معاون مهندسي و خدمات فني منطقه هفت عمليات انتقال گاز با اشاره به انجام مميزي در اين منطقه مي گويد: سيستم تعالي (EFQM) را دريافت و مميزي نيز داشته ايم. در زمينه مديريت انرژي نيز، مشاور گرفته ايم که اين استاندارد را استقرار دهيم.  وي تاکيد مي کند: همزمان با منطقه يک عمليات انتقال گاز، براي نخستين بار پيمان هاي BOT که اهميت بالايي دارد، در اين منطقه جاري شده است. در قالب اين قراردادها، بهره برداري خطوط و تاسيسات گاز از سوي پيمانکار انجام مي شود و با توجه به حساسيت بالاي آن براي منطقه بسيار با اهميت است. از سوي ديگر، سازمان ما نسبت به حجم کار کوچک است.

رشد 300 درصدي حجم تاسيسات تقويت فشار گاز

در ادامه، معاون عمليات ايستگاه هاي تقويت فشار گاز منطقه هفت مي گويد: پيش از اين، راه اندازي و تعميرات توربوکمپرسورها از سوي نيروهاي خارجي انجام مي شد و اين در حالي است که اين فعاليت ها هم اکنون به صورت کامل از سوي همکاران منطقه انجام مي شود.

سعيد پورمحمود مي افزايد: از ابتداي راه اندازي عمليات ايستگاه ها و شکل گيري آن حضور داشته ايم و از سال 88 تاکنون به عنوان معاون عمليات ايستگاه هاي منطقه هفت انجام وظيفه مي کنم. به گفته وي، سال 93، تاسيسات تقويت فشار گاز همدان به بهره برداري رسيد و به اين منطقه تحويل و سه واحد 25 مگاواتي در اين تاسيسات با فاصله زماني مختلف راه اندازي شد. سال 94 نيز، تاسيسات تقويت فشار گاز بيجار به اين منطقه تحويل و راه اندازي شد. پيش از راه اندازي اين دو تاسيسات، تنها تاسيسات اراک در اختيار منطقه بود.

معاون عمليات ايستگاه هاي تقويت فشار گاز منطقه هفت تاکيد مي کند: حجم تاسيسات تقويت فشار گاز منطقه از سال 88 تاکنون رشدي 300 درصدي داشته است. علاوه بر تاسيسات، نيروهاي جوان، با دانش فني، متعهد، متخصص و باانگيزه بالا نيز به صورت شبانه روزي براي انتقال پايدار گاز فعاليت دارند. همکاران ما به عنوان بهره بردار تلقي مي شوند و افزون بر فعاليت هاي عملياتي، مديريت دانش نيز در دستور کار اين معاونت قرار دارد. در کنار فعاليت هاي بهره برداري، در مسير بهينه سازي و افزايش راندمان تاسيسات نيز گام برداشته ايم.

سال 95، تاسيسات اندازه گيري نفت شهر نيز به عنوان افتخاري ملي که وظيفه صادرات گاز به عراق را به عهده دارد، راه اندازي شد و هم اکنون اين تاسيسات از سوي منطقه هفت عمليات انتقال گاز در حال راهبري است.

پورمحمود با اشاره به ويژگي هايي که اين معاونت را از ديگر مناطق متمايز مي کند، مي گويد: با توجه به شکل گيري اين منطقه در سال 88، همکاران معاونت ايستگاه ها بسيار جوان و با انگيزه هستند. ميانگين سني همکاران اين معاونت نسبت به ديگر مناطق بسيار پايين است. سطح تحصيلات بسيار بالا نيز از ديگر موارد تمايز با ديگر مناطق است. اين همکاران تاکنون بدون مشکل و وقفه 300 درصد افزايش ناوگان را به صورت شبانه روزي محقق کرده اند که نشانه عشق آنها به کار است.

وي ادامه مي دهد: تلاش‎هاي شبانه روزي همکاران معاونت ايستگاه هاي تقويت فشار گاز در مسير تامين گاز شهروندان غرب کشور است.

پورمحمود با اشاره به طرح هاي توسعه اي اين منطقه مي گويد: در قالب برنامه ششم توسعه، با توجه به بهره برداري از خطوط سراسري ششم و نهم، پايداري انتقال گاز کريدور غرب کشور افزايش مي يابد. با بهره برداري از اين پروژه ها علاوه بر تامين نياز داخل، افزايش صادرات گاز نيز محقق مي شود.

معاون عمليات ايستگاه هاي تقويت فشار گاز منطقه هفت اعلام مي کند: جانشين پروري بايد در دستور کار کارکنان منطقه قرار گيرد و تاب آوري عمليات ارتقا يابد و بتوانيم تاسيسات جديد را به کمک همکاران پذيرش و به صورت بهينه بهره برداري کنيم.

کوچک ترين اشتباه در حوزه انتقال گاز پذيرفته نيست

در ادامه، معاونت عمليات خطوط منطقه هفت مي گويد: هم اکنون بيش از چهار هزار و 250 کيلومتر خط لوله در اختيار منطقه قرار داريم.

پرويز زرين با اشاره به ديگر فعاليت هاي اين معاونت اظهار مي کند: پارسال، پيگراني هوشمند يکهزار و 180 کيلومتر از خطوط منطقه انجام و همه تعميرات مرتبط با اين عمليات، شامل تعويض دو کيلومتر خط لوله انجام شده است. اين عمليات از 15 فروردين ماه آغاز و تا آذرماه تداوم داشت. با بهره گيري از نيروهاي کارآمد، اين فعاليت ها در سخت ترين شرايط و کوتاه ترين زمان انجام شده است.

معاونت عمليات خطوط منطقه هفت با بيان اينکه اين فرآيندها با هدف انتقال پايدار گاز انجام شده است، تاکيد مي کند: منطقه غرب کشور، سردسير، سخت گذر و کوهستاني است، از اين رو با ايجاد رابط ميان خطوط و لوپ کردن آنها، سبب افزايش تاب آوري شبکه شده ايم.

زرين با اشاره به بهره گيري از شرکت هاي داخلي براي تامين اقلام مورد نياز اين منطقه مي گويد: در اين مسير و براي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي، از توان شرکت هاي ايراني بهره مي گيريم و با در دستور کار قرار گرفتن اين برنامه، از واردات بي نياز شده ايم که اين برنامه افزون بر بي نيازي از خارج، به صرفه جويي هاي اقتصادي نيز منجر شده است.

تجهيزات مورد نياز خط لوله پيچيدگي ندارند و بخش قابل توجهي از اين اقلام از ظرفيت هاي داخلي تامين مي شود. از سوي ديگر، شرکت هاي داخلي نيز بايد در مسير افزايش کيفيت ساخت گام بردارند.

وي در پايان مي گويد: استخدام و جذب شده ايم تا با بهره گيري از منابع، امکانات و تجهيزات شرايط انتقال پايدار گاز را فراهم کنيم و در اين زمينه کوچک ترين اشتباه، قابل پذيرش نيست.

فرهنگ سازي حفظ حريم خطوط با نوآوري

در ادامه، رييس روابط عمومي منطقه هفت عمليات انتقال گاز مي گويد: ضعف شديد ساختار سازماني، بزرگ ترين چالش روابط عمومي منطقه بوده؛ به نحوي که تنها يک رئيس و يک کارمند غير رسمي براي آن ديده شده است.

بهروز بيگدلي مجرد با اشاره به فعاليت هاي اين امور در زمينه فرهنگ سازي حفظ حريم خطوط لوله مي گويد: از آنجا که مهم ترين موضوع در فرهنگ سازي، خلاقيت، ايده پردازي و در نهايت نوآوري است، تلاش شده با برپايي نشست هاي طوفان فکري با متخصصان و بهره برداري از ظرفيت بخش خصوصي، اقدام هايي خلاقانه و اثرگذار اجرا شود. برنامه ريزي و اجراي ارتباطات جامع برون سازماني با جامعه هدف شامل دهياري ها، بخشداري ها، فرمانداري ها، مدارس و... به کمک مراکز بهره برداري و ديگر واحدهاي مرتبط، تهيه و توزيع گسترده کتب مبتني بر فرهنگ سازي به عنوان جامعه هدف در قالب دانستني هاي انتقال گاز، برگزاري مسابقات نقاشي فرهنگ سازي حريم خطوط لوله ويژه دانش آموزان اول تا سوم و مسابقه اطلاعات مرتبط با انتقال گاز ويژه دانش آموزان سوم تا هشتم (با فرهنگ سازي و آموزش قبلي) همچنين تهيه، توزيع و جمع آوري آثار و تشکيل دبيرخانه مسابقات و داوري و در نهايت انتخاب نفرات برتر و توزيع جوايز در 6 استان غربي کشور، تنها بخشي از فعاليت ها در اين حوزه به شمار مي آيد.

وي ادامه مي دهد: به طور کلي فرهنگ سازي حريم خطوط لوله داراي برنامه ريزي بلند مدت 10 ساله است که هر سال بخشي از آن را اجرا مي کنيم.  رييس روابط عمومي منطقه هفت عمليات انتقال گاز تاکيد مي کند: در زمينه خودکفايي و ترغيب همکاران به فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي که به شدت نياز کشور است، همايش تجليل از مخترعان و محققان منطقه با برگزاري نمايشگاه و پرزنت آثار از سوي محققان، برگزاري همايش با حضور سخنرانان کشوري و استاني و پوشش آن از طريق مطبوعات و شبکه استاني انجام شده است.

وي يادآور مي شود: در زمينه فرهنگ سازي کارکنان و خانواده هايشان نيز، پس از ايجاد و ساختارهاي لازم در سطح همه مراکز و تاسيسات و ضمن ارائه مدل بومي فرهنگ سازي در منطقه هفت نسبت به برگزاري اولين نشست زير شاخه هاي ايجاد شده شامل، کميته هاي فرعي فرهنگي در مراکز و تاسيسات، امور روحانيون، ستاد اقامه نماز، امور بانوان، فعاليت هاي بسيج منطقه و فعاليت هاي تفريحي و ورزشي اقدام کرده ايم.  به گفته بيگدلي مجرد، روابط عمومي منطقه هفت در زمينه مطالعات اجتماعي حائز رتبه نخست در هفتمين جشنواره روابط عمومي هاي وزارت نفت شده که نظرسنجي از مخاطبان، بخش قابل توجهي از علت احراز اين عنوان بوده است. نظرسنجي جامع علمي از ساکنان حريم خطوط لوله، نظرسنجي علمي مبتني بر آسيب شناسي از برنامه و... از جمله فعاليت هاي اين امور در حوزه نظرسنجي به شمار مي آيد. کسب رتبه دوم کارشناس برتر در هشتمين جشنواره روابط عمومي هاي برتر صنعت نفت، کسب رتبه برتر در رشته مطالعات اجتماعي در هفتمين جشنواره روابط عمومي هاي برتر صنعت نفت، کسب رتبه دوم به صورت دو سال متوالي در زمينه ارتباطات رسانه اي و ارتباطات اجتماعي در سال هاي گذشته در بين مناطق شرکت انتقال گاز، دريافت تقديرنامه از معاون وزير و مديرعامل شرکت ملي گاز ايران به منظور بخشي از فعاليت هاي قرآني در سطح منطقه و... بخشي از عناوين کسب شده روابط عمومي منطقه هفت به شمار مي آيد.