رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي:

فعاليت هاي توسعه اي صنعت نفت جاي قدرداني دارد

رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بايد عينک سياسي را از روي چشم برداشت و با شفافيت فعاليت ها را ارزيابي کرد، گفت: فعاليت هاي توسعه اي صنعت نفت با تلاش هاي فراوان وزارت نفت صورت گرفته که جاي تشکر و قدرداني دارد.

کاظم جلالي، رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، بهره برداري رسمي از فاز سوم پالايشگاه ستاره خليج فارس را نشانه فعاليت و زحمات مستمر وزارت نفت دانست و گفت: شکي نيست که فعاليت هاي توسعه اي صنعت نفت با زحمات و تلاش هاي فراوان وزارت نفت حاصل شده و ما نيز از انجام اينگونه فعاليت هاي توسعه اي تشکر و قدرداني مي کنيم.

وي با بيان اينکه بايد عينک سياسي را از روي چشم برداشت و با شفافيت فعاليت ها را ارزيابي کرد، افزود: به تازگي دو نامه درباره فعاليت هاي وزارت نفت، از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نگاشته شده که يکي قدرداني 164 نماينده مجلس از تلاش هاي وزير نفت و ديگري نيز نامه اي انتقادي بود.

رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: وزارت نفت بدون ترديد به نقدها نيز پاسخ خواهد داد، البته نيازي هم نيست تمام آنها رسانه اي شود. دوستان منتقد نيز مي توانند با شخص وزير نفت نشستي برگزار کنند تا موارد به بحث و بررسي گذاشته شود.

 

  با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

فروش نفت در بورس انرژي ماهانه مي شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب کردند که فروش نفت در بورس انرژي براي سال 98 ماهانه شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني روز يکشنبه (28 بهمن ماه) در جريان بررسي جزئيات بخش درآمدي لايحه بودجه سال 98، با بند الحاقي يک، تبصره يک اين لايحه موافقت کردند. در بند الحاقي يک آمده است: وزارت نفت مکلف است ماهانه حداقل 2 ميليون بشکه نفت خام سبک، 2 ميليون بشکه نفت خام سنگين و 2 ميليون بشکه ميعانات گازي پارس جنوبي را به صورت منظم و مستمر با امکان تسويه 100درصد ريالي يا ارزي در رينگ بين الملل (صادراتي) بورس انرژي در چارچوب قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه و گزارش عملکرد اين بند را هر سه ماه يک بار به کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

 

با 17 راي موافق

کليات لايحه بودجه سال 98 تصويب شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با کليات لايحه بودجه سال 98 کل کشور موافقت کردند.

نمايندگان در نشست علني نوبت عصر روز شنبه (27 بهمن ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي کليات لايحه بودجه سال 98 کل کشور با 117 راي موافق، 86 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 212 نماينده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه در نشست علني نوبت عصر ديروز مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي کليات لايحه بودجه سال 98 کل کشور گفت: طبق ماده يک قانون محاسبات عمومي، بودجه پيش بيني از منابع و مصارف کشور است، دولت براي تاييد اين پيش بيني تصميم گيري نمي کند، تنها پيشنهاد خود را به مجلس ارائه و مجلس تصميم نهايي را اتخاذ خواهد کرد.

وي افزود: ما براي سال آينده پيش بيني کرديم 148 هزار ميليارد تومان از محل واگذاري دارايي هاي سرمايه اي که 142 هزار ميليارد تومان آن مربوط به فروش و صادرات نفت است، کسب درآمد کنيم و از اين طريق 50 هزار ميليارد تومان از طريق واگذاري ها کسب منبع داشته باشيم.

همچنين جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسلامي درباره بودجه با حضور وزيران نفت، جهاد کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و وزيران اقتصادي دولت عملکردي درباره مشکلات اساسي، تامين مايحتاج معيشتي، نوع فروش نفت و تامين منابع ارزي ارائه دادند.

 

از سوي نمايندگان مجلس صورت گرفت

تعيين سهم 20 درصدي صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت را 20 درصد تعيين کردند. نمايندگان در نشست علني روز يکشنبه (28 بهمن ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات بخش درآمدي لايحه بودجه سال 98 با بند (الف) تبصره (يک) موافقت کردند. بند (الف) تبصره (يک) به اين شرح است: سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز) 20درصد تعيين مي شود. بانک مرکزي مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم 14,5درصد شرکت ملي نفت ايران از کل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم 14,5درصد شرکت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي شود. گزارش هزينه کرد وجوه سهم 14,5درصد مربوط به سهم شرکت ملي نفت ايران هر سه ماه يک بار ازسوي وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و کميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه مي شود. نادر قاضي پور، نماينده اروميه در مجلس شوراي اسلامي در نشست علني روز يکشنبه (28 بهمن ماه) و در جريان بررسي جزييات بخش درآمدي لايحه بودجه سال 98 در بند (الف) تبصره (يک) ماده واحده اين لايحه پيشنهاد بازگشت به سهم 34 درصدي صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت را مطرح کرد که علي لاريجاني، رئيس مجلس بيان داشت، اين مسئله مطلبي است که مقام معظم رهبري کتبا اعلام کرده اند که امسال با توجه به شرايط اقتصادي، سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت 20 درصد باشد.

 

در مناطق و بازارچه هاي مرزي صورت مي گيرد

عرضه حامل هاي انرژي براي صادرات به قيمت بورس انرژي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب کردند حامل هاي انرژي در مناطق و بازارچه هاي مرزي، براي صادرات به قيمت کشورهاي همجوار يا به قيمت بورس انرژي عرضه شود.

نمايندگان در نشست علني روز يکشنبه (28 بهمن ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش درآمدي جزئيات لايحه بودجه سال 98، با بند الحاقي 3، تبصره يک اين لايحه موافقت کردند.

بند الحاقي 3 تبصره يک به اين شرح است: دولت مکلف است در مناطق و بازارچه هاي مرزي، حامل هاي انرژي را براي صادرات به قيمت کشورهاي همجوار يا به قيمت بورس انرژي عرضه کند، عرضه حامل هاي انرژي به مردم ساکن در مناطق مرزي وفق قوانين و مقررات فعلي خواهد بود.

درآمد حاصله پس از کسر سهم هاي قانوني دستگاه هاي مربوطه، به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور واريز مي شود.

 

افزايش قيمت سوخت تحويلي به پتروشيمي ها

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دو برابر شدن قيمت سوخت تحويلي به پتروشيمي ها در سال آينده موافقت کردند.

نمايندگان در جلسه علني نوبت عصر روز يکشنبه (28 بهمن ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات بخش درآمدي لايحه بودجه سال 98 با الحاق يک بند به تبصره (يک) ماده واحده، با 130 رأي موافق، 47 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع موافقت کردند. در اين بند الحاقي آمده است: وزارت نفت مجاز است قيمت سوخت تحويلي به پتروشيمي ها را از 1320ريال به ازاي هر مترمکعب به 2600 ريال افزايش دهد. علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در توضيح اين بند الحاقي گفت: در اين بند، بحث خوراک پتروشيمي ها مطرح نيست، بلکه سوخت تحويلي به اين واحدها گران شده است.

 

برگزاري گردهمايي فعالان بخش بالادست صنعت نفت

گردهمايي سالانه فعالان بخش بالادست صنعت نفت ايران در قالب کنگره بين‎المللي صنعت حفاري ايران و کنگره بين‎المللي اکتشاف و توليد، چهارم و پنجم اسفندماه در مرکز همايش‎هاي بين‎المللي صداوسيما برگزار مي‎شود.

اين گردهمايي با توجه به ضرورت هم افزايي بيشتر در خانواده صنعت نفت در مسير توانمندسازي و همکاري بخش خصوصي با بخش‎هاي حاکميتي و کارفرمايي براي غلبه بر مشکلات ناشي از تحريم، با حضور افزون بر 1200 نفر از ذي نفعان کليدي در بخش‎هاي دولتي و خصوصي به همت انجمن دانش‎آموختگان صنعت نفت و نشريات تخصصي صنعت حفاري برگزار خواهد شد.

رويداد امسال مشتمل بر 30 نشست تخصصي، پنج کارگاه آموزشي و بيش از 100 ارائه و سخنراني درباره تشريح و تبيين ابعاد و الزامات پروژه‎هاي حفظ و نگهداشت توليد از منظر فني، تامين مالي، حقوقي، قراردادي، بيمه و مديريت ريسک و  همچنين بررسي راهبرد‎‏هاي کسب وکار در شرکت‎هاي اکتشاف و توليد، پيمانکاران عمومي، شرکت‎هاي عمليات حفاري و خدمات فني در شرايط تحريم و عصر فناوري‎هاي برهم‎زننده است.

همزمان با برگزاري اين گردهمايي، استارت آپ هاي فناورانه حوزه انرژي در بستر پلتفرم‎هاي نويني همچون اينترنت اشيا (IOT)، زنجيره بلوکي (Blockchain)، هوش مصنوعي (AI) و... در قالب رويداد «startup stream» از سوي شتاب‎دهنده تخصصي انرژي آي‎تک (Itech) گردهم مي‎آيند و ضمن تبادل نظر پيرامون چالش‎ها و فرصت‎هاي پيش رو، با شبکه وسيعي از سرمايه‎گذاران و شرکت‎هاي بزرگ آشنا خواهند شد.

 

عقب نشيني برنت از اوج  قيمت

قيمت شاخص نفت خام برنت در معاملات روز سه شنبه (30 بهمن ماه) از نقطه اوج خوددر روز دوشنبه عقب نشيني کرد. به گزارش خبرگزاري رويترز از سنگاپور، در ساعت 5 و 50 دقيقه روز سه شنبه (30 بهمن ماه) قيمت شاخص نفت خام برنت با 42 سنت کاهش به 66 دلار و هشت سنت رسيد، در حالي که قيمت شاخص دبليو تي آي آمريکا با 12 سنت افزايش به 56 دلار و 33 سنت به ازاي هر بشکه رسيد. معامله گران اعلام کردند که نگراني درباره سلامت اقتصاد جهاني در سال 2019 ميلادي، از جمله عوامل افت قيمت شاخص نفت خام برنت در معاملات امروز بوده است. بانک آمريکا مريل لينچ اعلام کرد اختلاف تجاري آمريکا و چين، به رشد اقتصادي در جهان آسيب مي زند. در يادداشت منتشر شده از سوي اين بانک آمده است: حل وفصل تنش هاي تجارت جهاني براي بهبود دورنماي اقتصادي، مهم است.

 

تداوم روند افزايشي قيمت نفت اوپک

ميانگين هفتگي قيمت سبد نفتي اوپک در هفته گذشته براي دومين هفته پياپي افزايش يافت و به بيش از 63 دلار رسيد. به گزارش دبيرخانه سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک)، ميانگين قيمت سبد نفتي اوپک در هفته گذشته به 63 دلار و 7 سنت رسيد، در حالي که قيمت اين شاخص در هفته پيش از آن 61 دلار و 93 سنت بود. همچنين قيمت سبد نفتي اوپک در روز جمعه (26 بهمن ماه) به 64 دلار و 87 سنت رسيد. سبد نفتي اوپک شامل انواع نفت خام توليدي در 14 کشور عضو اين سازمان است.

 

رسيدن قيمت نفت به بالاترين حد

 در سال 2019

تحريم هاي آمريکا عليه ايران و ونزوئلا سبب شد قيمت نفت در معاملات روز دوشنبه (29 بهمن ماه) به بالاترين حد در سال 2019 ميلادي برسد.

به گزارش خبرگزاري رويترز از سنگاپور، قيمت شاخص نفت خام دبليوتي آي آمريکا در معاملات روز دوشنبه (29 بهمن ماه) از مرز 56 دلار گذشت و در ساعت 4 و 42 دقيقه به 56 دلار و 2 سنت به ازاي هر بشکه و قيمت شاخص نفت خام برنت درياي شمال به 66 دلار و 65 سنت براي هر بشکه رسيد. توافق سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش براي کاهش توليد نفت و همچنين تحريم هاي آمريکا ضدايران و ونزوئلا، از مهم ترين عوامل تقويت کننده قيمت نفت در هفته هاي اخير به شمار مي آيند. معامله گران همچنين اعلام کردند اميدواري به حل و فصل اختلاف آمريکا و چين درباره مسائل بازرگاني، به رشد قيمت نفت کمک مي کند.

بانک اي ان زد اعلام کرد: نشانه هاي مثبت درباره مذاکرات تجاري آمريکا و چين به بهبود شرايط رواني در بازارهاي گوناگون کمک کرد.