نژاد گفت: اين تعميرات اساسي مواردي ازجمله 2 واحد شيرين سازي گازترش، يک واحد بازيافت گوگرد، واحد احياي آب ترش، چهار دستگاه بويلر بخارفشار قوي و واحد ذخيره سازي گاز طبيعي را شامل مي شود.

به گفته وي، واحدهاي دانه بندي گوگرد، اويلي واتر، پساب، مولدهاي گازي و بخار نيز درمجموعه اين تعميرات اساسي قرار دارند. نوذري پروژه تعميرات اساسي پالايشگاه خانگيران را يکي از مهم ترين فعاليت هاي تعميراتي شرق کشورعنوان و اظهار کرد: اين عمليات با هدف آماده سازي همه واحدها براي توليد بي وقفه گاز در ماه هاي سرد سال انجام مي شود. رئيس تعميرات اساسي و نوسازي شرکت پالايش گازشهيد هاشمي نژاد با اشاره به نام گذاري امسال با عنوان سال «رونق توليد» تصريح کرد: استفاده ازقطعات يدکي ساخت داخل با رويکرد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و بهره گيري پيمانکاران بومي آموزش ديده، از مهم ترين اولويت هاي در فرايند تعميرات اساسي اين پالايشگاه است. وي پايان تعميرات اساسي پالايشگاه خانگيران را مهرماه امسال اعلام کرد.