شرکت ملي نفت ايران

انتصاب در شرکت ملي نفت

باحکم مديرعامل شرکت ملي نفت ايران، تالين منصوريان، سرپرست مديريت سرمايه‎گذاري و کسب وکار اين شرکت شد. درحکم علي کاردر خطاب به تالين منصوريان آمده است: نظر به تعهد، انگيزه و دانش سرکار، به‎موجب اين حکم به‎عنوان سرپرست مديريت سرمايه‎گذاري و کسب وکار شرکت ملي نفت ايران منصوب مي‎شويد.

دراين حکم ضمن آرزوي موفقيت براي سرپرست مديريت سرمايه‎گذاري و کسب و کارشرکت ملي نفت ايران در امورمحوله و همراهي کارمندان خدوم صنعت نفت درانجام آن به جذب سرمايه‎ خارجي و داخلي در قالب سرمايه‎گذاري مستقيم، مشارکت، EPCFوEPDF، شناسايي  فرصت‎هاي افزايش ارزش‎آفريني فعاليت‎ها ودارايي‏‎ هاي شرکت و طراحي و ارائه پيشنهادهاي تجاري مناسب، ايجاد نظام ريسک، همچنين شناسايي فرصت‎هاي افزايش ارزش‎آفريني فعاليت‎ها و دارايي‏‎هاي شرکت و طراحي و ارائه پيشنهادهاي تجاري مناسب، تاکيد شده است.

ارائه پيشنهاد و کمک به اصلاح مدل کسب وکار بخش‎هاي مختلف زنجيره ارزش، طراحي وبهينه‎سازي مدل‎هاي تجاري مناسب به‎منظور برون ‎سپاري فعاليت‎هاي شرکت ملي نفت ايران به بخش خصوصي، همچنين ارائه مدل‎هاي تامين منابع مالي لازم براي سرمايه‎گذاري مورد نياز در سال‎هاي آتي، ديگر موارد تاکيدي درحکم انتصاب تالين منصوريان است.

 

وزارت نفت

انتصاب در ستاد وزارت نفت

با حکم معاون برنامه ريزي ونظارت برمنابع هيدروکربوري وزير نفت، حامد هاشمي ملايري، مديرکل فناوري واطلاعات وتوسعه دولت الکترونيک اين وزارتخانه شد.

درحکم محمد مهدي رحمتي خطاب به هاشمي آمده است: با عنايت به دانش، تعهد، تخصص وتجارب جنابعالي، به موجب اين حکم به عنوان مديرکل فناوري واطلاعات وتوسعه دولت الکترونيک منصوب مي شويد.

 بسترسازي لازم در راستاي مديريت تغييرات تکنولوژي، تنظيم سياست ها ويکپارچگي درحوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، بازنگري وتدوين نقشه راه، استراتژي ها وبرنامه هاي کلان و راهبردي فاوا و نظارت بر اجراي آنها در وزارت نفت و شرکت هاي تابعه، همچنين تدوين مدل مرجع معماري سازماني مطابق سياست هاي کلان وزارت نفت، از جمله مواردي است که در حکم معاون برنامه ريزي بر آن تاکيد شده است.  همچنين شناسايي الزامات قانوني، مقرراتي و آيين نامه اي درحوزه فناوري وزارت نفت، ايجاد زيرساخت هاي لازم جهت تدوين، برنامه ريزي، مديريت، کنترل و ارزيابي طرح هاي فاوا و تسهيل دسترسي به اطلاعات براي سطوح مختلف داخل وخارج سازمان، ديگرموارد تاکيدي درحکم انتصاب هاشمي ملايري است.

درحکم معاون برنامه ريزي ونظارت برمنابع هيدروکربوري وزيرنفت، برهدفمند سازي، ايجاد وحدت رويه درکليه اقدامات و فعاليت هاي مرتبط با مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات، همچنين تدوين نقشه راه و برنامه منسجم و مصوب براي تحقق و توسعه دولت الکترونيک در صنعت نفت نيز تاکيد شده است.

 

نفت وگاز مسجدسليمان

راه اندازي جاده ميان بر دسترسي به واحد بهره برداري لب سفيد

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگاز مسجدسليمان ازافتتاح جاده ميان بر واحد بهره برداري لب سفيد خبر داد.  قباد ناصري گفت: با احداث اين جاده به طول 1800متر، مسير دسترسي به واحد بهره‎برداري لب سفيد نسبت به جاده پيشين چهار کيلومتر کوتاه‎تر شده است. وي بابيان اين که بهسازي و بازسازي جاده مزبور از شهريور سال پيش در دستورکار مديريت مهندسي و ساختمان اين شرکت قرارگرفته است، هدف از بازسازي اين جاده را ايمن سازي و تسهيل در رفت و آمد عنوان کرد. به گفته وي، بهسازي و بازسازي جاده ميان بر لب سفيد در مدت زمان 10 ماه و صرف اعتبارهفت ميليارد و500 ميليون ريال انجام شده است. ناصري گفت: باتوجه به محدوديت هاي وجود خطوط لوله جرياني نفت در بالادست وپرتگاه هاي پايين دست مسير، عرض کلي جاده هفت متر(با لحاظ کردن دوشانه خاکي درطرفين) وعرض مفيد آسفالت آن نيز 5.5متر در نظر گرفته شده است. وي تصريح کرد: احداث 500 مترديوارحائل سنگي با ارتفاع متوسط دو تا پنج متر در دو طرف مسير، تعريض و احداث دو دستگاه پل کالورتي، احداث دو دستگاه آب نما، احداث يک دستگاه پل به طول 12 متر وعرض دهانه سه متر واحداث 300متر کانال سنگي براي هدايت آب هاي سطحي درحاشيه جاده، از جمله اقدام هاي انجام شده در اين پروژه است. به گفته وي احداث يک دستگاه پل دودهانه به عرض هر دهانه 6متر واقع در رودخانه فصلي انتهاي مسير، احداث يک دستگاه پل باعرض دهانه دو متر و20هزارمترمکعب عمليات خاکبرداري و روسازي راه از ديگر اقدام هاي انجام شده در قالب پروژه بهسازي و بازسازي جاده ميان بر لب سفيد است. ناصري کاهش استهلاک ماشين‎آلات و تصادف هاي ناشي از تردد در مسير غيرمهندسي و پرپيچ وخم قبلي، کاهش فرسايش عوارض جغرافيايي و کمک به حفظ محيط زيست منطقه، همچنين ايمن‎سازي خطوط انتقال نفت و اشتغال زايي براي اهالي منطقه را از مهم‎ترين اهداف اجراي اين پروژه برشمرد.

 

نفت و گاز گچساران

ضخامت سنجي 16 هزار نقطه خطوط لوله در گچساران

مديرعامل شرکت بهره‎برداري نفت و گاز گچساران از انجام بيش از 16 هزار نقطه ضخامت سنجي خطوط لوله در 6ماه نخست امسال خبر داد.

هوشنگ صيدالي گفت: عمليات مزبور به وسيله اداره بازرسي فني و خوردگي فلزات اين شرکت در نقاط مستعد خوردگي سامانه‎هاي لوله کشي تاسيسات اين حوزه عملياتي انجام شده است.

وي ادامه داد: وجود ده ها کارخانه، تأسيسات وهزاران کيلومترانواع خطوط لوله جرياني نفت و گاز، همچنين گستردگي وسخت گذربودن منطقه، اهميت کارکارکنان شرکت بهره‎برداري نفت و گاز گچساران را به خوبي نشان مي‎دهد.

وي با بيان اين که بازرسي‎هاي دوره‎اي طبق روال معمول انجام مي شود، انجام 360 مورد نظارت بر تعميرات اساسي تجهيزات ايستگاه‎هاي تقويت فشار گاز شماره 1 و 2 گچساران، بازرسي کارخانه هاي نمک‎زدايي گچساران2وبينک وتفکيک‎گرهاي سرچاهي، همچنين بيش از1100مورد بازرسي‎هاي کارشناسي، حسب درخواست ادارات عملياتي شرکت، از جمله فعاليت هاي حوزه بازرسي در نيمه نخست امسال است.

به گفته صيدالي، بررسي وضع خوردگي و نظارت بر ايمن‎سازي خطوط لوله ورودي و خروجي مجتمع گاز و گازمايع 900 و بخشي از خطوط لوله درون تلمبه‎خانه حياتي گوره، از مهم‎ترين پروژه‎هاي مديريت فني است که با توجه به بررسي‎هاي انجام شده، تعمير وايمن‎سازي شده است.

مديرعامل شرکت بهره‎برداري نفت وگازگچساران، تميزکاري و رنگ ‎آميزي تأسيسات نفت و گاز را فعاليتي مهم به منظور زيباسازي و جلوگيري از بروزخوردگي برشمرد و افزود: نظارت برتميزکاري و رنگ‎آميزي تلمبه‎خانه گوره، واحد بهره‎برداري بي بي حکيمه1و گچساران، فعاليتي ستودني است.

صيدالي انجام بازرسي‎ها را مهم خواند وافزود: نقش بازرسي‎ها و نظارت مستمر برسامانه‎هاي پايش و کنترل خوردگي مانند ضخامت سنجي ادوات و تأسيسات، مهم ترين اقدام بازدارنده دربروزنشتي، رخداد حوادث خسار ت هاي جاني و مالي است.

 

نفت و گاز پارس

تکميل 2 سد سيلاب گير درسايت اختر پارس جنوبي

سرپرست طرح هاي پشتيباني نفت وگازشرکت نفت و گاز پارس، ازتکميل دوسد سيلاب گيردربالادست پالايشگاه فازهاي 13و22 تا24پارس جنوبي (سايت اختر) خبر داد.

سيدمحي الدين جعفري با اشاره به بارندگي هاي سيلابي اين منطقه در پاييز و زمستان، هدف ازاحداث اين سدهاي تاخيري را کنترل و هدايت سيلاب‎ها، همچنين جلوگيري از ايجاد خسارت درفازهاي دردست ساخت عنوان کرد.

جعفري با بيان اين که ساخت سدهاي تاخيري سايت اختر از سوي شرکت ملي نفت ايران به شرکت نفت وگاز پارس واگذارشده است، افزود: با توجه به اهميت جلوگيري از ايجاد خسارت در اين فازها، ساخت سدهاي شماره 1و2 دردستور کارقرارگرفت واجراي آن باتوجه به تجربيات قبلي، به طرح هاي پشتيباني نفت و گاز پارس واگذار شد.

به گفته سرپرست طرح هاي پشتيباني نفت وگاز شرکت نفت و گاز پارس، عمليات اجرايي اين دوسد موسوم به دي-1 و دي– 2 بابرگزاري مناقصه درپاييز1393وانتخاب پيمانکارآغاز وبه منظورپيشگيري از ورود سيلاب به احداث سدهاي مقياس کوچک وموقت که بخشي از بدنه سد اصلي است، (کادفرم 1 و 2) منجر شد.

وي با تاکيد براين که با احداث اين کافردم ها، با وقوع سيلاب در پاييز و زمستان 94 آسيبي به طرح توسعه فاز13واردنشد، افزود: در ادامه فعاليت هاي اجرايي مربوط، ساخت بدنه اصلي سدها نيز انجام و همزمان سامانه دفع سيلاب (شامل کانال هاي پايين دست اين سدها) نيز تکميل شده است.

به گفته جعفري، مسئوليت عمليات ساخت سه سد ديگر، از شمار سدهاي تاخيري سايت اختر، تکميل سامانه کنترل سيلاب و سد بالادست طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي واقع درسايت تمبک، سال گذشته به سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس واگذار شده است.

 

شرکت ملي حفاري ايران

اجراي 952 عمليات فني در شرکت ملي حفاري ايران

مدير خدمات فني حفاري شرکت ملي حفاري ايران از انجام 952 عمليات فني تخصصي ناوگان خدمات فني حفاري اين شرکت در 6ماه نخست امسال در ميدان هاي نفت و گاز خبر داد. جهانگير شجاعي بااشاره به اين‎که شرکت ملي حفاري در زمينه انجام خدمات فني، دستگاه‎ها وتجهيزات روزآمدي دراختيار دارد، گفت: به همت کارکنان بخش خدمات فني، خدمات مورد نيازکارفرمايان با تلاش مستمري تامين شده است. وي افزود: خدمات فني وتخصصي حفاري، به مجموع عمليات تخصصي و مکمل حفاري باهدف تثبيت، شتاب‎بخشي، بهينه‎سازي ونهايي ‎سازي فرآيندهاي حفاري و تعميرچاه‎هاي نفت و گازاطلاق مي‎شود.

شجاعي گفت: خدمات لوله‎گذاري چاه و نصب آويزه ‎آستري، آزمايش درون و برون چاهي، حفاري زيرفشار تعادل مخزن وحفاري با هوا، همچنين خدمات لوله مغزي سيار، ازجمله فعاليت‎هاي بخش خدمات فني و تخصصي حفاري است.

مديرخدمات فني حفاري شرکت ملي حفاري ايران افزود: از مجموع خدمات ارائه شده، 182عمليات در بخش خدمات لوله مغزي سيار، 329 عمليات دربخش خدمات لايه‎آزمايي، 47 عمليات دربخش آزمايش سطحي چاه، 313عمليات در بخش خدمات لوله گذاري چاه، همچنين 47 عمليات دربخش رانش ونصب آويزه آستري، 19عمليات دربخش حفاري زير فشار تعادل مخزن و15عمليات در بخش حفاري با هواست. وي تاکيد کرد: هر يک ازاين خدمات فني، جايگاهي ويژه درزنجيره فرآيندهاي حفاري و تعميرچاه‎هاي نفت و گاز دارند. وي گفت: تلاش براين است که باآموزش وبه کارگيري استعدادهاي موجود، همراه بااصلاح ساختار وچابک‎سازي سازمان، درجهت پاسخ گويي به همه نيازهاي عملياتي کارفرمايان داخلي گام برداريم.

مدير خدمات فني حفاري شرکت ملي حفاري ايران به گسترش فعاليت‎ها دربخش‎هاي بازرسي‎هاي دوره‎اي، تعميرات پيشگيرانه، اتفاقي و تعميرات اساسي برنامه‎ريزي شده تجهيزات خدمات فني حفاري وکاهش انتظارهاي عملياتي درکناربرنامه‎هاي نوسازي ناوگان اشاره وتصريح کرد: حفظ و توسعه جايگاه ممتاز ارائه خدمات فني حفاري در صنايع نفت و گاز کشور همچنان در دستور کار اين مديريت قرار دارد.

 

نفت و گاز کارون

نوسازي شبکه مخابرات کريت­ کمپ

کابل‎هاي اصلي شبکه مخابرات منطقه کريت کمپ به همت کارشناسان مخابرات شرکت نفت و گاز کارون، تعويض و نوسازي شد. رئيس مخابرات شرکت بهره‎برداري نفت و گاز کارون گفت: بخش عمده زيرساخت ارتباط داخلي ناحيه کريت­ کمپ به صورت شبکه، مبتني بر دوکابل اصلي به نام‎هاي کابل (A) و کابل (C) هرکدام با ظرفيت 100 زوج و در مجموع به طول 9 هزار متر است. سيدعبدالنبي فواضلي افزود: اين کابل‎ها وظيفه انتقال خطوط تلفن به واحدهاي عملياتي و خدماتي مستقر در مجموعه صنعتي کريت­ کمپ از جمله کارخانه‎هاي گاز و گاز مايع 700 و 800، پالايشگاه شيرين سازي (GTP)، ترابري سنگين، جايگاه سوخت رساني شهيد الماسي و آتش‎نشاني را به عهده دارند. وي تصريح کرد: کابل (A) بر اثرعوامل طبيعي (فرسايش و رطوبت) و گاهي عوامل انساني، دچارآسيب‎هاي قابل توجهي مي شود که اين آسيب‎ها، تغيير پارامترهاي موثر در خطوط کابل و درنتيجه کاهش کيفيت و ايجاد محدوديت‎هاي ظرفيتي در اين زمينه را به دنبال دارد.  رئيس مخابرات شرکت نفت و گاز کارون گفت: سود و صرفه اقتصادي اين اقدام، بااحتساب کاهش هزينه‎هاي عملياتي روزمره و حذف هزينه‎هاي مربوط به برون‎سپاري، 1.5 ميليارد ريال برآورد مي‎شود.

 

نفت و گاز غرب

آغاز فعاليت کاميون چاه‎پيمايي 

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازغرب ازانجام نخستين عمليات درون چاهي درچاه شماره22 چشمه خوش باکاميون چاه ‎پيمايي شرکت خبرداد. سعيد ناصري پور گفت: اين کاميون چاه پيمايي، توليد داخل ومطابق با استانداردهاي جهاني است. وي مجهز بودن به سامانه جديد و منحصر به فرد وينچ پايلوت را که براي نخستين بار درعمليات چاه پيمايي به کار فته است، ازجمله ويژگي هاي کاميون مزبور برشمرد. ناصري پور بابيان اين که توانايي انجام عمليات‎هاي سبک وسنگين درون چاهي ازديگر ويژگي هاي کاميون چاه پيمايي است، تصريح کرد: با اندکي تغييرات، مي توان از اين کاميون به عنوان کاميون نمودارگيري استفاده کرد. وي بااشاره به قابليت استفاده اين خودرو درشرايط سخت آب و هوايي و جاده هاي سخت‎گذر تصريح کرد: با راه‎اندازي کاميون چاه‎پيمايي و بي نيازي به شرکت‎هاي پيمانکار، سالانه حدود50ميلياردريال براي شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب، صرفه جويي رقم مي خورد.  کاميون هاي نمودارگيري وچاه‎پيمايي براي دريافت اطلاعات خاص از مخازن نفت و گاز کاربرد دارد وکارشناسان براساس اين اطلاعات، براي برداشت صحيح و مطلوب ازمخزن برنامه ريزي مي کنند.

 

نفت و گاز شرق

  تعميرات اساسي چاه ها و تاسيسات گازي

تعميرات اساسي چاه ها و تاسيسات گازي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق با هدف افزايش اطمينان براي توليد پايدار فصل سرد سال به پايان رسيد. احمد رجبي، سرپرست شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق گفت: اين عمليات، تعميرات تاسيسات29حلقه چاه گازترش، 21 حلقه چاه گازشيرين، همچنين پنج مرکز جمع آوري گازترش وشيرين و تاسيسات مرکز اندازه گيري خانگيران را شامل مي شود. وي فرايند اين عمليات تعميري را 46 هزار و600 نفر ساعت اعلام کرد. رجبي با اشاره به افزايش فعاليت هاي تعميراتي تصريح کرد: حجم فعاليت هاي صورت گرفته درحوزه تعميرات اساسي، امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با توجه به افزايش تعداد درخواست کار، 40 درصد افزايش داشته است.