بلوغ فناوري در ساخت داخل با حمايت وزارت نفت

پروژه هاي 10 گروه ساخت داخل به مانند طفلي است که دوران رشد خود را طي مي کند تا به بلوغ برسد. طرحي که با باور حمايت از سازندگان داخلي نوشته و اجرايي شد تا ارتباط دانشگاه ها و مراکز علمي و فناوري شکل تازه اي به خود بگيرد و حلقه مفقوده تجاري سازي به زنجيره محکمي ميان صنعت، دانشگاه ها و شرکت هاي دانش بنيان تبديل شود تا حاصل زحمت دانشگاه ها تنها در پايان نامه ها و تزهاي دکترا خاک نخورد و به کمک صنعت بيايد تا شاهد پويايي و شکوفايي آن باشيم. سياستي که در قالب مگاپروژه هاي 10 گروه خانواده کالايي با تاکيد مقام معظم رهبري در سال 93 و تدبير مهندس زنگنه در دولت يازدهم با تاسي از شعار سال و به عنوان اولويت صنعت نفت انتخاب شد و حال پس از گذشت حدود چهار سال به گفته حبيب الله بيطرف، معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزير نفت پيشرفت اين طرح بزرگ ملي را بايد در بخش هاي مختلف از جمله برگزاري مناقصات، انعقاد قراردادها، ساخت و تحويل تجهيزات و ممنوعيت واردات کالا جستجو کرد که آمارها حاکي از اين است که در برگزاري مناقصات 70 درصد، در بخش قراردادها بيش از 50 درصد، در زمينه ساخت کالا 40 درصد و در بخش تحويل کالا 15 درصد شاهد رشد و پيشرفت بوده ايم. همچنين از ابتداي اجراي طرح تا کنون واردات نزديک به 500 قلم کالاي خارجي داراي مشابه داخلي ممنوع اعلام شده است. بنابراين اين طفل نوپا در مسير تثبيت و توسعه گام برمي دارد تا سازندگان داخلي به برندهاي بين المللي تبديل و صنعت نفت روزي از کالاها و تجهيزات خارجي خودکفا شود.