پيشگامي مناطق نفت خيز جنوب در مسئوليت هاي اجتماعي(بخش دوم)

تعهد نفت براي «جنــــوب» آبــاد

مشعل    انجام مسئوليت هاي اجتماعي در صنعت نفت، راهبردي چندين ساله است که اهالي بزرگ صنعت نفت آن را سرلوحه فعاليت هاي خود در مناطق مختلف قرار داده اند. در چند سال گذشته و همزمان با آغاز دولت يازدهم، روند انجام مسئوليت هاي اجتماعي شتاب بيشتري يافته و مناطق مختلف نفتي به آباداني ها و پيشرفت هاي بيشتري رسيده اند. مناطق نفت خيز جنوب به عنوان يکي از مهمترين مناطق توليد کننده نفت کشور، همسو با سياست هاي کلي وزارت نفت در تقويت انجام مسئوليت هاي اجتماعي، دست به  افزايش خدمات اجتماعي خود در مناطق مختلف شهري و روستايي زده است.

در بخش نخست اين گزارش به اهم فعاليت هاي اجتماعي مناطق نفت خيز جنوب در شرکت هاي تابع شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب چون شرکت هاي بهره برداري نفت و گاز کارون، مارون و مسجد سليمان پرداختيم. اکنون و در بخش دوم و پاياني اين گزارش نگاهي داريم به انجام مسئوليت هاي اجتماعي در شرکت هاي بهره برداري نفت و گاز گچساران و آغاجاري.شركت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري باگستره جغرافيايي 25هزاركيلومتري دراستان هاي خوزستان، كهگيلويه و استان بوشهر، يكي از پنج شركت بهره برداري تابع شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب است كه راهبري عمليات توليد، فرآورش وانتقال نفت وگاز را با رعايت اصول صيانت از مخازن عهده دار است.

 

از مدارس محروم تا کنفرانس هاي علمي

18 ايستگاه تقويت فشار و تزريق گاز، 12 واحد بهره برداري، 8 كارخانه گاز وگازمايع و 4 واحد نمكزدايي، به علاوه پالايشگاه گاز مارون، تأسيسات ذخيره سازي مايع 40 ماهشهر و پالايشگاه گاز مايع ماهشهر مجموعه امكانات روزميني اين شركت است كه استخراج و توليد نفت خام، گاز و گاز مايع را 8 ميدان آغاجاري، كرنج، پارسي، پرنج، رامشير، رگ سفيد، مارون و پازنان را به سامان مي رساند. مجموع توليد نفت خام اين شركت حدود 25 درصد كل نفت توليدي مناطق نفتخيز جنوب است. مجموع گاز توليدي و دريافتي اين شركت از شركت نفت مناطق مركزي به 1 ميليارد فوت مكعب در روز مي رسد. اين حجم گاز كه 311 ميليون فوت مكعب آن از مناطق آغار و دالان تأمين مي شود، به مصرف فشار افزايي مخازن واقع در اين شركت مي رسد كه به شيوه تزريق گاز در ميدان آغاجاري، بازگرداني گاز در ميدان پازنان و تزريق امتزاجي در ميدان رامشير مورد استفاده قرار مي گيرد.تلمبه خانه هاي شماره 1 و2 اميديه به علاوه 21 خط لوله انتقال به طول افزون بر 7 هزار كيلومتر مربع، صدور نفت حاصل از ميادين شرق و غرب كارون را تسهيل و انتقال خوراك پالايشگاه اصفهان، بخشي از خوراك پالايشگاه آبادان، پالايشگاه گاز بيد بلند، پتروشيمي بوعلي، پتروشيمي بندر امام و بندر خارک را سامان مي بخشد. در سال هاي اخير با احداث تلمبه خانه نفت آزادگان (ممزوج) در مجاورت تلمبه خانه شماره 2 اميديه واحداث مخازن بتني راهبردي در مجاورت واحد بهره برداري مارون 2 ًظرفيت پمپاژ و نگهداشت نفت خام و ظرفيت افزايش صادرات نفت در موقع لزوم دو چندان شده و اهميت اين شركت را به عنوان گذرگاه نفتي ايران دوچندان کرده است.دربخش خدمات فرهنگي، افزون برسه ميلياردو 400ميليون ريال درقالب برگزاري جشن هاي ملي ومذهبي، برگزاري اردوهاي فرهنگي، برگزاري همايش ها و... هزينه شده است.دربخش خدمات آموزشي، بيش از هشت ميلياردو 700 ميليون ريال در قالب برگزاري بيش از 30 هزارنفر - ساعت كلاس هاي آموزشي آمادگي كنكور در مدارس شهرستان اميديه و شهرهاي همجوار، تهيه و توزيع بيش از 5 هزار بسته آموزشي در قالب لوازم التحرير بين دانش آموزان مدارس ابتدايي محروم شهرستان هاي اميديه و آغاجاري، برگزاري 690 جلسه كلاس هاي اوقات فراغت براي بيش از هزار نفر از جوانان ونوجوانان در مساجد، كانون هاي فرهنگي، برگزاري بيش از 20 مورد همايش و سمينار آموزشي فرهنگي، برگزاري بيش از 800 دوره آموزشي كامپيوتر، زبان، صنايع دستي درسطح شركت وشهرستان، تهيه و توزيع بيش از 2 هزار جلد انواع كتب آموزشي فرهنگي بين مدارس، اهداي 450 عدد ميز و نيمكت و صندلي به مدارس محروم و تأمين هزينه اجراي برنامه هاي فرهنگي از سوي30 روحاني در مدارس و مساجد شهرستانهاي مجاور براي تبليغ و اجراي كارهاي فرهنگي درطول ومشاركت فعال در برگزاري كنفرانس بزرگ علمي دانشگاه آزاداسلامي باحضور اساتيد ونخبگان علمي هزينه شده است.واگذاري گازهاي کم فشار ميدان پارسي (که با افت فشار چاه‎هاي توليدي، امکان جمع آوري در ايستگاه تقويت فشار موجود را ندارد)   و  با راه اندازي تأسيسات جمع آوري گاز   از سوزاندن حداقل 3 و حداکثر 5/7 ميليون فوت مکعب در روز گاز مشعل و هدر رفت منابع کشور و آلودگي محيط زيست جلوگيري مي شود.

 

از عمران شهرها تا تاسيس جاده ها

شركت بهره برداري نفت وگاز گچساران يكي از شركت هاي مهم فرعي تابع شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و دومين توليد كننده نفت خام کشور است كه با متوسط توليد 630 هزار بشكه نفت و بيش از يك ميليارد فوت مكعب گاز خشك در روز، سهم عمده اي در تأمين درآمدهاي اقتصادي كشور دارد. همچنين قرار گرفتن تلمبه خانه گوره و چندراهه بزرگ نفت خام صادراتي ايران در حوزه عمليات اين شركت در ساحل گناوه، گچساران را به عنوان يك شركت مهم در عرصه توليد و صدور نفت خام مطرح ساخته است. امروزه با نگاهي به آنچه در گذشته بوده و امروز در حال انجام و افتتاح است، بايد اعتراف کرد نفت از ابتداي پيدايش در ايران مترادف با آباداني و رشد و توسعه بوده و شهرهاي نفت خيز همچون گچساران، مسجدسليمان، اهواز، آغاجاري، اميديه، آبادان و... از جمله شهرهايي بوده اند که به دليل وجود نفت و تاسيسات مرتبط با آن همواره شهرهايي پيشرفته شناخته شده اند.هر چند نفت، به عنوان يک ثروت ملي به عموم مردم ايران تعلق دارد که اغلب دور از مناطق نفت خيز زندگي مي کنند، اما ساکنان همجوار مناطق نفت خيز نيز انتظار داشتند از اين ثروت بيشتر بهره مند شوند چرا که به دليل مجاورت، طبيعتا دشواري هاي وجود تاسيسات نفت و گاز را هم متحمل مي شدند.و اما امروزه در جوار تاسيسات صنعت نفت و نگاه به احداث بيش از 28چمن مصنوعي براي مردم شهر و روستاهاي اطراف، زيرگذر، آسفالت کردن جاده ها، ساخت بيمارستان ها و درمانگاه ها و مدارس و ايجاد امکانات رفاهي همچون باشگاه ها و سالن هاي ورزشي و تفريحي، از گذشته تا کنون به عنوان بخشي از مسئوليت اجتماعي شرکت نفت و شرکت هاي تابعه آن تعريف شد و ساکنان مناطق برخوردار از نفت و گاز، همواره از امکاناتي بيش از ساير مناطق که نه از سوي سازمان هاي مرتبط بلکه از سوي شرکت نفت فراهم شده بود، برخوردار مي شدند و اين روند همچنان ادامه دارد.هرچند هنوز هم انتظارات از شرکت نفت در ميان مردم محلي باقي است؛ با اين حال مديران صنعت نفت نيز، همواره براي انجام اين مسئوليت تلاش مي کنند و سفرهاي پي درپي وزيران نفتي به همين منظور به شهرهاي همجوار نفتي صورت مي گيرد.در سالهاي گذشته پروژه هاي عمران شهري نظير احداث جاده کمربندي، کمک به اصلاح شبکه هاي آبرساني، کمک به تکميل بلوارها و معابر، کمک به احداث مسکن محرومان، کمک به احداث اورژانس و خريد آمبولانس، احداث و تکميل بلوارهاي شهر، روکش آسفالت ها، احداث زيرگذر، احداث و بهسازي کانال هدايت سيلاب، تأمين اعتبار گازرساني به روستاهاي مسير آب شيرين، احداث سالن ورزشي در کوي کارکنان دولت، احداث پارک نفت، تکميل و تجهيز فرودگاه گچساران و کاشت صدها هزار اصله نهال در اطراف تأسيسات به منظور صيانت از محيط زيست، بخش ديگري از پروژه هاي عام المنفعه صورت گرفته از سوي صنعت نفت بوده است.در كنار اين بايد امروز به رونق اقتصادي بازار براي هزاران نفر در قالب تأمين کنندگان کالا و خدمات شرکت، توسعه و ترويج فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي و معرفي ده ها ورزشکار به تيم هاي ملي، پرداخت مبلغ قابل توجه عوارض نوسازي به شهرداري، ايجاد فرصت هاي شغلي غيرمستقيم براي هزاران نفر در صنايع مختلف پايين دستي نفت و ارتقاي دانش فني آنان، ساخت چند آموزشگاه و تحويل به آموزش و پرورش گچساران براي استفاده عمومي در سال هاي گذشته و كمك هاي مداوم در ديگر پروژه ها، از آثار مثبت حضور صنعت نفت در اين منطقه بوده است.و امروز بايد اذعان كرد تمام اين خدمات جداي از مجموع کمک هايي است که از سوي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران در طول سال و حتي روزانه به ديگر دستگاه هاي پيرامون تاسيسات نفتي صورت مي گيرد.حضور و همكاري كامل در برگزاري تمام انتخابات ها، همايش ها، جشن ها، آيين هاي مذهبي و سرويس دادن از قبيل همكاري ويژه ناوگان ترابري و خدمات نرم افزاري، كمك به برگزاري آيين هاي مهم فرهنگي، اجتماعي و مذهبي و ارائه خدمات و اياب و ذهاب و اسكان به مهمانان در سال جاري، گوشه اي از خدمات صنعت نفت گچساران بوده است. در اختيار گذاشتن سالن هاي همايش نفت در اختيار برنامه هاي فرمانداري و ديگر نهادها، از ديگر اقدام هايي است كه مجموعه نفت در اين سال ها انجام داده است.

 

تعهد دائم نفت در صيانت از محيط زيست

توجه به محيط زيست به عنوان يک اصل و تعهد هميشگي و پايدار در صنعت نهادينه شده و کليه فعاليت ها مبتني بر احترام به طبيعت و حفظ محيط زيست طراحي و اجرا مي شوند. شرکت بهره برداري  نفت و گاز مسجدسليمان نيز با سرلوحه قرار دادن اين سياست، تلاش وافري در جهت حفاظت از محيط زيست داشته و اقدام هاي موثري را صورت بخشيده است: تعمير و بهسازي خطوط لوله انتقال نفت، احداث ايستگاه هاي ايمني و آتش نشاني در هفتکل و هفت شهيدان، خريداري خودروهاي اطفاي حريق، ارتقا و توسعه ناوگان خودرويي اچ اس اي با رعايت اصل اقتصاد مقاومتي، خريداري سيستم پايش و هشدار آلودگي آب رودخانه ها و درياچه ها، خريداري دستگاه هاي MOS و MOT به منظور کاهش آلاينده هاي نفتي از جمله پروژه هاي برنامه ريزي، مصوب شده يا اقدام شده اين شرکت در حوزه محيط زيست است که طي يک سال گذشته صورت گرفته است.

 

رضايت مندي عمومي با خدمات رساني عام المنفعه

در دولت تدبير و اميد و به منظور عمل به سياست گسترش خدمات دولت خدمتگزار به مناطق دورافتاده و محروم، اعضاي هيئت مديره شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان كه همگي اعتقادي راسخ به خدمات رساني بدون منت به شهروندان دارند، به بررسي پروژه هاي نيمه تمام و متوقف مانده حوزه مسئوليت هاي اجتماعي و عام المنفعه پرداخته و در يک کار کارشناسي زمان بر، آنها را اولويت بندي و شرح نياز دوباره اي براي اجراي آنها تهيه کردند تا در مسير کسب موافقت هيئت مديره شرکت هاي ملي مناطق نفت خيز جنوب و ملي نفت ايران قرار گرفته و با دريافت مصوبه هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران لازمه اجرايي يابد. در اين ميان برخي اقدام هاي ريز و درشت هم با استفاده از توانمندي و امکانات دروني اين شرکت در مسير عمل به مسئوليت هاي اجتماعي به مرحله اجرا در آمدند که موجب رضايت مندي شهروندان شده است. در اين زمينه با تلاش و پيگيري هاي فراوان ظاهري، نماينده مردم مسجدسليمان، لالي، هفتکل و انديکا در مجلس شوراي اسلامي، همچنين بيژن عالي پور، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب 27 پروژه كوچك و بزرگ با اعتبار 323 ميليارد تومان تعريف شده و منتظر تصويب هيئت مديره محترم شركت ملي نفت ايران براي اجرايي شدن آنهاست.همچنين تعدادي پروژه عمراني با هدف خدمات رساني در حوزه هاي مختلف و در عمل به مسئوليت هاي اجتماعي وزارت نفت در شهرهاي واقع در حوزه عملياتي تعريف و در مراحل مختلفي همچون برگزاري مناقصه و انتخاب مشاور و طراحي، انتخاب پيمانکار، اجرا قرار دارند که احداث بيمارستان نيمه تمام نفت در منطقه شيخ مندني، پروژه احداث و تکميل جاده مسجدسليمان به ايذه از مسير جريک، بهسازي و مرمت جاده مالکريم به تمبي، پروژه احداث و تکميل جاده ورودي مسجدسليمان از سمت اهواز حدفاصل دو راهي لالي تا بي بي بتولي، تعريض بولوار پنج بنگله به ميدان شهداي نفت ( جاده زير زندان ) همراه با احداث پل جديد، تکميل ساختمان اصلي موزه بي بيان، احداث استخر سرپوشيده در نفتون مسجدسليمان، لالي و هفتکل، احداث يادمان شهداي گمنام هفتکل، تعريض و بهسازي جاده پشت برج به تل بزان و ادامه آن تا اتصال به جاده فعلي و اصلي مسجدسليمان انديکا، آب رساني به چندين روستا، احداث پارک موزه برق تمبي، نورپردازي و روشنايي کارخانه تقطير و پالايشگاه بي بيان در زمره آن است.با نگاهي به عملکرد شرکت بهره برداري   نفت و گاز مسجدسليمان مي توان بخوبي اين نکته را دريافت که نگاه و سياست مديران اين شرکت تنها ارايه خدمات به يک نقطه خاص نيست بلکه با تعريف پروژه هاي مختلف در حوزه هايي همچون بهداشت و درمان، ورزش، آموزش، فرهنگ و... در تلاش است در تمامي شهرهاي واقع در حوزه عملياتي خود اين رويه را تعميم بخشد. ترميم و مرمت برخي جاده هاي روستايي با استفاده از ماشين آلات راهسازي در مناطق سخت گذر و كوهستاني با توجه به انسداد مسيرهاي ارتباطي عشاير و روستاها با مراكز درماني و خدماتي– تعمير و مرمت مدارس شهرستان پيش از بازگشايي و حضور دانش آموزان و اجراي اردوهاي جهادي درماني و ويزيت و درمان روستاييان و عشاير با همكاري بهداشت و درمان صنعت نفت مسجدسليمان، مشاركت در اجراي طرح نظافت عمومي محلات و مناطق شهري، بخش ديگري از خدمات اين شركت در بعد اقدام هاي فرهنگي بوده است كه با همكاري، همدلي، تلاش و پشتكار همه جانبه بخش هاي مختلف اعم از خدماتي / پشتيباني / عملياتي / فني و ستادي اين شركت به شهروندان عرضه شده است.

 

  از محيط زيست تا بازرسي هاي مداوم

شرکت بهره برداري  نفت و گاز مسجدسليمان براساس برنامه تكليفي و ابلاغي، عمليات راهبري و توليد از ميادين نفتي مسجدسليمان، هفتکل، نفت سفيد، لب سفيد، قلعه نار، پلنگان، کارون، بالارود، زيلايي، لالي، کبود، پرسياه و مخازن گازي ژوراسيک مسجدسليمان، بنگستان کارون، بنگستان لب سفيد و کوه آسماري را به عهده دارد. اين شرکت با 27 هزار کيلومتر مربع وسعت حوزه عملياتي، پهناورترين شرکت بهره بردار کشور محسوب مي شود که در استان خوزستان و بخش هايي از استان ايلام و لرستان فعاليت مي کند.

تداوم توليد پايدار و ايمن در اين قديمي ترين شرکت توليدکننده نفت و گاز کشور با چالش هاي مختلفي علاوه بر تعمير و نگهداري و راهبري تأسيسات روبه رو است. رعايت کليه نکات ايمني و زيست محيطي با وجود سدهاي بزرگي همچون شهيد عباسپور، مسجدسليمان، گتوند عليا، دز، بالارود، کرخه و رودخانه هاي پرآب و خروشاني همچون کارون، دز، بالارود، کرخه، شاوور و کشکان در حوزه عملياتي اين شرکت با مديريت، برنامه ريزي و تلاش شبانه روزي امکان پذير شده است که به منظور اطمينان از عملکرد صحيح و ايمن تأسيسات فرآورشي و خطوط لوله، بررسي هاي مستمر و بازرسي هاي مداوم برنامه شده است.