در گفت و گو با  مشاور اجتماعی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی رویگردهای جدید در حوزه مسئولیت اجتماعی تشریح شد

   عبور اعتــبارات از مرز 10 هزار میلیارد تومان

 مشعل  مسئولیت اجتماعی امروز به یکی از الزام ها و سیاست گذاری های اصلی در صنعت نفت تبدیل شده است و زیرمجموعه های این صنعت بزرگ در تلاش هستند هزینه های حضور و فعالیت در مناطق عملیاتی را برای شهروندان و همسایگان به حداقل ممکن برسانند. در این میان صنعت پتروشیمی با توجه به پیشتازی در تولید و سود آوری برای کشور تلاش مضاعفی در جهت اجرای تعهدات مسئولیت اجتماعی خود و رفع خلاهای قدیمی در ارتباط با جامعه پیرامون خود داشته است.  شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت های پتروشیمی به عنوان شرکت های خصوصی و مستقل، این سال ها اعتبارات مستقل و جداگانه را برای موضوع های از پیش تعیین شده یا اتفاق ها و حوادث غیر مترقبه اختصاص داده اند. پتروشیمی ها در حوادثی همچون سیل و خشکسالی یا کرونا همدلی و همراهی خوبی با جوامع محلی داشته اند و همزمان تلاش کرده اند تا فضای کسب و کار در میان شرکت های دانش بنیان، کارآفرینان و واحدهای صنعتی بومی استان بوشهر و کسب و کارهای محلی را حفظ کنند و توسعه دهند. بر همین اساس علاوه بر ورود مستقیم و بی واسطه هر یک از پتروشیمی ها در مناطق عملیاتی خود برای همراهی با جوامع محلی، شورای راهبردی را برای هماهنگی بیشتر بین خودشان و مسئولان استانی تشکیل داده اند که تاکنون منشا اتفاق های مهم و اساسی بوده است. علی ربانی، مشاور اجتماعی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنایع پتروشیمی در گفت وگو با «مشعل» به تشریح اقدام های این مجموعه در سال 1401 پرداخت.

 ربانی با تاکید بر اینکه اقدام های صورت گرفته در حوزه مسئولیت اجتماعی پتروشیمی نسبت به سایر بخش های صنعت نفت قدمت و سابقه بیشتری دارد، تصریح کرد: از دو سال قبل و با توجه به تحولات و اتفاق هایی که همزمان با کرونا رخ داد، این اقدامات و برنامه ها به شکل هدفمند و نظام مندی ادامه پیدا کرد و شورای عالی مسئولیت اجتماعی را در مجموعه پتروشیمی ها راه اندازی کردیم . در حال حاضر مدیران عامل پتروشیمی ها در این شورا عضو هستند و در نشست های این شورا خط مشی ها و سیاست گذاری های پتروشیمی ها به شکل متمرکز اعلام می شود.

 پیش بینی سهم یک هزار میلیارد تومانی در 1401

رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه همه موضوع های اقتصادی و معیشتی، اجتماعی، کارکنانی و فرهنگی و زیست محیطی منطقه و ساکنان به شکل مجزا در این شورا بررسی می شوند و همه بازتعریف ها در حوزه مسئولیت اجتماعی صورت می گیرد، افزود: در ماهشهر و عسلویه دو شورای راهبردی فعال است که چهار کارگروه درحوزه های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کارکنان فعال هستند.

 او با تاکید بر اینکه اعتبار حوزه های زیست محیطی مجتمع های پتروشیمی که عدد قابل توجهی را در بر می گیرد، در رقم کلی مسئولیت اجتماعی منطقه محاسبه نمی شود، افزود: در سال 1400 اعتبار اختصاص یافته برای حوزه مسئولیت اجتماعی این دو شورای راهبردی بیش از 750 میلیارد تومان بوده است. این رقم با توجه به وضعیت جذب در مناطق حدود 90 درصد تحقق داشته و حدود 10 درصد به دلیل به اتمام نرسیدن پروژه های عمرانی مناطق بوده است. البته این عدد برای سال 1401 یک هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

 ربانی با تاکید بر اینکه خدمات پتروشیمی ها در این مناطق محدود به این بودجه های مسئولیت اجتماعی نمی شود و بخش قابل توجهی از این خدمات شامل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و هزینه آن در محیط پیرامونی است، افزود: تولید صنعت پتروشیمی در سال های اخیر افزایش قابل توجهی داشته و جزء معدود صنایعی بوده که با توجه به تمدید یک ساله برنامه توسعه تا پایان سال 1401، توانسته است 100 درصد تعهد خود را در برنامه محقق کند و مجموع ظرفیت تولید آن مطابق برنامه به 103 میلیون تن برسد.

اعتبارات مسئولیت اجتماعی پتروشیمی ها به 10 هزار میلیاردتومان رسیده است رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنایع پتروشیمی افزود: پیش از این فعالیت و تداوم تولید فروش داخلی پتروشیمی ها مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شد و حالا شامل صادرات هم می شود.

 این عدد پرداختی در شهرهایی که میزبان صنایع پتروشیمی هستند، در مجموع حدود 10 هزار میلیارد تومان می شود. باید گفت که سهم شهرداری ها و دهیاری های این استان ها و شهرهای میزبان پتروشیمی ها حدود 4 هزار میلیارد تومان می شود که به خصوص در دو استان خوزستان و بوشهر رقم قابل توجهی است و یک تنه به بودجه استانی دولت می زند.

 ربانی با تاکید بر اینکه با توجه به اختصاص این اعتبارات و حساسیتی که وجود دارد، به عنوان یک مطالبه گر، موضوعات شهر و شهرستان و استان را پیگیری می کنیم، افزود: پیگیری ما به شکل مداوم ادامه دارد تا مشخص شود آیا مردم از این بودجه ها و محل های هزینه های آن ها اطلاع دارند؟ در عین حال همکاری خوبی بین مسئولان محلی و استانی و فعالان مردمی و گروه های فعال منطقه ای و رسانه ها وجود دارد تا این اعتبارات به مسیرهای درست خود منتهی شود.

مشاور اجتماعی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه صنعت به همراهی مردم و ساکنان محلی نیاز دارد و تداوم فعالیت صنعت هم به نفع مردم است و این رابطه دوسویه باید حفظ شود، افزود: این اعتبارات فرصت خوبی است که مسئولان محلی و استانی با استفاده از آنها در جهت افزایش سطح رضایت عمومی و امکانات شهری استفاده کنند.

ربانی توانمندسازی جوامع پیرامونی را یکی از مهم ترین موضوع های قابل پیگیری شرکت های پتروشیمی و شورای راهبردی پتروشیمی برشمرد و گفت: شاخص هایی مثل خرید محلی و داخل شهرستان و استانی و ملی از سوی بنگاه های اقتصادی، یکی از مهم ترین الزامات عملکردی شرکت ها اعلام شده است و شرکت های پتروشیمی موظف هستند نیازها و امکانات خود را تا حد امکان از این جوامع محلی تامین کنند تا به اقتصاد آن شهر و استان کمک کنند.

او افزود: به منظور پرهیز از موازی کاری، جلسات خوبی با مسئولان استانی داریم؛ جلسات متناوبی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه استان خوزستان برگزار می شود و شاخص های توسعه ای شهرستان های مهم استان بوشهر و شهرستان ماهشهر و را مقایسه می کنیم و تمام پروژه ها و اولیویت های ما بر اساس همین مطالعات در استان است، ضمن اینکه اولویت با بخش هایی است که اثرپذیری بیشتری از صنعت داشته اند.

 

بازخوردها و واکنش های اجتماعی پروژه ها را رصد می کنیم

مشاور اجتماعی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: شرکت های پتروشیمی و شورای راهبردی پتروشیمی مشارکت کننده درکار است و صفر تا 100 پروژه را واگذار نمی کنیم، ضمن اینکه بودجه ها به شکل چند مرحله ای تخصیص داده می شود تا عملکرد مشهود باشد و در زمان مشخص به پایان برسد و نتیجه آن را شهروندان ببینند.

ربانی به تعریف کردن 46 پروژه در چهار شهرستان جنوبی استان بوشهرو ماهشهر برای سال 1401 اشاره کرد و گفت: این 46 پروژه بر اساس نیازهای تعیین شده بود که به مردم هم اعلام کردیم و تا پایان خرداد 1401 این پروژه ها به سرانجام می رسد. در هر بخشی که پروژه تکمیل می شود، خود به خود واکنش و بازخوردهای اجتماعی عملکرد خودمان را بین مردم می بینیم و رصد می شود، ضمن اینکه تلاش کرده ایم از برخورد سلیقه ای و مدل های تایید نشده دوری کنیم.

او با اعلام اینکه شرکت های پتروشیمی اقدام های مستقل و جداگانه ای به خصوص در زمینه محیطی زیست دارند و عملکردها در زمینه نوفلرینگ و محیط زیست، حمایت از تحصیل دانش آموزان نخبه، حمایت از زنان سرپرست خانوار به شکل هدفمند و از طریق شورای راهبردی انجام می شود، افزود: یکی از مهم ترین اهداف ما کاهش 50 درصدی تعداد مددجویان در افق 1404 است و تلاش می کنیم در 4 شهرستان جنوبی استان بوشهر و ماهشهر تعداد مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را به نصف برسانیم.

مشاور اجتماعی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه افزود: تاسیس کارگاه های روستایی، سهام دار کردن در تعاونی های ایجاد شده و یا ایجاد نیروگاه های خورشیدی که در مسیر کاهش اتلاف انرژی است پروژه هایی تعریف شده است، از جمله پروژه هایی است که با هدف توانمند سازی پیش بینی کرده ایم. برق این نیروگاه های خورشیدی کوچک را اداره برق می خرد و مددجویان به شکل تضمینی می توانند برق تولید کنند و بفروشند. ربانی به تفاهم نامه ای که در حاشیه نمایشگاه صنعت نفت با کمیته امداد امضا شده است، اشاره کرد و گفت: در این تفاهم نامه ابعاد مختلف همکاری برای توانمندسازی مددجویان، مشارکت در ساخت خانه، تحصیل مددجویان و ... پیش بینی شد. این همکاری مشارکتی از سال گذشته شروع شده و سال گذشته 230 واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد در 4 شهرستان جنوبی استان بوشهر احداث شد. آورده مالی و مشارکت در اجرای خانه های ساخته شده به صورت 50 - 50 بین پتروشیمی ها و کمیته امداد بوده است و امروز این مددجویان در خانه های خود هستند.