تشريح تامين گاز پايدار مردم شمال شرق ايران در گفت وگو با مدير عامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران

                بهره برداریاز بزرگ ترین مرکز جمع آوری گاز ذخیره سازی ایران

  مشعل     نقطه اي در شمال شرقي ايران به تازگي شاهد افتتاح طرحي در صنعت نفت بود که حاصل جمع آن بهبود تامين گاز مردم مناطق اين خطه از کشور خواهد بود. مرکز جمع آوري گاز در ميدان گازي خانگيران سرخس که عنوان بزرگ ترين مرکز جمع آوري گاز کشور را يدک مي کشد.  شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق، به عنوان يکي از شرکت هاي تابعه شرکت نفت مناطق مرکزي ايران در سال 77 با هدف توليد و بهره برداري از مخزن عظيم گاز ترش مزدوران و سه مخزن گاز شيرين (شوريجه B، شوريجه D و گنبدلي ) تاسيس شد که مسؤوليت تامين گاز شش استان خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، گلستان، مازندران (پس از تامين خوراک پتروشيمي خراسان و سوخت نيروگاه نکا) و بخشي از استان سمنان را به عهده دارد.منطقه عملياتي خانگيران، تنها منبع هيدروکربوري شرق و شمال شرق کشور است و حدود 95 درصد گاز توليد آن ترش است که با انتخاب کالاي مناسب، رعايت استانداردهاي گاز ترش و استفاده از انواع سامانه هاي کنترلي سبب شده تاکنون حادثه اي رخ ندهد. مرکز جمع آوري گاز در ميدان گازي خانگيران با هدف ذخيره سازي گاز طبيعي به ميزان روزانه 10 ميليون متر مکعب در دوره هشت ماه گرم سال و باز توليد 20 ميليون متر مکعب در روز، براي فصول سرد سال به بهره برداري رسيده است. اين تاسيسات به شرکت نفت مناطق مرکزي اختصاص دارد که يکي از شرکت هاي اصلي توليدي در ساختار شرکت ملي نفت ايران است. اين شرکت در مجموع، مسؤوليت توسعه و توليد از 80 ميدان گازي و نفتي را به عهده دارد. به عبارت ساده تر به همان ميزان که مخزن پارس جنوبي، تامين کننده عمده گازکشور محسوب مي شود ، شرکت نفت مناطق مرکزي ايران نيز همان وظيفه را در گستره 11 استان از شمال تا شمال شرق ايران عهده دار است.  رامين حاتمي، مدير عامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران در گفت وگو با هفته نامه «مشعل» به تشريح مسير احداث، تکميل و اهميت بزرگ ترين مرکز جمع آوري ذخيره سازي گاز ايران در سرخس پرداخت که در ادامه مي آيد.