عملکرد یک ساله معاونت منابع انسانی وزارت نفت در دولت سیزدهم

گام های مثبت به سوی رضایتمندی

 

مشعل      به یقین این نکته که «صدای نیروی انسانی در صنعت نفت در یک سال اخیر دولت سیزدهم شنیده شد.» نه شعار است و نه اغراق، بلکه واقعیتی است که کارکنان نفت هم به آن اذعان دارند. روی کار آمدن جواد اوجی در قامت وزیر نفت همزمان با ایامی بود که صدای گلایه و اعتراض کارکنان از مناطق عملیاتی مختلف شنیده می شد و اعتصاب ها و اعتراض هایی به راه افتاده بود و وزیر نفت نیز از همان ابتدا، رسیدگی به مطالبات و مساله نیروی انسانی را از اولویت های اساسی وزارت نفت اعلام کرد. اوجي در تاريخ 21 شهريورماه با صدور حکمي، مهدي علي مددي را به عنوان سرپرست معاونت وزير در توسعه مديريت و سرمايه انساني منصوب کرد و در پيامی نوشت: «اميد است با اتکال به الطاف خداوند متعال در انجام امور محوله براي ساماندهي نيروي انساني و پيگيري جدي و مؤثر ابلاغيه هاي اخير در اين حوزه تا حصول نتيجه موفق و مؤيد باشيد.» همچنین مهدی علی مددی در تاریخ 20 آبان با حکم وزیر نفت به عنوان معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منصوب شد. با اين انتصاب، نشست کارگروه منابع انساني وزارت نفت با حضور مهدي علي مددي( 28 شهريورماه) برگزار شد. گزارش زیر به شرح عملکرد معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در یک سال دولت سیزدهم پرداخته است:

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت، از ابتداي فعاليت دولت سيزدهم همسو با منويات مقام معظم رهبري درزمینه تحقق شعار سال 1401، بيانيه گام دوم انقلاب، ابلاغي از سوي معظم له و وعده ها و دستورات رئیس جمهور محترم، با اتکا به حمايت ها و رهنمودهاي ارزشمند وزير محترم و همچنين همت و تلاش مجدانه مديريت هاي توسعه منابع انساني در چهار شركت اصلي وادارات كل اين معاونت، براساس الگوي جهادي و انقلابي، اقدامات و برنامه هاي متعدد و متنوعي را در بخش منابع انساني، برنامه ريزي، اجرا و پيگيري کرده است، با وجود بازه زماني كوتاه سپری شده، برخي از مهم ترین نتايج و دستاوردهاي كسب شده تاكنون شامل اقدام های زیر است:

 

ايجاد ظرفيت سازماني جديد

در يك اقدام جهادي و براساس برنامه ريزي و هماهنگي هاي انجام شده با حرفه سازماندهي شركت هاي تابعه وزارت نفت، سازوكارهاي لازم به منظور ايجاد ظرفيت جديد سازماني جهت تبديل وضعيت ايثارگران صنعت نفت مشمول بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 كل كشور كه منجر به تبديل وضعيت بالغ بر 26.500 ايثارگر معزز در اقصي نقاط كشور شده است، در كالبد ساختاري صنعت نفت تعبيه شد.

 تدوين شيوه نامه و دستورالعمل ساماندهي پيمان هاي مستمر (غير پروژه اي)

به منظور ساماندهي، نظارت و حسابرسي فعاليت هاي مستمر پيمان سپاري شده (غيرپروژه اي) بويژه از نظر نيروي انساني شاغل در شركت هاي پيمانكاري طرف قرارداد صنعت نفت (اركان ثالث) و همچنين استفاده بهينه از ظرفيت نيروي انساني مازاد پيمان هاي موجود جهت تامين نيروي انساني موردنياز در فرآيند سازماندهي فعاليت هاي جديد و يا افزايش يافته، نظام يكپارچه و مدوني در قالب «دستورالعمل اجرايي ساماندهي قراردادهاي مستمر (غيرپروژه اي)» تدوين شده و هم اكنون در مرحله بهره برداری و پياده سازي است.

بازطراحی نظام گروه بندی مشاغل صنعت نفت (خانواده هاي شغلي)

با هدف اجراي يكپارچه و هماهنگ نظامات سازماندهي و منابع انساني و با هدف بهينه سازي مسيرهاي رشد و توسعه نيروي انساني «بازطراحي نظام گروه بندي مشاغل صنعت نفت (خانواده هاي شغلي)» در سطح مشاغل حرفه اي و مديريتي صنعت نفت از سال 1399 تا كنون در دست اقدام است. پروژه ياد شده در كارگروه تخصصي و با محوريت اداره كل تشكيلات، روش ها و تعالي سازماني در مرحله نهايي سازي، جهت پياده سازي كامل در سطح صنعت نفت است که اين پروژه تاثير بسزايي در بهبود مستمر فرآيندها، سرعت بخشي به بررسي و مطالعات تخصصي، كاهش هزينه ها و ارتقاء زيرسيستم هاي دو حوزه مذكور خواهد داشت.

 استقرار چرخه مدیریت بهره وری صنعت نفت

«استقرار چرخه مديريت بهره وري صنعت نفت» به منظور دستيابي به اهداف مندرج در ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه كشور و در نهايت حصول به اهداف رشد اقتصادي كشور، وفق راهنماي اجرايي بند (الف) ماده (5) قانون برنامه ششم مشتمل بر سه فاز و 10گام در صنعت نفت، آغاز شد. متعاقب ابلاغ برنامه هاي ارتقاي بهره وري صنعت نفت در پايان خردادماه سال 1400 در سه بخش اقتصادي مشتمل بر: بخش «نفت» شامل شركت هاي ملي نفت و پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، بخش «آب و برق و گاز» شامل شركت ملي گاز ايران و بخش «صنعت» شامل شركت ملي صنايع پتروشيمي، اجرا، پايش نتايج، بازنگري و تثبيت برنامه ها در بخش هاي مورد اشاره در دستور كار قرار گرفته است. به اين ترتيب با اتمام اقدام های مذكور در اسفند 1400، وزارت نفت موفق شد براي نخستين بار نسبت به استقرار چرخه مديريت بهره وري اقدام کند.

 طراحي ساز وكارهاي عملكرد برنامه محور وزارت نفت

با هدف اجرايي کردن سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و نقشه راه اصلاح نظام اداري باعنايت به دستاوردهاي ارزشمند صنعت نفت درحوزه هاي مديريتي و اداری ضمن برگزاري جلسات شوراي راهبري توسعه مديريت، چارچوب گروه بندي اقدام های برنامه هاي جامع اصلاح نظام اداري با رويكرد فرآيندي در قالب كارگروه هاي تخصصي سازماندهي و ابلاغ شد.