با راه اندازي واحد تقطير فاز دوم پالايشگاه ستاره خليج فارس محقق شد

افزوده   شدن 12 ميليون ليتر بنزين يورو 5 به چرخه توزيع سوخت

معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در مراسم راه اندازي واحد تقطير فاز دوم پالايشگاه ستاره خليج فارس گفت: با راه اندازي اين واحد، تا پايان امسال 12 ميليون ليتر بنزين يورو 5 و 4 ميليون ليتر گازوييل يورو 5 به چرخه توزيع سوخت کشور افزوده مي شود.  عليرضا صادق آبادي، روز چهارشنبه (25 بهمن ماه) در نشستي با حضور فريدون همتي، استاندار هرمزگان و شماري از مديران پروژه احداث پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس گفت: با راه اندازي واحد تقطير فاز دوم پالايشگاه ستاره خليج فارس و تکميل آن تا پايان امسال، 12 ميليون ليتر بنزين يورو 5 و 8 ميليون ليتر نفت گاز يورو 5 به سبد سوخت کشور افزوده مي شود.  وي با بيان اين که پارسال در همين ايام ميانگين توليد روزانه بنزين 60 ميليون ليتر بود، افزود: هم اکنون ميانگين توليد روزانه کشور به حدود 78 ميليون ليتر رسيده و فاصله توليد و مصرف بنزين به هم نزديک شده است.  مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي تصريح کرد: با تکميل فاز دوم پالايشگاه ستاره خليج فارس تا پايان امسال، روزانه 12 ميليون ليتر بنزين يورو 5 به توليد کشور افزوده مي شود.  صادق آبادي با بيان اين که پالايشگاه ستاره خليج فارس پيشاني ديگر پالايشگاه هاي کشور است، گفت: ساخت پالايشگاهي با ظرفيت توليد روزانه 36 ميليون ليتر بنزين يورو 5 در دنيا بي نظير است.  وي با اظهار اميدواري به راه اندازي هرچه سريع تر فاز سوم پالايشگاه ستاره خليج فارس گفت: دستاوردهاي زيست محيطي پروژه ساخت پالايشگاه ستاره خليج فارس بسيار حائز اهميت است و در عين حال، افتخاري براي نظام جمهوري اسلامي ايران به شمار مي آيد.

راه اندازي واحد ايزومريزاسيون پالايشگاه بندرعباس

مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در ادامه از راه اندازي واحد ايزومريزاسيون پالايشگاه بندرعباس تا پايان امسال خبر داد و افزود: اين واحد بر کيفيت 12 ميليون ليتر از توليد اين پالايشگاه مي افزايد و اين مقدار با اکتان حدود 92 توليد مي شود. وي گفت: با راه اندازي واحد تصفيه هيدروژني اين پالايشگاه در سال آينده، 12 ميليون ليتر نفت گاز يورو4 در اين پالايشگاه توليد خواهد شد. به گفته صادق آبادي، با احتساب توليد 2 پالايشگاه بندرعباس و ستاره خليج فارس، استان هرمزگان هم اکنون توليد 40 درصد بنزين کشور را به عهده دارد. مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در پايان از حمايت هاي کارکنان، مديران و پيمانکاران پروژه احداث پالايشگاه ستاره خليج فارس و حمايت هاي وزير نفت در تامين مالي اين پروژه قدرداني کرد.

آغاز فرآيند توليد بنزين يورو 5 در فاز دوم پالايشگاه ستاره خليج فارس

مديرعامل پالايشگاه ستاره خليج فارس گفت: با راه اندازي فاز دوم اين پالايشگاه، فرآيند توليد بنزين يورو 5 در اين فاز آغاز شد. محمدعلي دادور روز چهارشنبه (25 بهمن ماه) در آيين راه اندازي واحد تقطير فاز دوم پالايشگاه ستاره خليج فارس گفت: پالايشگاه ستاره خليج فارس داراي ظرفيت پالايش روزانه 360 هزار بشکه ميعانات گازي است و با تکميل و راه اندازي فاز دوم، توليد روزانه گازوييل يورو 5 در اين پالايشگاه به 8 ميليون ليتر مي رسد. وي با بيان اين که فاز توليد در فاز نخست پالايشگاه ستاره خليج فارس هم اکنون تثبيت شده و روزانه حدود 12 ميليون ليتر بنزين يورو 5، 5/3 ميليون ليتر نفت گاز يورو 5 و 700 هزار ليتر گاز مايع اين پالايشگاه در کشور توزيع مي شود، تاکيد کرد: تا چند روز آينده فرآيند توليد نفتا در فاز دوم نيز تثبيت مي شود. مديرعامل شرکت پالايش ميعانات گازي ستاره خليج فارس گفت: با تکميل و تثبيت فاز دوم ستاره خليج فارس 4 ميليون ليتر نفت گاز و 12 ميليون ليتر بنزين يورو 5 به توليد پيشين اضافه مي شود. دادور با اشاره به وسعت اين پالايشگاه گفت: پالايشگاه ستاره خليج فارس داراي سه فاز پالايش روزانه 120 هزار بشکه اي است که خوراک ميعانات گازي آن با عبور از سه استان بوشهر، فارس و هرمزگان به اين پالايشگاه مي رسد. وي همچنين به وجود يک آبگير در سواحل خليج فارس (6 کيلومتري پالايشگاه) اشاره کرد و گفت: اين آبگير با دارا بودن هشت پمپ به ظرفيت 12 هزار و 500 مترمکعب، آب را به داخل پالايشگاه انتقال مي دهد و پس از مراحل خنک سازي، آب به حوضچه هاي تصفيه برمي گردد و پس از پاکسازي، دوباره همان آب به دريا بازگشت داده مي شود.

مديرعامل پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس افزود: امروز افزون بر راه اندازي واحد تقطير، راه اندازي 2 دستگاه مولد گاز به ظرفيت 40 مگاوات براي توليد برق را شاهد هستيم.

وي اظهار اميدواري کرد که تا پايان امسال واحدهاي مختلف فاز دوم يک به يک راه اندازي و اين فاز تکميل شود.

10هزار نفر روز کار براي راه اندازي واحد تقطير فاز دوم پالايشگاه ستاره خليج فارس

مديرعامل اويکو اعلام کرد: براي راه اندازي واحد تقطير فاز دوم پالايشگاه ستاره خليج فارس 10 هزار نفر روز کار انجام شد. مهرداد داوودي روز چهارشنبه (25 بهمن ماه) در حاشيه آيين راه اندازي واحد تقطير فاز دوم پالايشگاه ستاره خليج فارس، افزود: اقدام هاي اصلي راه اندازي اين واحد در 20 روز انجام شد. با راه اندازي اين واحد مي توانيم روزانه 120 هزار بشکه ميعانات گازي را در ظرفيت کامل تحويل بگيريم و نفتاي ترش، گازوييل و . . . را از آن جدا کنيم. به گفته مديرعامل اويکو، پس از انجام اين مراحل، خوراک به واحدهاي تصفيه MHD،CCR و ايزومريزاسيون وارد مي شود. داوودي با بيان اين که کل واحدهاي فاز 2 يک به يک و تا پايان امسال راه اندازي مي شود، افزود: واحد MHD و CCR و همچنين واحد ايزومريزاسيون از جمله واحدهايي هستند که پس از واحد تقطير به بهره برداري مي رسند. مديرعامل اويکو تاکيد کرد: براي راه اندازي واحدهاي فاز 2 از تجربه هاي مان در راه اندازي فاز يک استفاده مي کنيم تا با مشکل کمتري رو به رو شويم.

برخورداري از گاز در آذربايجان غربي به 74 درصد مي رسد

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران گفت: در دولت هاي يازدهم و دوازدهم حدود 11 هزار روستاي کشور از نعمت گاز برخوردار شدند و حدود هشت هزار روستاي ديگر نيز در 2 سال آينده از اين نعمت بهره مند مي شوند. حميدرضا عراقي عصر چهارشنبه (18 بهمن ماه) در آيين گشايش طرح هاي گازرساني به پنج روستاي سردشت و آغاز عمليات اجرايي در 247 روستاي آذربايجان غربي گفت: شرکت ملي گاز ايران در دولت تدبير و اميد در اين روستاها رفاه به ارمغان آورده و زمينه توسعه را فراهم کرده است. بر اساس گفته هاي امام خميني (ره)، وظيفه مسئولان، خدمت به محرومان و اتکاي به ظرفيت هاي داخلي بوده و شرکت ملي گاز ايران در سال هاي اخير با افتخار در اين مسير گام برداشته است. مديرعامل شرکت ملي گاز ايران همچنين به پائين بودن ميانگين برخورداري استان آذربايجان غربي از نعمت گاز طبيعي نسبت به ديگر استان هاي کشور اشاره و اظهار کرد: در دولت تدبير و اميد، بيشترين بودجه استان هاي مختلف به آذربايجان غربي اختصاص يافته و هم اکنون 51 درصد آذربايجان غربي از نعمت گاز طبيعي برخوردار است. وي افزود: با افتتاح هايي که در دهه فجر امسال در سطح اين استان انجام شد، اين رقم به 59 درصد رسيد.با پايان برخي ديگر از طرح هاي گازرساني که در ايام دهه فجر امسال کليد خورد، برخورداري از گاز در آذربايجان غربي به 74 درصد مي رسد. عراقي با اشاره به اينکه برخورداري از گاز طبيعي در شهرهاي استان 98 درصد و در روستاها نيز 76 درصد است، گفت: روستاهايي که امکان گازرساني به آنها وجود داشته باشد، در صورت تخصيص اعتبار لازم، تا 2 سال آينده به شبکه گازرساني متصل مي شوند.

 

برگزاري همايش بانوان حراست صنعت نفت

به مناسبت تکريم و بزرگداشت نقش بانوان و تاثيرگذاري اين بخش از نيروي انساني و توانمند حراست صنعت نفت در پيشبرد اهداف، همايشي به همين مناسبت در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 19و 20بهمن در حراست منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي برگزار شد.به گزارش روابط عمومي سازمان حراست صنعت نفت، مهدي يوسفي، مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي با گراميداشت ايام الله دهه فجر و عرض خيرمقدم به بانوان حاضر در مراسم گفت: جمهوري اسلامي، تفکري مبتني بر ارزش هاي زن را ارائه کرده که در فرامين بنيانگذار جمهوري اسلامي، مقام معظم رهبري و سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ديده مي شود. وي افزود: اين تفکر مي گويد که زن با حفظ کرامت و با رعايت حقوق اسلامي خود مي تواند در جامعه ايفاي نقش کند و از توانمندي هايش استفاده شود؛ زيرا برخي توانمندي هاي زنان را مردان ندارند و انجام بعضي مشاغل، از توانايي مردان خارج است.دکتر علي اصولي، رئيس سازمان حراست صنعت نفت نيز ضمن تبريک دهه فجر بيان کرد: آنچه دشمنان ما دنبال مي کردند، اين بود که صف بندي و خط بندي هاي مختلفي را در زمينه هاي گوناگون سياسي، اجتماعي و اقتصادي... ايجاد کنند و ما نبايد دنباله رو آن مقاصد شوم باشيم.وي افزود: با چتر معنويتي که نظام جمهوري اسلامي ايران براي ما ترسيم کرده و همچنين اسناد بالا دستي بسيار خوبي که از احکام الهي و آموزه هاي ديني به دست رسيده، به دنبال ارتقاي کرامت انساني با توجه به آن آموزه هاي ديني هستيم و خواهيم بود.رئيس سازمان حراست صنعت نفت اظهار کرد: يکي از اهداف اصلي ما از برگزاري همايش اين بود که بدانيد با اينکه شما بانوان در انظار ما نيستيد؛ ولي همکاران ما درسازمان توجه خاصي در خصوص اعطاي حق و حقوق شما دارند، بنابراين لازم است که کارگروه ويژه بانوان از جمع شما انتخاب شود.در بخش ديگري از مراسم، سکينه الماسي، نماينده مردم دير، کنگان، جم و عسلويه در مجلس شوراي اسلامي نيز ضمن خيرمقدم به مدعوين، نکاتي را در مورد ديد و نگرش صحيح به زنان بيان کرد و تاکيد داشت که آموزش و نقش رسانه هاي جمعي، فصل ابتدايي اين تغيير نگرش است.اين نماينده مجلس در ادامه گفت: جامعه ما متشکل از دو بخش زن و مرد است و اگر از توسعه صحبت مي کنيم، بايد بگوييم که اين توسعه ميسر نمي شود، مگر در خصوص نيروي انساني که متولي امر توسعه هستند و نيمي از اين نيرو و جمعيت را زنان تشکيل داده اند، بنابراين برنامه ريزي مطلوب تري را مي طلبند. وي همچنين به وجود زنان شايسته همچون شاهدايي، قائم مقام وزير در صنعت نفت، فاطمه تندگويان، مشاور وزير در امور زنان صنعت نفت و ديگر بانوان موفق که دوشادوش مردان در صنعت نفت حضوري فعال و شايسته دارند، اشاره کرد.