در بخش هاي عملياتي وقتي با کارکنان نفت صحبت مي کنم، اولين دغدغه آنها مساله پيمانکاران، ارکان ثالث و قرارداد مدت موقت است. قصد داريد اصلاحاتي در اين بخش ها انجام دهيد؟

توجه به نيروهاي ارکان ثالث، پيمانکاري و غيررسمي براي ما بسيار مهم است و بايد پي گير باشيم که رضايت آنها تامين شود. براي تغيير وضعيت نيروهاي پيمانکاري تلاش خواهم کرد؛ مگر مي شود از تکريم نيروي انساني صحبت کرد و به آنها توجه نداشت. بايد حرف و دغدغه آنها را شنيد و در چارچوبي که قانونگذار اجازه داده، به مسائل آنان رسيدگي کرد. بتازگي هم در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، اقدام مناسبي انجام شده تا حداقل ترميم در حقوق نيروهاي ارکان ثالث ايجاد شود که در آينده نزديک، عملياتي خواهد شد. به هر حال رسيدگي به نيازهاي صنفي اين حوزه، براساس چارچوب اختيارات، در برنامه قرار دارد. معتقدم اين مساله نيازمند کار کارشناسي است که طي يک فرايند و براساس برنامه زمان بندي، مشکلات اين حوزه را با دعوت از آنها و شنيدن مسائل و خواسته هاي شان مورد رسيدگي قرار مي دهيم.

  از جمله مطالبات مجمع نمايندگان استان خوزستان از شما، توجه به مسئوليت اجتماعي بود. در اين مسير چه برنامه اي داريد؟

نقش شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در حوزه مسئوليت اجتماعي، نقش پشتيباني کننده از دستگاه ها و سازمان هاي اجرايي است که در دستگاه متبوع خود بودجه مشخصي دارند، با توجه به وسعت جغرافيايي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب که پنج استان خوزستان، کهگيلويه و بويراحمد، بوشهر، فارس و ايلام را در برمي گيرد، تاکنون کارهاي بسيار ارزنده اي در اين زمينه انجام شده است. در اين مسير، کار ويژه ما شناسايي مناطق کم برخوردار و در اولويت قرار دادن آنهاست تا با همکاري، همراهي و تعامل با مسئولان منطقه اي و استاني بتوانيم در يک برنامه زمان بندي منسجم، مسئوليت هاي اجتماعي را که حق مردم اين مناطق است، به ثمر برسانيم. اعتقاد دارم که توسعه و امنيت پايدار قطعا با کمک به اين حوزه و با توجه به مردم منطقه و مردم محلي، پايدارتر و برقرارتر خواهد شد. به شکل جدي براي اين حوزه برنامه دارم و با يک رويکرد تعاملي با مسئولان محلي، اولويت را به مناطقي که از نظر زيرساخت ها با مشکل مواجه هستند، اختصاص خواهم داد. در اين زمينه بزودي کميته مسئوليت هاي اجتماعي، در اين شرکت تشکيل مي شود تا به طرق مختلف و با کمک مسئولان و مردم محلي، به اين حوزه بپردازيم. اعتقاد ما اين است که نيروي انساني، فقط نيروي انساني صنعت نفت نيست؛ همان مردمي که اطراف تاسيسات ما در حال فعاليت هستند، مردمي که شب هنگام خواب از پنجره هاي منازل شان نور فلرهاي واحدهاي بهره برداري را مي بينند و صبح که بيدار مي شوند، دکل، تاسيسات و خط لوله مقابل چشمان شان است، بچه اي که تا چشم به دنيا باز مي کند، چشمش به تاسيسات نفتي مي افتد و دست بر تاسيسات و لوله هاي نفتي، راه رفتن را ياد مي گيرد.

     يکي از موضوعاتي که در خوزستان هميشه در صدر اخبار بوده، مسائل زيست محيطي است. مي توان اميدوار بود که موضوع گازهاي فلر براي هميشه حل شود؟ برنامه خاصي در اين زمينه داريد؟

در سال 71 که از آبدانان به خوزستان آمدم، اولين چيزي که چشم نواز بود و از تماشاي آن خوشحال مي شدم، فلرهاي گاز بود؛ البته آن زمان نمي دانستم که چه ميزان سرمايه در حال سوختن است. ديدن فلر واحد 3 بنگستان اهواز براي من به معناي رسيدن به اهواز بود. بعد از رفتن به دانشکده، دو - سه سال که از تحصيل در رشته مهندسي نفت گذشت، تازه پي بردم که چه سرمايه عظيمي از طريق همين فلرها مي سوزد و براي محيط زيست، آلودگي ايجاد مي کند. از آن زمان به بعد، يعني 20 سال است که آرزو دارم هيچ فلري در حال سوختن و دود کردن مشاهده نشود. يکي از اولويت هاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در راستاي برنامه هاي ترسيم شده وزارت نفت و شرکت ملي نفت، پيگيري جدي طرح جمع آوري گازهاي فلر است. اميدوارم روزي فرا برسد که فلر، تنها در حد ضرورت به اندازه يک شمعک روشن باشد؛ چون به شکل مطلق نمي توانيم آن را صفر کنيم. در همين زمينه يکي از اقدام هاي مناسبي که در واحد بهره برداري اهواز 3 انجام شد، بدون دود کردن فلر بود که افزون بر صرفه جويي اقتصادي، در بهبود مسائل زيست محيطي هم تاثير بسزايي داشت، ضمن اينکه مسئله اچ اس اي هم از اولويت هاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب است و از جمله موارد در حال پيگيري، نوسازي و بهسازي تاسيسات است که از مسائل واجب و ضروري به شمار مي آيد. بيش از نيم قرن از عمر اين تاسيسات مي گذرد. بسياري از ماشين هاي دوار و خطوط اصلي انتقال نفت ما عمر مفيد خود را کرده و نيازمند نوسازي هستند که از اولويت هاي مهم وزارت نفت و شرکت ملي نفت محسوب مي شود. قطعا اگر نوسازي و بهسازي انجام نشود، علاوه بر به خطر افتادن تاسيسات، خداي ناکرده سلامت افراد هم به خطر مي افتد که در اين حوزه بايد به شکل جدي مواظب باشيم و پروتکل ها را رعايت کنيم.

  موضوع مهمي که همه از شرکت ملي مناطق نفت خيز پي گيري مي کنند، توسعه 28 مخزن است. در اين زمينه خبر تازه اي براي مان داريد؟

براساس رويکرد وزارت نفت و شرکت ملي نفت، حدود دو سال پيش در کنار مدل هاي قراردادي توسعه محور يا ميدان محور، برخي ميادين در قالب عمليات محور را در برنامه کاري قرار داديم. شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، به دليل تعداد و تنوع ميادين تحت سرپرستي و حجم گسترده جغرافيايي منابع هيدروکربوري، آماده سازي طرح ها و برنامه هاي توسعه اي، تعداد قابل توجهي از اين ميادين را در بازه زماني بسيار فشرده با اولويت در دستور کار قرار داد. پس از اخذ تاييديه هاي اوليه، مصوبات لازم از شرکت ملي نفت و ساير بخش ها دريافت شد تا در اين حوزه بتوانيم اين ميادين را با نظم و نظام و رويکرد جديد که به EPCF و EPDF ( تامين مالي) مرسوم است، در قالب بسته هايي از طريق مناقصه به پيمانکاران عمومي واجد شرايط که مورد تاييد وزارت نفت هستند، واگذار کنيم. خوشبختانه در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، حدود 28 مخزن در قالب 27 بسته کاري انتخاب شدند. يکي از اهدافي که وزارت نفت در توسعه اين ميادين ، افزون بر اهداف توليدي و نگهداشت توليد همواره بر آن تاکيد داشته است، مساله اشتغالزايي و ايجاد فضاي کسب و کار و به کارگيري ظرفيت هاي راکد کشور در مناطق نفت خيز، بويژه استان خوزستان و ديگر استان هاي نفت خيز بوده که با آغاز به کار اين پيمانکاران و با برنامه ريزي صورت گرفته و با توکل بر خدا و تعامل با مسئولان استاني و شهري، اين مهم محقق خواهد شد. در حال حاضر، آخرين خبر اين است که آبان ماه، مناقصه ميدان منصوري را تمام کرديم که برنده آن مشخص شد و بزودي قراردادي با شرکت اويک امضا مي شود. بسته کاري اهواز 2، 3 و 5 هم به شرکت پتروگوهر واگذار شده که چندي پيش در اقدامي بسيار منحصر به فرد، طي يک روز، پنج مناقصه بزرگ از صبح تا 11 شب انجام و در يک فرايند منسجم و نفس گير با انجام پنج مناقصه، پنج برنده براي پنج بسته کاري ديگر شامل رامشير، لالي آسماري، کبود، بالارود و گچساران خامي انجام و برنده آنها مشخص شد. شرکت اويک برنده مناقصه بسته ميدان منصوري (آسماري) به ارزش يک ميليارد و 300 ميليون تومان شده است و برندگان پنج مناقصه ديگر مجموعا به ارزش 2 ميليارد و 700 ميليون تومان براي مخزن‎هاي رامشير، گچساران خامي، لالي آسماري، کبود و نرگسي نيز به ترتيب شرکت‎هاي اويک، ملي حفاري ايران، پتروگوهر فراساحل کيش، حفاري و اکتشاف انرژي گستر پارس و حفاري دانا هستند. سه درصد از مبلغ قرارداد براي تجهيز کارگاه و هفت درصد براي تامين و ساخت کالا و تجهيزات به پيمانکاران پرداخت خواهد شد، انتظار مي‎رود تا اوايل سال آينده اين شش بسته عملياتي شود. براي هر دکل بيش‎ از 200 نفر به صورت مستقيم مشغول به کار خواهند شد، صدها نفر در ديگر پروژه‎ها اعم از احداث لوکيشن‎ها، ساخت تاسيسات و احداث خطوط لوله به صورت مستقيم و غيرمستقيم به کارگرفته مي‎شوند. يکي از اهداف 28 مخزن، علاوه بر اهداف توليدي و فضاي کسب و کار، حمايت از شرکت هاي ايراني، کالاي ايراني و جذب سرمايه ايراني بوده است. در اين ميان از حضور سرمايه گذاران و شرکت هاي خارجي که بتوانند پروژه ها را تامين مالي کنند، استقبال کرده و از آنها براي مشارکت دعوت مي کنيم.

     قرار است از اهداف اين مخازن، براي مسئوليت اجتماعي هزينه شود.

اين خبر نويدبخشي است که از سوي وزارت نفت، شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب به شکلي جدي در حال پيگيري است که درصدي از هر بسته توسعه اي را در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي مشخص کرديم که بايد با نظارت و تعامل ميان ما و استانداري، به شکل درست و در يک نظم و نظام قابل پايش هزينه شود. کارفرما متعهد شده که 4 درصد ارزش هر قرارداد را براي طرح‎هاي اولويت‎دار مسئوليت اجتماعي منطقه از جمله مقابله با ريزگردها، تقويت زيرساخت‎ها، آموزش و ... هزينه کند.

     براي افزايش ضريب بازيافت چه برنامه اي داريد؟

ازدياد برداشت، موضوعي است که بايد به شکل جدي دنبال کنيم. شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب از ساليان قبل 50 تا 60 درصد نفت درجاي ميادين تحت سرپرستي خود را تحت تزريق گاز دارد. اين کار باعث شده سطح توليد مخازن گچساران بي بي حکيمه، پارسي پازنان، هفتکل آغاجاري و مارون بهبود يابد. همچنين با هدف افزايش ضريب بازيافت، اقدام هايي را در 28 مخزن به صورت پايلوت هدفگذاري کرديم که بعد از نتايج آن بتوانيم با هدف افزايش ضريب بازيافت، گام هاي اصولي و در مقياس ميدان برداريم.

     يکي از مباحث مغفول مانده در صنعت نفت، توريسم صنعتي است. اين مساله در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب قابليت پيگيري دارد؟

قطعا مناطق نفت خيز جنوب با قدمت 110 ساله و با تاسيسات و ماشين آلات اوليه به کاررفته در صنعت نفت، براي همگان جذابيت زيادي دارد. معتقدم که توريسم صنعتي از موضوعاتي است که مغفول مانده و با بهره گيري از ظرفيت اين حوز مي توانيم جذب تورسيم داشته باشيم تا افزون بر نسل جوان، ساير علاقه مندان هم بدانند که زادگاه صنعت نفت که در مسجد سليمان ظهور کرد، چه تاريخي پشت سر خود دارد. چرا که بيراه نيست اگر بگوييم بخشي از مباني علم مهندسي مخازن و نفت و فراورش و سيالات دو فازي از ايران و مسجد سليمان، آغاجاري و هفتکل سرچشمه گرفته و مديون ايران است.

     در پايان اولويت هاي کاري تان را تيتر وار بفرماييد.

اولويت ها در سه محور نيروي انساني، مسئوليت هاي اجتماعي مسائل زيست محيطي و اچ اس اي و توليد صيانتي - توجه به منابع هيدروکربوري و تاسيسات مرتبط آنها که در بخش دوم عمر خود قرار دارند، دنبال مي شود که با همکاري کارکنان صديق، دلسوز و پرتلاش و مسئولان استاني تا رسيدن به اين اهداف تلاش خواهم کرد.