معاون اول رئيس جمهوري:

وزير نفت در خط مقدم مقابله با جنگ   اقتصادي دشمن است

معاون اول رئيس جمهوري با بيان اينکه نبايد فضا را براي تلاش و ابتکار عمل مديران کشور در جبهه مقابله با جنگ تمام عيار اقتصادي دشمن ناامن کنيم، گفت: امروز وزير نفت و کارکنان اين وزارتخانه در خط مقدم مقابله با تحريم ها قرار دارند و نبايد آنها را علاوه بر جبهه مقابله با فشار اقتصادي دشمن در جبهه هاي داخلي درگير کنيم. به گزارش پايگاه اطلاع رساني معاون اول رئيس جمهوري، اسحاق جهانگيري روز دوشنبه (20 خردادماه) پس از بازديد از کارخانه واگن سازي تهران در نشستي که با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس شوراي شهر تهران، شهردار و استاندار تهران به منظور بررسي راه هاي کمک دولت به توسعه فعاليت هاي اين کارخانه و توسعه قطار شهري برگزار شده بود، گفت: درست است که با شرايط تحريم روبه رو هستيم، اما هنر مديريت اين است که از دل محدوديت ها فرصت خلق کند. وي افزود: در شرايط جنگ اقتصادي و فشار همه جانبه دشمن نبايد مسئولاني را که به دنبال بهره گيري حداکثري از توانمندي هاي داخل کشور هستند، افزون بر مقابله با دشمن خارجي، در جبهه هاي مختلف داخلي نيز درگير کنيم و فضا را براي ابتکار عمل آنها محدود و ناامني کاري برايشان ايجاد کنيم. معاون اول رئيس جمهوري تصريح کرد: امروز وزير نفت و کارکنان اين وزارتخانه در خط مقدم مقابله در جنگ اقتصادي تمام عيار قرار دارند و بايد براي تلاش هايشان احساس آرامش داشته باشند تا بتوانند حتي يک بشکه بيشتر نفت توليد و صادر کنند. جهانگيري با بيان اينکه بايد فضا را براي فعاليت هاي سازنده در مسير مقابله با تحريم ها آرام و امن کنيم، عنوان کرد: يا بايد در برابر مردم و ملت ايران سر تعظيم فرود بياوريم تا همه ظرفيت ها را در جبهه مقابله با جنگ اقتصادي پاي کار بياوريم، يا اينکه در برابر دشمنان سر تعظيم فرود بياوريم. هر عقل سليمي تاييد مي کند که کار منطقي تعظيم و تکريم در برابر مردم خودمان است. وي ادامه داد: امروز هر تصميمي براي مقابله با شرايط سخت اقتصادي گرفته مي شود بايد با حمايت همگاني اجرا شود، نه اينکه در مسير اجراي آن اخلال شود يا حتي همان طور که گاه مشاهده کرده ايم، در مسير اتخاذ اين تصميم ها اخلال ايجاد يا مشکل تراشي شود. مي شود از دل همين شرايط سخت نيازمندي هاي توسعه کشور و معيشت بهتر مردم را تامين کرد. معاون اول رئيس جمهوري گفت: حمل ونقل عمومي از جمله حوزه هاي پيشران توليد است که نوسازي و توسعه آن ده ها مشکل کشور از جمله مصرف بالاي سوخت و آلودگي هوا را حل مي کند، اگر کاميون هاي فرسوده کنوني کشور نوسازي شوند، مي توانيم حدود نيمي از توليد کنوني بنزين و گازوئيل کشور را صادر کنيم. جهانگيري افزود: يکي ديگر از محورهاي مهم مورد توجه دولت هاي يازدهم و دوازدهم در عرصه حمل ونقل عمومي توسعه ريلي بوده که خوب هم پيش رفته است و امروز تعداد زيادي از استان هاي کشور به شبکه ريلي سراسري متصل شده اند. حمل ونقل عمومي حومه اي نيز مورد توجه جدي دولت قرار دارد و توسعه قطار شهري در تهران و هشت کلانشهر ديگر نيز از موضوع هاي مورد توجه در دولت هاي يازدهم و دوازدهم بوده که در حد توان به حل مشکلات و توسعه آنها کمک شده است.

 

سخنگوي وزارت امور خارجه:

تحريم شرکت هاي پتروشيمي ايران مصداق تروريسم اقتصادي است

سخنگوي وزارت امور خارجه، تحريم شرکت هاي پتروشيمي ايران از سوي آمريکا را محکوم کرد و آن را مصداق تروريسم اقتصادي دانست. به گزارش وزارت امور خارجه، سيدعباس موسوي در واکنش به اقدام تازه وزارت خزانه داري آمريکا در تحريم شرکت هاي پتروشيمي ايران، اين اقدام رژيم آمريکا را به شدت محکوم کرد و آن را مصداق تروريسم اقتصادي و در ادامه خصومت هاي مستمر کاخ سفيد عليه ملت ايران دانست. وي با اشاره به اينکه تنها يک هفته صبر نياز بود تا پوچ بودن ادعاي رئيس جمهور آمريکا براي مذاکره با ايران ثابت شود، افزود: سياست فشار حداکثري آمريکا يک سياست شکست خورده است که بارها از سوي روساي جمهور پيشين آن کشور امتحان شده بود. اين مسيري اشتباه است و دولت آمريکا مي تواند مطمئن باشد که به هيچ يک از اهداف تعيين شده براي اين سياست نخواهد رسيد. سخنگوي وزارت امور خارجه ادعاهاي برخي مقام هاي آمريکايي براي مذاکره با ايران را فريبکارانه، غيرواقعي و تنها براي جلب توجه افکار عمومي دانست و گفت: اين اقدام ايالات متحده مغاير با اصول و قواعد اساسي روابط و حقوق بين الملل و نيز تعهدهاي بين المللي اين رژيم بوده و موجبات مسؤوليت بين المللي آن را فراهم خواهد آورد. سخنگوي وزارت امور خارجه تاکيد کرد: همه کشورها مسؤوليت دارند در برابر نقض آشکار اصول بنيادين حقوق بين الملل واکنش نشان دهند و اجازه ندهند دستاوردهاي جامعه بين المللي در زمينه چندجانبه گرايي به واسطه اقدام هاي زورمدارانه و يکجانبه هيئت حاکمه آمريکا بيش از پيش از بين برود. وزارت خزانه داري آمريکا روز جمعه (17 خردادماه) تحريم هاي جديدي عليه بخش پتروشيمي ايران از جمله بزرگ ترين هلدينگ پتروشيمي کشور اعلام کرد.

 

با چشم انداز پنج ساله

سند راهبردي دانشگاه صنعت نفت منتشر شد

سند راهبردي دانشگاه صنعت نفت با افقي پنج ساله که داراي 19 هدف کلان و 65 هدف عملياتي است، منتشر شد. به گزارش دانشگاه صنعت نفت، اين سند، نخستين برنامه راهبردي اين دانشگاه است که در تهيه و تدوين آن به ويژگي ها و ملاحظات مهمي توجه شده است. برنامه راهبردي دانشگاه به گونه اي تهيه و تدوين شده است که نقشه راه دانشگاه را به درستي و با درک و تکيه بر شرايط و واقعيت هاي صحنه کار ترسيم کند. به اين ترتيب، امکان استفاده از ظرفيت هاي موجود دانشگاه براي تقويت و بهبود شاخص هاي کيفي تعريف شده در برنامه راهبردي، فراهم مي شود.

بر اساس اين گزارش، در تدوين اين برنامه، سعي شده است به دغدغه ها و مشکلات جاري دانشگاه در قالب پرسش هاي جدي در زمينه مسائل مربوط به همه حوزه هاي تخصصي دانشگاه مانند آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، اداري و مالي توجه شود. مدل اجرايي کار با بهره گيري از الگوي پيشنهادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در مهرماه 93 در نظر گرفته شده است. همچنين به منظور جلب مشارکت همه دست درکاران در سطوح مختلف دانشگاه و ايجاد زمينه هاي تحقق برنامه ريزي راهبردي، بررسي و تدوين اين برنامه با بهره گيري از يک فرآيند سه سطحي در دانشگاه شامل شوراي تخصصي دانشگاه، هيئت رئيسه دانشگاه و دبيرخانه سند راهبردي دانشگاه، انجام شد. همچنين اين سند با افقي پنج ساله (1402-1398) داراي 19 هدف کلان و 65 هدف عملياتي بوده که در پنج فصل شامل کليات، سند چشم انداز و بيانيه ماموريت دانشگاه، ارزيابي عملکرد دانشگاه با استفاده از تحليل هاي استراتژيک، تدوين اهداف راهبردي و کلان دانشگاه و برنامه عملياتي دانشگاه امسال تنظيم شده است.

 

جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عنوان کردند:

معدل بالاي وزارت نفت در   مسؤوليت هاي اجتماعي و گازرساني

جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه وزارت نفت در بخش مسؤوليت هاي اجتماعي فعاليت هاي بزرگي انجام داده است، عنوان کردند: شخص وزير نفت را فردي توانمند مي دانيم و معتقديم وي به مسؤوليت خود اشراف کامل دارد.

علي اصغر يوسف نژاد، عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار شانا با بيان اينکه عملکرد وزارت نفت در بسياري از حوزه ها مطلوب ارزيابي مي شود، گفت: عملکرد وزارت نفت در حوزه گازرساني بسيار درخشان است. خط انتقال گاز دامغان - کياسر - ساري - نکا يکي از کارهاي ماندگار اين وزارتخانه است که کمبود گاز در شهرهاي شمالي کشور به ويژه فصل زمستان را برطرف کرد. نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه مشکلات جايگاه هاي عرضه سوخت در استان مازندران و شهرهاي شمالي کشور برطرف شده است، افزود: از عملکرد سازمان ها و زيرمجموعه هاي وزارت نفت در حوزه انتخابي خود دفاع مي کنم و معتقدم اين وزارتخانه در زمينه خدمت رساني فعاليت هاي گسترده اي داشته است. قاسم ساعدي، نماينده دشت آزادگان و هويزه در مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينکه وزارت نفت در بخش مسؤوليت هاي اجتماعي اقدام هاي گسترده اي انجام داده است، گفت: وزارت نفت در مناطق نفت خيز جنوب فعاليت هاي بسياري در عرصه مسؤوليت هاي اجتماعي انجام داده که ساخت بيمارستان شهداي دشت آزادگان در سوسنگرد تنها بخشي از اين گونه فعاليت هاست. وي ادامه داد: وزارت نفت در بخش تعمير جاده هاي روستايي، ساخت مدرسه، آبرساني روستايي، برگزاري دوره هاي آموزشي براي داوطلبان ورود به دانشگاه و ... فعاليت هاي مختلفي انجام داده که بدون شک در توسعه اين مناطق و رفع محروميت ها تاثيرگذار بوده است.

نمره قبولي وزارت نفت در مسؤوليت هاي اجتماعي

فرج الله رجبي، نماينده شيراز در مجلس شوراي اسلامي نيز با تاکيد بر اينکه شخص وزير نفت را فردي توانمند مي دانم و معتقدم وي به مسؤوليت خود اشراف کامل دارد، عنوان کرد: هم اکنون وزارت نفت غير از مسؤوليت هايي که در حوزه نفت، گاز، پالايش و پخش و پتروشيمي به عهده دارد، در بخش هايي ديگر که دولت و مردم نياز به کمک دارند، ورود کرده و در اين زمينه کارهاي بزرگي نيز انجام داده است. به نظرم وزارت نفت در اين بخش نمره قبولي دريافت مي کند. وي با بيان اينکه در سيلاب فروردين ماه و با همکاري وزارت نفت، سوخت رساني به مناطق سيل زده استان فارس بي وقفه تداوم داشت، افزود: با توزيع بنزين و گازوئيل يورو 4 و 5 در کلانشهر شيراز، شاهد کاهش آلودگي هواي اين شهر هستيم که در اين خصوص نيز از مسئولان وزارت نفت تشکر مي کنيم.

سکينه الماسي، نماينده کنگان، دير، جم و عسلويه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه انجام مسؤوليت هاي اجتماعي ازسوي وزارت نفت همچون برگزاري کلاس هاي کنکور براي دانش آموزان تحت سرپرستي کميته امداد امام خميني (ره) در جنوب کشور و مناطق نفت خيز، کار شايسته و ستودني بود، گفت: رويکرد وزارت نفت توليدمحوري است. در گذشته اين وزارتخانه به مباحث مسؤوليت هاي اجتماعي ورود نمي کرد، اما در سال هاي اخير در کنار اهداف توسعه، توليد و صادرات، به مقوله مسؤوليت اجتماعي نيز وارد شده و موفقيت هاي بزرگي نيز کسب کرده است. معتقدم اين گونه فعاليت ها بايد افزايش يابد.

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه در بخش مسؤوليت هاي اجتماعي، وزارت نفت فعاليت هاي خوبي انجام داده است، گفت: بسيار خوشحاليم که دانش آموزان استان بوشهر با تلاش و پشتکار خود و با حضور فعالانه در فعاليت هاي آموزشي، رتبه هاي برتر کنکور را به دست آورده اند.

عملکرد فوق العاده وزارت نفت در گازرساني روستايي و شهري

سيد احسن علوي، نماينده سنندج، ديواندره و کامياران در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اينکه وزارت نفت در بخش گازرساني روستايي و شهري عملکرد مطلوبي داشت که جاي تشکر دارد، گفت: خوشبختانه وزارت نفت در بخش گازرساني عملکرد مناسبي داشت و معتقدم معدل خوبي در اين زمينه کسب کرده است.

 

افزايش توليد نفت روسيه در روزهاي نخست ژوئن 

توليد نفت روسيه در 10 روز نخست ماه جاري ميلادي به 11 ميليون و 40 هزار بشکه در روز رسيد. به گزارش خبرگزاري رويترز از مسکو، دو منبع روز سه شنبه (21 خردادماه) اعلام کردند که ميانگين توليد نفت روسيه در روزهاي يکم تا دهم ماه ژوئن امسال به 11 ميليون و 40 هزار بشکه در روز رسيد، در حالي که اين رقم در سه روز نخست اين ماه 10 ميليون و 870 هزار بشکه در روز بود. محاسبات نشان مي دهد که توليد نفت روسيه در سه روز نخست ماه ژوئن، کمترين مقدار از ميانه سال 2016 ميلادي تاکنون بوده است. وزارت انرژي روسيه از اظهارنظر درباره اين خبر خودداري کرد.

 

افت يک درصدي قيمت نفت

قيمت شاخص نفت خام برنت در ساعت 6 و يک دقيقه روز چهارشنبه (22 خردادماه) به 61 دلار و 42 سنت و قيمت شاخص دبليوتي ‎آي آمريکا به 52 دلار و 41 سنت رسيد. به گزارش خبرگزاري رويترز، قيمت نهايي شاخص نفت خام برنت روز سه شنبه (21 خردادماه) 62 دلار و 29 سنت و قيمت شاخص دبليو تي آي آمريکا 53 دلار و 26 سنت به ازاي هر بشکه بود. ضعف رشد تقاضاي نفت در جهان از يک سو و افزايش فراتر از انتظار ذخيره سازي نفت در آمريکا، از مهمترين عوامل افت قيمت نفت برشمرده شده اند. اداره اطلاعات انرژي آمريکا برآورد خود را درباره رشد تقاضاي نفت جهان در سال 2019 ميلادي و همچنين رشد توليد نفت اين کشور در اين سال کاهش داد.

بانک اي ان زد استراليا اعلام کرد: سرمايه گذاران درباره رشد اخير ذخيره سازي نفت در آمريکا، نگران بوده اند.

 

 شرکت هاي روس خسارت هاي ناشي از آلودگي نفتي را مي پردازند

معاون وزير انرژي روسيه اعلام کرد که خسارت ناشي از صادرات نفت آلوده روسيه به اروپا، شرکت با شرکت حل وفصل مي شود.

به گزارش خبرگزاري رويترز از سن پترزبورگ، پاول سوروکين، معاون وزير انرژي روسيه گفت: جبران خسارت ناشي از صادرات نفت آلوده به کلر روسيه به اروپا به وسيله خط لوله دروژبا، به صورت مذاکره شرکت با شرکت حل و فصل مي شود. طبق برآورد شرکت ترانسنفت روسيه، حدود 22 ميليون بشکه از نفت صادراتي اين کشور به اروپا، دچار آلودگي کلر بوده است. دو شرکت توتال فرانسه و لوک اويل روسيه اعلام کرده اند که جبران خسارت آلودگي نفتي بايد حدود 15 دلار براي هر بشکه باشد. سوروکين که از طرف وزارت انرژي روسيه مسؤوليت مذاکره درباره آلودگي هاي نفتي را به عهده دارد، گفت: هر شرکت وضعيت خاص خود را دارد و سازوکارهاي متفاوتي براي نفت صادراتي با خط لوله و محموله هاي نفتي وجود دارد. وي اعلام کرد: هيچ شرکت خارجي ميزان دقيق خسارت خود را محاسبه نکرده است، اما انتظار مي رود مذاکرات در آينده نزديک به نتيجه برسد.