شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب   

همکاري براي تخليه آب زمين هاي زراعي

مشاور مديرعامل در امور پيگيري و اجرايي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: اين شرکت درادامه خدمات رساني به مناطق سيل زده استان خوزستان، در تخليه آب زمين هاي کشاورزي باسازمان جهاد کشاورزي خوزستان همکاري داشته است. محمد خانچي افزود: کمک هاي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب به جهاد کشاورزي استان در زمينه تأمين ماشين آلات مورد نياز ازجمله بيل مکانيکي، لودر، کمپرسي و پمپ هاي تخليه آب بوده است. وي اظهارکرد: با ارسال تجهيزات وماشين آلات ازسوي مناطق نفت خيز جنوب، آب باقيمانده درمزارع شهرستان هاي کارون و باوي پس از فروکش کردن سيلاب، هفته گذشته تخليه شده است. 

 ارسال 3 هزار بسته غذايي به روستاهاي سيل زده

مشاورمديرعامل درامورپيگيري واجرايي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب همچنين از ارسال سه هزار بسته مواد غذايي به روستاهاي سيل زده شهرستان اهواز خبر داد و افزود: پس ازفروکش کردن سيلاب و برگشت هموطنان سيل زده به روستاها و مناطق خود، به اهتمام شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب وشرکت هاي تابعه، مقررشد سه هزار بسته مواد غذايي در ماه مبارک رمضان تهيه و توزيع شود.  وي با بيان اين که درمرحله نخست800 بسته موادغذايي شامل کنسرو، حبوبات، قند وشکر، چاي، برنج، روغن، خرما، رب گوجه و ...خريداري و در روستاهاي غرب اهواز توزيع شده است، اظهارکرد: بقيه بسته هاي غذايي نيز به مرور ارسال خواهد شد. خانچي تصريح کرد: کمک هاي غيرنقدي به ارزش دوميلياردو500 ميليون ريال ازسوي پايگاه هاي بسيج تابع حوزه شهيد تندگويان(نفت جنوب) جمع آوري و با هماهنگي فرمانداري هاي اهواز، کارون و حميديه با سه کاروان ارسال و توزيع شده است. مشاورمديرعامل درامورپيگيري واجرايي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب اظهار کرد: از يکم ماه مبارک رمضان نيز با کمک هاي جمع آوري شده کارکنان، روزانه 700پرس غذا ازسوي پايگاه مقاومت بسيج شرکت بهره برداري نفت وگاز کارون براي افطار در روستاهاي سيل زده توزيع شده است.

ساماندهي جاده ورودي کوي علي آباد اهواز

عمليات اجرايي تعريض و بهسازي جاده ورودي کوي علي آباد (بروال)، در محدوده منطقه 3 شهري اهوازکه طبق مصوبه شوراي تامين استان خوزستان به شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب واگذارشده است، با نظارت معاونت طرح هاي راه وساختمان اين شرکت واز سوي شهرداري اهواز آغاز شد. شاپورحاتم پور، مديرمهندسي وساختمان شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب بابيان اين که جاده موجود تک باند، 1600طول وهفت مترعرض دارد وازنقاط حادثه خيز به شمارمي آيد، افزود: بااجراي اين طرح، جاده مزبور به دو باند با عرض 11 مترافزايش مي يابد. وي بابيان اين که عمليات اجرايي اين پروژه شامل مواردي مانند نخاله برداري، خاک ريزي وآسفالت بوده است، افزود: درطول اين جاده، جدول گذاري و پياده روسازي به عرض سه متر واحداث بلوار وسط، پيش بيني شده است. حاتم پور به هزينه دو ميليارد توماني اين پروژه که به صورت مساوي از سوي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب وشرکت ملي حفاري تامين مي شود، اشاره و تصريح کرد: پس ازتکميل اين پروژه، علاوه بر تسهيل تردد به تاسيسات نفتي ومناطق مسکوني همجوار، از بروزحوادث رانندگي در اين مسير نيز تا حد زيادي کاسته خواهد شد.

 

پخش فراورده هاي نفتي منطقه مياندوآب 

احداث 10 جايگاه عرضه سي ان جي

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه مياندوآب ازاحداث 10 جايگاه عرضه سي ان جي در شهرستان هاي جنوب استان آذربايجان غربي خبر داد. داوود فعال پورگفت: اين جايگاه هاي عرضه سي ان جي بامشارکت و سرمايه گذاري بخش خصوصي درشهرستان هاي مياندوآب، بوکان، مهاباد، نقده و پيرانشهر در دست ساخت است. وي تصريح کرد: براي ساخت 10جايگاه ياد شده، بيش از300 ميليارد ريال هزينه خواهد شد. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه مياندوآب با اشاره به پيشرفت90 درصدي پنج باب ازاين 10جايگاه گفت: با بهره برداري ازاين جايگاه ها، شمارجايگاه هاي عرضه سي ان جي منطقه مياندوآب به 58 باب خواهد رسيد. فعال پور با اشاره به صرفه جويي در مصرف بنزين به واسطه استفاده از سي ان جي تصريح کرد: باتوجه به استقبال شهروندان دراستفاده ازسوخت پاک(سي ان جي )روزانه به طورميانگين حدود 450هزارمترمکعب گاز طبيعي فشرده درمنطقه مياندوآب مصرف مي شود که اين ميزان نقش مهمي در کاهش آلاينده هاي زيست محيطي دارد.  وي گفت: با بهره برداري ازجايگاه هاي سي ان جي دردست ساخت، روزانه 100هزارمترمکعب به توزيع سي ان جي در منطقه مياندوآب افزوده خواهد شد. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه مياندوآب بااشاره به فعاليت 48باب جايگاه سي ان جي دراين حوزه عملياتي، گفت: از اين تعداد21باب تک منظوره و27 باب نيزدومنظوره است که به صورت شبانه روز فعال هستند.

 

پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان شمالي

لزوم همکاري صنعت نفت و مراکز دانشگاهي

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان شمالي با اشاره به ظرفيت هاي بالقوه علمي-پژوهشي دردانشگاه هاي کشور، برلزوم ايجاد ظرفيت هاي جديدپژوهشي با هدف توسعه همکاري ميان صنعت و دانشگاه تاکيد کرد.  مجتبي شکوري دربازديد دانشجويان دانشگاه بجنوردازفعاليت هاي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه بجنورد افزود: صنعت نفت، صنعتي رو به رشد است که براي پيشبرد اهداف خود به همکاري مراکز علمي – تحقيقاتي نياز دارد.

شکوري هدف ازاين بازديد دانشجويي را افزايش تجربه فني وعملياتي دانشجويان درحوزه هاي تامين، نگهداشت وتوزيع فراورده هاي نفتي، ايمني وکنترل کيفيت فراورده هاي نفتي، همچنين بهينه سازي مصرف سوخت و تعامل با کميته پژوهش اين حوزه عملياتي عنوان کرد.

وي بااشاره به اهميت بازديدهاي علمي در جهت تعامل بيشتر با بخش صنعت نفت اظهارکرد: ارتباط دو سويه بامراکزعلمي، انتقال تجربه همکاران به دانشجويان را دراين صنعت ممکن مي سازد. مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه خراسان شمالي آشنايي بانحوه تامين وتوزيع فراورده هاي نفتي مبتني برآخرين سيستم هاي روزآمد درصنعت نفت را از ديگر ويژگي هاي ارتباط دانشگاه با صنعت برشمرد.

دراين بازديد، دانشجويان دانشگاه بجنورد ازسکوهاي بارگيري، مخازن ذخيره سازي، اتاق هاي ايمني، همچنين موتورخانه وآزمايشگاه کنترل و کيفيت بازديد کردند وبا نحوه عملکرد مانيتورهاي 2700 آب آتش نشاني به صورت عملي آشنا شدند.

 

پخش فراورده هاي نفتي منطقه مرکزي

بارگيري روزانه 520 دستگاه نفتکش و گازکش

مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه مرکزي از بارگيري روزانه 520 دستگاه نفتکش و گازکش از انبار نفت شهيد آنجفي منطقه استان مرکزي در سال گذشته خبر داد. عبدالله گيتي منش گفت: ميانگين بارگيري روزانه فراورده هاي نفتي درسال گذشته، در مقايسه با سال قبل از آن، 10 درصد رشد داشته است. وي با اشاره به گازمايع توليدي پالايشگاه امام خميني (ره) شازند، ميانگين بارگيري روزانه گازمايع را 1800 تن اعلام و اظهار کرد: اين ميزان درقياس بامدت مشابه سال قبل از آن رشد 16درصدي داشته است. گيتي منش همچنين با اشاره به گوگرد توليدي پالايشگاه امام خميني (ره) شازند اظهارکرد: سال گذشته روزانه به طورميانگين320 تن گوگرد اين پالايشگاه به وسيله ناوگان حمل ونقل بخش خصوصي بارگيري وبه مقاصد مختلف ارسال شده است.

 تقدير از مدير منطقه

استاندار استان مرکزي با اهداي لوحي از مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه استان مرکزي و مسؤول روابط عمومي تجليل کرد. سيدعلي آقازاده، استاندار استان مرکزي درجلسه شوراي اداري استان که با حضور آيت الله دري نجف آبادي دراستانداري تشکيل شد، با اهداي لوح ازعبدالله گيتي منش، مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه استان مرکزي ومسئول روابط عمومي اين منطقه به منظور همکاري در برپايي نمايشگاه دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران، همچنين کسب رتبه غرفه برتر درميان 95 دستگاه استاني تجليل کرد.

 

شرکت نفت و گاز پارس

پايان تعميرات اساسي 4 سکوي توليدي پارس جنوبي

تعميرات اساسي سالانه دوسکوي فازهاي 4 و 5 سکوهاي فاز 10 و 16 پارس جنوبي در بخش هاي کارگاهي، مکانيک، برق و ابزار دقيق، بازرسي و بهداشت، ايمني و محيط زيست (اچ اس اي) با موفقيت پايان يافت.

هريک از سکوهاي فازهاي يادشده، با توان و ظرفيت توليد 28 ميليون مترمکعب گاز در روز به بهره برداري رسيده است.

عمليات تعميرات سالانه سکوي فاز چهار، درمدت هفت روز با انجام 607 دستور کار و سه هزار و 447 نفر - ساعت کار و درسکوي فاز پنج نيز در مدت زمان هفت روز کاري با انجام 657 دستور کار و پنج هزار و 40 نفر - ساعت کار انجام شده است.

اين عمليات درسکوي فاز 16 پارس جنوبي در 10روز با انجام دو هزار و 60 نفر - ساعت کار و در سکوي فاز 10در مدت هفت روز با انجام 614 دستور کار وثبت سه هزار و 100 نفر - ساعت کار ايمن، انجام شده است.

بر اساس برنامه مديريت توليد و عمليات شرکت نفت و گاز پارس، قرار است تا اوايل پاييز امسال، برنامه تعميرات سالانه سکوهاي با راهبري اين مديريت به پايان برسد.

تعميرات سالانه سکوهاي ميدان گازي پارس جنوبي با هدف توليد ايمن و پايدار گاز، جلوگيري از کاهش توليد احتمالي به ويژه در فصل زمستان و تلاش براي تامين حداکثري توليد گاز از پارس جنوبي درحال اجراست.

 

شرکت نفت فلا ت قاره ايران

 افزايش زمينه هاي همکاري با پژوهشگاه صنعت نفت

مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران با تاکيد بر لزوم گسترش همکاري دوجانبه و تامين اهداف مشترک با پژوهشگاه صنعت نفت گفت: اعتماد به توانمندي داخلي دستاوردهاي مؤثري را به همراه دارد.

حميد بورد در نشست دوجانبه پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت نفت فلات قاره ايران با بيان اين که پژوهشگاه صنعت نفت مجموعه اي توانمند در صنعت نفت است، تصريح کرد: به اين مجموعه بايد نگاه ملي وجود داشته باشد وبا توجه به مشکلات موجود درکشور بايد بر دستاوردهاي داخلي تمرکز بيشتري شود. وي ادامه داد: افزون بر ارتباطات شرکت هاي داخلي با کشورهاي خارجي بايد ارتباطات داخلي توسعه يابد زيرا اعتماد به توانمندي هاي داخل نتايج موثري را براي کشور به همراه داشته خواهد داشت.

مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران با بيان اين که پژوهشگاه صنعت نفت مي تواند بيش از60درصدمشکلات بخش بالادست راحل کند، تصريح کرد: باعملکرد مناسب اين مجموعه مي توان به خودباوري رسيد و اين موضوع مي تواند سبب نبود وابستگي کشور در زمينه هاي مختلف شود.

بورد با تاکيد بر اين که در سال هاي اخير نتايج ارزشمندي از همکاري با پژوهشگاه حاصل شده است، گفت: حجم قراردادهايي که سال هاي گذشته با پژوهشگاه داشته ايم، رو به افزايش است و اميدواريم اين همکاري ها در آينده نيز با تعريف پروژه هاي مشترک توسعه يابد. وي با اشاره به اين که شرکت نفت فلات قاره آمادگي کامل براي روابط مشترک با پژوهشگاه دارد، ادامه داد: مجموعه هايي مانند پژوهشگاه، افزون برهمکاري با بخش هاي دولتي بايد زمينه همکاري هاي خود را با بخش خصوصي نيز گسترش دهند و براي بازاريابي دانش فني خود به دنبال شيوه هاي مناسب باشند.

 

بومي سازي 300 تجهيز کاربردي پرمصرف

 طرح بومي سازي 300 قطعه و تجهيز کاربردي پرمصرف صنعت حفاري از ابتداي امسال کليد خورد.

 بهنود منصورنژاد، رئيس مهندسي ساخت مديريت پژوهش و فناوري شرکت ملي حفاري ايران گفت: اين قطعات و تجهيزات مربوط به پمپ هاي سيال حفاري، دراورکس، آچارهوا، پمپ هاي گريز از مرکز، تجهيزات خدمات فني و ابزار در گردش حفاري است. وي با اشاره به اين که شرکت ملي حفاري ايران با 250 سازنده قطعات و صنعتگران داخلي ارتباط کاري دارد، افزود: با برنامه ريزي و نيازسنجي انجام شده از مديريت هاي عملياتي و خدمات فني و مهندسي، بومي کردن توليد قطعات و تجهيزات در طول سال استمرار و افزايش خواهد يافت.

رئيس مهندسي ساخت مديريت پژوهش و فناوري شرکت ملي حفاري ايران با تاکيد بر همکاري و تعامل موثر با مراکز علمي، پژوهشي، شرکت هاي دانش بنيان و مجتمع هاي بزرگ صنعتي کشور اظهار کرد: از تجهيزاتي که تاکنون به منظور اين همکاري ها در داخل توليد شده است، مي توان به سازه دکل حفاري، دستگاه لوله مغزي سيار، پمپ سيال حفاري، ابزار دورن چاهي نمودارگيري، مجموعه کامل MWD براي حفاري جهت دار و سيستم سطحي نمودارگيري اشاره کرد.

منصورنژاد يادآور شد: حاصل همکاري ميان شرکت ملي حفاري ايران و سازندگان و صنعتگران داخلي در بيش از يک دهه گذشته، ساخت و بومي سازي چهار هزار و 756 قلم قطعات پرمصرف صنعت حفاري است که اين قطعات با احتساب تکثير، افزون بر 21 هزار قطعه مي شود.

 

انتصاب در وزارت نفت و  پتروشيمي

وزير نفت در حکمي اسمعيل قنبري را به عنوان عضو اصلي هيئت مديره شرکت ملي صنايع پتروشيمي منصوب کرد. در حکم بيژن زنگنه، وزيرنفت به اسمعيل قنبري آمده است: با عنايت به تعهد وصلاحيت هاي حرفه اي جنابعالي، به استنادماده (5) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19 ارديبهشت ماه 1391 مجلس شوراي اسلامي ومواد (17) و (18)اساسنامه شرکت ملي صنايع پتروشيمي و حسب اختيار تفويضي به اينجانب درجلسه مورخ 19آبان ماه1397 مجمع عمومي اين شرکت، به موجب اين حکم براي مدت سه سال به عنوان «عضو اصلي هيئت مديره» شرکت ملي صنايع پتروشيمي منصوب مي شويد.

 اميد است با اتکال به ايزد متعال و تعامل با ديگر اعضاي محترم هيئت مديره وکارکنان صديق و وظيفه شناس آن شرکت در انجام امور و اهداف عاليه شرکت موفق و مويد باشيد.

انتصاب مديرکل نظارت بر منابع هيدروکربوري

محسن پاک نژاد، معاون نظارت برمنابع هيدروکربوري وزيرنفت در حکمي، پيمان احتشامي را به عنوان مديرکل نظارت برمنابع هيدروکربوري و اکتشاف منصوب کرد.

درحکم محسن پاک نژاد آمده است: باعنايت به مراتب تعهد، سوابق و توانمندي هاي جنابعالي، به موجب اين حکم به عنوان مديرکل نظارت بر منابع هيدروکربوري و اکتشاف منصوب مي شويد.

 جمع بندي و ارائه نقطه نظرات فني ومشارکت در تدوين سياست هاي کلان بخش بالادستي و راهبردهاي حوزه اکتشاف، توسعه و توليد منابع نفت و گاز کشور، بررسي و صدور پروانه اکتشاف، توسعه و بهره برداري از مخازن/ ميدان هاي نفت وگاز براي شرکت ملي نفت ايران و نظارت عاليه برانطباق عملکرد آن شرکت با مفاد پروانه صادره، همچنين هماهنگي لازم و پيگيري تکاليف تعيين شده درکارگروه تخصصي هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي، شوراي عالي مهندسي مخازن نفت وگاز وشوراي عالي اکتشاف نفت، جمع بندي وارائه گزارش هاي لازم و راهبري دبيرخانه هاي مربوط، ازجمله وظايف و موارد تاکيدي معاون نظارت بر منابع هيدروکربوري وزير نفت خطاب به احتشامي است.

 نظارت عاليه بر رعايت مفاد ابلاغيه وزير محترم نفت درباره خط مشي و راهبرد توسعه و بهره برداري صيانتي از مخزن هاي نفت و گاز (راهبرد توسعه مخازن) همچنين راهبري کارگروه تخصصي بررسي و تائيد صلاحيت حرفه اي افراد مرتبط با عمليات حفاري، ديگر موارد تاکيدي درحکم محسن پاک نژاد خطاب به مديرکل نظارت برمنابع هيدرو کربو ري و اکتشاف وزارت نفت است.

 

       وزارت نفت

برگزاری نهمین یادواره تدفین شهدای گمنام وزارت نفت

در آستانه فرا رسیدن شب های مبارک قدر، به مناسبت نهمین سال خاکسپاری سه شهید گمنام صنعت نفت مراسمی در مقبره الشهدای وزارت نفت برگزار شد.
 گرامیداشت و یادواره شهدای گمنام مدفون در وزارت نفت،با حضور کارکنان بسیجی وزارت نفت وخانواده های آنان برگزار و با یادی از شهدای سوم خرداد و فتح خرمشهر، شهدای مدافع حرم وحاج شعبان نصیری از کارکنان شهید وزارت نفت همراه شد.
در این مراسم، محمدعلی فلاح مهرجردی، فرمانده مرکزبسیج وزارت نفت به ذکر و یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم پرداخت وحجت الاسلام و المسلمین محمود ابوالقاسمی درباره فضائل اخلاقی و منافع معنوی روزه و ماه رمضان سخن گفت.
 قرائت قرآن کریم، بیان خاطره از شهدا، مداحی اهل بیت (علیهم السلام) از دیگر برنامه های نهمین سالگرد گرامیداشت شهدای گمنام تدفین شده در وزارت نفت بود.
این مراسم درمحوطه ساختمان مرکزی وزارت نفت و در جوار محل دفن شهدای گمنام از ساعت 17 و 30 دقیقه تا 20 و 30 دقیقه برگزار شد.