هدف دیگر نیز استقرار سیستم مدیریت پسماند است. امسال به صورت جدی پایش اقدامات شرکت ها را برای نگهداری پسماندهای موقت و افزایش ضریب بازیافت دنبال خواهیم کرد و نظارت بر طراحی و ایجاد سایت های مهندسی پسماند را با هدف انبارش، نگهداری و شناسنامه دار کردن پسماندها در برنامه داریم.  همچنین کنترل آلودگی خاک و آب های زیر زمینی را نیز در دستور کار داریم و در این خصوص الزامات سختگیرانه ای از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع مربوطه ابلاغ شده است که مهم ترین آن نظارت بر چالش های زیست های محیطی است تا بتوانیم پایش های نظامند و علمی از آب های زیر زمینی داشته باشیم.  پیگیری مدیریت مخاطرات زیست محیطی روی طرح های توسعه ای از دیگر مواردی است که به آن پرداخته شده است. سال گذشته اطلاعاتی از وضعیت پروژه ها جمع آوری کرده ایم و امسال می خواهیم بر اجرای تکالیفی که در مطالعات EIA برای شرکت ها در نظر گرفته شده است، نظارت داشته باشیم. متاسفانه بسیاری از این مطالعات در مرحله مجوز می مانند تا زمانی که مشکلی پیش بیاید. این در حالی است که EIA به ما اعلام می کند در مرحله ساخت ، بهره برداری و بعد از آن باید چه مواردی را پایش کنیم؛ اما متاسفانه این موارد در زیر مجموعه ها مغفول مانده است؛ زیرا طراح پروژ ها و بهره بردار دو شرکت متفاوت از یکدیگر هستند.

  چه برنامه های دیگری در بخش محیط زیست دنبال می کنید؟

مدیریت ریزش مواد هیدرو کربنی و شیمیایی را در حوزه محیط زیست پیگیری می کنیم و به دنبال تدوین طرح ها و دستورعمل های مقابله با سوانح زیست محیطی در شرایط اضطراری هستیم. در این زمینه تامین و تجهیز ریزش ها و برگزاری مانورهای مشترک را خواهیم داشت.  ضمن آنکه توسعه و نگهداشت فضای سبز را در دستور کار داریم. بر اساس آخرین اطلاعاتی که داریم، سال 1399 سرانه توسعه فضای سبز 41 درصد نسبت به سال 1390 افزایش داشته و به دو هزار و 10 هکتار رسیده است. پیش بینی می کنیم امسال بر اساس گزارش های مربوط به روز درخت کاری و توسعه فضای سبز در شرکت های زیر مجموعه پالایش و پخش، شاهد افزایش 5 تا 10 درصدی باشیم.

   محور پنجم در مدیریت اچ اس ای شرکت ملی پالایش و پخش فراروده های نفتی ایران به بحران و پدافند غیر عامل باز می گردد. در این زمینه چه اقدام هایی انجام داده اید؟

سه هدف اصلی برای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ترسیم کرده ایم که یکی از آنها به کاهش آسیب پذیری و تدوام خدمات ضروری در برابر تهدیدها مربوط می شود. عمده ترین برنامه در این هدف عبارت است از: اجرای موافقت نامه پروژه هایی با سازمان پدافند غیر عامل کشور، به روز رسانی و جمع آوری اطلاعات آخرین وضعیت مقاوم سازی صنعت پالایش و پخش، نظارت بر مطالعات مفهومی پدافند غیر عامل در شرکت های تابعه، تهیه طرح پایداری سوخت در شرایط اضطراری به منظور تنظیم خدمات کارکردی و....

ضمن آنکه دراین حوزه بر اساس نتایج مطالعات پدافند مفهومی که سال های قبل انجام شده و تجارب حوادثی که در طول سالیان گذشته داریم، الزامات پدافند غیرعامل برای شرکت ها را ابلاغ کرده ایم که در مرحله مطالعات پایه و تفصیلی قرار دارد.  همچنین به دنبال هدفمندی مانورها هستیم و می خواهیم به صورت مفهومی برگزار و بهداشت و درمان، خروجی ها در شرایط اضطراری، سیستم های آتش نشانی و... به صورت جداگانه بررسی شود که این مانورها بر مبنای شناسایی نقاط ضعف و آسیب پذیر خواهد بود.

   با توجه به نقش مهم آموزش در همه ابعاد و حوزه ها، بفرمایید که در حوزه اچ اس ای چه برنامه ها و اهدافی را با رویکرد آموزشی پیگیری می کنید؟

امسال آموزش ها را منحصر به کارکنان اچ اس ای نخواهیم کرد؛ زیرا عملکرد اچ اس ای متاثر از فعالیت های سایر واحدهاست، بنابراین به همان میزان که سطح آگاهی و دانش کارکنان این واحد افزایش یابد، بخش های دیگر نیز باید در این حوزه ارتقای بخش آموزشی داشته باشند. در کلاس های آموزشی، ترکیبی از روسای اچ اس ای و روسای واحدهای عملیاتی را خواهیم داشت تا در مدیریت صحنه عملیات اطفایی و بزرگ، بتوانیم دوره های تخصصی را با مجموعه های خارج از کشور برگزار کنیم، ضمن آنکه برنامه ریزی کرده ایم همه مراکز آموزشی داخل کشور، مراکز دانشگاهی فعال در حوزه اچ اس ای و مراکز تحقیقاتی و دانش بنیانی را شناسایی کرده و متناسب با ظرفیت هر کدام، کلاس های آموزشی و پژوهشی را برگزار کنیم.

  از پدافند غیرعامل به عنوان بخش مکمل اچ اس ای و اقدام هایی که در دستور کار این حوزه قرار دارد، بگویید.

سال گذشته کمیته مدیریت شرایط اضطراری و پدافند غیر عامل ستاد شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران را در سطح سه ایجاد کردیم. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش به عنوان رئیس کمیته و مدیر اچ اس ای نیز دبیر کمیته است.

با توجه به حوادث مخازن ذخیره که در صنعت نفت اتفاق افتاده بود و تجربه ای که از واحدهای پتروشیمی داشتیم، بخشنامه ای با عنوان اقدامات پیشگیرانه در خصوص حوادث مخازن ذخیره فراورده های نفتی به تمام شرکت ها ابلاغ کرده ایم که شامل موارد کلیدی سیستم های خنک کننده فوم و کولینگ، سطح اندازه گیری و... می شود. در این خصوص اولین جلسه هماهنگی شورای روسای اچ اس ای و پدافند غیر عامل تشکیل و در آن 23 مصوبه اتخاذ شد که تا کنون 85 درصد آنها انجام شده و بیشتر روی مشکلات و چالش شرکت های زیر مجموعه تمرکز داشته است که بخشی از آن به ساختار سازمانی، منابع انسانی، پژوهش و فناوری، فناوری اطلاعات و آی تی و مدیریت و نظارت بر عملیات باز می گردد.  ارزیابی ریسک های اچ اس ای در تعیین نرخ بیمه نامه حوادث صنعتی را نیز در سال گذشته دنبال و ابلاغیه آن را برای تمام شرکت های پالایشی ارسال کردیم و در بیمه نامه های جدید تاکید روی ممیزی اچ اس ای به عنوان ورودی تعیین نرخ بیمه نامه های صنعتی داشتیم.  همچنین برنامه بازدید نظارتی از پالایشگاه ها و طرح های توسعه ای را در سه ماهه آخر سال گذشته تدوین کرده و انجام داده ایم که مهم ترین بازدیدها به طرح توسعه و تثبیت افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان، پالایش نفت لاوان، پالایش نفت شیراز اختصاص داشت.

بازدید نظارت عالیه از پالایشگاه های کشور شامل پالایش نفت تهران، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت ستاره خلیج فارس، خطوط لوله و مخابرات ایران و خطوط لوله و مخابرات استان مرکزی را نیز در برنامه کاری داشتیم.

ضمن آنکه در زمینه ضرورت انجام ممیزی ایمنی پیش از راه اندازی، ابلاغیه مجدد صادر و محورهای اصلی و کلیدی را در آن ذکر کردیم.

در زمینه پیشگیری از حوادث نیز ابلاغیه ای در زمینه ضرورت تهیه و تدوین طرح پیش از حادثه را به تمام شرکت ها ارسال کردیم که هدف از آن آمادگی شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با حوادث بود. در این ابلاغیه شرح داده ایم که باید چه اطلاعاتی در زمان حادثه جمع آوری شود.

معاینات دوره ای را نیز برای ستاد شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران آغاز کرده ایم که برای این منظور، تیم بهداشت و درمان صنعت نفت در ساختمان مرکزی این شرکت مستقر شد.

سال گذشته ساختار سازمان اچ اس ای ستاد پالایش و پخش را کیفی کردیم که به این منظور، یکسری رتبه های سازمانی را افزایش دادیم و کیفی سازی ساختار سازمانی اچ اس ای پالایش نفت آبادان، شازند، خط لوله و مخابرات ایران و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران را نیز شروع کردیم.

سال گذشته عضویت نمایندگان اچ اس ای را در کمیته های فنی و بازرگانی شرکت های زیر مجموعه دنبال کردیم؛ زیرا حوادث اچ اس ای پیمانکاران متاثر از عملکرد آنهاست، بنابراین تصمیم گرفتیم در تمام جلسات فنی و بازرگانی برای ارزیابی پیمانکاران، نمایندگان اچ اس ای حضور داشته باشند که موافقت روی آن صورت گرفته است.

سال گذشته بر حمل و نقل جاده ای تاکید داشتیم که کار نظارت بر آن را وزارت راه و شهرسازی به عهده دارد و وزارت نفت باید تنها در محدوده عملیاتی خود، کار کنترل انجام دهد، مانند اینکه شرکت های نفتی باید پروانه فعالیت و مجوز داشته باشد و مورد تایید وزارت راه و شهرسازی قرار گیرند، ضمن آنکه رانندگان باید گواهینامه سلامت داشته باشند.

از دیگر اقدامات انجام شده می توان به بازسازی و نوسازی ماشین آلات آتش نشانی در شرکت های زیر مجموعه پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران اشاره کرد که در آن ملاحظات و اقدامات فنی برای خریدخودروهای آتش نشانی داخلی و خارجی، تدوین و ابلا غ شده است.

از آنجا که در برخی تاسیسات، بدون در نظر گرفتن تبعات و پیامدها، ساختمان های اداری ساخته می شود، ابلاغیه و الزام مدیریت ایمنی ساختمان های صنعتی را نیز داشتیم که حریم های مجاز باید در تاسیسات پیش بینی شود.

150 سرفصل و کد حریق را برای زیر مجموعه ها با ترجمه فارسی ابلاغ کرده ایم تا در مواقع اضطرار بتوانند از آنها براحتی استفاده کنند.

بخشنامه ای با عنوان نقشه راه استقرار مدیریت ایمنی فرایند را به همه شرکت ها ابلاغ کرده ایم، ضمن اینکه برای ایام تعطیلات نوروز نیز ضرورت ملاحظات ایمنی پیشگیری از حوادث ابلاغ شده است.

پروژه های ارتقای سامانه ایمنی وآتش نشانی انبارهای نفت کشور را داشتیم که سال گذشته هشت انبار نفت مجوز ارتقای سیستم ایمنی و آتش نشانی را اخذ کرده اند.

  موضوع دیگری مانده که بخواهید به آن اشاره کنید؟

اکنون در اچ اس ای، سازمان های متعددی مانند سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان پدافند غیر عامل، سازمان مدیریت بحران و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نظارت دارند. مهم ترین چالش در اچ اس ای به موازی کاری برخی فعالیت های این حوزه باز می گردد.

هزینه کرد یا اختصاص منابع مالی مناسب برای پیشبرد فعالیت های اچ اس ای بسیار مهم است و زمانی می توانیم بگوییم یک تولید پایدار، ایمن و سازگاز با محیط زیست داشته باشیم که بتوانیم مولفه ها و شاخص های مرتبط با آن را در عملکرد خود ببینیم. همچنین زمانی می توانیم افتخار کنیم 100 میلیون لیتر تولید داریم که این تولید، بدون حادثه و همسو با شاخص های تعریف شده در استاندارد های محیط زیستی انجام شده باشد.

قصد داریم تمرکز بیشتری روی آموزش ها داشته باشیم، از این  رو بازدیدهای نظارتی با مجموعه های اچ اس ای را در برنامه داریم تا بتوانیم فرهنگ مدیریت اچ اس ای را ایجاد کنیم.  ضمن اینکه از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده خواهیم کرد. در گذشته الزام به واردات داشتیم و اکنون روی بومی سازی برنامه ریزی کرده ایم و در بسیاری از تجهیزات مربوط به ساخت ماسک های تنفسی، انواع خاموش کننده، انواع مانیتور و خودروها به خودکفایی رسیده ایم.  و سخن آخر اینکه اچ اس ای نه تنها هزینه بر نیست؛ بلکه باعث ایجاد شرایط ایمن در محیط کار و سطح صنعت نفت می شود.