ميراث علمي امام محمد تقي( ع)

در غم شهادت امامي به سوگ نشسته‏ايم که در 25 سالگي به سوي اجدادش رخت بربست. مردي که 25سال، خورشيد را به خجلت واداشت، 25 بهار را روياند و شکوفاند و خود فروزان‏تر از خورشيد، تابيد و درخشيد و اينک، کودکان پژمرده و داغدار و گريان، بهانه‏گيران سايه دست‏هايي‏ هستند که بر سرشان باران مهر ببارد و بر دامانشان گل عاطفه نثار کند. هم اکنون، پاره زخم‏هاي دلمان، سرباز کرده است و قناتي از غم، در قنوت نگاهمان جاري است. اينک، نِشتر درد به جام‏ها نشسته و غوغاي رنج در انبوه ديدگان مظلوم، جا خوش کرده است.

در دوران امام محمدتقي(ع) به علت فشار و خفقان حاکم بر جامعه، مردم با نوشتن نامه به امام و دريافت جواب از آن حضرت، با ايشان ارتباط داشتند. با اینکه آن حضرت در 25 سالگي به شهادت رسيدند، علاوه بر مطالبي که درباره اصحاب و يا کتب آنها از امام تقي(ع) روايت شده بيش از 220هزار حديث درباره مسائل مختلف اسلامي از آن حضرت در دسترس ما قرار دارد و 120 نفر از ايشان روايت کرده‏اند. شيخ طوسي(ره) 113 تن از راويان حديث امام تقي (ع)را برشمرده است. از اين مقدار حديث که از آن امام نقل شده مي‏توان به عظمت علمي و احاطه ايشان بر مسائل فقهي، تفسيري، عقيدتي و دعا و مناجات پي برد. اين احاديث از سوي ديگر کمالات اخلاقي آن حضرت را آشکار مي‏سازند. بخش عمده روايات فقهي امام (ع) را بايد در نامه‏هايي که در پاسخ اصحاب به بلاد مختلف اسلامي فرستاده‏اند، جست وجو کرد.

روش های رضایت مندی از زندگي

زندگي می تواند شيرين و رضایت بخش باشد. نااميدي و نارضايتي زيبنده شما نيست. چه بسا زندگی هایی که دیده اید و به خوشبختي آنان حسرت خورده اید. برخورداري از يک زندگي آرام، شيرين و رضایت بخش، آرزوي انسان است؛ که البته گاهي به يک رؤيا و يا افسانه می ماند، اما شما هم می توانید زندگي شيرين و رضایت بخشي داشته باشيد، به شرط آنکه «روش» آن را بدانيد. 

  زندگي کردن همانند هر کار ديگري، نيازمند «مهارت» است. علت بسياري از ناکامی های زندگي را بايد در نبود مهارت های زندگي جست وجو کرد. بخش مهم و قابل توجهي از مهارت های زندگي را «مهارت های شناختي» تشکيل می دهند. بسياري از موفقیت ها و شکست های زندگي به طرز فکر ما برمی گردد. مطمئن باشيد که اگر طرز فکر شما اصلاح شود، زندگي شما تغيير خواهد کرد و آنگاه طعم شيرين يک زندگي همراه با آرامش را خواهيد چشيد.

در لابه لای کلمات ائمه اطهار(علیهم السلام) آموزه های فراواني درباره بهتر زندگي کردن وجود دارد که نظير آن را در جاي ديگر نمی توان يافت. آموزه های اهل بیت (علیهم السلام) به دلیل الهي بودنش به انسان اطمينان و آرامش خاصي می بخشد.

شادي و آرامش يا افسردگي و اضطراب ناشي از احساسي است که شما در زندگي داريد. احساس رضايت موجب نشاط و آرامش می شود و احساس نارضايتي موجب تنش و فشار رواني. آيا تاکنون فکر کرده اید که منشأ احساسات شما چيست؟ منشأ احساسات شما افکار و اندیشه های شماست. اين اصل را فراموش نکنيد که ما «آن گونه که می اندیشیم، زندگي می کنیم» براي خوشايند کردن و لذت بخش کردن زندگي کافي است که نگاه و نگرش خود را اصلاح کنيد. دشمن زندگي شما افکاري است که در سر داريد، حادثه ها حتي اگر سهمگين و تلخ باشند، منشأ احساسات شما نيستند، تلقي و ارزيابي شماست که احساسات خوب يا بد را توليد می کنند؛ بنابراین براي رسيدن به آرامش و کاهش فشارهاي رواني بايد ببينيد افکار ما تا چه اندازه «منطقي و صحيح» هستند؟

تفکر واقع گرایانه

به اين نکته توجه داشته باشيد که شناخت منطقي آن است که با واقعیت ها مطابق باشد. هم تفکرات خيالي و رؤيايي نادرست هستند و هم تفکرات تلخي که مطابق واقع نيستند. نمی گوییم اگر در شرايط دشوار قرار داريد، خيال کنيد که بهترين وضعيت را داريد بلکه می گوییم واقعيت شرايطي را که در آن قرار داريد، بشناسيد. بدانيد حوادث و پدیده های تلخ زندگي آن قدر مشکل نيستند که قابل تحمل نباشند، در کنار همين مشکلات و با پذيرفتن آنها می توانید زندگي راحتي داشته باشيد.

امام علي( ع) می فرماید: کسي که دنيا را بشناسد، از حوادث و بلاهاي آن اندوهگين نمی شود.

انتظارات خود را با واقعیت ها هماهنگ کنيد

فايده تفکر واقع گرا اين است که «انتظارات» شما را واقع گرایانه خواهد ساخت. شما چه انتظاري از دنيا داريد؟ آيا می دانید يکي از عوامل فشارهاي رواني، ناهماهنگي ميان انتظارات و واقعیت هاست. شما ممکن است انتظاري از دنيا داشته باشيد ولي حوادث، زندگي را به گونه ديگري رقم بزنند. آنچه شما خواسته اید، رخ نداده و آنچه رخ داده، خواسته شما نبوده است. اين تضاد موجب فشار رواني می شود. اما اگر انتظارتان را از دنيا مطابق با واقعیت هاي دنيا تنظيم کنيد، دچار تضاد نخواهيد شد. پس در قدم اول، اگر انتظار غیرواقعی از دنيا داريد، آن را اصلاح کنيد، تا آرام و راحت زندگي کنيد.

در ادامه به پاره ای از واقعیت هاي دنيا اشاره خواهيم کرد. واقعیت هاي دنيا را بشناسيد تا انتظارتان از دنيا واقع گرایانه باشد. دقت کنيد:

دنيا محل آسايش مطلق نيست

دنيا محل آسودگي بدون اندوه نيست. مطمئن باشيد آسودگی شما در اين است که دنيا را محل آسودگي مطلق ندانيد. آنجا که سراسر راحتي و آسودگي است، بهشت است. خداوند متعال می فرماید: من راحتي را در بهشت قرار دادم و مردم آن را در دنيا طلب می کنند و به همين جهت آن را نمی یابند.

طلب کردن و نيافتن موجب احساس ناکامي در شما می شود و احساس ناکامي موجب فشار رواني می شود. شما از آن جهت غمگين و افسرده می شوید که آنچه را طلب کرده اید، به دست نیاورده اید. ممکن است شما خيلي چيزها نداشته باشيد ولي موجب رنج و عذاب شما هم نشود؛ چون آنها را نمی خواسته اید. وقتي دچار فشار رواني می شوید که آنچه را می خواستید، به دست نياورده باشيد. رسول خدا(ص) روزي به مردم گفتند: هر کس چيزي را طلب کند که آفريده نشده، خود را به زحمت انداخته و چيزي به دست نمی آورد! مردم پرسيدند: اي رسول خدا (ص) آن چيست که خلق نشده است؟! حضرت(ص) فرمود: آسايش مطلق در دنيا. پس بهتر است انتظارتان از دنيا را اصلاح کنيد. دنيا جاي تلاش و امتحان است نه جاي پاداش و آسايش. هميشه به ياد داشته باشيد که «اگر بدانيم دنيا جاي آسايش نيست، راحت زندگي می کنیم»

شیرینی موفقیت

ما به دنيا نیامده ایم تا آن گونه که می خواهیم زندگي کنيم، بلکه به دنيا آمده ایم تا هنر و مهارت خود را در هماهنگ شدن با کش و قوس های دنيا نشان دهيم. اینجا کارگاه امتحان است. سوالات امتحان و مواد آزمون به دلخواه ما تعيين نمی شوند، بلکه ما بايد به امتحانات پاسخ مثبت دهيم تا شيريني کارنامه و موفقيت را بچشيم.

بدانيد که امتحان، مزاحم شما نيست بلکه رشددهنده شماست. پس بهتر است به جاي اینکه امتحان را به دلخواه خودتان تغيير دهيد، پاسخ مناسب به امتحانات بدهيد. امام علي(ع) می فرماید: هرگاه آنچه را خواستي نشد، اهميت نده که در چه حالي هستي، آنچه را شد بخواه و از آنچه هست، دلگير مباش. اگر چنين شود، هم توان مقابله با سختی ها را پيدا خواهيد کرد و هم در آرامش زندگي خواهيد کرد.

 

حج، نشانه احاطه علمی پروردگار بر زندگی بشر

خدای متعال در سوره مائده بعد از آنکه برخی از احکام حج را بیان می کند، بعد می فرماید: ذَلِکَ لِتَعلَموا اَنَّ اللَّهَ یَعلَمُ ما فِی السَّماواتِ وَما فِی الاَرضِ وَ اَنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلیم؛ این چیزهایی که بر شما واجب کردیم، این کعبه و این هَدْی و این قَلائِد و مانند اینها، برای این است که شما بفهمید، علم پیدا کنید به احاطه علمی پروردگار؛ بدانید خدای متعال چگونه با اسرار و جزئیات زندگی شما آشناست، بر اساس آنها برای شما حکم می گذارد.(دیدار کارگزاران حج18/03/1401)

دیدار با حجت الاسلام قرائتی

 مشاور وزیر و رئیس شورای اقامه نماز وزارت نفت به همراه تعدادی از اعضای این شورا و مسئولان شورای اقامه نماز شرکت های اصلی وزارت نفت، با حجت الاسلام قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور و قائم مقام این ستاد دیدار و گفت وگو کردند.  این دیدار با حضور حجت الاسلام قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، سید احمد زرهانی، قائم مقام این ستاد و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی (عج)، حجت الاسلام حاجی کمالی، مشاور وزیر و رئیس شورای اقامه نماز وزارت نفت به همراه اعضای شورای نماز وزارت نفت و جمعی از مسئولان شورای اقامه نماز شرکت های اصلی صنعت نفت پیش تر در سالن جلسات ساختمان ستاد اقامه نماز کشور برگزار شد.

 

پیشتازی پتروشیمی در اجرای قانون حمایت  از خانواده و جوانی جمعیت

مراسم تجلیل از کارکنان دارای بیش از سه فرزند شرکت ملی صنایع پتروشیمی  به مناسبت روز ملی جمعیت برگزار شد.

این برنامه به همت شورای اقامه نماز این شرکت  چندی پیش با سخنرانی زینب قیصری، مشاور امور بانوان و خانواده وزیر نفت و مرتضی شاه میرزایی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حضور حجت الاسلام محمدپور، مشاور فرهنگی و رئیس شورای اقامه نماز شرکت ملی صنایع پتروشیمی  ایران برگزار شد.

 

انتصاب رئیس امور رسانه و تبلیغات شورای عالی فرهنگی وزارت نفت

رئیس امور رسانه و تبلیغات شورای عالی فرهنگی وزارت نفت منصوب شد.

معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رئیس شورای عالی فرهنگی وزارت نفت، در حکمی حجت الاسلام حمید فلاحتی را به عنوان «رئیس امور رسانه و تبلیغات شورای عالی فرهنگی وزارت نفت» منصوب کرد.