مجتمع هاي    پتروشيمي، فروردين   را چگونه  پشت  سر گذاشتند؟

مشعل  روند رو به رشد توليد مجتمع هاي پتروشيمي کشور بي وقفه ادامه دارد تا نشان دهد چرخ هاي اين صنعت حياتي، روزگار پر رونق را ادامه مي دهند. آنگونه که آخرين آمار منتشر شده از توليد در فروردين ماه رقم قابل ملاحظه بيش از  4 ميليون و 700 هزار تن را نشان مي دهد.

رقم توليد بيش از 4 ميليون و 700 هزار تني، حاصل عملکرد مجتمع هاي مختلف است که در اين ميان ، عملکرد 20 مجتمع پتروشيمي مستقر در منطقه ماهشهر( منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي) در فروردين امسال يک ميليون و 733 هزار تن بوده است.

همچنين عملکرد 16 مجتمع پتروشيمي مستقر در منطقه عسلويه هم براساس اين گزارش نشان مي دهد، توليد واقعي اين منطقه در مدت زمان ياد شده، بيش از 2 ميليون و 38 هزارتن بوده است. بر پايه اين گزارش، توليد واقعي 21 مجتمع پتروشيمي مستقر در مناطق داخلي کشور در دوره مورد بررسي، بيش از 935 هزار تن بوده است. در همين مدت مجموع کل توليد صنعت پتروشيمي در فروردين امسال حدود 7/4 ميليون تن بوده و ميزان فروش داخلي صنعت پتروشيمي تا پايان فروردين ماه نيز بيش از يک ميليون و 325 هزار تن به ارزش بيش از 34 ميليارد و 590 ميليون ريال بوده است. گزارش شرکت ملي صنايع پتروشيمي اشاره دارد، ظرفيت اسمي سالانه 57 مجتمع پتروشيمي، حدود 62 ميليون تن است که از اين ميزان حدود 60 ميليون تن در برنامه توليد واقعي قرار دارد. فروش بين مجتمعي شرکت ها نيز به بيش از 849 هزار تن و به ارزش بيش از 19 ميليارد و 714 ميليون ريال رسيده است.

بالاترين عملکرد توليد در فروردين امسال را مجتمع هاي پتروشيمي خوزستان، اهتمام جم، خراسان، آرياساسول، بيستون، شيمي بافت، نوري، پليمر کرمانشاه و شيراز به خود اختصاص داده اند.

 گزارش صادرات فروردين ماه

 براساس اين آمار و ارقام توليدي مورد بررسي، مجتمع هاي پتروشيمي در نخستين ماه سال 1397 بيش از يک ميليون و 990 هزار تن محصول را به ارزش بيش از يک ميليارد و 167 ميليون دلار صادر کرده اند. 

از اين ميزان براساس تفکيک انجام شده، سهم هر يک از مناطق را از صادرات بيش از يک ميليارد و 167 ميليون دلاري مي توان ملاحظه کرد. در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، بيش از 999 هزار تن محصول پتروشيمي به ارزش 574 ميليون و 738 ميليون دلار صادر شده است.

همچنين در منطقه ماهشهر بيش از 638 هزار تن محصول به ارزش بيش از 334 ميليون دلار روانه بازارهاي بين المللي شد. تا پايان فروردين ماه نيز در ديگر مناطق، بيش از 341 هزار تن محصول به ارزش 258 ميليون دلار صادر شد.

بر اساس اين گزارش، بالاترين ميزان صادرات را از نظر وزني، پتروشيمي زاگرس با بيش از 245 هزار تن و پتروشيمي نوري ازنظر ارزش با بيش 114 ميليون دلار در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس تا پايان سال به خود اختصاص دادند.

در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، مجتمع پتروشيمي بندرامام با بيش از 206 هزار تن صادرات توانست حدود 106 ميليون دلار صادرات را رقم بزند. در ديگر مناطق نيز پتروشيمي خارک بيش از 102هزار تن محصول را به ارزش بيش از 41 ميليون دلار روانه بازارهاي خارجي کرد و رتبه نخست را در زمينه صادرات به خود اختصاص داد.

رونق دوباره پس از سال 96

مجتمع هاي پتروشيمي در حالي با آمار توليد و صادرات فوق، نخستين ماه سال را سپري کردند که پارسال هم صنعت پتروشيمي ايران توانست دستاوردهاي ارزشمندي را در مسير فعاليت هاي خود رقم بزند و تا پايان سال 96 در مجتمع هاي پتروشيمي، مقدار توليد حدود 54 ميليون تن بود و ارزش صادرات به بيش از 12 ميليارد دلار رسيد.

مهم ترين دستاوردها و اقدام هاي صنعت پتروشيمي سال 1396 که از سوي مديريت برنامه ريزي و توسعه شرکت ملي صنايع پتروشيمي اعلام شد حاکي از آن بود که پتروشيمي به عنواني صنعتي که مي تواند به کاهش خام فروشي و توليد محصولات نهايي منجر  شود، در حال دستيابي به برنامه ريزي هاي انجام شده و تحقق هدف هاي پيش بيني شده است.

مهم ترين شاخص هاي صنعت پتروشيمي کشورمان در سال گذشته، شامل دستيابي به توليد حدود 54 ميليون تن محصولات پتروشيميايي است که اين مقدار معادل 91 درصد برنامه توليد سال 1396 است. همچنين مديريت تخصيص بهينه خوراک اتان به واحدهاي توليدي پتروشيمي، مديريت تخصيص بهينه خوراک هاي بين مجتمعي از جمله اتيلن و پروپيلن، نظارت مستمر بر راه اندازي طرح اوره و آمونياک 3 پرديس با ظرفيت اسمي 1755هزار تن در سال با سرمايه گذاري 570 ميليون دلار و پلي اتيلن سبک پتروشيمي کردستان با ظرفيت اسمي 300 هزار تن در سال با سرمايه گذاري 373 ميليون دلار از ديگر اقدام هاي شاخص بوده است.

هماهنگي و نظارت به منظور تخصيص مناسب محصولات پتروشيمي به بازار داخلي، باهدف توسعه و توليد پايدار صنايع پايين دستي، شناسايي بازارهاي جديد مصرف به منظور صادرات بهتر برخي محصولات پتروشيمي، پيگيري و اجرايي کردن مفاد تفاهم نامه همکاري با مناطق تشکيل هاب هاي جديد پتروشيمي (منطقه آزاد قشم، منطقه انرژي بر پارسيان و شهرک پتروشيمي مکران) از ديگر اقدام هاي شاخص بوده است.

 

ابلاغ شيوه نامه نحوه دريافت گواهي ايمني براي تجهيزات حفاري

عمليات حفاري بدون دريافت پوشش بيمه اي از پايان تيرماه 97 ممنوع شد

شيوه نامه نحوه دريافت گواهي ايمني/ تطابق با استاندارد براي ماشين آلات و تجهيزات حفاري از سوي وزير نفت ابلاغ و عنوان شد هر گونه عمليات حفاري بدون دريافت پوشش بيمه اي براي دکل حفاري و همه تجهيزات و امکانات مستقر در کارگاه عمليات حفاري از پايان تيرماه 97 ممنوع است.

در اين شيوه نامه آمده است: به استناد اجزاء (3) و (4) بند (الف) ماده (3) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت - مصوب 1391- و با عنايت به خطرات بزرگ انساني و مادي ناشي از بروز حوادث در عمليات حفاري، ناشي از اشکالات در ماشين آلات و تجهيزات، اين شيوه نامه با هدف به حداقل رساندن مخاطرات و حوادث و افزايش ايمني و کيفيت انجام عمليات حفاري چاه هاي نفت و گاز در مناطق خشکي و دريا ابلاغ مي گردد.

اين شيوه نامه بايد فورا توسط شرکت ملي نفت ايران به همه شرکت هاي فعال در زمينه حفاري ابلاغ تا به اطلاع همه اشخاص ذينفع برسد.

ماده 1- تعاريف:

1-1- شرکت نفت: منظور شرکت ملي نفت ايران مي باشد.

1-2- عمليات حفاري: شامل حفاري چاه هاي نفت و گاز و کليه فعاليت هايي است که منجر به ورود تجهيزات به درون چاه هاي موجود مي شود.

1-3- شرکت هاي فعال در حوزه حفاري: شرکت هاي مجاز داراي فعاليت هاي مرتبط با عمليات حفاري در بخش کارفرمايي (شرکت نفت و شرکت هاي تابعه آن) و بخش پيمانکاري (کليه شرکت هاي طرف قرارداد با شرکت نفت).

1-4- تجهيزات کليدي: کليه تجهيزات، کالاها و ماشين آلات عمليات حفاري که عدم تطابق آن ها با شرايط استاندارد مي تواند به بروز حوادث در حين عمليات حفاري منجر شود.

1-5- بازرس تجهيزات/ شرکت بازرسي مستقل و معتبر/بازرس: شخص حقيقي يا حقوقي صاحب صلاحيتِ مورد تاييد شرکت نفت است که براي بازرسي تجهيزات کليدي به کار گرفته مي شود.

1-6- بازرسي تجهيزات: فرآيندي است که طي آن وضعيت تجهيزات کليدي توسط بازرس تجهيزات، طبق شرح خدماتي که توسط شرکت نفت ابلاغ مي شود، مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد.

1-7- گواهي تطابق با استاندارد/ گواهي ايمني: منظور گواهي نامه معتبر تطابق عملکرد و وضعيت تجهيزات کليدي با استانداردهاي مشخص شده است که توسط بازرس تجهيزات پس از انجام بازرسي تجهيزات در صورت انطباق آنها با استانداردهاي متعارف در صنعت جهاني نفت (که توسط شرکت نفت مشخص خواهد شد)، صادر مي شود. گواهينامه هاي صادره بايد داراي مدت اعتبار باشد.

ماده 2-

شرکت نفت و شرکت هاي تابعه آن مکلفند (با مراعات مهلت هاي تعيين شده در ماده 11)، در شروع و نيز در حين انجام عمليات حفاري، فقط به تجهيزات کليدي اجازه فعاليت بدهند که داراي گواهي تطابق با استاندارد (که مطابق اين شيوه نامه صادر مي شود) باشند.

ماده 3- در اجراي ماده 2 اين شيوه نامه، شرکت نفت و شرکت هاي تابعه آن، مکلفند در قراردادهاي مربوط به عمليات حفاري خود (و نيز در اسناد مناقصه مربوط)، شرکت هاي حفاري طرف قرارداد با خود را مکلف نمايند که پيش از شروع عمليات حفاري و در بازه هاي زماني که توسط شرکت نفت تعيين و در قرارداد با اين شرکت ها منعکس مي شود، نسبت به ارائه گواهي تطابق با استاندارد تجهيزات کليدي مورد استفاده حسب مورد به کارفرما اقدام نمايند و از به کارگيري تجهيزات کليدي که فاقد اين گواهي نامه هستند جداً خودداري نمايند.

ماده 4 – معاونت نظارت بر منابع هيدروکربوري با همکاري شرکت نفت مي بايست تا پايان خردادماه 1397 فهرست تجهيزات کليدي عمليات حفاري را به همراه اولويت بندي آن ها براي دريافت گواهي تطابق با استاندارد اعلام نمايد.

 ماده 5- فهرست شرکت هاي بازرسي صاحب صلاحيت مورد تاييد شرکت نفت، مي بايست تا آخر تيرماه 1397 توسط اين شرکت اعلان شود.

ماده 6 – شرکت نفت مي بايست تا پايان مردادماه 1397شرح خدمات شرکت هاي بازرسي را براي بازرسي تجهيزات تهيه و ارائه نمايد. سقف کاري قابل ارجاع به هر بازرس نيز بايد تعيين شود.

ماده 7 – تعرفه مربوط به پرداخت دستمزد عمليات بازرسي موضوع اين شيوه نامه هر ساله توسط شرکت نفت ابلاغ خواهد شد.

ماده 8 – شرکت هاي فعال در حوزه حفاري، مکلفند از شرکت نفت درخواست معرفي شرکت بازرسي مستقل و معتبر براي بازرسي تجهيزات کليدي خود نمايند و شرکت نفت مکلف است ظرف مدت 5 روز کاري پس از دريافت تقاضاي هر شرکت حفاري، بازرس مستقل و معتبر را کتبا به وي معرفي نمايد. انتخاب و معرفي بازرس توسط شرکت نفت بايد با قرعه کشي انجام شود.

معرفي بازرسان بايد با منظور کردن سقف کاري قابل ارجاع به هر بازرس صورت گيرد.

ماده 9 - شرکت حفاري متقاضي بايد با بازرس معرفي شده، مطابق شرح خدمات ابلاغي شرکت نفت قرارداد منعقد نمايد.

هزينه عمليات بازرسي مستقيما مطابق تعرفه اعلام شده شرکت نفت توسط شرکت هاي حفاري در وجه بازرس پرداخت خواهد شد.

ماده 10- هر بازرس مکلف است علاوه بر ارائه گزارش بازرسي خود به شرکت حفاري طرف قرارداد، همزمان نسخه¬اي کامل از گزارش خود را نيز به واحد ذيربط در شرکت نفت ارائه نمايد.

ماده 11- شرکت هاي فعال در حوزه حفاري موظف هستند تا تاريخ 28/12/1397، گواهي ايمني معتبر را براي تجهيزات کليدي اولويت اول عمليات حفاري و حداکثر تا تاريخ 31/7/1398 گواهي ايمني معتبر تجهيزات کليدي اولويت دوم عمليات حفاري را دريافت و تصوير معتبر آن را به مديريت نظارت بر توليد شرکت نفت تحويل نمايند.

ماده 12- درصورتي که شرکت بازرسي معرفي شده به شرکت هاي فعال در حوزه حفاري، ادامه فعاليت حفاري توسط تجهيزات کليدي عمليات حفاري را پُرخطر، با خطر متوسط و يا کم خطر تشخيص بدهد بايد فوراً نظر خود را کتباً به شرکت حفاري طرف قرارداد ابلاغ و نسخه اي از اين نظريه را نيز فورا به شرکت ملي نفت ايران يا شرکت تابعه ذيربط آن منعکس نمايد، شرکت حفاري ذيربط مکلف به اجراي اين ابلاغيه ها خواهد بود.

وضعيت ايمني پُرخطر، وضعيتي است که احتمال وقوع حوادث خطرساز ناشي از آن بسيار محتمل است و لذا شرکت ملي نفت ايران/شرکت تابعه ذيربط با اطلاع از اين وضعيت بايد فوراً نسبت به متوقف شدن فعاليت حفاري تا زمان رفع کامل مشکل اقدام نمايد. تا رفع اين وضعيت، گواهي ايمني تجهيزات کليدي تعليق مي شود.

وضعيت ايمني با خطر متوسط، وضعيتي است که اگرچه به علت وجود آن ها ضرورت فوري براي تعطيلي فعاليت حفاري نيست، ولي در صورتي که در مهلت زماني کوتاه تعيين شده توسط بازرس تجهيزات نسبت به رفع مشکلات و ايرادات اقدام نشود، مي تواند به وقوع تخلفات عمده و خطرساز منجر شود.

وضعيت ايمني کم خطر، وضعيتي است که بايد اصلاح شود و موجب کاهش ايمني در فعاليت حفاري مي شود ولي در حدي است که هم زمان با تداوم عمليات حفاري، قابل رفع بوده و در کوتاه مدت جنبه خطرساز و يا حادثه ساز ندارد.

ماده 13- شرکت هاي فعال در حوزه حفاري مي بايست هشدارهاي ايمني بازرس تجهيزات را که کتباً به ايشان ابلاغ مي شود، اجرا نمايند. در غير اين صورت، علاوه بر توجه مسئوليت هاي کيفري و مدني به ايشان، مشمول اقدامات پيشگيرانه شرکت نفت حسب مورد به ترتيبي که در اين شيوه نامه آمده نيز خواهند شد.

ماده 14- انجام هر گونه عمليات حفاري بدون اخذ پوشش بيمه اي (حوادث احتمالي نظير آتش سوزي و انفجار) براي دکل حفاري و کليه تجهيزات و امکانات مستقر در کارگاه عمليات حفاري از تاريخ پايان تيرماه 1397 ممنوع مي باشد.

ماده 15- شرکت هاي بازرسي ايمني در قبال گواهي ايمني که صادر مي کنند، مسئوليت داشته و درصورت اثبات ارائه گزارش خلاف و يا ناقص توسط ايشان، علاوه بر مسئوليت حرفه اي و سلب صلاحيت موقت يا دائمي از ايشان در اين زمينه، مسئوليت هاي حقوقي و کيفري آن، مطابق قانون متوجه ايشان خواهد شد.

ماده 16- مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز شرکت نفت، اطلاعات و سوابق شرکت هاي فعال در حوزه حفاري در زمينه کسب گواهي ايمني معتبر را در بانک اطلاعاتي يکپارچه ثبت نمايد.