کسب تنديس زرين خدمات سبز کشوري براي اولين بار در صنعت گاز

انتقال 75 درصد گاز کشور از جنوب به مرکز

منطقه 5 عمليات انتقال گاز به عنوان يکي از مناطق راهبردي شرکت انتقال گاز ايران، وظيفه انتقال حدود 75 درصد گاز کشور را به عهده دارد و ارتباط با مناطق 10، 2 و انتقال گاز از جنوب به مرکز کشور را مي توان از جمله مهم ترين فعاليت هاي اين منطقه برشمرد که با حساسيتي ويژه از سوي اين منطقه در جريان است. افزون بر بهره برداري از خطوط لوله و تاسيسات تقويت فشار گاز، تاسيسات تقويت فشار گاز فراشبند 10 نيز، به عنوان يکي از راهبردي ترين تاسيسات گاز کشور، با تلاش کارکنان شرکت انتقال گاز ايران، مهر سال 96 احداث و وارد مدار شد و ظرفيت انتقال اين مجتمع را از 50 ميليون مترمکعب در روز به 90 ميليون مترمکعب افزايش داد و اين پروژه برگ زرين ديگري در کارنامه منطقه 5 ثبت کرد. ولي الله فرخي، مدير منطقه 5 عمليات انتقال گاز، درباره حوزه فعاليت اين منطقه مي گويد: اين منطقه به عنوان يکي از مناطق ده گانه شرکت انتقال گاز ايران، مسئوليت انتقال گاز از مبادي مصرف براي تامين گاز خانگي و صنايع را به عهده دارد. منطقه 5 عمليات انتقال گاز، سال 69 فعاليتش را به عنوان يک واحد مستقل تحت نظر مديريت عمليات (پالايش و انتقال) شرکت ملي گاز ايران آغاز کرد. اين منطقه با برخورداري از حدود 4 هزار و 500 کيلومتر خطوط لوله فشار قوي و 15 تاسيسات تقويت فشار گاز وظيفه انتقال نزديک به  75 درصد گاز توليدي کشور را در گستره اي به وسعت استان فارس و بخش هايي از استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، بوشهر و يزد را عهده دار است.

فرخي با اشاره به عمليات تعميرات اساسي منطقه تاکيد مي کند: تعميرات اساسي توربوکمپرسورها، سال 97 به دو بخش اصلي تعميرات برنامه ريزي شده و تعميرات اضطراري تقسيم شد که در بخش تعميرات برنامه ريزي شده مي توان به 25 مورد تعميرات انواع توربين و کمپرسورهاي گاز اشاره کرد که 16 مورد آنها تعميرات اساسي 24 هزار ساعته انواع کمپرسورهاي گاز، 3 مورد تعويض توربين، يک مورد تعميرات 48 هزار ساعته توربين نئوپينيون و مابقي آنها تعميرات اساسي توربين هاي زيمنس منطقه بود.

در بخش تعميرات اضطراري نيز 22 مورد تعميرات انجام شده است که شش مورد آنها تعميرات اضطراري انواع کمپرسورهاي گاز منطقه و مابقي آنها مربوط به تعميرات انواع توربين هاي منطقه بود.

فرخي با اشاره به همکاري اين منطقه با شرکت هاي داخلي براي تامين اقلام مورد نياز تعميرات اساسي مي گويد: با اخذ اطلاعات و مشخصات فني نظير شماره قطعه، نقشه ساخت و نام سازنده از طريق توليدکنندگان داخلي نسبت به تامين اقلام و کالاهاي مورد نظراقدام مي کنيم. براي تامين کالاهاي مورد نياز از توليدکنندگان داخلي استفاده مي کنيم و در ارتباط با کالاهاي خارجي که مشابه آن در داخل کشور توليد مي شوند نيز، از طريق اين توليدکنندگان اقدام مي کنيم. در خصوص موضوع هاي پژوهشي اين منطقه در سال گذشته و سال هاي پيش از آن فعاليت هاي مختلفي در حوزه هاي پژوهشي و فني با مراکز علمي پژوهشي و شرکت هاي دانش بنيان شروع کرده است. اين فعاليت ها در همسويي با اهداف عاليه سازمان و دستور مديريت انجام شده است که از جمله فعاليت هاي انجام شده در اين باره مي توان به استعلام پروژه عمليات بهينه سازي هات تپ در شرکت انتقال گاز اشاره کرد. پروژه پژوهشي ياد شده پس از طرح موضوع و تصويب در شوراي پژوهشي منطقه از طريق دانشگاه هاي شيراز، دانشگاه صنعتي شيراز، دانشگاه صنعتي اصفهان و شرکت هاي دانش بنيان در پارک علم و فناوري فارس استعلام شده است. پروپوزال پروژه براساس ديدگاه هاي کارشناسان و متخصصان اين حوزه در منطقه 5  و اخذ نظر کارشناسي از ديگر گستره ها در مناطق انتقال گاز تهيه شده است. پس از اعلام پاسخ مثبت از دانشگاه صنعتي شيراز، طي جلسات متعدد فني با کارشناسان در منطقه و سپس تشکيل جلسه مشترک با اساتيد آن دانشگاه با معاونت هاي ستاد انتقال گاز در تهران و نهايتا بازديد ميداني از تجهيزات و توانمندي دانشگاه صنعتي شيراز از سوي معاونت ها و پژوهش شرکت انتقال گاز انجام شده است. از جمله فعاليت هاي انجام شده با شرکت خصوصي براي استفاده از کامپوزيت هاي پوشش خطوط انتقال گاز است که واحد بازرسي فني منطقه همکاري هاي بسيار خوبي در اين زمينه با آن شرکت داشته است. همچنين مي توان از تشکيل جلسه با اساتيد بخش مهندسي شيمي دانشگاه شيراز و شرکت هاي دانش بنيان مهندسي و بحث و تبادل نظر در زمينه هاي فني مختلف نام برد.

يکي ديگر از فعاليت هاي انجام شده در حوزه مشاوره با بخش مکانيک و عمران دانشگاه صنعتي شيراز براي انجام پروژه با عنوان مطالعه و اصلاح لوله هاي زيرزميني در ايستگاه فراشبند 2 بوده که پروژه ياد شده نيز به پايان رسيده است.

فرخي تاکيد مي کند: اين منطقه فعاليت هاي جديدي نيز در حوزهاي مختلف فني شروع کرده است که به طور نمونه مي توان به موضوع بازديد اساتيد خبره دانشگاه از ايستگاه فراشبند اشاره کرد. در اين رابطه با استفاده از تخصص هاي مختلف از جمله مکانيک، برق، کنترل و ابزار دقيق، مواد، عمران و مهندسي شيمي فعاليت هايي آغاز شده است. شروع چنين برنامه هايي با رويکرد توسعه و همکاري هاي پژوهشي و ارتقاي سطح کيفي منطقه انجام شده است که مي تواند شروع بستري مناسب براي پيشبرد اهداف عالي منطقه و انتقال گاز باشد.

او درباره روزآمد کردن تجهيزات و نرم افزارهاي کاربردي منطقه مي گويد: نرم افزارهايي که از سوي واحد فناوري اطلاعات طراحي و پياده سازي شده است که به صورت ادواري و در زمان لزوم استفاده مي شود. علاوه بر اين، نرم افزارهايي که از سوي پيمانکاران داخلي منطقه نصب و راه اندازي شده اند به صورت ادواري و برحسب نيازهاي منطقه به روزآوري مي شوند. در چارچوب اختيارات و مجوزهاي اخذ شده سالانه، با جمع آوري سالانه نيازمندي تک تک واحدهاي منطقه، يکپارچه سازي شده و براي تامين بودجه مورد نياز در قالب تقاضاي بودجه سرمايه اي به ستاد انتقال گاز ارسال مي شود؛ بنابراين هرگونه خريد و به روزرساني تجهيزات سخت افزاري سرمايه اي نيازمند دريافت مجوزهاي لازم از ستاد انتقال گاز است که در ساير موارد مربوط به کالاي مصرفي به صورت بودجه جاري خريداري مي شود. نرم افزارهاي پورتال در قالب پورتال داخلي منطقه نيز از سوي واحد فناوري اطلاعات طراحي و پياده سازي شده است.

او که سال 88 به عنوان کارمند نمونه شرکت ملي گاز ايران انتخاب شده است، مي گويد: کسب رتبه برتر اچ اس اي مناطق عملياتي انتقال شرکت ملي گاز ايران و تنديس زرين خدمات سبز کشوري از سازمان محيط زيست براي اولين بار در سطح شرکت ملي گاز ايران از موفقيت هاي چشمگير منطقه 5 عمليات انتقال گاز در دوران تصدي ام به شمار مي آيد.