بهداشت و درمان صنعت نفت رفع موانع معاينات دوره اي کارکنان پيمانکاري و قراردادي

معاون طب صنعتي و بهداشت صنعت نفت تهران گفت: با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وهماهنگي در وزارت نفت، موانع انجام معاينات استخدامي دوره اي طب کارکارکنان پيمانکاري و قرارداد مدت موقت صنعت نفت رفع شد. افشين بلوري افزود: دريافت اين مجوزپنج ساله، شرايط اجراي طب صنعتي ومعاينات دوره اي رابراي کارکناني که رسمي نيستند وبيمه تامين اجتماعي دارند و تابع قوانين کارهستند، تسهيل مي کند.  بلوري با اشاره به تغييرساختارپرسنلي و استخدامي صنعت نفت درسال هاي اخير و نقش قابل ملاحظه کارکنان پيمانکاري و قراردادي در نفت، تسهيل شرايط معاينات دوره اي اين گروه ازکارکنان را ضروري برشمرد.  معاون طب صنعتي وبهداشت صنعت نفت تهران يادآورشد: براساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، همه مراکز تخصصي که درآنها معاينات دوره اي انجام مي شود، بايد مجوزمعاونت درمان بهداشت ودرمان رادريافت کنند.  بلوري تصريح کرد: باوجود پيش بيني افزايش تعداد مراجعين قراردادي و پيمانکاري براي معاينات دوره اي و طب صنعتي، هيچ اختلالي درروند اجرا ايجاد نمي شود.

 

پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان

100ميليون ليتر صرفه جويي بنزين با مصرف سي ان جي

بامصرف 78ميليون مترمکعب سي ان جي درمنطقه همدان، درمصرف 100 ميليون ليتر بنزين در 6 ماه نخست امسال، صرفه جويي شده است. مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان گفت: ازابتداي امسال تا پايان شهريورماه، مصرف بنزين درمقايسه با مدت مشابه سال قبل 1.5 درصد کاهش يافته است. امين روستايي با بيان اين که هم اکنون 42 جايگاه عرضه سي ان جي در استان همدان فعال است، افزود: اين جايگاه ها بدون وقفه و به نحوي مطلوب به مراجعان خدمات رساني مي کنند.

وي ناحيه مرکزي منطقه همدان را بيشترين مصرف کننده سي ان جي عنوان واظهار کرد: دراين ناحيه بامصرف 22.8 ميليون مترمکعب گاز در مصرف 30 ميليون ليتر بنزين صرفه جويي شده است. روستايي بابيان اين که مصرف سي ان جي در سالم سازي محيط زيست از سويي و کاهش مصرف بنزين ازسوي ديگر تاثير بسزايي دارد، گرايش به دوچرخه سواري، پياده روي و استفاده حداکثري از وسايل حمل ونقل عمومي را راهکاري ديگر براي بهبود محيط زيست و حفظ سلامت افراد جامعه عنوان کرد.

 

پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چابهار

اقدام هاي کنترلي جلوگيري ازقاچاق فرآورده هاي نفتي

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چابهار گفت: به منظور جلوگيري ازقاچاق فرآورده هاي نفتي، اقدام هاي کنترلي با جديت در منطقه چابهار درحال اجراست.

مصطفي نخعي بااشاره به همکاري دستگاه هاي اجرايي و نظارتي استان سيستان و بلوچستان در شناسايي، کشف وضبط محموله هاي قاچاق فرآورده هاي نفتي گفت: اعمال کنترل و نظارت دقيق بر تامين و توزيع فرآورده هاي نفتي با توجه به شرايط حساس نقاط مرزي در مقطع کنوني، يکي از اصلي ترين وظايف براي حفظ و صيانت ازسرمايه هاي ملي است.

وي افزود: با توجه به شرايط خاص اين استان و همجواري با کشور پاکستان، همچنين اختلاف نرخ فرآورده در مرزها و تفاوت نرخ رسمي فروش در جايگاه هاي عرضه سوخت با نرخ قاچاق در بيرون از محيط مجاري عرضه منطقه، لازم است دستگاه هاي نظارتي و اجرايي ضمن توجه به همه زنجيره هاي قاچاق، با همه توان مانع سوءاستفاده سودجويان در اين زمينه شوند.

 

پخش فرآورده هاي نفتي ايلام

الکترونيکي شدن درخواست نفت سفيد

نسخه جديد سامانه مديريت درخواست فرآورده هاي نفتي باهدف ارائه خدمات مطلوب به خانوارهاي نفت سفيد سوزفاقد گازطبيعي درايلام به بهره برداري رسيد. معاون مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ايلام درنخستين نشست هماهنگي توزيع نفت سفيد خانوارهاي فاقد گاز طبيعي با بيان اين که توزيع نفت سفيد خانوارهاي فاقد گازطبيعي امسال از طريق پرداخت الکترونيکي انجام مي شود، افزود: اين مهم باهماهنگي شرکت گاز و سازمان تعاوني روستايي استان ايلام، اجرايي شده است. پرويزايدون بامهم برشمردن نسخه جديد سامانه مديريت درخواست فرآورده هاي نفتي باهدف جلوگيري از ثبت تکراري خانوارهاي نفت سفيد سوز اظهارکرد: درنسخه جديد سامانه مديريت درخواست فرآورده هاي نفتي، امکان استفاده از يک کدپستي براي دو خانوار وجود ندارد. ايدون، يکي ديگرازمزيت هاي مهم نسخه جديد سامانه مديريت درخواست فرآورده هاي نفتي راتاييد خانوارها ازسوي شرکت گازعنوان و تاکيد کرد: اين تاييد به منزله نداشتن اشتراک گازطبيعي واحقاق حق خانوارهاي نفت سفيدسوز است.

 

پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اهواز

سازماندهي سوخت رساني به زائران اربعين حسيني

مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اهواز گفت: همه امکانات لازم براي سوخت رساني به زائران اربعين حسيني در مسيرهاي منتهي به پايانه مرزي چزابه سازماندهي شده است.  نعمت الله نجفي در نشست ستاد استقبال از زائران اربعين حسيني افزود: برنامه جامع سوخت رساني (نفت گاز و بنزين) وپذيرايي زائران اربعين حسيني (ع) تدوين شده است و طبق برنامه زمانبندي، سوخت مورد نياز زائران تامين و ذخيره سازي مي شود. وي با اشاره به استقرارشبانه روزي دوجايگاه سيار در مرز چزابه افزود: يکي از اين جايگاه ها، بنزين وديگري نفت گاز عرضه خواهد کرد. نجفي همچنين گفت: ذخيره سازي مناسب و کافي نيز در جايگاه هاي عرضه سوخت مسيرهاي پل زال بيدروبه، حسينيه، شوش دانيال، سيدعباس والهائي تامسيرهاي فکه به چزابه و اهوازبه سوسنگرد و بستان، پيش بيني شده است و هيچ نگراني از اين بابت وجود ندارد. پايانه مرزي چزابه در 110کيلومتري شمال غرب اهواز و پايانه مرزي شلمچه در16 کيلومتري غرب خرمشهر، دو کانون اصلي تردد زائران اربعين در سال هاي گذشته بوده است.

 

پالايشگاه فجرجم

آمادگي توليد حداکثري گاز در زمستان

مديرعامل شرکت پالايش گازفجرجم گفت: درپي انجام موفقيت آميز تعميرات اساسي، اين پالايشگاه، آماده توليد حداکثري گازطبيعي براي فصل زمستان است. عبدالصمد نجفي افزود: ايمن سازي بخش هاي مهم وحساس اين پالايشگاه، با هدف توليد پايدار گاز در زمستان در دستور کار قرار گرفته است. وي گفت: تعمير و تعويض عايق سه نقطه از خط سايت کنگان نيز با هدف دريافت و توليد پايدار گاز در فصل زمستان انجام خواهد شد. مديرعامل شرکت پالايش گازفجرجم تصريح کرد: تعميرات عمومي 240 مترمربع سندبلاست خط لوله 48 اينچ گاز ورودي کنگان باهدف جلوگيري ازپيشرفت خوردگي درخطوط لوله نيز دردستورکار قرار دارد.

 

پالايشگاه   شهيد هاشمي نژاد

ساخت و نصب دستگاه سامانه کنترل گسترده

مديرعامل پالايشگاه گازشهيد هاشمي نژاد ازساخت و نصب سامانه کنترل گسترده پالايشگاه هاشمي نژاد خبر داد. سيد مجيدمنبتي با اشاره به منويات رهبري درحوزه اقتصاد مقاومتي، افزود: سامانه هاي کنترل گسترده، يکي از اجزاي مهم و اساسي دربخش اتوماسيون صنعتي و ابزاردقيق است که دانش فني ساخت آن به لحاظ پيچيدگي و فناوري بالا، در اختيار معدودي از کشورهاي دنيا قرار دارد. وي تصريح کرد: اين سامانه کنترلي، منطبق بامعتبرترين استانداردهاي کنترلي اروپا طراحي، توليد و بومي سازي شده و از قابليت هاي بيشتري نسبت به نمونه خارجي خود برخوردار است. مديرعامل پالايشگاه گازشهيد هاشمي نژاد تاکيد کرد: طراحي، ساخت و عملياتي شدن اين سامانه با هدف تحقق شعارحمايت از توليد داخل، تحقق اقتصاد مقاومتي و پاسخ گويي به نيازهاي اساسي صنعت نفت، گاز و ديگر بخش ها، انجام شده است. منبتي افزود: اين سامانه توانسته است بابهبود عملکرد در فرآيند تصفيه و پالايش گاز، مانع خروج مقادير زيادي ارز ازکشور شود.

 

شرکت انتقال گاز ايران

برگزاري آزمون نهايي نخستين المپياد بهره برداران

آزمون نهايي نخستين المپياد بهره برداران شرکت انتقال گاز در مجتمع تأسيسات تقويت فشار گاز نيزار (قم) با حضور 84 بهره بردار منتخب برگزار شد. اين آزمون در دو روز ( نهم و دهم مهرماه) به ميزباني منطقه 3 عمليات انتقال گاز درمجتمع تأسيسات تقويت فشار گاز نيزار (قم) برگزار شد. درآزمون نهايي نخستين المپياد بهره برداران شرکت انتقال گاز84 بهره بردار، منتخب از10منطقه عمليات انتقال گاز کشور در قالب 14 تيم به رقابت پرداختند. سعيد توکلي، مديرعامل شرکت انتقال گاز درباره برگزاري اين آزمون با اشاره به سهم 56 درصدي تجهيزات و نيروي انساني در بهره وري، گفت: با بررسي هاي انجام شده درشرکت ملي گاز، عوامل موثر بهره وري مرتبط با تجهيزات، 43 درصد و مرتبط با نيروي انساني، 13درصد تعيين شده است. وي با بيان اين که ارتباط درست، موثر ومعنادار ميان بهره وران و تجهيزات سبب کاهش تعميرات خواهد شد، اظهارکرد: اين ارتباط صحيح به معناي بهره وري وصرفه جويي ولازمه برقراري آن، بررسي بنيه علمي، فني و عملياتي بهره برداران است. به گفته وي، ايده برگزاري المپياد بهره برداران ازابتداي سال گذشته با توجه به همين هدف مطرح و اقدام هاي اوليه برگزاري آن انجام شد. مديرعامل شرکت انتقال گازبرگزاري المپياد بهره برداران را نخستين قدم اثر بخش براي ارتقاي علمي، فني وعملياتي بهره برداران برشمرد.

 

خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه اصفهان

تعمير اساسي الکتروموتور مرکز انتقال نفت شهيد بهشتي

يک دستگاه الکتروموتور 105کيلووات درمرکز انتقال نفت شهيدبهشتي اصفهان تعمير اساسي شد. ناصرحقيقي، مهندس نگهداري و تعميرات واحد برق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان با بيان اين که اين عمليات تعميري روي بوستر پمپ شماره 2 مرکز انتقال نفت و تأسيسات شهيد بهشتي اصفهان خط 18 اينچ انجام شده است، افزود: الکتروموتورهاي بوستر پمپ ها، فشار ورودي پمپ هاي اصلي را تأمين مي کنند. وي تعويض بلبرينگ هاي الکتروموتور، شست وشوي سيم پيچ وديگر قطعات الکتروموتور، همچنين تعمير ترمينال باکس را از فعاليت هاي انجام شده عنوان و اظهار کرد: الکتروموتورمزبور بانصب درمحل مورد نظر، هم اکنون در مدار بهره برداري قرار دارد.  به گفته حقيقي، تعميراساسي الکتروموتورمرکز انتقال نفت شهيد بهشتي اصفهان باتلاش متخصصان برق وهمکاري واحد مکانيک خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان وصرف 64 نفر-ساعت کارانجام شده است.

 

خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق

ساخت روتور وقطعات يدکي پمپ 518 با مهندسي معکوس

روتور وقطعات يدکي پمپ 518 مرکز انتقال نفت امام تقي به روش مهندسي معکوس ساخته شد. منطقه شمال شرق به واسطه بهره مندي از توان متخصصان داخلي موفق به ساخت روتور و قطعات يدکي پمپ 518 مرکز انتقال نفت امام تقي به روش مهندسي معکوس شد. مديرشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق گفت: اين پمپ با اتکا به توان متخصصان داخلي وکمک متخصصان واحد مکانيک اين منطقه عملياتي با 70 درصد کمتر ازقيمت نمونه اصلي آن ساخته شده است. رضاجبارزاده افزود: اين پمپ ساخته شده به روش مهندسي معکوس، آزمايش هاي مختلفي را با موفقيت گذرانده و هم اکنون تحويل بهره برداران مرکز انتقال نفت امام تقي شده است. وي باورجوانان متخصص، حمايت ازکالاي ايراني وتلاش نيروهاي متعهد اين منطقه راسه ضلع مثلث اين موفقيت برشمرد. جبارزاده همچنين ساخت دستگاه پروور پرتابل به منظور پرووينگ سيستم هاي ميترينگ، تغيير کاربري و بازطراحي پروور 10اينچ، ساخت پکيج و پرتابل مسترپروور–ميتر، اويل کولر توربين گازي، ياتاقان هاي قسمت گرم و سرد توربين گازي، لابيرسنت سيل ها را از ديگر دستاوردهاي متخصصان داخلي منطقه شمال شرق برشمرد.

 

خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال

ساخت حوضچه تبخيري در ورسک

رئيس تعميرات ونگهداري ساختمان وتاسيسات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال باتاکيد براهميت پيشگيري ازآلودگي محيط زيست، ازساخت حوضچه تبخيري در فشارشکن ورسک خبر داد. قاسم نصيري افزود: اين تاسيسات با هدف دريافت آب‎هاي آلوده به مواد نفتي از دستگاه ows و جداسازي مواد نفتي ساخته شده است.

 وي مدت زمان اين عمليات را 4 ماه اعلام و اظهار کرد: ساخت اين حوضچه تبخيري با نظارت مستقيم دو نفر از کارشناسان واحد تعميرات و نگهداري ساختمان منطقه انجام شده است.

نصيري با بيان اين که مساحت اين سازه 160مترمربع است، تصريح کرد: حوضچه مزبور به منظورايمني و پيشگيري ازسقوط افراد يا اجسام، به حفاظ نرده‎اي فلزي مجهز شده است.

 

خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب

  تغيير مسير در خط انتقال نفت پايطاق- کرمانشاه

عمليات اجرايي پروژه تغيير مسير خط لوله انتقال نفت خام پايطاق- کرمانشاه به طول دو هزار متر پايان يافت. مديرشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب، هدف از اجراي اين پروژه را افزايش ضريب ايمني خط و پايداري عمليات انتقال مواد نفتي برشمرد وافزود: پروژه مزبوربه دليل احداث يادمان شهداي مرصاد، روي خط لوله 8 اينچ ياد شده و حريم آن اجرا شده است. حقيقيان گفت: باتوجه به سخت گذر وکوهستاني بودن مسيرتعيين شده براي خط لوله جديد، آماده سازي وتسطيح مسير با استفاده از تجهيزات وماشين آلات راه سازي منطقه با نظارت واحد ترابري انجام شده است. بهزاد خدادوست، رئيس مهندسي نگهداري و تعميرات خط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب نيز با بيان اين که تغييرمسيرخط لوله پايطاق–کرمانشاه، حد فاصل کيلومتر192تا 194انجام شده است، گفت: اين پروژه اواخر اسفند سال گذشته در دستورکار قرارگرفته وهم اکنون به پايان سيده است. 

 

گاز استان مرکزي

مصرف 90 ميليون مترمکعب سي ان جي در 6 ماه

مديرعامل شرکت گازاستان مرکزي گفت: در نيمه نخست امسال، بيش از 90 ميليون مترمکعب گاز به جايگاه هاي عرضه سوخت اين استان تحويل و مصرف شده است.  محمدرضا سميعي با بيان اين که اين مقدار سي ان جي جايگزين حدود 90 ميليون ليتر بنزين شده است، تصريح کرد: بديهي است، اين ميزان مصرف سي ان جي تاثير بسزايي کاهش آلودگي هواي داشته است. وي درباره فعاليت 65 جايگاه عرضه سي ان جي در استان مرکزي تصريح کرد: از اين تعداد 18باب دراراک و47 باب ديگر نيز، در ديگر نقاط استان مرکزي قرار دارند. مديرعامل شرکت گازاستان مرکزي ادامه داد: اين استان در زمره مناطقي است که مشکل خاصي در زمينه توزيع و تحويل گازبه خودرو ها ندارد و دسترسي به سي ان جي به سهولت در آن امکان پذير است.

 

گاز استان سيستان و بلوچستان

بهره مندي روستاهاي ايرانشهر از نعمت گاز

سرپرست شرکت گازاستان سيستان وبلوچستان از گازرساني به 10 روستاي محدوده شهر ايرانشهر تا پايان امسال خبر داد. رضاپنجابي گفت: مطابق وعده شرکت ملي گاز به دولت مبني بر گازرساني به 10روستا درهر روز، شرکت گازاستان سيستان و بلوچستان نيز شامل اين وعده، البته در مقياس کوچک تر شده است. وي با بيان اين که هنوز تعداد زيادي ازشهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان از گازطبيعي بي بهره اند، افزود: هدف و تلاش ما اين است که هرچه سريع تر بتوانيم اين سوخت پاک وايمن را به هموطنان سيستاني و بلوچ خود عرضه کنيم.  پنجابي تصريح کرد: پيرو سياست هاي کلان شرکت ملي گاز ايران، امسال 10 روستاي محدوده شهر ايرانشهر به شبکه گاز متصل مي شوند. وي درباره تامين اعتبارگازرساني به اين روستاها گفت: 10 روستاي مورد نظربا تکيه بربند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 گازرساني خواهند شد. سرپرست شرکت گازاستان سيستان وبلوچستان به فعاليت هاي گازرساني شهري و روستايي درجنوب شرق کشوراشاره وتصريح کرد: تاکنون دو شهرزاهدان وايرانشهرگازرساني شده اند وهفت درصدخانوارشهري استان زير پوشش گاز قرار گرفته اند. وي همچنين شمار روستاهاي بهره مند ازگازطبيعي دراستان سيستان و بلوچستان را چهار مورد اعلام و اظهار کرد: اين روستاها دراطراف شهر ستان ايرانشهر واقع شده اند. پنجابي گفت: هم اکنون 22هزارمشترک شهري و500 مشترک روستايي زيرپوشش خدمات گازرساني قرار دارند.  وي گازرساني به بخش نيروگاهي را نيزمهم برشمرد وافزود: گازرساني هم اکنون سه نيروگاه بخار ايرانشهر، سيکل ترکيبي بمپور و نيروگاه گازي زاهدان بامصرف روزانه چهارميليون و500 هزارمترمکعب گازطبيعي در مدار قرار دارند. سرپرست شرکت گازاستان سيستان بلوچستان گفت: دربخش صنعت، هنوز گازرساني انجام نشده است.