براي توسعه ورزش واجراي حلقه سلامت در تشكيل شناسنامه ورزشي

نشست ساليانه رؤساي امور ورزش واعضاي شوراي ورزش شركت ملي نفت ايران برگزار شد

مشعل     سومين نشست ساليانه رؤساي امور ورزش ستاد، شركت هاي فرعي و تابعه به منظور بررسي و به روزرساني دستورعمل و آيين نامه ورزش شركت ملي نفت براي ارائه و تصويب در شوراي ورزش به ميزباني شركت پايانه هاي نفتي ايران، در منطقه عملياتي پايانه نفتي شمال برگزار شد.

 در اين نشست صميمانه كه طي سه روز از تاريخ 22 ارديبهشت تا 24 ارديبهشت امسال به انجام رسيد، مشاوران، معاون مدير عامل در امور عمليات غير صنعتي، اميري فرد و اشرفي، قورچيان، رئيس امور ورزش و تربيت بدني و تني چند از مديران منابع انساني شركت هاي تابعه به همراه رؤساي واحدهاي ستاد اين امور و نيز رؤسا و كارشناسان امور ورزش شركت هاي تابعه و فرعي حضور داشتند و در آن ضمن بررسي مسائل جاري ورزش در شركت ملي نفت با ارائه پيشنهادها و راهكارهاي مناسب براي برطرف کردن مشكلات واجراي برنامه هاي ورزشي شركت درسال پيش رو به نتايج عملي و قابل قبولي نيز، دست يافتند. شروع اين نشست با خيرمقدم گويي به حضار از طرف ميزبان، موحدي جانشين رئيس منطقه عملياتي پايانه هاي نفتي شمال و با ارائه گزارش از فعاليتهاي ورزشي اين منطقه آغاز شد.

در ادامه قورچيان نيز از مديران منابع انساني شركت هايي كه دعوت اين امور را قبول كرده و در اين نشست حضور به هم رسانده بودند، قدرداني کرد. وي همچنين به اهداف برگزاري سومين نشست ساليانه اشاره و گزارش مختصري از فعاليت هاي سال گذشته امور ورزش در مسابقات انتخابي و المپيادهاي وزارتي ارائه کرد. سپس رؤساي امور ورزش و كارشناسان مربوطه طبق برنامه از پيش تعيين شده به بررسي دستورعمل و آيين نامه ورزشي شركت، تنظيم تقويم ورزشي سال 1397، اقدام هاي صورت گرفته در حوزه ستاد راهبردي صنعت نفت در ورزش و رفع موانع و اشكالات در مسير اجراي ماده 3 ( حلقه سلامت) در تشكيل شناسنامه ورزشي به بحث و تبادل نظر پرداختند. در روز دوم اين نشست نيز، پس از طرح پرسش ها و ارائه پاسخ هاي مسئولان، قورچيان به مشاوران معاون مدير عامل خير مقدم گفته و گزارشي از اين نشست ارائه کرد. سپس شاه دوست، رئيس منطقه عملياتي پايانه نفتي شمال و نوروزي فرد، مدير خدمات پشتيباني شركت پايانه هاي نفتي ايران به نيابت از مدير عامل اين شركت (پيروز موسوي ) ضمن عرض خير مقدم، به معرفي ساختار شركت پايانه ها پرداخته و تربيت نيروي توانمند و متخصص در جهت انجام برنامه ها و استمرار توليد را حاصل توجه ويژه به توسعه ورزش همگاني برشمرد. نوروزي فرد در ادامه به برخي اقدام هاي اين شركت در بخش ورزش همگاني و گسترش آن در بين كاركنان و خانواده هاي آنها نيز اشاره کرد.

  در ادامه اميري فرد، يكي از اعضاي اصلي شوراي ورزش شركت ملي نفت، ضمن ابراز خرسندي از عملكرد امور ورزش ستاد، شركت هاي فرعي و تابعه در سال گذشته به بيان ديدگاه   علي کاردر،  مديرعامل شركت ملي نفت درباره ورزش شركت پرداخت و توجه به ورزش همگاني را نيز  مهمترين اولويت  دکتر خليلي  رئيس و ديگر اعضاي شوراي ورزش شركت ملي نفت برشمرد و حفظ سلامت كاركنان و افراد تحت تكفل آنان را كه تأثير مستقيم بر توليد در صنعت نفت دارد، از دغدغه اين کارکنان خواند و به نقش تعيين كننده و انكارناپذير امور ورزش هاي شركت هاي تابعه و فرعي اشاره و بر اين نكته تأكيد کرد كه ارتباط بين رؤساي امور ورزش و مديران منابع انساني مي بايست بيش از پيش استحكام يابد تا شاهد تسريع در عملي شدن سند راهبردي ورزش در صنعت نفت باشيم.

وي همچنين هدف از توسعه ورزش همگاني را در گام نخست، ايجاد سلامت روان و سلامت جسم در بين كاركنان و خانواده هاي آنان بيان كرد و به تأثير مثبت ورزش همگاني بر ارزش افزوده توليد و تأثير در استمرار توليد اشاره کرد و حركت در جهت كنترل هزينه هاي صورت گرفته در اين بخش را يكي از وظايف ذاتي رؤساي ورزش خواند. وي برتوسعه ورزش در بين كاركنان قراردادي و اركان ثالث اشاره و اظهار اميدواري كرد در آينده نزديك شاهد افزايش امكانات ورزش براي خيل عظيم اين نيروها و روند رو به رشد تخصيص زير ساخت ها و تشكيل كلاس هاي ورزشي براي اين همكاران زحمتكش در تمام سطوح شركت ملي نفت باشيم.  اميري فرد در ادامه به عملكرد ورزش قهرماني و موفقيت هاي به دست آمده در اين بخش پرداخت و آن را ميداني براي ايجاد انگيزه در بين ورزشكاران بخش همگاني برشمرد كه مي بايد در كنار دستيابي به مقام هاي ارزشمند قهرماني، ارتقاي ارزش هاي اخلاقي و رواني را نيز شامل شود و از آنجايي كه ورزش قهرماني در امتداد ورزش همگاني است، توجه به آن را در جهت حفظ انگيزه در بين ورزشكاران به ويژه فرزندان كاركنان، ضروري خواند. وي ضمن تشكر از حاضران و مديرعامل شركت پايانه هاي نفتي و همكاران گرانقدرشان بخصوص مدير پشتيباني و رئيس منطقه عملياتي پايانه شمال، آرزو كرد بيش از گذشته شاهد رويدادهاي خوب در صنعت نفت و بخصوص در شركت ملي نفت ايران باشيم.  اشرفي، ديگر عضو اصلي شوراي ورزش شركت ملي نفت، پس از سخنان اميري فرد به سخنراني پرداخته و با بيان اين نكته كه برگزاري مسابقات به شرطي كه سطح مشاركت كاركنان و خانواده آنها را در انجام فعاليت هاي ورزشي افزايش دهد، بسيار پسنديده و بجاست، مواردي از اهميت ورزش همگاني و گسترش آن در بين خانواده ها و كاركنان شركت ملي نفت را براي حاضران بر شمرد و فراهم کردن امكانات ورزشي مناسب در مناطق عملياتي و سكوها را از وظايف اصلي شركت هاي تابعه و فرعي دانست. در پايان اين نشست پس از بررسي برنامه ها و پيشنهادهاي رؤساي امور ورزش ستاد، شركت هاي تابعه و فرعي، مقرر شد در تقويم ورزشي سال 1397، براي حضور هر چه قدرتمندتر كاروان هاي نفتي در رقابت هاي المپياد وزارتي، همچون سال هاي گذشته مسابقات انتخابي برگزار و ميزبان اين رقابت ها در رده هاي سني فرزندان پسر 17 سال و پايين تر، بانوان 26 سال و پايين تر، كاركنان مرد 45 سال و پايين تر و جشنواره جانبازان و معلولان به ترتيب به عهده شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، پايانه هاي نفتي ايران، سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و نفت فلات قاره قرار گيرد.

 

مدال نقره، سوغات ورزشكار نفتي از مسابقات جهاني

محسن شهني فيض، ورزشکار نفت مسجد سليمان در رشته پاور ليفتينگ موفق شد، مدال نقره مسابقات جهاني را براي کشورمان به ارمغان بياورد.

مسابقات جهاني پاورليفتينگ وپرس سينه آرنولد کلاسيک رده سني بزرگسالان به مدت 3 روز در شهر ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي با حضور حدود 300 ورزشکار در 8 دسته وزني برگزار شد.

در روز نخست اين مسابقات، محسن شهني فيض، ورزشکار نفت مسجدسليمان با درخشش خود توانست مقام دوم و مدال نقره دسته وزني 83 کيلوگرم را براي کشورمان به ارمغان بياورد. وي که کارمند شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان است، در اين مسابقات توانست در مجموع 3 حرکت اسکات پرس سينه و ددليفت را با 707 کيلوگرم انجام دهد و مدال نقره دسته وزني 83 کيلوگرم را براي خود و کشورمان کسب کند.

 

استقبال از کشتي گير قهرمان نفت مسجدسليمان

کشتي گير سنگين وزن تيم ملي نوجوانان با استقبال پر شور ورزشکاران و ورزش دوستان مسجدسليماني وارد اين شهر شد.  سعيد حسين پور، کشتي گير فرنگي کار عضو تيم نفت مسجدسليمان که با حضور در تيم ملي کشورمان توانست با درخشش خود مدال نقره مسابقات جهاني مراکش را براي کشورمان به ارمغان آورد، در ميان خيل علاقه مندان به ورزش و ورزشکاران به شهر و خانه اش وارد شد.

طي اين مراسم که مديران و روساي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان نيز در آن حضور داشتند، حلقه گل از سوي مديريت شرکت بهره برداري و نفت گاز مسجدسليمان بر گردن سعيد حسين پور انداخته شد و کسب اين مقام ارزشمند از سوي کشتي گير نوجوان عضو تيم نفت مسجدسليمان را جشن گرفتند.

 

نايب قهرماني تيم تک پرس پخشي هاي منطقه مرکزي

تيم تک پرس شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه استان مرکزي به مقام نايب قهرماني دست يافت.

 تيم تک پرس شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه استان مرکزي به سرپرستي پوريا اسدي، مسئول امور ورزش منطقه در رقابت هاي پرس سينه انتخابي باشگاه هاي استان مرکزي موفق به کسب مقام نايب قهرماني شد. در اين دوره از مسابقات محسن يوسفي به مقام اول، علي شاه رستمي مقام دوم، مهدي بختياري مقام دوم، حسين فرجي مقام سوم، حسين علي پور مقام دوم و عليرضا بختياري مقام اول را به دست آوردند.  اين ترتيب تيم هاي اول ودوم استان مرکزي به مسابقات کشوري دعوت خواهند شد.به اين ترتيب نفتي ها به مسابقات کشوري راه پيدا کردند.