روي خوش گاز به جنوب شرق کشور

جريان گاز؛ جريان زندگي

مديرعامل شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان: روزانه 100 علمک در زاهدان نصب مي شود

مشعل    سيستان و بلوچستان، عنوان وسيع ترين استان کشور از نظر مساحت را با خود يدک مي کشد، افزون بر همسايگي با افغانستان و پاکستان، تنها استاني است که از طريق بندر چابهار به درياي عمان و اقيانوس هند دسترسي دارد؛ استاني که با وجود فرصت هاي بي نظير براي توسعه و سرمايه گذاري، تاکنون از آن بهره کافي نبرده است. در بخش انرژي نيز، با وجود رشد گازرساني در ديگر استان ها، به دليل دوري خطوط اصلي و سراسري از اين استان، تا پيش از اين، نيازهاي گرمايشي اهالي آن از طريق سوخت هاي مايع و کپسول ال پي جي تامين مي شد، اما در سال 89 با اجراي خط لوله انتقال گاز هفتم سراسري (حدفاصل پارس جنوبي تا ايرانشهر)، نخستين شهر اين استان از نعمت گاز برخوردار شد.  استان سيستان و بلوچستان، در جنوب شرق کشور، تنها اندکي از طعم شيرين گاز را چشيده و زاهدان، به عنوان مرکز اين استان پس از سال هاي سال، به تازگي از نعمت گاز برخوردار شده است.

مديرعامل شرکت گاز، استان سيستان و بلوچستان مي گويد: کاهش قيمت تمام شده توليد صنايع و صرفه جويي در مصرف سوخت هاي مايع، از نخستين اهداف گازرساني به اين استان به شمار مي آيد. با بهره گيري از فرصت هاي سرمايه گذاري بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 93 و قانون رفع موانع توليد، توسعه شبکه گازرساني اين استان به صورت ويژه در دولت يازدهم در دستور کار قرار گرفت.

به گفته محمدحسن طهراني، تاکنون 393 کيلومتر شبکه در شهرستان ايرانشهر اجرا شده است و 11 هزار مشترک از نعمت گاز برخوردار شده اند. با وجود گرمسير بودن اين شهرستان، تنها 45 روز نياز به سوخت براي گرمايش است و در طول سال از گاز براي مصارف پخت و پز و موارد بهداشتي استفاده مي شود.  طرح گازرساني به 23 روستاي ايرانشهر و بمپور نيز در دستور کار است که تاکنون با اجراي 152 کيلومتر شبکه، 350 مشترک در سه روستاي اين منطقه از نعمت گاز برخوردار شده اند. افزون بر بخش خانگي و تجاري، گازرساني با هدف ايجاد زيرساخت هاي توسعه صنايع نيز در اين شهرستان انجام مي شود و با ورود گاز، چند سرمايه گذار در بخش هاي سراميک، کارخانه هاي تبديلي کشاورزي و سيمان براي حضور در اين منطقه فعال شده اند. مديرعامل شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان مي گويد: آمادگي داريم زيرساخت گازرساني براي توسعه و ايجاد صنايع را در اين شهرستان فراهم کنيم، ضمن آنکه همسو با توسعه زيرساخت هاي گازرساني و بهره مندي بيشتر صنايع، قرارداد گازرساني به نيروگاه CHP اين شهرستان را امضا کرده ايم.

از سوي ديگر، تا پيش از ورود گاز به شهرستان ايرانشهر، روزانه سه ميليون ليتر گازوييل از طريق 150 نفتکش به نيروگاه ايرانشهر و بمپور ارسال و مصرف مي شد و اين در حالي است که هم اکنون سوخت مورد نياز اين نيروگاه ها از گاز تامين مي شود.

اين نيروگاه ها افزون بر گازوييل، مازوت نيز مصرف مي کردند که با تغيير سوخت و جايگزيني گاز، شاهد کاهش آلودگي هوا و حفظ محيط زيست هستيم. همچنين با توجه به هم مرز بودن اين استان با دو کشور افغانستان و پاکستان، با جايگزيني گاز، قاچاق سوخت نيز کاهش يافته است.

پيشرفت 80 درصدي اجراي خط لوله ايرانشهر- زاهدان در دولت يازدهم

طهراني در ادامه با اشاره به پروژه گازرساني شهر زاهدان مي گويد: در طول سال هاي گذشته از سوي دولت هاي مختلف، قول هايي براي گازرساني به زاهدان به عنوان مرکز استان داده شد. زاهدان، تنها مرکز استان در کشور بود که از نعمت گاز بي بهره بود؛ در حالي که ضريب نفوذ گاز در مراکز ديگر استان ها 70 تا 80 درصد بود. گازرساني در کشور براساس بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه در جريان بود، ولي به دليل حجم بالاي سرمايه گذاري در خطوط انتقال گاز، طرح گازرساني به اين استان از ديگر استان ها مجزا شد. بر اين اساس، طرحي با عنوان گازرساني به استان سيستان و بلوچستان تعريف کرديم که در قالب آن، گازرساني به 300 هزار خانوار شهري و روستايي شهرهاي زاهدان، زابل، خاش، کنارک و چابهار، براساس برنامه زمان بندي انجام مي شود.

مديرعامل شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان اعلام مي کند: از محل جايگزيني گاز با سوخت هاي مايع در صنايع و نيروگاه هاي سطح استان، اعتبار مورد نياز گازرساني به شهرها و روستاها تامين شد. بر اين اساس، روزانه 80 تا 100 تريلي، لوله هاي مورد نياز خط انتقال گاز ايرانشهر -زاهدان را به محل پروژه منتقل کردند تا عوامل اجرايي، با حمايت ويژه مسئولان استان، اين طرح را با سرعت بيشتر و کمترين دغدغه به سرانجام برسانند. خط لوله انتقال گاز ايرانشهر - زاهدان تا پايان سال 94 تنها 35 درصد پيشرفت داشت و اين در حالي است که تنها در طول يک سال (سال 95) شاهد اجراي 65 درصد آن بوديم.

20 درصد از پيشرفت اين خط لوله انتقال گاز ايرانشهر - زاهدان در دولت دهم و 80 درصد آن در دولت يازدهم بوده است و در نهايت، گاز اين خط لوله در اسفند 95 تزريق گاز شد.

در قالب اين طرح، شهر زاهدان به يکهزار و 400 کيلومتر شبکه شهري نياز دارد که با اجراي کامل آن، 140 هزار مشترک گاز جذب مي شوند. طهراني يادآور مي شود: تنها صنعت بزرگ زاهدان، نيروگاه اين شهر است که با اجرايي شدن خط لوله انتقال گاز ايرانشهر - زاهدان، مذاکره با نيروگاه انجام و شبکه مورد نياز اجرا شد. از ارديبهشت 96 تاکنون، چهار واحد از هشت واحد اين نيروگاه روزانه 600 هزار مترمکعب گاز دريافت مي کنند.

همچنين از مجموع يکهزار و 400 کيلومتر شبکه مورد نياز سطح شهر زاهدان، تاکنون 370 کيلومتر شبکه اجرا شده و به بهره برداري رسيده و پيمان سپاري حدود 700 کيلومتر شبکه نيز انجام شده است. هم اکنون روزانه 100 علمک در سطح شهر نصب مي شود و براساس برنامه هاي تعريف شده، اوايل سال 99، شبکه گذاري گاز را در شهر زاهدان به پايان مي رسانيم.

چابهار؛ دروازه طلايي تجارت و ترانزيت

مديرعامل شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به اجراي خط لوله انتقال گاز ايرانشهر- چابهار مي گويد: چابهار؛ تنها بندر اقيانوسي کشور است و با توجه به تبديل شدن به منطقه آزاد، موقعيتي راهبردي دارد.

براساس برنامه هاي پيش بيني شده، چابهار به هاب پتروشيمي ايران تبديل مي شود و تاکنون 16 طرح در آن تعريف شده است. افزون بر صنايع پتروشيمي، دو کارخانه فولاد، چهار آب شيرين کن و يک پالايشگاه نفت کوچک نيز در اين منطقه احداث مي شود.

چابهار در اين سال ها به دلايلي توسعه نيافته بود و اين در حالي است که از اوايل دولت يازدهم، نگاهي ويژه به آن معطوف و برنامه هاي کلاني شامل توسعه زيرساخت هاي ارتباطي و صنايع براي آن تعريف شد. براي تحقق بخشي از اين برنامه ها، به تامين پايدار گاز نياز بود که بر اين اساس، اجراي خط لوله ايرانشهر - چابهار در دولت يازدهم کليد خورد. اين پروژه هم اکنون در قالب BOT از سوي شرکت سرمايه گذاري «نگين مکران» در دست اجراست و پس از اينکه گاز به واحدهاي پتروشيمي برسد، طبق برنامه زمان بندي چهارساله، سرمايه گذاري آن از محل مصرف گاز بازگشت خواهد داشت.

تامين گاز زابل با سي ان جي

مديرعامل شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به پروژه گازرساني به شهرستان زابل مي گويد: شغل اصلي اهالي زابل، کشاورزي و دامداري است، ولي با برنامه ريزي براي گازرساني به اين منطقه، صنايع و کارخانه ها در حال احداث هستند. به گفته طهراني، در اين طرح، صادرات گاز به افغانستان نيز تعريف شده است.

با توجه به اجراي 50 کيلومتر شبکه، همزمان با اجراي خط لوله انتقال گاز، پروژه اي تعريف کرده ايم که گاز مورد نياز شهر از طريق   سي ان جي تامين شود. اين پروژه به زودي عملياتي مي شود تا بتوانيم پيش از اجراي کامل خط لوله انتقال گاز، از طريق سي ان جي، گاز را به مشترکان خانگي شهر زابل تحويل دهيم.

همچنين مجوز دريافت انشعاب گاز سيمان سيستان و نيروگاه 400 مگاواتي دوراهي دشتک نيز دريافت شده است.

اجراي 80 کيلومتر شبکه گاز در «خاش»

مديرعامل شرکت گاز استان سيستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به گازرساني به شهرستان خاش مي گويد: اين شهرستان از مناطق کوهستاني و سردسير استان به شمار مي آيد که افزون بر بخش خانگي گازرساني به کارخانه سيمان نيز پيش بيني شده است. در مجموع، 300 کيلومتر شبکه شهري براي خاش تعريف و تاکنون 80 کيلومتر آن اجرا شده است. با تکميل خط لوله انتقال گاز خاش، گازرساني به واحدهاي مسکوني اين شهرستان نيز از طريق سي ان جي انجام مي شود.

مسير خط لوله انتقال گاز نيز به گونه اي انتخاب شده است که بتوانيم در آينده انشعاب هايي براي منطقه جنوب شرق شامل سراوان، سوران، هيدوج و مهرستان اجرا کنيم.