سرخس چشم به راه نیروهای عملیاتی جدید

سفر به سرخس و ديدار با کارکنان عملياتي منطقه خانگيران با هم صحبتي خانواده هاي کارکنان، گشتي در شهرک و بازديد از مدرسه، درمانگاه، باشگاه ورزشي و حسينيه در حالي به پايان رسيد که کارکنان و خانواده هاي شان خواستار پيگيري و بهبود وضع نيروي انساني، آموزشي، بهداشتي و رفاهي شهرک و بازخورد حرف ها ي شان بودند، بنابراين به سراغ احمد رجبي، سرپرست شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق که همزمان سمت مديرفني شرکت نفت مناطق مرکزي را نيز عهده دار است رفتم که در ادامه، گفت وگو با وي را مي خوانيم.

  وضع نيروي انساني در اين شرکت چگونه است؟

شرکت نفت و گاز شرق تقريبا 900 سمت سازماني دارد که در حال حاضر حدود 700 شاغل شرکتي و 230 نفر کارمند قرارداد موقت دارد.

  دليل عدم تامين نيروي انساني مورد نياز بخش عملياتي در شرکت چيست؟

شرايط اقليمي و کاري منطقه، فوق العاده هاي منطقه که نسبت به جنوب بسيار پايين تر است و تابه حال هم درست نشده و همين امر باعث شده که جذب نيرو نداشته باشيم. تقريبا مي توان گفت که هيچ نيرويي، حتي نيروهاي استاني هم به دليل شرايط آب و هوايي و از همه مهم تر فوق العاده هاي پايين منطقه دوست ندارند در اينجا مشغول به کار شوند؛ زيرا فوق العاده هاي سرخس با شرايط اقليمي و کاري 10 درجه زيرصفر در زمستان و بالاي 40 درجه در تابستان، مثل فوق العاده هاي  منطقه شمال محاسبه شده است.شرايط آب و هوايي اينجا با مناطقي مثل اهواز و آغاجاري خيلي فرقي ندارد. برخي اوقات شرايط از آنجا هم بدتر است؛  به نظر من  اينکه فوق العاده هاي شمال را براي اينجا در نظر گرفته اند، تصميم اشتباهي بوده که اميدواريم  هر چه سريع تر برطرف شود.

  وضع اسکان نيروهاي عملياتي در منطقه چگونه است؟

در کنار اين موضوع، اجراي طرح اسکان و ابلاغ آن از سوي وزارت نفت مشکل نيروي انساني را در منطقه تشديد کرده است، به طوري که با توقف ساخت خانه هاي سازماني و نبود زيرساخت ها و شرايط اسکان در منطقه محروم سرخس، عده زيادي از همکاران براي انتقال اقدام کرده اند. در اين زمينه گزارش هاي زيادي به شرکت ملي نفت ايران ارسال کرديم مبني بر اين که اجراي اين طرح از نظر فني و عملياتي توجيه ندارد. همچنين مسئولان استاني و شهري هم اعلام کردند که اين منطقه به هيچ

عنوان گنجايش و ظرفيت اينکه يکباره 300 تا 500 خانوار در آن اسکان پيدا کنند را ندارد و شرايط هم براي ساخت اين تعداد خانه فراهم نيست.

  پيشنهاد مديران شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق براي رفع مشکل کارکنان چيست؟

متاسفانه بيش از 120 تا 150 نفر متقاضي انتقال داريم که مي خواهند از اين شرکت و شرکت ملي نفت بروند. همه اينها نشان مي دهد که تامين نيرو مهم است و بايد هر چه زودتر برنامه ريزي درستي در راس مديران ارشد صورت گيرد. برنامه اي که مديران شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق به شرکت ملي نفت و وزارت نفت ارائه کردند، اين است که براي تامين 100 تا 150 نيروي مورد نياز از نيروي ارکان ثالث استفاده کنيم. پيشنهاد ديگر اين بود که شرکت 230 نيروي قرارداد مستقيم را که واجد شرايط هستند، از مناطق و شرکت هاي زيرمجموعه انتخاب کرده و با ارائه آموزش هاي لازم در بخش بهره برداري به کار گيرد.پيشنهاد بعدي اين بود که مناقصه برگزار کنيم و طي يک پيمان نيروي بهره بردار بگيريم و پيمانکار جاي خالي ما را پرکند.

  با توجه به افزايش مسئوليت ها ساختار سازماني شرکت تا چه اندازه نيازمند تغيير است؟

طبق دستورعمل، هر چاه بايد دو اپراتور داشته باشد که براساس ساختار موجود ما از اين تعداد نفرات برخوردار نيستيم. اين در حالي است که 11 حلقه چاه با افزوده شدن بخش ذخيره سازي گاز شوريجه به تاسيسات ما اضافه شده ولي هيچ تغييري در سازمان ما به وجود نيامده است، يعني ما با همان نيروهاي انساني قبلي، که بخشي از آن بازنشسته يا منتقل شدند و با توان مضاعف، بخش ذخيره سازي را اداره مي کنيم، يعني نيروهاي عملياتي منطقه در زمستان و در زمان استراحتشان هم کار مي کنند که بسيار خطرناک است.

 رفع مشکلات شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق مستلزم اتخاذ چه سياست ها و برنامه هايي است؟

شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق تامين گاز 6 استان را برعهده دارد، حدود 8 تا 10 درصد گاز مصرفي کشور را تامين مي کند و تقريبا تنها تاسيسات شمال و شمال شرق در گسترده اي به وسعت حدود 40 درصد از خاک کشور است، از اين رو بايد تامين نيروي کار آن مورد توجه ويژه قرا گيرد.شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق، تنها شرکتي است که در گوشه اي از نقشه کشور جا گرفته و جايگاهش کليدي است؛ اما به اندازه جايگاه و اهميتش، به آن توجه نمي شود. اگر به مشکلات آن زودتر رسيدگي و براي بهبود وضعيت آن، گام هاي اساسي برداشته نشود و گاز توليد نشود، بايد براي تامين نياز تمام استان هاي شمال و شمال شرق کشور مثل مازندران، گيلان و گلستان نيروگاه نکا و سه استان خراسان از عسلويه گاز منتقل شود. بنابراين در اين شرکت بايد سرمايه گذاري لازم صورت گيرد و نيروي انساني آن هر چه زودتر تامين شود و وضعيت کارکنان بهبود يابد.

  براي کارکنان ساکن در منطقه عملياتي چه امکانات رفاهي در نظر گرفته شده است؟

فرق ما با شرکت هاي ديگر اين است که همه براي زيارت و استفاده از زائرسرا به مشهد مي آيند و کارکنان ما متقاضي استفاده از زائرسرا نيستند. بنابراين درخواست کرديم براي کارکنان ما به جاي زائرسرا، سهميه محمودآباد، چغاخور و... افزايش يايد.اولين اقدامي که بتازگي در شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق صورت گرفته، اين است که خدمات و امکانات رفاهي که سال هاي قبل خيلي محدود بود، افزايش يافته است. به عنوان مثال سهميه محمودآباد افزايش يافته و در ناهارخوران گرگان هم يک هتل گرفتيم که هر هفته چند خانواده به آنجا مي روند. همچنين براي ايجاد تحولاتي در شهرک ها، کميته اي تشکيل شد که از جمله مصوبات اين کميته تاسيس مهدکودک، بازسازي مدارس و احداث پارک است. براي تغيير فضاي شهرک و فضاي آموزشي، برنامه هايي از جمله برگزاري اردوهاي خانوادگي داريم.

  وضع نيروي انساني در اين شرکت چگونه است؟

شرکت نفت و گاز شرق تقريبا 900 سمت سازماني دارد که در حال حاضر حدود 700 شاغل شرکتي و 230 نفر کارمند قرارداد موقت دارد.

  دليل عدم تامين نيروي انساني مورد نياز بخش عملياتي در شرکت چيست؟

شرايط اقليمي و کاري منطقه، فوق العاده هاي منطقه که نسبت به جنوب بسيار پايين تر است و تابه حال هم درست نشده و همين امر باعث شده که جذب نيرو نداشته باشيم. تقريبا مي توان گفت که هيچ نيرويي، حتي نيروهاي استاني هم به دليل شرايط آب و هوايي و از همه مهم تر فوق العاده هاي پايين منطقه دوست ندارند در اينجا مشغول به کار شوند؛ زيرا فوق العاده هاي سرخس با شرايط اقليمي و کاري 10 درجه زيرصفر در زمستان و بالاي 40 درجه در تابستان، مثل فوق العاده هاي  منطقه شمال محاسبه شده است.شرايط آب و هوايي اينجا با مناطقي مثل اهواز و آغاجاري خيلي فرقي ندارد. برخي اوقات شرايط از آنجا هم بدتر است؛  به نظر من  اينکه فوق العاده هاي شمال را براي اينجا در نظر گرفته اند، تصميم اشتباهي بوده که اميدواريم  هر چه سريع تر برطرف شود.

  وضع اسکان نيروهاي عملياتي در منطقه چگونه است؟

در کنار اين موضوع، اجراي طرح اسکان و ابلاغ آن از سوي وزارت نفت مشکل نيروي انساني را در منطقه تشديد کرده است، به طوري که با توقف ساخت خانه هاي سازماني و نبود زيرساخت ها و شرايط اسکان در منطقه محروم سرخس، عده زيادي از همکاران براي انتقال اقدام کرده اند. در اين زمينه گزارش هاي زيادي به شرکت ملي نفت ايران ارسال کرديم مبني بر اين که اجراي اين طرح از نظر فني و عملياتي توجيه ندارد. همچنين مسئولان استاني و شهري هم اعلام کردند که اين منطقه به هيچ

عنوان گنجايش و ظرفيت اينکه يکباره 300 تا 500 خانوار در آن اسکان پيدا کنند را ندارد و شرايط هم براي ساخت اين تعداد خانه فراهم نيست.

  پيشنهاد مديران شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق براي رفع مشکل کارکنان چيست؟

متاسفانه بيش از 120 تا 150 نفر متقاضي انتقال داريم که مي خواهند از اين شرکت و شرکت ملي نفت بروند. همه اينها نشان مي دهد که تامين نيرو مهم است و بايد هر چه زودتر برنامه ريزي درستي در راس مديران ارشد صورت گيرد. برنامه اي که مديران شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق به شرکت ملي نفت و وزارت نفت ارائه کردند، اين است که براي تامين 100 تا 150 نيروي مورد نياز از نيروي ارکان ثالث استفاده کنيم. پيشنهاد ديگر اين بود که شرکت 230 نيروي قرارداد مستقيم را که واجد شرايط هستند، از مناطق و شرکت هاي زيرمجموعه انتخاب کرده و با ارائه آموزش هاي لازم در بخش بهره برداري به کار گيرد.پيشنهاد بعدي اين بود که مناقصه برگزار کنيم و طي يک پيمان نيروي بهره بردار بگيريم و پيمانکار جاي خالي ما را پرکند.

  با توجه به افزايش مسئوليت ها ساختار سازماني شرکت تا چه اندازه نيازمند تغيير است؟

طبق دستورعمل، هر چاه بايد دو اپراتور داشته باشد که براساس ساختار موجود ما از اين تعداد نفرات برخوردار نيستيم. اين در حالي است که 11 حلقه چاه با افزوده شدن بخش ذخيره سازي گاز شوريجه به تاسيسات ما اضافه شده ولي هيچ تغييري در سازمان ما به وجود نيامده است، يعني ما با همان نيروهاي انساني قبلي، که بخشي از آن بازنشسته يا منتقل شدند و با توان مضاعف، بخش ذخيره سازي را اداره مي کنيم، يعني نيروهاي عملياتي منطقه در زمستان و در زمان استراحتشان هم کار مي کنند که بسيار خطرناک است.

 رفع مشکلات شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق مستلزم اتخاذ چه سياست ها و برنامه هايي است؟

شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق تامين گاز 6 استان را برعهده دارد، حدود 8 تا 10 درصد گاز مصرفي کشور را تامين مي کند و تقريبا تنها تاسيسات شمال و شمال شرق در گسترده اي به وسعت حدود 40 درصد از خاک کشور است، از اين رو بايد تامين نيروي کار آن مورد توجه ويژه قرا گيرد.شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق، تنها شرکتي است که در گوشه اي از نقشه کشور جا گرفته و جايگاهش کليدي است؛ اما به اندازه جايگاه و اهميتش، به آن توجه نمي شود. اگر به مشکلات آن زودتر رسيدگي و براي بهبود وضعيت آن، گام هاي اساسي برداشته نشود و گاز توليد نشود، بايد براي تامين نياز تمام استان هاي شمال و شمال شرق کشور مثل مازندران، گيلان و گلستان نيروگاه نکا و سه استان خراسان از عسلويه گاز منتقل شود. بنابراين در اين شرکت بايد سرمايه گذاري لازم صورت گيرد و نيروي انساني آن هر چه زودتر تامين شود و وضعيت کارکنان بهبود يابد.

  براي کارکنان ساکن در منطقه عملياتي چه امکانات رفاهي در نظر گرفته شده است؟

فرق ما با شرکت هاي ديگر اين است که همه براي زيارت و استفاده از زائرسرا به مشهد مي آيند و کارکنان ما متقاضي استفاده از زائرسرا نيستند. بنابراين درخواست کرديم براي کارکنان ما به جاي زائرسرا، سهميه محمودآباد، چغاخور و... افزايش يايد.اولين اقدامي که بتازگي در شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق صورت گرفته، اين است که خدمات و امکانات رفاهي که سال هاي قبل خيلي محدود بود، افزايش يافته است. به عنوان مثال سهميه محمودآباد افزايش يافته و در ناهارخوران گرگان هم يک هتل گرفتيم که هر هفته چند خانواده به آنجا مي روند. همچنين براي ايجاد تحولاتي در شهرک ها، کميته اي تشکيل شد که از جمله مصوبات اين کميته تاسيس مهدکودک، بازسازي مدارس و احداث پارک است. براي تغيير فضاي شهرک و فضاي آموزشي، برنامه هايي از جمله برگزاري اردوهاي خانوادگي داريم.