گزارشي  از يک روز کاري پرستاران و کادر درماني  پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد

خدمت، همدلي  افزايش توانايي

سيد مرتضي هاشمي  «سعي مي کنيم بيماران را به گونه اي تحت مداوا و انتقال قرار دهيم که اميدواري بيشتري به بهبود و درمان سريعتر داشته باشند. در فرآيند درمان، اميد حرف اول را مي زند، بيماران مراجعه کننده با ما بيگانه نيستند، آنها در اين مجموعه بزرگ صنعتي، فعاليت دارند و ما نيز بر اساس اعتماد متقابل، تلاش خواهيم کرد به بهترين نحو ممکن، خدمات پزشکي را به آنان ارائه دهيم.»

اينها گوشه اي از حرف ها و دغدغه هاي پرستاران شاغل در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت براي کارکنان پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد در شمال شرق کشور است.   براي آگاهي بيشتر از نحوه ارائه خدمات درماني به کارکنان صنعت نفت به سراغ پزشکان و پرستاران شاغل در بهداري پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد رفته و در حال و هواي خدمت رساني در گپ وگفت هايي، روايتي را براي مخاطبان خود آماده کرده ايم.

پس از عبور از ساختمان ورودي حراست، هنگامي که وارد پالايشگاه مي شوم، در اولين چهارراه سمت راست، به ترتيب ساختمان واحدهاي رستوران، بهداري و ايمني و آتش نشاني به چشم مي خورد. آمبولانس بهداري را از دور نظاره گر هستم، يکباره صحنه هاي حضور در حوادث و نجات افراد برايم تداعي مي شود. ياد فرشتگاني مي افتم که کارشان قداست خاصي دارد، نيروهاي دلسوز عرصه سلامت، لباس خدمت به تن کرده اند تا مرهمي باشند بر دردهاي بيماران. اولين ايستگاهي که حضور پيدا مي کنم، بخش اورژانس درمانگاه است. کارشناسان پرستاري با لباس يکدست سفيد، آماده خدمت رساني به مصدومان در واحدهاي عملياتي و بيماران مراجعه کننده به مرکز درماني هستند. رضا ساتکين متولد 10 آذرماه 1339 است داراي  مدرک کارشناسي پرستاري از دانشگاه علوم پزشکي که 27 سال در واحد اورژانس خدمت کرده و طبق درخواست شخصي، سه سال آخر دوران خدمتش را مرکز درماني پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد برگزيده است.

 

نجات بيمار در اولويت کادر پزشکي

از ساکنين مي پرسم: به لحاظ تعهد پزشکي، مهمترين هدف يک پرستار چيست؟

براي يک پزشک يا پرستار، سلامت بيمار و نجات جان هر فردي که به کمک هاي اوليه يا خدمات پزشکي نياز داشته باشد، مهمترين اولويت است، زيرا اين موضوع اولويت حرفه ماست. پرستاران حاضر در اين مجموعه براساس برنامه ريزي مسئول اورژانس، در شيفت هاي کاري حضور دارند تا به همکاران شاغل در پالايشگاه خدمات رساني کنند. اين مرکز دو نوع سرويس دهي دارد، نخست بيماري که خود مراجعه مي کند دوم، افرادي که در واحدها دچار حادثه مي شوند. اگر حادثه اي در واحدهاي عملياتي رخ دهد، ساير همکاران شاغل در واحدها و ايستگاه هاي تلفن سيار در واحدها از طريق بي سيم آتش نشاني به مرکز درماني اطلاع رساني مي کنند و پرستاران که هميشه در آماده باش قرار دارند، با آمبولانس به محل حادثه اعزام مي شوند. اگر به اقدام اوليه نياز باشد، کمک هاي اوليه سر صحنه حادثه ارائه مي شود و به وسيله بي سيم با پزشک حاضر در مرکز درماني ارتباط داريم تا در صورت نياز، فرد يا افراد حادثه ديده به مرکز درماني منتقل شوند.

 

آيا خدمات رساني به کارکنان رسمي، قراردادي و پيمانکاري در مرکز درماني يکسان است؟

از نظر خدمات پرستاري،  بين مصدوماني که به مرکز درماني مراجعه مي کنند يا دچار حادثه اي شده اند، از اين نظر که چه جايگاهي به لحاظ سازماني (رسمي، قرارداد مستقيم و پيمانکاري) داشته باشند، تفاوتي وجود ندارد اما از نظر مقررات اداري و سازماني براي نيروهاي رسمي در دفترچه بيمه نفت، پزشکان نسخ درماني را مي نويسند و کارکنان رسمي مي توانند از داروهاي موجود در داروخانه درمانگاه استفاده کنند، اما نيروهاي پيمانکاري چون تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قراردارند، اقدام هاي اوليه براي اين افراد انجام شده  و تا پايان شيفت کاري، داروهاي مورد نياز در اختيارشان گذاشته مي شود، اما ساير خدمات را بايد از مراکز درماني خارج از مجموعه و در شهر سرخس دريافت کنند.

 

چه خاطره اي از 27 سال خدمت در بهداشت و درمان صنعت نفت داريد؟

بهترين خاطره دوران خدمت، من احياي موفق بيماراني است که به احيا نياز داشتند. من به عنوان کارشناس پرستاري زماني که مي بينم در نجات جان يک هموطن نقش داشته ام و توانسته ام يک نفر را از مرگ حتمي نجات دهم، احساس خوشايندي دارم و اين موضوع برايم شيريني خاصي دارد.

چرا خواستيد سه سال پاياني دوران خدمت را در منطقه عملياتي خانگيران سرخس بگذرانيد؟

با توجه به سن و نوع کار، فشار کاري زياد بود، 27 سال فعاليت در يک محيط کاري به شکل خاص باعث تکرار مي شود؛ بنابراين احساس کردم نياز به تغييراتي در محيط کار دارم، هرچند فعاليت در يک محيط صنعتي همچون پالايشگاه گاز استرس فراواني دارد، اما ترجيح دادم سه سال پايان دوران خدمت را در اين مرکز درماني مشغول به کار و خدمت شوم.

 

پيشگيري از بيماري

مرکز درماني و بهداري پالايشگاه داراي واحدهاي مختلف از جمله درمانگاه، راديولوژي، آزمايشگاه، اورژانس، دندانپزشکي و... است، همه پرستاران و افراد شاغل در درمانگاه به فکر سلامت و نجات جان همکاران هستند. يکي از واحدهايي که هر روز کارکنان پالايشگاه، مراجعات زيادي دارند، بخش آزمايشگاه است. اين بخش به لحاظ اينکه ارتباطي مستقيم با کارکنان دارد، از ساعات آغازين کاري (صبح ها) پذيراي همکاران براي تست هاي غربالگري، آزمايش هاي بيولوژي، تيروييد و... است. در ادامه وارد بخش آزمايشگاه مي شوم. کارشناس آزمايشگاه بسيار جوان و به آزمايش گيري مشغول است. نامش مهدي عليدادي است. مي گويد از دوران نوجواني رشته علوم آزمايشگاهي را براي ادامه تحصيل برگزيده است و به مدت دو سال تحصيلات  خود را در مقطع کارداني ادامه داد و از سال 90 در اين مرکز مشغول به کار شد. عيلدادي مي گويد علاقه فراوانش به تحصيل سبب شد تا بتواند در حين کار ادامه تحصيل دهد و در همين رشته، مدرک کارشناسي را دريافت کند.

 

در آزمايشگاه چه کاري به عهده شما گذاشته شده است؟

ما در آزمايشگاه مرکز طب صنعتي پالايشگاه فعاليت داريم و با کارکنان پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد در ارتباط هستيم. هر روز از ساعت 7 صبح شاهد حضور همکاران و مراجعه کنندگان از تمامي واحدهاي مستقر در پالايشگاه هستم و وظيفه من، آزمايش هاي طب صنعتي کارکنان است. کار آماده سازي آزمايش ها هر روز از ساعت 10 صبح آغاز مي شود که اين موارد شامل آزمايش هاي بيوشيمي، اوره، تست هاي تخصصي، آنزيم هاي کبدي، قند خون، کلسترول خون، چربي خون، آزمايش هاي کارکنان رستوران و آزمايش هاي تخصصي براي افراد بالاي 50 سال است که در اين مرکز انجام مي شود.

آزمايش ها بر اساس برنامه زمان بندي بين مرکز طب صنعتي و واحد اچ اس اي است. هدف مرکز بهداشت و درمان از آزمايش ها، پيشگيري از مشکلات و بيماري ها براي کارکنان صنعت نفت است، براي مثال کسي که قند خون بالا دارد، با آزمايش ها متوجه مي شود که بيماري خود را کنترل کند.

 

نتايج آزمايش ها چگونه به کارکنان اطلاع رساني مي شود؟

هر يک از کارکنان در مرکز طب صنعتي پروانه پزشکي دارند و همه آزمايش ها و تست هاي انجام شده در پرونده بيمار ثبت مي شود. هنگام مراجعه فرد به مرکز بهداري، در صورتي که مشکل داشته باشد، به پزشک مربوطه در مرکز بهداري معرفي مي شود و تحت مداوا قرار مي گيرد و اگر سابقه بيماري داشته باشد، آزمايش تکرار و دارو تجويز مي شود. در کنار اين پرونده پزشکي، از سيستم بهبان شرکت نفت نيز، افراد از طريق اينترنت مي توانند نتايج آزمايش هاي خود را ببينند. همچنين کارکنان پالايشگاه مي توانند با مراجعه به سايت بهداري مشهد، بخش «جواب آزمايش ها» از نتايج تست ها و آزمايش هاي خود آگاه شوند.