لطفا توضيح مختصري در رابطه با نسل جديد سیستم های آب بندي ارائه کنید.

آب بندهای گازی كه به سیل های خشك يا اصلاحا به Dry Gas Seal شناخته می شود ساختماني مثل مكانيكال آب بند دارند و شامل يك رينگ دوار Rotating Ring و يك رينگ ثابتStationary Ring هستند كه روي سطوح رينگ دوار شيارهايي با دقت بسيار بالا(در حد ميكرون) تعبيه شده كه در اثر دوران محور گاز تميزي كه روي آن تزريق می شود وارد اين شيارها شده و باعث افزايش فشار بين سطوح (ايجاد ديواره فشاري گاز) و نهايتا منجر به ايجاد فاصله چند ميكروني بين سطوح آب بندي می شود كه اولا باعث آب بندي و به حداقل رسيدن نشتي از بين سطوح و ثانيا جلوگيري از تماس مستقيم دو سطح آب بندي و عدم ايجاد حرارت (به واسطه عدم تماس مستقيم سطوح آب بندي ) شده و به واسطه اینکه  سطوح آب بندي ثابت و دوار روي فيلم بسيار نازكي از گاز مي چرخند برخلاف سیل های روغني هیچ گونه اصطكاك لغزشي بين قطعات وجود ندارد و طبيعتا تلفات مكانيكي تقريبا به صفر می رسد و نيازي هم به سيستم خنک کننده نخواهند داشت.

   سیل های خشك چه مزیتی نسبت به سیل های روغني دارد؟

مزاياي سیل های جديد عبارتند از:

 عدم ايجاد فرسايش به دليل عدم تماس مستقيم سطوح آب بندي كه منجر به افزايش طول عمر سيل خواهد شد.

 هزینه های نگهداري سیل های خشك نسبت به سیل های روغني به مراتب كمتر و نزديك صفر است.

 بهره برداری از سیل های خشك نسبت به سیل های روغني بسيار راحت تر است.

 تعميرات سیل های جديد نسبت به سیل های روغني بسيار راحت تر است و در زمان تعويض نيازي به دمونتاژ كمپرسور و تعمير رتور كه كار طاقت فرسایی است، ندارند؛ برخلاف سیل های روغني كه در زمانFail سیل های هر دو طرف كمپرسور آسيب می دید.

 برخلاف سیل های روغني در صورتی كه براي يكي از سیل ها مشكلي به وجود آيد، اين مشكل سيل طرف ديگر را تحت تاثير قرار نمی دهد و احتمال آسيب ديدن سیل های دو طرف كمپرسور خيلي كمتراست.

 نسبت به سیل های روغني قابليت اعتماد Reliability و ايمني بالاتري دارند.

 اتلاف گاز و نشتي سیل های جديد نسبت به سیل های روغني به مراتب كمتر است.

 نياز سیل های جديد به بافر گاز (حدود 90 درصد) نسبت به سیل های روغني كمتر است.

 با توجه به اینکه برخلاف سیل های روغني كه نياز به سیستم های عريض و طويل تامين روغن فشار بالا دارند، مجموعه پانل تامين گاز تميز سيل هاي جديد بسيار کوچک تر است و نيازي به سیستم های كنترلي زيادي ندارند.

   صرفه های اقتصادي حاصل از اجراي اين پروژه چقدر است؟

جلوگيري از هدر رفتن روزانه حدود200 ليتر روغن روانكار(خروجي تراپ ها) كه با در نظر گرفتن هزينه هاي بالاسري اعم از نقل و انتقالات روغن از انبار به واحد انتقال روغن تخليه شده از تراپ ها به بيرون واحد شارژ روغن داخل مخزن  و... عدد قابل توجهي خواهد شد. البته در ماه های مانده به تعميرات اساسي گاهی نشت روغن به 1000ليتر در روز هم می رسید.

ضمن آنکه حذف كامل سيستم سيل اويل را به همراه دارد:

الف- از سرويس خارج شدن  چهار دستگاه پمپ تامين روغن LP&HP Seal Oil دو دستگاه الكتروموتور و دو دستگاه توربين بخار به ترتيب با توان مصرفي 7.5KWو55KW كه از سرويس خارج شدن توربین های اين پمپ ها علاوه بر کاهش مصرف بخار 20Bar باعث كاهش توليد بخار4Bar پالايشگاه می شود كه در اكثر مواقع  بخار4Bar به طرف اتمسفر Vent و عملا به هدر می رفت، صرفه جویی بسيار بالايي دارد.

ب- حذف كولرهاي روغن سيستم سيل اويل كه به دليل بالا بودن دماي روغن غالبا هر دو عدد كولر در سرويس قرار داشتند (آب مصرفي كولرهاي اصلي 33GPM مجموعا66GPM) بوده كه به دليل خنک کنندگی پايين علاوه بر بزرگ تر كردن سايز كولرها (كه طبعا مصرف آب بالاتري هم به دنبال داشت) كولر سوم هم نصب شده و حتي در اکثر فصول سال با برقراري دوش آب روي پوسته کولرها اقدام به خنك كردن روغن می شد.

پ- با از سرويس خارج شدن دو دستگاه توربين بخار مربوط به پمپ های سيل اويل آب مورد نياز كولرهاي  هوزينگ برينگ ها و همچنين كولرهاي روغن آنها هم قطع می شود؛ از این رو اجراي اين پروژه باعث صرفه جویی مقدار زيادي آب در اين شرايط خشكسالي خواهد شد.

با توجه به اینکه اصطكاك لغزشي بين سطوح آب بندي سیل های خشك (كه روي فيلم نازك چندميكروني گاز می چرخند) نسبت به سیل های روغني كه در اثر اصطكاك روغن با سيل رینگ ها اصطكاك زيادي به وجود می آورد(كه نتيجه آن افزايش درجه حرارت روغن سيل اويل خروجي از سیل هاست) به مراتب كمتر است، باعث كاهش بخار مصرفي توربين خواهد شد.

قابليت تعويض آب بندهای جديد كه به صورت كارتريج طراحي و نصب می شوند (مثل مكانيكال سیل ها) به مراتب راحت تر از سیل های روغني است (كه دهها قطعه به صورت تک تک روي رتور و داخل استافينگ باكس با ابزارآلات مخصوص و دقت بالا و صرف وقت زياد نصب می شوند است) و نياز كمتري به نفرات خبره و متخصص سیل های قديمي دارد و زمان تعويض آنها به مراتب كمتر از سیل های قديمي است كه براي تعويض سيل بايد كل كمپرسور دمونتاژ شود كه همين مزيت به كاهش زمان تعمیر و توقف واحد منجر می شود. با اجراي اين پروژه، امكان حذف بيش از صد قطعه يدكي مربوط به پمپ ها و توربین های HP&LP Seal Oil قطعات سيستم آب بندي قديمي اعم از سيل رینگ ها فيلترهاي روغن و قطعات داخلي تراپ ها كنترل ولوهاي کنترل کننده فشار روغن سيل اويل و بافرگازتاپ تانك و تعداد زيادي از قطعات گران قیمت ابزار دقيق اعم از قطعات كنترل ولوها سوئيچ هاي فشاري درجه حرارتي ترانسميترهاي فشار ارتفاع سنج ها و دما و غیره اين كمپرسورهاي حياتي از سيستم انبارداری ميسر شده است.

يكي ديگر از فوايد اجراي پروژه مزبور از رده خارج شدن چهار دستگاه پمپ دو دستگاه توربين دو دستگاه الكتروموتور و حجم تقريبا زيادي لوله های SS فشار بالا و تعداد زيادي از انواع و اقسام اتصالات اعم از مخزن روغن و متعلقات تاپ تانك انواع ولو چك، ولو شير اطمينان، زانو فلنچ صافي، مخزن روغن هيتر، كولر سايد گلاس تراپ و همچنين تعداد زيادي از ادوات ابزار دقيق فشار بالاي گران قیمت از جمله چندين دستگاه كنترل ولو فشار بالا انواع ترانسميتر، ارتفاع سنج، فشارسنج، دماسنج، سوئیچ های فشاري و حرارتي، ترموول ترموكوپل و ... مربوط به سيستم سيل اويل است كه امكان استفاده از آنها در جاهاي ديگر پالايشگاه وجود دارد.

 بهره برداری از كمپرسورهاي مجهز به سيستم DGS در حين راه اندازی بستن و حين کار کمپرسور كه فقط فشار گاز تميز و تعداد معدودي پارامتر ديگر كه تغييرات آنها ناشي از گاز تميز است تحت كنترل قرار می گیرد نسبت به سیل های قديمي كه مستلزم چك و کنترل كردن پارامترهاي بسيار زيادي اعم از دور توربین ها، سطح روغن تاپ تانك، كنترل تنظيم مداوم تراپ ها، مراقبت و سركشي به پمپ های سيل اويل، چك مداوم كنترل ولوهای مسير روغن (كه بسيار حساس بوده و روغن مازاد با فشار200بار را به مخزن روغن برمی گرداند) و با فر گاز بود، بسيار راحت تر است و باعث كاهش ریسک های ناشي از خطاهاي انساني و سيستمي كه در سیل های روغني بارها شاهد شکست آب بند اين كمپرسورها حین راه اندازی بوده ایم که با آسوده خاطر شدن همكاران بهره برداری نسبت به كمپرسور مزبور، امكان كنترل شرايط عملياتي راکتورها و ... بهتر خواهد شد.

   با توجه به دقت تلرانس و تكنولوژي بالاي اين سیل ها و با توجه به تحریم های كنوني فكر نمی کنید  در آينده  مشكلي در زمینه تعمير و تامين اين سیل ها به وجود آيد؟

خوشبختانه نه، زيرا در سال های گذشته چندين شركت داخلي به دانش فني و تكنولوژي ساخت و تعمير سیل های خشك به طور كامل و با هزينه هایي به مراتب كمتر از شرکت های خارجي دست یافته و اقدام به بومی سازی اين سیل ها کرده اند؛ از این رو تحریم های اقتصادي هيچ تاثير سوء و خللي در آينده در اين زمينه نمی تواند به وجود بیاورد.

    براي اجراي پروژه به اين مهمي و حساس آیا كمكي از شرکت های داخلي يا خارجي گرفته اید؟

با وجود اینکه اجراي پروژه مشابه روي كمپرسورC1-602 چندين سال پيش توسط يك تيم حدوه 10 نفره از شركت بورگمن آلمان و بورگمن پارس در مدت زمان بسيار بيشتري انجام شد و مشكلات عديده اي داشت كه به مرور زمان به کوشش متخصصان شركت برطرف شد، خوشبختانه با توجه به تخصص و تجربيات ارزشمندي كه طي سال های گذشته روي اين کمپرسورها كسب شده بود و حتي پروژه مشابهي كه روي كمپرسورC1-251 واحد تبديل كاتاليستي شماره یك (البته با فشار پايين تر) به طور كامل در سال1396 به کوشش متخصصان اين قسمت انجام شد و همان هم مورد باور شرکت های خارجي نبود اما با اتكال به ايزد منان و پشت گرمی دانش و تجربه و تخصص موجود در شركت اجراي پروژه مزبور روي كمپرسور واحد آيزوماكس با فشار200بار در زمان كمتر و كيفيت بسيار بالاتر و حتی بهتر و بدون كمك به هيچ شركت داخلي و خارجي با موفقيت انجام شد.

   در پایان اگر صحبتی باقی مانده، بیان بفرمایيد.

لازم می دانم به سهم خود مراتب تشكر و قدرداني خود را از اعتماد انگيزه ساز مديريت محترم كه به عنوان پشتوانه خدمت و موجبات انگيزشي ما و ساير همكاران در اجراي موفقیت آمیز این پروژه مهم و حياتي بودند و مخاطرات و ریسک های منطقي احتمالي آن را پذيرفتند، همچنين مجموعه كاركنان ادارات مختلف اعم از كارگاه مركزي، بالاخص قسمت تراشكاري، تعميرات مكانيك و نوسازي، تعميرات ابزاردقيق، مهندسي عمومي، بازرسي فني، تداركات كالا و همكاران بهره برداری منطقه به ویژه همكاران فعال و زحمتكش كارگاه تعميرات تلمبه كه بار اصلي اين پروژه را متحمل شدند و از ماه ها قبل پيگير مقدمات اوليه اعم از آماده سازی روتور كمپرسور بر اساس سيل جديد و همچنين آماده سازی و طراحي و ساخت فيكسچر براي افزايش دقت تراشكاري، سهولت انجام كار و به حداقل رساندن زمان تراشكاري كاورها را با نظارت كامل و همكاري تنگاتنگ قسمت تراشكاري به صورت شبانه روزی و حتي زودتر از پلن تهيه شده انجام دادند و طي سال های گذشته نيز علاوه بر انجام كارهاي روتين، خدمات بسيار ارزشمندي اعم از ساخت تعداد زيادي از انواع و اقسام پمپ ها بهینه سازی تجهيزات طراحي و ساخت انواع قطعات و تعميرات ابتكاري انواع و اقسام تجهيزات دوار اعم از توربین ها و كمپرسورها را براي پالايشگاه انجام داده اند و نه تنها باعث افتخار براي شركت پالايش نفت اصفهان بلكه سرآمد همه پالایشگاه ها بوده و در انجام اين پروژه سنگين و حياتي نقش ویژه ای را بازي كردند، همچنین بقيه همكاران نگهداري و تعميرات ماشین آلات دوار واحدهاي عملياتي قدردانی کنم و ضمن عرض خسته نباشيد، اين موفقيت بزرگ را به همه همكاران تبريك می گویم و  از درگاه ايزدمنان سلامتي و توفيقات روزافزون و طول عمر با عزت براي آنها مسئلت می کنم.