خداحافظي با کبدچرب بااستفاد ه از گياهاندارويي
مصرف بيش از حدغذا هاي چرب و انواع فست فودها، تاثير بسزايي در ابتلاي افرادبه بيماري کبدچرب دارد. شيوع اين عارضه در ميان افراددچار اضافه وزن و چاق در مقايسه با اشخاص ديگر بيشتر است. در اين بيماري، ذرات درشت و بزرگ چربي در سلول هاي کبدرسوب مي کنندو موجب اختلال در عملکردکبدمي شوند. کبدچرب، يکي از بيماري هاي شايع در ميان مردم است که مشکلات بسياري را براي افرادايجادمي کند. از علائم اين عارضه مي توان به ضعف، خستگي، احساس سنگيني و فشار در ناحيه فوقاني و راست شکم اشاره کرد. در اين مطلب گياهاني را معرفي مي کنيم که مصرف آن ها در مبتلايان به کبدچرب مفيداست.
خار مريم:خارمريم، يکي از انواع گياهان دارويي است که مصرف آن، نقش موثري در درمان و پيشگيري از ابتلا به بيماري هاي کبدي دارد. اين گياه حاوي ترکيبي به نام «سيلي مارين» است، بنابراين استفاده از آن باعث کاهش ميزان جذب چربي به ويژه چربي بد(LDL)، تري گليسيريد و کلسترول مي شود.به همين دليل بسياري از درمانگران، اين گياه را از جمله موثرترين گياهان دارويي براي درمان کبدچرب معرفي مي کنندو مصرف دمنوش اين گياه را در اين زمينه موثر مي دانند. مصرف خار مريم با مشورت متخصص طب سنتي، مي تواندبه بهبودعملکردکبدکمک بسزايي کندو سرعت توليددوباره سلول هاي کبدي را افزايش دهد.
طرز تهيه دمنوش خارمريم:5/3 گرم دانه خارمريم را در 150 سي سي آب جوش به مدت 10 تا 15 دقيقه دَم کرده و روزانه 3 بار (نيم ساعت قبل از هر وعده غذايي) مصرف کنيد.
 قاصدک:گياه قاصدک، ترشح صفرا را تحريک و موادزائدرا از بدن دفع مي کند.
طرز تهيه دمنوش قاصدک:براي هر 150 ميلي ليتر آب جوش، به يک تا چهار گرم ريشهخشک گياه قاصدک نياز داريد. اين گياه را دَم و روزانه 3 تا 4 مرتبه ميل کنيد.
 چاي سبز:نوشيدن چاي سبز يا استفاده از عصاره اين گياه دارويي، تاثير چشمگيري در پيشگيري از تجمع و رسوب چربي ها در اطراف کبددارد، همچنين مصرف اين گياه به تسريع رونددرماني کبدچرب نيز کمک شاياني مي کند. درمانگران چيني نيز بر اين باورندکه نوشيدن چاي سبز به صورت مستمر، مي تواندمانع از ابتلا به سرطان کبدشود.
 زنجبيل:يکي ديگر از شيوه هاي کاهش جذب چربي در جريان گردش خون و اندام هاي داخلي، گنجاندن زنجبيل در برنامه غذايي هفتگي است. افرادمي تواننديک تکه زنجبيل را درون يک کاسه ماست رنده و آن را پس از صرف وعده هاي غذايي ميل کنند. به اعتقادبرخي درمانگران، نوشيدن دمنوش زنجبيل در کنترل بيماري هاي کبدبه ويژه کبدچرب نيز موثر است. مصرف دمنوش زنجبيل يا ماست کم چرب حاوي زنجبيل نيز به ويژه در وعده هايي که غذاي چرب مصرف کرده ايد، بسيار اهميت دارد.
 آبليمو: نوشيدن يک ليوان آب که در آن عصاره ليموترش تازه وجوددارد، در آغاز روز مي تواندبهترين دارو براي پيشگيري از ابتلا به کبدچرب باشد. همچنين مصرف ليمو در درمان کبدچرب نيز تاثير بسزايي دارد.
 عرقيجات گياهي شاه تره، خارشتر و کاسني:عرقيجات گياهي شاه تره، خارشتر و کاسني از جمله دارو هاي گياهي موثر در کنترل و درمان کبدچرب هستند. اين نوشيدني ها طبعي سردوتر دارند، بنابراين موجب کاهش ميزان کلسترول خون مي شوند، ضمن اين که به پاکسازي کبدو بدن از سموم نيز کمک مي کنند.


با بهانهجوييهاي کودک تان چگونهرفتار کنيد ؟
قدم اول اين است که درک کنيدکودک شما مانندخودشما داراي هيجانات متنوع است؛ با اين تفاوت که او هنوز آنها را درست نميشناسدو نميداندچطور بايدهيجاناتش را مديريت کند، همچنين بايددر نظر داشته باشيدکه کودک شما با اين که بي تجربه است؛ اما ميداندکه چه خواستهاي داردو تنها مشکل او اين است که هنوز يادنگرفته با چه شيوه صحيحي خواستهاش را بيان کند.
 اسم هيجانات مختلف را به او يادبدهيد:حتما احساس فرزندتان را تاييدکنيد:«مي دونم خسته اي!» «الان حسابي کلافه اي!» با کودک تان درباره هيجانات مختلف صحبت کنيد. براي مثال براي او قصه بگوييديا نقاشي بکشيد. هر چه شناخت کودک شما از هيجاناتش بيشتر باشد، کار شما در مراحل بعدي آسان تر خواهدبود.
 به او راهکار بدهيد: براي مثال به جاي اينکه بگوييد«نق نزن» و يا اين که بخواهيداو را ادب کنيد، به او بگوييد: «احساس ميکنم تو الآن از چيزي ناراحتي. ولي وقتي گريه ميکني، من درست متوجه نميشم که چي ميخواهي، اگر چيزي ميخواهي، ميتوني دربارهاش با من حرف بزني.»
 تسليم نشويد:اين رفتارهاي فرزندتان براي رسيدن به خواسته اش کاملا طبيعي است. با ديدن اين رفتارها بايدبدانيدراه را درست رفته ايدو فرزندتان سعي مي کندشما را امتحان کند. حالا نوبت شماست تا با بي توجهي و بدون توضيح اضافه به او بفهمانيدکه جدي هستيد. يادتان باشد: توضيح اضافه، کارتان را خراب مي کند. بعداز مدتي نتيجه مي گيردکه گريه اش ديگر کارساز نيست.
 گوش هاي تان را بگيريد:اگر خودتان را به نشنيدن بزنيدو به اين رفتارهاي فرزندتان، هيچ واکنش مثبت و حتي منفي نشان ندهيد، تا اندازه زيادي براي حل مشکل قدم برداشته ايد. يادتان نرودکه حتي نشان دادن واکنش هاي منفي مثل اخم کردن، سرزنش و حتي کتک زدن کودک، به او در تقويت اين رفتار انگيزه مي دهد. پس بي تفاوتي و ناديده گرفتن را جايگزين هر واکنشي کنيد.ميزان گريه کودک تان به اين بستگي داردکه چقدر به اين شيوه عادت کرده باشد. اگر در ميان راه از ادامه مسير منصرف شويد ،بايدخودرا براي شنيدن صداهاي بلندتر او آماده کنيد، چون به او آموزش داده ايدتا با بلندتر گريه کردن به خواسته اش برسد.
 شفاف باشيد:با آرامش و زماني که حال هر دو شما خوب است، برايش توضيح دهيدکه «از اين به بعدقوانين جديدي در خانه به وجودآمده و ديگر با دادو بيدادنمي تواني به خواسته هايت يا اسباب بازي دلخواهت برسي و اگر واقعا اسباب بازي مي خواهي، بايدرفتار خوبي داشته باشي.» ديگر زمان آن است تا شما با هوش و درايت خودتان، هر رفتاري را که مي خواهيد، در فرزندتان شکل دهيدو گاهي برايش شرط هايي بگذاريدکه به او در رسيدن به خواسته اش از راه منطقي کمک مي کند.

 


ساد ه، صاد قانه، سازنده
عزيز من!
گاهي که از روندروزگار، زير لب، شکايت مي کني و اظهار تعجب از اين که زندگي، با من و تو نيز گهگاه، سر مدارا نداشته است، اين گونه به نظر مي رسدکه تو هنوز هم، زندگي را چيزي مستقل از زندگان مي بيني که به راه خودمي رودو آنچه خودمي خواهدانجام مي دهد؛ و اين، البته خوب مي داني که درست نيست. ما بر سر اين مسأله، سال هاست که به وحدت نظر رسيده ايم و اراده به ترديدنيز نکرده ايم: زندگي، در بسياري از لحظه ها، عاري از هر نوع معنا و مفهومياست. اين، ما هستيم که با مجموعه عملکردهاي مان به زندگي معنا و مفهوم مي بخشيم. زندگي، به خودي خود، نه بداست نه خوب، نه تلخ است نه شيرين، نه ظالمانه و نه سرشار از عدالت... انسان، فقط يک موجودزنده نيست؛ بلکه خود، هم زنده است و هم زندگي است. مي دانم...راست مي گويي... اين سخنان را بارها و در هر جا که توانسته ام، گفته ام و نيز گفته ام که اين حوادث نيستندکه انسان را اميدوار يا نااميدمي کنند؛ اين طرز نگاه کردن ما به حوادث است و زاويه ديدما، که مايه اصلي يأس و اميدرا مي سازد. انسان هنوز يادنگرفته آن گونه به حوادث نگاه کندکه تلخ ترين و دردناک ترين آنها را هوشيارکننده، نيرودهنده، تجربه بخش، برانگيزنده و آينده ساز ببيند. استخراج قدرت از درون ضعف، استخراج ايمان از قلب بي ايماني، بيرون کشيدن آرامش از اعماق آشفتگي ها و تراشيدن و سخت تراشيدن سنگ حجيم و بي قواره سرخوردگي ها، آنگونه که از درون آن، پيکره صيقل و سنگي و استوار دلبستگي به آينده بيرون کشيده شود- اين، وظيفه انسان عصر ماست و اين وظيفه من و توست به عنوان آد م هايي که ناگزير، عصر خويش را پذيرفته ايم و با آن درگير شده ايم.
 بانوي من!
 باور کن که اين نگاهي بسيار فلسفي، پيچيده و عميق به زندگي و ارزش هاي آن نيست. اين فقط ساده نگاه کردن است؛ ساده و صادقانه و سازنده نگاه کردن.
ما روزگار خويشتنيم، زمان و زمانه خويشتنيم و جايگاه خويشتن.
ما نفس زندگي هستيم و ماده زندگي و روح زندگي...
آيا زندگي را چگونه مي خواهي؟
ما را آنگونه بخواه و ما را آنگونه که مي خواهي بساز!
از هم امروز
از همين حالا...

 


نظريه هاي شخصيت
يکي از طرفداران معاصر حقوق زن براساس کارهاي هورناي چنين نوشت:
«زنان امروزي ما بين نياز به جلب توجه مردان و دنبال کردن اهداف شخصي خود، گير افتاده اند. به همين دليل رفتارهاي متضادي از خودنشان مي دهند. گاهي اغواگر و پرخاشگر مي شوندو گاهي مودب و جاه طلب. زنان امروزي بين کار و عشق، دو پاره شده اندو در نتيجه هيچ کدام نيز آنها را ارضا نمي کند.»

، نظريه هاي شخصيت  دوان شولتز ، مترجم يوسف کرمي، فرهادجمهري، سيامک نقشبندي

 

نکات حساس و مهم در زندگي مشترک
حقوق متقابل زن و شوهر و وظايف اين دو نسبت به يکديگر، موضوعي مهم است. هرچنداين موضوع دامنه وسيعي دارد، اما در اين نوشتار به اختصار به برخي از موارداشاره مي کنيم.
 بهانه جويي را کنار بگذاريد
برخي زوجين، دائما نسبت به هر چيزي بهانه مي گيرند. مثلا يک مردبهانه جو با بهانه گيري هايش، زندگي را به کام همسر و فرزندانش تلخ مي کندو زن بهانه گير هم همين کار را با شوهر و فرزندان خويش انجام مي دهد؛ اما آنچه مشخص است، اينکه اگر زن و شوهر بخواهندبه بهانه گيري بپردازند، زندگي مشترک آنها تداوم نمي يابد. هر يک از زن و مرد، در زندگي مشترک بايدبه اين نکته توجه داشته باشندکه اگر هر کسي بخواهدبه دنبال عيوب ديگران باشد، فهرستي طولاني از اين موضوع پديدمي آيدو بنابراين نبايدنسبت به هر چيزي بهانه گيري کردو لازم است از کنار برخي از مسائل ردشدتا شيريني زندگي براي زوجين احساس شود...

وظايف مشترک ميان زن و شوهر
نکته بسيار مهم در روابط هر فرد، اين است که بتوانداز محبت زباني بهره ببرد، چرا که اثرگذاري اين نوع از محبت بسيار زياداست. لازم است که زن و شوهر يکديگر را با عناوين محبت آميز و محترمانه خطاب کنندو ممکن است عده اي از زوجين اينطور بيان کنندکه محبت آنها در دل شان است و نمي توانندبه ابراز محبت زباني بپردازند. لازم است به اين دسته از زوجين بگوييم که اثر محبت زباني، بيش از آن چيزي است که در اعماق وجودهر کسي قرار داردو اعجازي عجيب در بروز محبت زباني وجودداردکه با هيچ عنصري قابل قياس نيست.

 تقيدبه سلام و خداحافظي کردن
نکته ساده و پيش پا افتاده اي که در ميان زن و مردبايدبدرستي رعايت شود، اين است که در سلام و خداحافظي کردن از يکديگر دقت داشته باشند. يعني در سلام کردن از يکديگر سبقت بگيرندو اين رفتار مطابق سيره پيامبر (ص) است، ضمن اين که دقت داشته باشنددر هنگام فاصله گرفتن از يکديگر، مقيدبه خداحافظي باشند.
ادامه دارد...

 

چطور از کيف و کفش چرمي نگه داري کنيم؟
چرم، چيزي عجيب، غريب و نفيس است و اگر بخوبي از آن نگه داري کنيم، مي تواندعمري دوام بياورد. اگر مي خواهيدلباس، کيف و کفش چرم تان عمري طولاني داشته باشد، بايداز آن درست نگه داري کنيد. در اين مطلب درباره نکات مهم براي نگهداري از لباس هاي چرمي صحبت خواهيم کرد.
1. چرم را دور از نور خورشيدنگه داريد
نور خورشيدو گرما، رطوبت دروني چرم را از بين مي بردو آن را خشک و شکننده مي کند. وقتي رطوبت دروني چرم از بين برود، احتمال پوسته شدن و ترک خوردن چرم زيادمي شود.
2. اجازه ندهيدشکل چرم عوض شود
چرم بسيار شکل پذير است. به همين دليل اگر مثلا کيف چرم را چنان پر کنيدکه شکل آن عوض شود، بعداز خالي شدن به شکل اصلي اش برنخواهدگشت. پس اگر خواستيدلوازم چرمي را مدتي در کمدبگذاريدکيف ، کفش و بوت چرمي را با مقدار مناسبي روزنامه پر کنيد. علاوه بر اين هميشه دقت کنيدکه بيش از گنجاش کيفتان، در آن لوازم نگذاريد.
3. چرم را از لوازم نوک تيز دور نگه داريد
خط و خش ايجادشده روي چرم راه ترميم ندارد، بنابراين واقعه را قبل از وقوع علاج کنيدو لوازم و لباس هاي چرمي تان را از ابزارها و لوازم نوک تيز و سطوح ناهموار، مثل ديوارهاي سيماني دور نگه داريد.
4. چرم را واکس بزنيد
براي جلوگيري از خشکي و ترک خوردن چرم، آن را دست کم هر 6 ماه يک بار واکس بزنيد. واکس چرم بهتر است بي رنگ، چرب و روغني باشد. واکس هاي مايع فقط مثل مرکب، رنگ چرم را تغيير مي دهند.
5. چرم را در جاي خشک و خنک نگه داري کنيد
کيف، کفش، کمربندو لباس هاي چرمي را در کمدي به دور از رطوبت هواي شرجي نگه داري کنيد. اگر رطوبت هوا زيادباشد، چرم کپک مي زندو از بين مي رود. لوازم و لباس هاي چرمي را در کيسه هاي پلاستيکي نگه داري نکنيد. کيسه هاي پارچه اي گزينهمناسب تري براي نگه داري از چرم هستند. اگر ناچار به استفاده از کيسه پلاستيکي هستيد، با نوک چاقو تعدادزيادي حفره روي پلاستيک ايجادکنيدتا هوا بتوانداز آن عبور کند.