گذری به دستاوردهای صنعت نفت در سالگرد  انتخاب دولت سیزدهم

آینـده  از آن  نفـت  است

مشعل     ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی درحالی در آستانه ورود به سومین سال خود قرار می گیرد که در این بازه زمانی شاهد رویه جدید درحکمرانی بخش های مختلف از جمله صنعت نفت کشور بوده ایم. با مشخص شدن کابینه دولت سیزدهم و رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به جواد اوجی به عنوان چهره ای متفاوت برای وزارت نفت، می شد انتظار ایام و رخدادهایی متفاوت را داشت؛ از آن رو که مرور برنامه های ارائه شده وزیر نفت جدید، بیانگر نگاه انتقادی او بود واین موضوع را درسرفصلی مجزا در برنامه های خود با عنوان چالش های اساسی پیش روی صنعت نفت مطرح و مشکلات عمده آن را همچون اکتشاف، افت طبیعی تولید میادین، فروش نفت خام و میعانات گازی و محدودیت های حاصل از تحریم، عدم توجه جدی به ظرفیت سازی و پروژه های حفظ و نگهداشت توان تولید، مصرف افسارگسیخته گاز طبیعی، عدم تعیین تکلیف توسعه و تولید میادین مشترک نفت و گاز، بدهی انباشته و کمبود شدید منابع مالی اعلام و راهکارهای اساسی برای هر یک را نیز ارائه کرد.

دراین میان، آنچه از بدو امر مورد توجه جدی و از اولویت های اساسی وزیر نفت دولت سیزدهم قرار گرفت و دربرنامه کاری، همچنین جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی بر آن تکیه داشت، ضرورت افزایش تولید و صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی بود.

ازکلید واژه های اصلی جواد اوجی، رویکرد فعال برای دور زدن و بی اثر کردن تحریم ها بود و با همین نگاه، بازگردانی ميزان تولید به رقم پيش از تحریم ها تا پایان سال 1400، تثبیت تولید و در نهايت افزایش تولید را مدنظر قرار داده بود؛ اولویتی که در همان صد روز نخست، در گزارش عملکرد وزارت نفت از موارد تحقق یافته اعلام شد. همسو با این اولویت، توسعه و توليد از میادین گازی کشور با اولویت ميدان گازی پارس جنوبی، توسعه و توليد از ميادين نفتی کشور با اولویت میادین مشترك، اجرا و پیگیری قراردادهاي توسعه میادین نفتي و گازی کشور، جمع آوری گازهای مشعل با محوريت بخش غيردولتي، افزایش تعاملات بین المللی، تقويت ساخت داخل و حمايت از شركت های دانش بنیان و تقويت سرمايه انسانی، خلاصه ای از عملکرد مثبت صنعت نفت کشور پس از استقرار دولت سیزدهم تا امروز است که این گزارش به اختصار به بررسی آن پرداخته است.