سرپرست بازرسی فنی شركت مهندسی و توسعه گاز ايران تاکید کرد:

ماموریت  سراسری   در همه عرصه ها

امور بازرسي فني، مسئوليت بازرسي و نظارت بر انجام پروژه هاي خطوط لوله، تاسيسات تقويت فشار و توسعه پالايشگاه ها را در صنعت گاز به عهده دارد. افزون بر اين وظيفه، بازرسي از كالاهاي مورد نياز پروژه ها هم تحت نظارت اين امور انجام مي شود. بازرسي فني، ماموريت هايي فراتر از قلمروي شركت مهندسي و توسعه گاز ايران هم دارد و بازرسي از توليد لوله و پوشش مورد نياز شركت هاي گاز استاني و شركت هاي تابعه انتقال گاز هم حسب درخواست تحت نظارت كارشناسان اين امورصورت مي گيرد.در سال هاي اخير تعدادي از کارکنان باتجربه بازرسي فني بازنشسته شده اند و به دليل محدوديت هاي جذب نيرو، هنوز امكان جايگزيني نيروهاي جديد فراهم نشده است. با اين همه كاركنان بازرسي فني در تلاش هستند با همت مضاعف، ماموريت هايشان را در سرتاسر ايران با موفقيت تحقق بخشند. ارژنگ حمدالله زاده، سرپرست بازرسي فني شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در گفت وگو  با مشعل ضمن بيان برنامه هاي جاري، اهداف فراروي اين شرکت را تشريح كرده است.

    درباره روند بازرسي از پروژه ها توضيح دهيد.

برنامه بازرسي ادواري از پروژه ها به صورت ماهانه انجام مي شود. به اين صورت كه هر پروژه حداقل ماهي يك بار مورد بازديد قرار مي گيرد و گزارشي مبسوط براي مديرعامل شرکت و مجري مربوطه ارسال مي شود. در بازرسي هاي ما مواردي نظير وضعيت كيفيت اجراي پروژه ها در بخش لوله گذاري، مونتاژ لوله ها، احداث كانال، جوشكاري لوله ها و اتصالات، شيرآلات، درصد تعميرات جوش، وضعيت راديوگرافي سرجوش ها و اعمال پوشش نوار انقباضي سرجوش ها و پوشش اصلي لوله ها كنترل مي شود. سپس عدم انطباق هايي كه در بازرسي از پروژه ها ديده مي شود، به مجري طرح منعكس مي شود تا او دستور پيگيري و رفع موارد مورد نظر را به مشاور صادر كند. بديهي است كه پيگيري رفع موارد عدم انطباق در بازرسي هاي آتي هم با دقت وجديت و تا رفع تمامي اشكالات دنبال مي شود.

    براي استفاده حداكثري از كالاهاي انبار چه تمهيداتي انديشيده ايد؟

استفاده حداكثري از كالاهاي انبار، از مهم ترين موضوع هاي اولويت دار است كه پيرو تاكيدهاي مديرعامل در دستور كار قرار گرفته است. به اين منظور دستورعملي با همكاري معاونت هاي ساختمان، نصب، مهندسي، طراحي همچنين مديريت تداركات کالا تهيه شده است. در اين رويه بازرسي، راهبردهايي دقيق براي استفاده بهينه از كالاهاي انبار پيش بيني شده است تا به تناسب نياز پروژه ها، اقلام به محل اجرا ارسال شوند و به مصرف برسند.

    كمي درباره بازرسي هاي حين ساخت توضيح دهيد.

يكي از وظايف اصلي بازرسي شركت، بازرسي حين ساخت لوله هاي مصرفي در پروژه هاي شركت است. ما هم اكنون پنج كارشناس در كارخانه هاي لوله سازي مستقر كرده ايم تا امور بازرسي را براي لوله و پوشش پروژه ها و حتي لوله هاي نيابتي (گازهاي استاني و شركت انتقال) در كارخانه هاي مختلف به انجام برسانند.

    بازرسي از كالاهاي عودتي پروژه ها چگونه انجام مي شود؟

يكي از فعاليت هاي ما بازرسي از كالاهاي مازاد عودتي و برگشتي پروژه هاست. از آنجا كه اين اقلام از محل احداث پروژه ها به انبار برمي گردند، ممكن است به نحوي دچار آسيب ناشي از جابه جايي شوند؛ از اين رو ضرورت دارد كه مورد بازرسي قرار گيرند و سلامتشان براي ورود مجدد به انبار تاييد شود.

گاهي نياز است برخي كالاها تعمير شوند، سپس مورد بازرسي و تست قرار گيرند تا پس از اطمينان از سالم بودن، وارد انبار شوند و در پروژه هاي بعدي به مصرف برسند.

    نظارت بر آزمايشات هيدرواستاتيك طرح ها چه وضعيتي دارد؟

يكي از وظايف امور بازرسي فني كه به درخواست مجريان طرح هاي شركت انجام مي شود، نظارت بر انجام آزمايشات هيدرواستاتيك خطوط لوله و تاسيسات تقويت فشار است. اكنون نظارت برآزمايشات هيدرواستاتيك خطوط لوله سربيشه-نهبندان، 40 اينچ اتان، خط رابط 56 اينچ عسلويه قطعه اول و دوم خط لوله نهم سراسري و تاسيسات تقويت فشار حسينيه اهواز و كوهدشت با نظارت بازرسي فني درحال انجام است.

آزمايشات حفاظت كاتديك خطوط لوله نيز با نظارت بازرسي فني شركت و با حضور نمايندگان طرح، بهره بردار و پيمانكار انجام مي شود. ما در اين بخش بر تست هاي پوشش خطوط لوله نظارت مستمر داريم و با تاييد بازرسي، آزمايش هاي پوشش به بهره بردار تحويل مي شود.

    بازرسي فني چه فعاليت هايي در كميته هاي خارج از شركت دارد؟

ما علاوه بر مشاركت در تدوين استانداردها و مشخصات فني شركت ملي گاز ايران IGS))در بخش لوله و اتصالات، بخش الكتريكال و پوشش ودر كميته هاي تدوين استاندارد شركت نفت (IPS) در بخش تجهيزات مكانيكي ثابت و پوشش ها فعاليت داريم.

فعاليت در كميته هايNET و همكاري در تدوين استانداردهاي مرتبط، حضور در كميته هاي راهبردي جوش وNDT شركت گاز، همچنين پايش عملکرد شركت هاي بازرسي شخص ثالث فعال در پروژه هاي شرکت مهندسي و توسعه گازايران، از ديگر ماموريت هاي بازرسي فني شركت است.

    درباره چالش هاي بازرسي فني بگوييد.

علاقه منديم فعاليت ها را با وسعت بيشتري انجام دهيم. از آنجاكه بيشتر فعاليت هاي ما با محوريت كارشناس انجام مي شود، نيازمند كارشناسان باتجربه و ماهر در حوزه هاي مكانيك، متالورژي ، برق و ابزاردقيق، جوش وNDT هستيم تا بتوانيم ماموريت هاي ابلاغ شده و رسالت نظارتي را به نحو احسن انجام دهيم. اميدواريم با همكاري مديريت محترم منابع انساني بتوانيم نيروهاي زبده و كيفي را جذب و در سمت هاي خالي مستقر كنيم تا هرچه بهتر پاسخگوي ماموريت هاي نظارتي گوناگون باشيم.