مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در گفت وگو با «مشعل» تاکید کرد

نشاط اجتماعی  کــــــارکنان  دراولویت

 

مشعل   شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری يكي از پنج شركت بهره برداري تابع شركت ملی مناطق نفت خيزجنوب است كه راهبری عمليات توليد، فرآورش و انتقال نفت و گاز را با رعايت اصول صيانت از مخازن با فعاليت مستمر در 45 واحد عملياتی از هشت ميدان نفتی (آغاجاري، كرنج، پرنج، پارسی، رامشير، رگ سفيد1، پازنان1 ومارون) عهده دار است. این شرکت با برخورداری از 12 واحد بهره برداري، 8 كارخانه گاز و گاز مايع، 18ايستگاه تقويت فشار و تزريق گاز، 4 واحد نمك زدايي و ٣ تلمبه خانه نفت سهم 20 درصدی از تولید نفت مناطق نفت خيز جنوب را در اختیار دارد. شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با گستردگی 25 هزار كيلومتر مربع پراكندگی در نقاط كوهستانی و سخت گذر استان های خوزستان، كهگيلويه و بوير احمد و سواحل استان بوشهر قرار دارد.  جواد تقی زاده، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری دربازدید خبرنگاران هفته نامه «مشعل» از تاسیسات این شرکت در گفت وگو با آنان، به تشریح اقدام ها و فعالیت های انجام شده و در دست انجام دراین حوزه عملیاتی پرداخته است. او دراین مصاحبه با نگاهی تطبیقی به دیروز و امروزشرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری از آفت زدگی نفت و از نگاه لیبرالی حاکم بر صنعت نفت طي سال های گذشته، گله مند است ودراین زمینه مثال های متعددی از طولانی شدن اقدام های اصلاحی، تعمیرات و... بیان می کند؛ مجموعه مواردی که به اعتقاد وی هدف آن، زمین زدن این صنعت بوده است. تقی زاده دربخشی از این گفت وگو، توجه به جهاد تبیین را به منظور معرفی و تبیین صنعت نفت یک ضرورت دانسته و می گوید: این موضوع را از شرکت تحت مدیریت خود آغازکرده است. نوید او برای کارکنان خود، تلاش برای نشاط اجتماعی كاركنان صنعت نفت و خانواده های آنان است که در این زمینه اشاره می کند: با سياست ها و رويكردهای دولت انقلابی سيزدهم و تاكيد مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيزجنوب، درجهت فراهم کردن بستر مناسب برای نشاط اجتماعی كاركنان صنعت نفت و خانواده های آنان، برنامه های متعددی در دستور كار داريم كه تعداد زيادي از آنها در سال ١٤٠٢ محقق خواهند شد. متن کامل این گفت وگو در ادامه می آید.

  شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری چه نقش و ماموریتی در صنعت نفت کشور به عهده دارد؟

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری از نظرقدمت، دومین زیرمجموعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به شمار می آید که پس ازشرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان، در سال 1324 تاسیس شده است. اولین چاه آن در سال 1317 به تولید رسیده است. ماموریت شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، تولید نفت، گاز و میعانات گازی و انتقال نفت تولیدی ازجغرافیای این شرکت به حوزه صادرات وپالايشگاه های كشور است. حوزه عملیاتی این شرکت درسه استان (خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد وبوشهر) وهشت شهرستان (امیدیه، ماهشهر، آغاجاری، رامهرمز، رامشیر، بهبهان و هندیجان) گسترده ودارای7500 کیلومتر خطوط نفت و گاز است.

  چه تعداد کارکنان در این مجموعه فعالیت دارند؟

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری حدود 6 هزار و 853 نفر پرسنل رسمی، مدت موقت و ارکان ثالث دارد.

  امکانات رفاهی برای کارکنان را مناسب می دانید؟

نیروی انسانی از سرمایه های هر سازمان است، اما اكنون با حجم فزاينده انتقالي كاركنان مواجه هستیم. چون امکانات منطقه جواب گوی تقاضای کارکنان ما نیست.

یکی از اقدام های در دست پیگیری، تدارک اورژانس هوایی برای شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری است، در گذشته، 2 هلی کوپتر دربیمارستان شرکت نفت و دو هلی کوپتر در واحد HSE وجود داشت که در صورت بروزمشکل در تاسیسات دورافتاده، باعث تسهیل کار بود و همکاران هم با آن جابه جا می شدند. الان این امکانات وجود ندارد. از دیگر تنگناهای مهم و قابل اشاره ديگر در شركت، كمبود خودرو جهت انجام امور عملياتی و پشتيبانی از توليد است. افزون برآن خدمات بهداشت و درمان هم متناسب با وضعيت كاركنان، به نحوه مطلوب ارائه نمی شود. در نتیجه سبب می شود با انبوه درخواست برای انتقال از این شرکت مواجه باشیم.

  برنامه ای برای حل این موضوع دارید؟

در اولین روز کاری خود دستور راه اندازی فرودگاه آغاجاری امیدیه را دادم. اکنون فرودگاه در هفته سه پرواز به مقصد تهران دارد و پیگیر هستیم که آن را به دیگر استان ها هم ارتقا دهیم.افزون بر آن، مطابق با سياست ها و رويكردهای دولت انقلابی سيزدهم و تاكيد مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيزجنوب در خصوص فراهم کردن بستر مناسب جهت نشاط اجتماعی كاركنان صنعت نفت و خانواده های آنان برنامه های متعددی در دستور كار داريم كه تعداد زيادی از آنها در سال ١٤٠٢ محقق خواهند شد.

   بخش قابل توجهی از طرح 28 مخزن در گستره شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری قرار دارد. این طرح ها درچه مراحله ای از پیشرفت قرار دارند؟

طرح ناموفقی بوده است و در حال جمع شدن است تا با انجام اصلاحاتی از سرگرفته شود. درطرح 27 مخزن كه گاه 28 مخزن هم از آن ياد می شود، در ميدان رامشير با راه اندازی چاه شماره ٢٧ درشهريور امسال و راه اندازی چاه شماره 31 در دهه فجر انقلاب اسلامی، نزديك به ٥ هزار بشكه در روز بر ظرفيت توليد این ميدان افزوده شد.