کاردر با اشاره به راهکارهاي تامين منابع مالي براي اجراي اين بسته‎ها گفت: با همکاري بورس، الگوي عرضه اوراق منفعت را طراحي و مجوزهاي لازم را دريافت کرده‎ايم که اين اوراق با نرخ 19 درصد عرضه خواهد شد. به اين منظور در يک ماه آينده افزون بر 10 هزار ميليارد ريال اوراق منفعت منتشر و عرضه مي‏ شود و به جز اوراق منفعت، بخش قابل توجهي از منابع مورد نياز طرح، از محل عوايد ناشي از توليد اضافي ميدان ها تامين خواهد شد.

قرارداد توسعه ميدان کرنج امضا مي‎شود

کاردر در ادامه اين سخنان خبر خوبي درباره مذاکرات قراردادهاي جديد نفتي داد و گفت: براي سه ميدان در حال مذاکره‎ايم، همچنين با خروج توتال از طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي، اطلاعات مهندسي، نقشه‎ها و... در اختيار شاخه بين المللي شرکت ملي نفت چين (CNPCI) قرار گرفته است. همچنين توافقنامه‎اي که بين شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب و کنسرسيوم پرگس براي توسعه ميدان کرنج امضا شده بود، به زودي نهايي و قرارداد آن امضا مي‎شود.

مديرعامل شرکت ملي نفت ايران همچنين اعلام کرد که در مسير برون‎سپاري فعاليت‎ها مي‎توان به واگذاري بهره‎برداري ميدان آزادگان، واگذاري تلمبه‎خانه غرب کارون، امضاي قرارداد احداث مخازن ذخيره‎سازي نفت خام بندر جاسک (BOT) و واگذاري تکميل پروژه NGL خارک اشاره کرد.

3ال ان جي بازيگر جديد بازار انرژي خواهد بود

محمدحسين عادلي، دبيرکل پيشين مجمع کشورهاي صادرکننده گاز هم در حاشيه اين کنگره در سخناني تاکيد کرد که گاز در آينده به بازيگر بزرگ دنياي انرژي بدل مي شود و مي تواند زمينه قدرت هاي راهبردي را براي ايران فراهم کند و زمان آن رسيده که به صادرات گاز و به ويژه LNG، نگاهي نو بيندازيم و سرمايه گذاري لازم را در اين زمينه داشته باشيم.  دبيرکل سابق مجمع کشورهاي صادرکننده گاز (GECF) با بيان اين که گاز در آينده به اندازه نفت و شايد بيشتر از آن زمينه قدرت هاي راهبردي را براي کشور فراهم مي کند، اظهار کرد: همان طور که نفت کالايي مرغوب در حوزه انرژي است، گاز و به ويژه ال ان جي نيز به بازيگران بزرگ دنياي انرژي تبديل خواهند شد. وي با تاکيد بر اين که ايران مي تواند با توجه به ذخاير گازي اثبات شده خود، به توليدکننده بزرگ گاز طبيعي مايع شده (ال ان جي) در دنيا تبديل شود، تصريح کرد: معتقدم بدون اين که نفت را کنار بگذاريم، به موازات آن بايد با توجه به شرايط بازار جهاني گاز، هرچه بيشتر به مبحث گاز طبيعي و ال ان جي بپردازيم. در ادامه روز اول اين کنگره دو نشست تخصصي «نقش مسئوليت هاي اجتماعي در تغيير فضاي کسب وکار شرکت هاي فعال در حوزه صنعت» و «بررسي پارادايم هاي جديد در بالادستي صنعت نفت و گاز» برگزار شد.

گاهي مسائل اجتماعي به اهرم فشار پروژه ها تبديل مي شوند

در ادامه، امير طالبيان، مشاور اجتماعي وزير نفت به عنوان رئيس اين نشست تخصصي گفت: شرکت هاي نفتي در زمان آغاز پروژه ‎ها بايد همه جوانب اجتماعي طرح را بررسي و موانع را رفع کنند، زيرا مسئوليت اجتماعي رکن جدايي ناپذير اجراي مطلوب طرح هاي صنعتي است. او يادآور شد: شرکت هاي نفتي بايد در زمان آغاز هر طرحي، ريسک هاي اجتماعي، حوزه هاي اثرگذاري ذي نفعان و تاثيرگذاران در پروژه و چالش هايي مثل آلودگي زيست محيطي و محدوديت هاي زندگي مردم پس از آغاز پروژه را بررسي کنند، زيرا گاهي اين مسائل به اهرم فشار براي توقف يا تاخير در پروژه تبديل مي شوند. مشاور اجتماعي وزير نفت با بيان اين که شرکت ها بايد در محدوده عملياتي خود به ارزيابي نيازها و زمينه هاي مسئوليت اجتماعي بپردازند، اظهار کرد: فرآيند بلوغ و پيشروي در اجراي مسئوليت اجتماعي بايد لحاظ شود و شرکت ها ضمن تلاش براي سودآوري و توليد ثروت، به زندگي و جان انسان ها نيز اهميت دهند.

طالبيان با تاکيد بر اين که توجه به مسئوليت اجتماعي و ايجاد و اجراي قوانين مربوط به آن، به صرفه جويي، منافع مادي و کاهش هزينه هاي حاشيه اي براي شرکت ها منجر مي شود، ادامه داد: نگاه به مسئوليت اجتماعي در هر يک از کشورهاي بزرگ دنيا متفاوت است؛ به هر حال در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي صنعت نفت جهان، استانداردهايي تعريف شده که اجراي آنها الزامي است.

وي افزود: ايزو 26000 و سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي (او يي سي دي)، مقتضياتي براي مسئوليت هاي اجتماعي تعيين کرده اند، اما واقعيت اين است که هر شرکت مقتضيات و شرايط خاص خود را دارد و حتي اين مقتضيات در طول زمان براي همان شرکت متفاوت خواهد بود.

تغيير رويکردها درباره مسئوليت اجتماعي اولويت دارد

در ادامه محمدرضا مهدي زاده، رئيس طرح و برنامه ريزي نيروي انساني شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به نمونه هاي آسيب آفرين صنعت در محيط زيست نظير تخريب هاي ناشي از احداث سد گتوند يا جمع شدن پساب هاي نفتي در گودال هايي مجزا در خاک گفت: بسياري از اين موارد مثل گودال هاي پساب نفتي در خاک جمع آوري شده، اما مسئله مهم تغيير رويکردها درباره اين آسيب ها به محيط انساني و محيط زيست است. وي با تاکيد بر اين که تکنولوژيست ها بايد با توجه به مسائل انساني و محيط زيستي، برنامه ريزي هاي صنعتي را اجرايي کنند، تصريح کرد: دو گفتمان رايج و نوظهور درباره اجراي مسئوليت اجتماعي وجود دارد. در گفتمان رايج، مسئوليت اجتماعي محور توليد آگاهي در سطح مديريتي و جدا از بخش هاي ديگر است که شرکت ها به شکل ضميمه اي آن را اجرا مي کنند. رئيس طرح و برنامه ريزي نيروي انساني شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به اين که در گفتمان نوظهور، خدمات جامعه محور، محيط زيست محور و چندرشته اي در ارتباط با ديگر دستگاه هاي اجرايي به صورت يکپارچه اجرا مي شود، ادامه داد: ابرپروژه ها، بايد ابتدا گفتمان اجتماعي و فرهنگي را به چالش بکشند و براي حفظ صنعت و کسب وکار مسئولانه و پايدار، سه محور انسان، فرآيندها و فناوري را مدنظر قرار دهند. رئيس طرح و برنامه ريزي نيروي انساني شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي تاکيد کرد: مسئوليت اجتماعي عزيمت از خود به ديگري است، صنعت نيز اگر با سياست گذاري و گزارش گيري هوشمندانه و صحيح از جامعه هدف همراه شود، موفق خواهد بود.

سودآوري شرکت ها در گرو اجراي مسئوليت هاي اجتماعي

طاهره خارستاني، مدرس حوزه مديريت پايدار و مسئولانه سازمان از ديگر سخنرانان اين نشست با بيان اين که نظام راهبردي سازمان بايد سه مسئله مهم محيط زيست، حقوق بشر و عمليات منصفانه را مدنظر داشته باشد، گفت: طرح ريزي بايد بر مبناي دريافت اطلاعات و تکميل همياري ها، بررسي آثار فعاليت صنعتي بر جامعه محلي، تغييرات اجتماعي و اقليمي، ارزيابي ريسک تغييرات اقليمي، تاثير بر اکوسيستم و تاسيسات صنعتي و سرانجام بررسي انتظارات ذي نفعان انجام شود.

خارستاني تاکيد کرد: افزايش سودآوري شرکت ها با بهره گيري مبتني بر مسائل زيست محيطي، شناسايي رويه هاي ناکارآمدي و اتلاف انرژي و کاهش اختلاف با ذي نفعان محلي محقق مي شود.

شرکت هاي داخلي در پارس جنوبي موفق بودند

در نشست تخصصي دوم، موضوع بررسي پارادايم هاي جديد در بالادستي صنعت نفت و گاز مطرح شد و غلامرضا منوچهري، معاون امور توسعه و مهندسي مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در سخناني تاکيد کرد که نوع قراردادها و همکاري هاي بين المللي از الزام هاي رشد و توسعه شرکت هاي داخلي هستند که بايد به آنها توجه شود. وي افزود: اعتقاد داريم صنايع بالادستي نفت ايران ظرفيت عمده اي دارند، به گونه اي که با توجه به اين توانايي ها مي توانيم توليد خود را افزايش دهيم؛ البته در ايران و در بخش مهندسي نفت توانايي هاي زيادي وجود دارد که مي توانند پروژه هاي زيادي را پيش ببرند و توسعه دهند.

او با تاکيد بر اينکه مي توانيم به شرکت هاي داخلي اتکا کنيم، گفت: شرکت هاي داخلي توسعه ميدان هاي پارس جنوبي را در دست گرفتند که موفقيت هايي نيز به دست آمد.

معاون امور توسعه و مهندسي مديرعامل شرکت ملي نفت ايران به الگوي جديد قراردادهاي نفتي اشاره و عنوان کرد: شرکت توسعه دهنده در اين الگوي قراردادي مالک نفت يا تاسيسات نفتي نيست و به عنوان بهره بردار تنها 20 سال در ميدان نفتي مورد نظر حضور دارد و اين فرآيند بي شک براي شرکت هاي جوان ما مفيد بوده و مي توانند از تجربه هاي آنها استفاده کنند و به شرکت هاي بزرگ نفتي تبديل شوند. اميدواريم همکاري هاي خارجي و روابط بانکي گسترده شوند تا بتوانيم از منافع اين قراردادها بهره مند شويم.

وي ادامه داد: بدون شک شرکت هاي نفتي که با ايران فعاليت هاي خود را ادامه دهند، در آينده فرصت هاي بهتري نسبت به شرکت هايي دارند که به واسطه تحريم ايران را ترک مي کنند، زيرا معتقدم اين تحريم ها هميشه پابرجا نخواهد بود.

گام هاي مفيد ايران  در زمينه افزايش توليد نفت

مهمان ديگر نشست تخصصي ازامات ايسماگيلوف، معاون مديرعامل شرکت زاروبژنفت بود که بر لزوم تسهيل قوانين سختگيرانه و به کارگيري الگو هاي قراردادي جذاب تاکيد کرد و گفت: ايران گام هاي مفيدي در زمينه افزايش توليد نفت برداشته است و براي جذب سرمايه گذار در صنايع نفت و گاز، بايد مسئله ماليات ها، برخي تصميم گيري ها و قوانين تغيير کنند.

وي تصريح کرد: چالش هاي مربوط به جذب سرمايه در کوتاه مدت است و بايد راهکارهايي براي برطرف کردن آن يافت.

در همين حال، محمد ايرواني، رئيس هيئت مديره و مديرعامل گروه انرژي دانا نيز در اين نشست گفت: بايد ظرفيت ها در حوزه توليد و اکتشاف نفت و گاز افزايش يابد، انرژي دانا نيز داراي چنين ظرفيتي است. وي تاکيد کرد: با سرمايه گذاري هاي مناسب مي توانيم ظرفيت توليد نفت خود را بهبود و سهم خود را در سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) افزايش دهيم.

در ادامه اين نشست تخصصي، بهزاد محمدي، مديرعامل شرکت مهندسي و ساختمان نفت (اويک)، عنوان کرد: شرکت هاي داخلي فعال در صنايع نفت و گاز بايد توانايي هاي خود را در همه زمينه ها و به ويژه مديريت پروژه تقويت کنند.

وي افزود: در شرکت هاي ايراني بحث فناوري سازي به ويژه در حوزه ديجيتال آغاز شده است که بايد براي تقويت آن تلاش کرد.

پرويز راحت، مديرعامل گروه توسعه انرژي تدبير نيز در اين نشست به موارد کاربردي امکان فعاليت موثر شرکت هاي داخلي در بخش نفت و گاز پرداخت.