بررسی راهکارهای افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام

احیای صنعت پالایش

سمیه راهپیما    یکی از طرح های برون رفت از شرایط تحریم «اجرای ارتقای کمی و کیفی پالایشگاه های موجود کشور با هدف افزایش تولید محصولات با ارزش بالاتر به ویژه تامین خوراک پتروشیمی‎» است که با اجرای آن می توان شاهد جلوگیری از خام فروش نفت در کشور بود.  این طرح به قدری مهم است که وزیر نفت اعلام کرده، برای پالایش روزانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی با هشت سرمایه گذار توانمند در این حوزه قراردادهایی امضا شده است، از این رو با توجه به ارتقای کمی و کیفی پالایشگاه های موجود ظرفیت هایی نیز در پالایشگاه ها ایجاد خواهد شد و پیش بینی می شود در سه یا چهار سال آینده ظرفیت پالایش کشور ۱.۵ برابر شود. اکنون حداکثر ظرفیت نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه های کشور روزانه نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه است که با اجرای این طرح،کف این ظرفیت به سه میلیون و ۴۰۰ تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.  ضمن آنکه احداث پتروپالایشگاه ها یکی دیگر از راهکارهای موثر در برون رفت از خام فروشی نفت خواهد بود.

در ادامه به بررسی زوایای مختلف طرح «ارتقای کمی و کیفی پالایشگاه های موجود کشور با هدف افزایش تولید محصولات با ارزش بالاتر به ویژه تامین خوراک پتروشیمی» خواهیم پرداخت که در ادامه می خوانید.