گزارش هفته نامه «مشعل» از درمانگاه هاي مناطق عملياتي عسلويه و بيمارستان توحيد جم

اولویت با بومیان است

سميه راهپيما   وقتي از مناطق نفتي کشور صحبت به ميان مي آيد، هميشه اين سوال پرسيده مي شود که چه خدماتي براي بوميان منطقه در نظر گرفته شده است. در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که وزارت نفت، موضوع مسؤوليت اجتماعي را در دستور کار دارد تا بتواند به بوميان منطقه خدمات رساني کند. در اين ميان، بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ نيز به بوميان منطقه خدمات درماني ارائه مي کند، به گونه اي که 54 درصد بيماران، غير شرکتي هستند که اين ميزان در واحد بستري، متفاوت است و 85 تا 90 درصد را غير شرکتي ها تشکيل مي دهند، از اين رو به دليل اهميت و اطلاع از نحوه ارائه خدمات درماني به بيماران شرکتي و غيرشرکتي در منطقه بوشهر و خارگ، خبرنگار هفته نامه «مشعل» به اين منطقه رفته و گزارشي تهيه کرده است که در ادامه مي خوانيد:

در سمت راست سالن خروجي فرودگاه خليج فارس عسلويه، درمانگاه فرودگاه قرار دارد که زير نظر منطقه ويژه اقتصادي است و پزشک و پرستار آن را بهداشت و درمان صنعت نفت تامين مي کند. با شهرام غفاري، پزشک اين درمانگاه به گفت وگو مي نشينم. او مي گويد: «اگر در حرفه پزشکي، عشق و علاقه وجود نداشته باشد، نمي توان شب بيداري ها و فشار کار را تحمل کرد. از اين رو از 10 سال گذشته با عشق به کار به صورت اقماري (14-14) کار مي کنم که با خود بي خوابي هايي نيز به همراه دارد؛ زيرا نوبت هاي کاري 12 ساعت است؛ اما گاهي اوقات شرايطي پيش مي آيد که هواپيما تاخير دارد و اين ميزان به 15 تا 16 ساعت نيز مي رسد. غفاري ادامه مي دهد: «زماني که بيماري در پرواز با مشکلي روبه رو شود، خلبان با برج مراقبت تماس مي گيرد و به همراه يک پرستار با آمبولانسي که داراي تجهيزات کامل است، به لاين پرواز مي رويم و بيمار را معاينه و به اورژانس منتقل مي کنيم و اگر بيمار به ارجاع نياز داشته باشد، او را به بيمارستان تامين اجتماعي عسلويه مي فرستيم.» او با بيان يک خاطره از دوران کاري خود مي گويد: «يک بار در پرواز عسلويه بودم که اعلام کردند اگر پزشکي در هواپيماست، به سرمهماندار مراجعه کند. زماني که خود را معرفي کردم، گفتند؛ يک نفر مشکوک به سکته قلبي است و خلبان مي خواهد در فرودگاه شيراز فرود اضطراري داشته باشد که بعد از معاينه گفتم اين کار را نکنيد؛ زيرا اين فرد چنين ناراحتي ندارد و مي توان به پرواز ادامه داد و زماني که در فرودگاه عسلويه نشستيم، فوري با برج مراقبت هماهنگ شد و خدمات پزشکي صورت گرفت و خدا را شکر مشکلي براي او به وجود نيامد.»

معاينه سالانه سه هزار نفر

در ادامه به سمت درمانگاه عملياتي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مي روم. اين درمانگاه زماني مرکز تروما و اورژانس بود و چون در داخل شهر عسلويه بيمارستاني نبود، ساکنان شهر براي درمان به اين مرکز مراجعه مي کردند؛ اما از چهار سال گذشته با تاسيس بيمارستان تامين اجتماعي در داخل شهر، از بار مراجعه کننده ها کاسته شده و اکنون به عنوان يک مرکز طب کار و اورژانس به کارکنان منطقه ويژه خدمات ارائه مي کند. در اين زمينه راشين مي آبادي، پزشک عمومي درمانگاه عملياتي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مي گويد: « اين درمانگاه سالانه، معاينه سه هزار نفر را در طب صنعتي به عهده دارد. در اين غربالگري اگر شخصي مشکل خاصي داشته باشد، براي درمان بيشتر به پزشک متخصص ارجاع داده مي شود، ضمن آنکه معاينه اوليه بيماران ترومايي، سقوط از ارتفاع، سوختگي و ... را نيز به عهده داريم؛ اما اگر بيماري به بستري نياز داشته باشد، به بيمارستان هاي جم، کنگان و عسلويه اعزام مي شود. مي توان گفت که اين درمانگاه، به نوعي رابط و هماهنگ کننده فازهاي پتروشيمي و گاز با ديگر بيمارستان هاست.»

کنترل بيش از يک ميليون کيلو گرم موادپروتييني

زماني که فاز 2 و 3 مجتمع گاز پارس جنوبي از شرکت توتال تحويل گرفته شد، اقدام هاي واحد بهداشت در دو محور رستوران و نمونه گيري ميکربي از آب رستوران محدود بود؛ اما از آن زمان تاکنون اين اقدام ها گسترش يافته و اکنون 17 تا 18 نوع خدمات قابل گزارش ارائه مي شود.  با تاسيس شهرک هاي مسکوني در سال 81 نيز خدمات بهداشت و درمان گسترش پيدا کرد. در اين زمينه صلاح الدين عباسي، رئيس بهداشت عمومي و مرکز سلامت کار مجتمع گاز پارس جنوبي مي گويد: «در گذشته دو نفر در واحد بهداشت به صورت 14-14 فعاليت مي کردند؛ اما اکنون نزديک به 9 کارشناس در قالب بهداشت عمومي و محيط، خدمات گسترده اي ارائه مي کنند. تعداد بازديد رستوران ها، انبارهاي مواد غذايي، بازديد سردخانه ها، نمونه برداري از آب تمامي رستوران ها، کلر سنجي و اماکن (استخرهاي شنا، کمپ ها، اتاق داري ها، چايخانه ها ، بازارچه ها، نانوايي ها و ...) را افزايش داديم. در قسمت سم پاشي نيز مبارزه با حشرات و جانوران موذي را مد نظر قرار داده ايم.»

به گفته او، «مواد غذايي در ابتداي ورود به رستوران بازديد و کنترل مي شوند و اين کنترل ها در پنج مرحله صورت مي گيرد تا به دست مصرف کننده برسد. در مرحله نخست مواد پروتييني از سوي دامپزشک بررسي و فک پلمپ انجام مي شود. در مرحله دوم، مواد پروتييني و لبني وارد شده به پالايشگاه ها و شهرک ها دوباره کنترل و مهر و امضا مي شود. تعداد کنترل مواد پروتييني، گوشتي و لبني در سال 97 به يک ميليون و 205 هزار و 333 کيلوگرم در پالايشگاه ها رسيده است و در شهرک ها نيز 117 هزار و 752 کيلوگرم کنترل در بدو ورود داشتيم. کنترل ورودي ها باعث شده، طي 16-15 سال گذشته در داخل پالايشگاه گزارش مصموميت نداشته باشيم. »

عباسي، مرحله سوم بازرسي را از انبار تا ميز کار بيان مي کند و ادامه مي دهد: «در مرحله چهارم نيز نيم ساعت قبل از سرو غذا دوباره مواد غذايي کنترل مي شود تا در نهايت غذاي سالم به دست مصرف کننده برسد. مرحله پنجم نيز به طرح رتبه بندي رستوران ها باز مي گردد که از سال 95 آن را اجرايي و بر اساس آن نقاط بهبود را شناسايي و اهدافي طراحي کرده ايم. اجراي اين طرح، مستلزم همکاري بين بخشي و تعامل هايي است که بين سازمان بهداشت و درمان و شرکت هاي حاضر در مجتمع پارس جنوبي داريم.»

رئيس بهداشت عمومي و مرکز سلامت کار مجتمع گاز پارس جنوبي با بيان اينکه کتابچه بهداشت را نيز تهيه کرده ايم، مي گويد: «تمام اطلاعات ناشي از بررسي هاي به عمل آمده را سالانه به صورت کتابچه در اختيار تمامي شرکت هاي دريافت کننده خدمات قرار مي دهيم.»

او در ادامه به مشکلات پيش رو اشاره مي کند و مي گويد: «تامين آب در اين منطقه به سختي انجام مي شود، از اين رو توانستيم از طرح محرم براي بسياري از رستوران ها و کمپ ها استفاده کنيم. با استفاده از اين طرح، ما نيز از آبي که از سد کوثر کهگيلويه و بوير احمد مي آيد و چهار استان را تغذيه مي کند، براي آب قابل شرب کمپ ها استفاده مي کنيم. در داخل پالايشگاه ها هم آب صنعتي توليد مي شود که براي بويلر ها، يوتيليتي و .... مورد استفاده قرار مي گيرد. ضمن آنکه شهرک ها با مشکل کمبود آب مواجه هستند که براي تامين آن، از منابع مختلف استفاده مي شود، از اين رو به صورت منظم و ماهانه چک ميکربي و نمونه گيري شيميايي صورت مي گيرد و روزانه کلر سنجي داريم.»

کمبود فضاي فيزيکي

به سمت درمانگاه پزشک خانواده در شهرک مسکوني جم مي روم و با مرضيه ميهن دوست، رئيس پزشک خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ به گفت و گو مي نشينم. او مي گويد: «در شهر جم دو کلينيک پزشک خانواده تندگويان و توحيد با يکديگر ادغام شده اند و اکنون نزديک به هفت هزار و 500 نفر را تحت پوشش دارد و شهرک پرديس که براي خانواده هاي نفت و پتروشيمي است، حدود پنج هزار و 500 نفر را پوشش مي دهد. خدمات پزشک خانواده به صورت شبانه روزي در بخش اورژانس ارائه مي شود و پزشک خانواده، پرستار و داروخانه داريم؛ البته خدمات ديگري چون مامايي، پايش رشد و دندانپزشکي را در نوبت صبح روزهاي غير تعطيل و متخصص اطفال را نيز در روزهاي تعطيل در کلينيک پرديس داريم و در کلينيک تندگويان نيز متخصص اطفال، همه روزه غير از تعطيلات حضور دارد.»