خارک مرواريد خليج فارس

خارک از معدود پايانه هاي نفتي دنياست که قابليت پهلودهي به بزرگترين نفتکش هاي جهان را دارد. خارک توان پهلودهي همزمان 9 نفتکش با ظرفيت هاي گوناگون را دارد و وجود مخازن ذخيره سازي نفت با ظرفيت هاي ميليوني اين قابليت را به پايانه خارک داده که روزانه بيش از 10 ميليون بشکه نفت را به مشتريان تحويل دهد. پايانه نفتي خارک پذيراي نفتکش هاي غول پيکر با ظرفيت 320 هزار تن و  نفتکش هاي کوه پيکر با ظرفيت 550 هزار تن است. هم اکنون ويژگي هاي اسکله آذرپاد شرايط را براي پهلوگيري نفتکش هايي با ظرفيت تا حدود 500 هزار تن فراهم مي کند. در عين حال سامانه هاي دقيق اندازه گيري حجم سيالات صادراتي و رعايت همه استانداردهاي بين المللي در عمليات صادرات نفت از جمله مواردي است که آذرپاد را در ميان کشورهاي خريدار نفت پرطرفدار کرده است.