است. واحد پتروشيمي مهم مرجان که سالانه يک ميليون و 650 هزار تن محصول توليد مي کند و فاز سوم يک واحد پتروشيمي مهم به نام پرديس که مجموعه محصولاتش سالانه يک ميليون و 755 هزار تن است و نيروگاه دماوند با توليد 648 مگاوات برق که مي تواند تامين کننده خدمات جانبي واحدهاي مختلف پتروشيمي باشد. اين افتتاح ها نشان مي دهد که ما در مسير تلاش، فعاليت، ايثار و فداکاري هستيم.

روحاني با بيان اينکه ميزان اشتغال در کشور افزوده خواهد شد، مي گويد: همين طرح براي بيش از يک هزار و 200 نفر اشتغال مستقيم و تعداد زيادي اشتغال غيرمستقيم به وجود مي آورد، يعني در مسير اشتغال و توليد حرکت مي کنيم و براي توليد و تامين نياز داخل و صادرات، ميلياردها دلار سرمايه گذاري کرده ايم و سود آن در سال هاي آينده پيش روي ملت ايران است. وي گفت: کاروان تلاش و سازندگي ما متوقف نمي شود و اين مسير ادامه مي يابد.

روحاني، صنعت نفت، گاز و پتروشيمي را از صنايع بسيار مهم و تاثيرگذار کشور برمي شمرد و ادامه مي دهد: اينکه در بحث انرژي روي پاي خود بايستيم و بتوانيم نفت و گاز خودمان را تامين کنيم، خيلي مهم است.

رئيس جمهوري با اشاره به خودکفايي کشور در توليد گازوييل و گاز و در آينده اي نزديک در بحث بنزين، تصريح مي کند: خداوند نعمت بزرگي به ما داده است. اين نعمت را بايد روزافزون کنيم. خداوند نفت خام را به عنوان نعمت به ما داده است؛ اما اينکه اين گاز و نفت را چگونه تبديل کنيم و از خام فروشي فاصله بگيريم و با تکميل يک سلسله حلقه ها، محصول پرارزش تري به دنيا و جامعه عرضه کنيم، مهم است و رسيدن به اين هدف، با جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي ممکن است.

موفقيت هاي ايران در عرصه توليد نفت و دفاع از حق خود در اوپک

وي با قدرداني از زحمات همه تلاشگران عرصه صنعت نفت مي گويد: ما در چند سال اخير در عرصه توليد نفت، دفاع از حقمان در سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک)، در حوزه گاز و خودکفايي در اين حوزه و همچنين پتروشيمي به موفقيت هاي خوبي دست يافتيم.

رئيس جمهوري عنوان مي کند: ما با همه توان مي کوشيم هم توليد نفت داشته باشيم و هم آن را صادر کنيم. ما مواد پتروشيمي را هم توليد مي کنيم و هم صادرات آن را داريم و امروز براي تامين نيازمندي هاي ارز کشور، پتروشيمي بار سنگيني را بر دوش گرفته است.

وي ادامه مي دهد: تامين بخش بزرگي از ارز بازار ثانويه بر دوش پتروشيمي هاست. اينکه محصول توليدي شما سالانه مي تواند 12 ميليارد تا 14 ميليارد دلار کمتر يا بيشتر ارزآوري داشته باشد، معنايش اين است که شما در خط اول مبارزه هستيد و دشمن مي خواهد در همين زمينه فشار وارد کند.

واحدهاي تکميل شده بايد به مردم واگذار شود

روحاني عنوان مي کند: بخش هاي دولتي و عمومي غيردولتي بايد به محض اينکه هر واحدي را تکميل کردند، بلافاصله به فکر فروش و واگذاري آن به مردم باشند.

رئيس جمهوري مي گويد: آنکه مي گفتند همه آنهايي که امروز در صنعت پتروشيمي فعال هستند و مي خواهند آينده روشن تري برايشان ترسيم شود تا راحت تر در بازار بورس فعال شده و سهام شان را واگذار کنند و با پولي که به دست مي آورند، پروژه هاي نيمه تمام ديگري را که در اختيار دارند، تکميل کنند، حرف درستي است. اگر مشکلي در اين زمينه وجود دارد، بايد حل شود. اگر نسبت به آينده يا نسبت به قيمت ترديدهايي وجود دارد، اين ترديدها را بايد رفع کنيم تا اين کار به خوبي انجام بگيرد.

وي اهميت توجه به مسائل زيست محيطي را مورد تاکيد قرار داده و مي گويد: نکته مهم ديگري که   با آن مواجه بوديم، امضاي قرارداد بسيار خوب براي مشعل ها و گاز بود. گاز در اين مشعل ها مي سوزد و آنچه نصيب مردم مي کند، آلودگي است و آنچه نصيب صاحبان آن مي کند، اين است که محصول شان آتش مي گيرد و مي سوزد و موجب آزار ديگران مي شود. مسئله محيط زيست، بسيار مهم است و کاري که اينجا انجام مي دهيد، براي منطقه و استان بوشهر، منطقه عسلويه، دير، کنگان و ديگر نقاط بسيار مهم است؛ اما در عين حال از لحاظ محيط زيستي بايد به فکر مردم بود که آزار نبينند.

روحاني تاکيد مي کند: بايد همه اقدام هاي محيط زيستي را که لازم است، انجام دهيم و دو قراردادي را که در اين مراسم امضا شد و به منطقه خوزستان، کهگيلويه و بوير احمد و شرق کارون مربوط بود. مشابه آن در عسلويه هم انجام شود. همين قراردادي که امضا شد و وزير نفت گفت گاز جمع آوري شده، 22 ميليون متر مکعب خواهد بود و اين از لحاظ اقتصادي و اشتغال به نفع کشور است و به بهبود شرايط زيست محيطي کمک مي کند و همه اين ها گام هاي بسيار مهمي است که برداشته شده است.

عسلويه، پايتخت انرژي کشور است

رئيس جمهور در ادامه با اشاره به اينکه عسلويه به تعبيري، پايتخت انرژي کشور و منطقه بسيار مهم و ارزشمندي است، مي گويد: مردم بومي اين منطقه بايد از اين حرکت اقتصادي بخوبي بهره بگيرند. وزير نفت عنوان کرد که اينجا و در غرب کارون، کلاس هاي تقويتي و آموزشي براي بچه ها گذاشتند و آنها توانستند با اين کلاس ها، در کنکور رتبه هاي بالايي را کسب کنند و به دانشگاه راه يابند و چند سال ديگر در همين محيط هاي صنعتي مديريت را به عهده بگيرند که اين کار، اقدامي ارزشمند است. در اين منطقه هر مقدار کاري که مردم بومي مي توانند انجام دهند، اولويت کار با مردم اين منطقه است. بايد کار را به آنها واگذار کنيم.

بيشترين فرصت هاي شغلي بايد در اختيار مردم عسلويه باشد

وي با تاکيد بر اينکه بيشترين فرصت هاي شغلي بايد در اختيار مردم منطقه باشد، تصريح مي کند: مردم مناطق نفت خيز بايد از مواهب آن بيشترين بهره را ببرند. استاندار منطقه درباره ميزان حضور ساکنان منطقه در اين طرح ها گفت که در گذشته حضور مردم بومي بيش از 20 درصد بوده که هم اکنون بيش از 30 درصد شده است. اين ارقام بسيار کم است، اگر بيش از 20 درصد بوده، کم است و اگر بيش از 30 درصد شده، باز هم کم است. مردم بومي بايد از اين تحول اقتصادي در زندگي خود سود ببرند.

فعاليت هاي خيره کننده حوزه گازرساني در 5 سال اخير

روحاني حفظ محيط زيست را از اولويت پروژه هاي حوزه انرژي مي داند و مي گويد: از ابتداي دولت يازدهم به وزير نفت 3-2 نکته گفتم و خوشحالم که همه اينها دارد دنبال مي شود. نخستين آن، گازرساني به روستاها بود که کار بسيار بزرگي در اين پنج سال صورت گرفته است. هر روز تعدادي از روستاهاي ما وارد اين مدار مي شوند و در اين دوره چهار تا پنج ساله بيش از 13 هزار روستا به شبکه گاز کشور متصل شده اند و اين کار بسيار ارزشمند است و ادامه مي يابد و انشاء الله مسئله گازرساني به روستاها در اين دولت تمام مي شود و يکي دو استان عقب هستند که آنها را هم بايد پيش ببريم.

بخش بزرگي از فروش نفت ما بايد از خارک به جاسک منتقل شود

رئيس جمهوري عنوان مي کند: مسئله دومي که به وزير نفت گفتم، همين گازهايي است که در اين مشعل ها مي سوزد. امروز طرح اجراي آن با سرمايه گذاري داخلي امضا شد و با اجراي آن، ضمن حفظ محيط زيست، از سوختن يک منبع اقتصادي جلوگيري مي شود. سومين مسئله، فروش نفت ما بيرون از خليج فارس و در درياي عمان بود. اين براي من بسيار مهم و موضوعي استراتژيک است و بايد فروش بخش بزرگي از نفت ما از خارک به جاسک منتقل شود و اين کار هم امسال آغاز شده و در دولت دوازدهم ان شاء الله پايان خواهد يافت تا به اين ترتيب بتوانيم به وعده و قولي که به مردم داده ايم، وفادار باشيم.

افزايش دو برابري ظرفيت توليد اتان ايران در 4 سال

بيژن زنگنه نيز در آيين افتتاح 2 طرح پتروشيمي و فاز نخست نيروگاه مجتمع پتروشيمي دماوند و همچنين امضاي 2 قرارداد جمع‎آوري گازهاي همراه نفت، با اشاره به دو برابر شدن توليد اتان از سال 92 تا 96 مي گويد: براساس برآوردها، توليد اتان در صنعت پتروشيمي ايران در سال 98 به 75/12 ميليون تن و در سال 99 به 6/17 ميليون تن مي رسد.

وي با بيان اينکه در پنج سال اخير 12 طرح در صنعت پتروشيمي به جز سه طرح اخير به بهره برداري رسيده است، از پتروشيمي ايلام، لرستان، واحد اسيد سولفوريک اروميه، مهاباد، آمونياک و اوره شيراز، پتروشيمي کردستان، کارون، واحد PBR و SBR (تخت جمشيد) به عنوان پتروشيمي هايي که از سال‎ 92 تاکنون به بهره‎برداري رسيده است، نام مي برد و مي افزايد: ارزش محصولات اين واحدها بر اساس قيمت هاي امروز سه ميليارد و 500 ميليون دلار بدون اين سه طرح است.

وزير نفت با برشمردن ويژگي هاي طرح‎هاي جديد پتروشيمي، يعني فاز سوم آمونياک و اوره پرديس، متانول مرجان و فاز نخست مجتمع نيروگاه پتروشيمي دماوند   مي گويد: مجموع سرمايه گذاري اين طرح‎ها، حدود يک ميليارد و 850 ميليون دلار بوده است.

زنگنه، ارزش محصولات فاز سوم اوره و آمونياک پرديس و متانول مرجان را 834 ميليون دلار عنوان مي کند و ادامه مي دهد: ظرفيت فاز سوم اوره و آمونياک يک ميليون و 755 هزار تن و متانول مرجان يک ميليون و 650 هزار تن در سال است.

وي با اشاره به افزايش توليد و صادرات محصولات پتروشيمي در عسلويه از سال ‎92 تاکنون مي گويد: پتروشيمي مرواريد، کاويان، انتخاب و پلي استايرن تخت جمشيد پارس در اين سال ها به بهره برداري رسيد.

وزير نفت، ظرفيت اين واحدها را حدود دو ميليون تن در سال عنوان مي کند و مي افزايد: ارزش محصولات اين چهار مجتمع بر پايه قيمت سال 90، چهار ميليارد و 359 ميليون دلار است.

زنگنه با بيان اينکه در سال‎هاي اخير تحولات مهمي در صنعت پتروشيمي رخ داده است، يادآور مي شود: با توجه به افزايش خوراک تحويلي به پتروشيمي ها، توليد اين واحدها به ميزان 4/5 ميليارد دلار بر پايه قيمت پايه سال 90 افزوده شده است.

وي ادامه مي دهد: توليد محصولات پتروشيمي از نظر وزني از 42 ميليون و 500 هزار تن در سال 92 به 54 ميليون تن رسيده است.

وزير نفت با بيان اينکه گاز تحويلي به نيروگاه ها از 38 ميليون مترمکعب در سال 92 به 51 ميليون مترمکعب در سال 96 رسيده است، تصريح مي کند: از اين ميزان 16 ميليون مترمکعب، خوراک اين واحدهاست و بقيه به عنوان سوخت مصرف مي شود.

زنگنه در ادامه با اشاره به تحولات توليد اتان به عنوان مهم ترين پايه محصولات پتروشيمي در سال‎هاي اخير  مي گويد: در سال 92 کل توليد اتان 8/3 ميليون تن در سال بود که اين رقم در سال 96 به 11/6 ميليون تن رسيد  و پيش بيني مي شود اين رقم در سال 97 به 8 ميليون تن برسد.

وي با بيان اينکه هر يک تن اتان با حداقل هزار دلار صادرات برابري مي کند، مي افزايد: براساس برآوردها، توليد اتان در سال 98 به 75/12 ميليون تن و در سال 99 به 6/17 ميليون تن مي رسد.

زنگنه با بيان اينکه اجراي طرح پالايش گاز بيدبلند خليج فارس براي توليد اتان در دستورکار است، مي افزايد: اين طرح که دو ميليارد فوت مکعب خوراک از گازهاي منطقه خوزستان دريافت مي کند، نيمه نخست سال آينده وارد مدار مي شود.

وي از واحدهاي استحصال اتان پارسيان، ان‎جي‎ال 3200 در غرب کارون، ان‎جي‎ال 3100 در منطقه ايلام و تکميل ان‎جي‎ال خارک به عنوان ديگر پروژه هاي توليد اتان نام مي برد و مي افزايد: واحد بوشهر، به عنوان يکي ديگر از واحدهاي توليد اتان سال آينده عملياتي مي شود.

زنگنه با بيان اين که متانول کاوه، فاز نخست پتروشيمي بوشهر، الفين پتروشيمي ايلام، متانول سبلان، کود شيميايي لردگان، پتروشيمي مياندوآب و SPR صدف بوشهر از جمله طرح‎هاي مهم ديگري هستند که در دست اقدام قرار دارند و ارزش محصولات آنها بيش از 5/2 ميليارد دلار است، مي گويد: مجموع سرمايه گذاري اين طرح ها در مرحله نخست 4 ميليارد دلار است.

وزير نفت در اين برنامه به طرح فراگير پالايشي سيراف که تکميل کننده زنجيره پتروشيمي است، اشاره مي کند و مي افزايد: اين مجتمع ظرفيت پالايش 480 هزار بشکه ميعانات گازي را دارد و قراردادهاي آن آماده اجرا بود که به دليل مشکلاتي که پيش آمد، متاسفانه متوقف شد و اکنون کسي آن را فاينانس نمي کند.

وي اظهار اميدواري مي کند که با کمک صندوق توسعه ملي، اين طرح تا پايان