دیار باران و مهربانی همکاری می کند

توسعه سیستان با گاز گیلان

مهدی مهرابی سال ها چشم انتظاری برای آخرین مرکز استان بدون گاز به پایان رسید و سال 95 مشعل گاز در زاهدان روشن شد؛ مشعلی که از جمله برنامه های دولت تدبیر و امید بود و حسن روحانی، رئیس جمهوری، در مراسم افتتاح، آن را «روز وفای به عهد» عنوان کرد. اما این آغاز ماجرا بود و در ادامه با هدف شتاب در گازرسانی و ایجاد زیرساخت های لازم، «طرح ضربتی گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان» کلید خورد. گاز گیلان از جمله شرکت هایی بود که در این طرح مشارکت داشت و توانست با بسیج امکانات و تجهیزات، زیرساخت های گازرسانی در این استان را توسعه دهد. در ادامه، گفت وگو با حسین اکبر، مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان را درباره بخشی از فعالیت های این شرکت در استان سیستان و بلوچستان و عملکرد سال 99 در سطح گیلان می خوانیم.

  گاز گیلان در طرح ضربتی گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان حضوری فعال داشته است. لطفا گزارشی از فعالیت کارکنان این شرکت در توسعه گازرسانی سیستان و بلوچستان ارائه کنید.

در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» نام گذاری شده، شرکت گاز استان گیلان با برنامه ریزی مدون در حال گازرسانی به مناطق باقیمانده در استان گیلان و همچنین گازدار کردن منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان است. با توجه به اتمام گازرسانی به شهرهای گیلان و اجرای موفقیت آمیز گازرسانی به روستاهای استان در قالب پروژه بند «ق» و همچنین به علت توانمندی و تجربه کارکنان این شرکت، شرکت ملی گاز ایران، گاز گیلان را به عنوان استان معین برای گازرسانی به منطقه سیستان انتخاب کرد و هم اکنون عملیات اجرایی این پروژه در حال انجام است. هم اکنون عملیات گازرسانی به شهرستان زابل و شهرهای محمدآباد، زهک، ادیمی و دوست محمد در حال انجام بوده و تاکنون بیش از 230 کیلومتر شبکه گذاری گاز در این شهرها به اجرا درآمده است و در ادامه عملیات نصب علمک در این مناطق انجام می شود.

  طی سال 99 در مجموع چند کیلومتر شبکه گاز در سطح استان گیلان اجرا شد؟

شرکت گاز استان گیلان در سال گذشته، برای جذب مشترکان جدید گاز، در مجموع 336 کیلومتر شبکه گاز اجرا کرده است. با اجرای این عملیات، مجموع طول شبکه گاز در استان به بیش از 21 هزار و 350 کیلومتر رسیده است. بیش از 85 درصد از شبکه گذاری انجام شده در سال گذشته، مربوط به مناطق روستایی استان بوده است. دراین بازه زمانی، حدود 13 هزار علمک جدید نیز نصب شده که بیش از 8 هزار و 500 انشعاب متعلق به بخش های روستایی گیلان است. هم اکنون مجموع انشعابات گاز در سطح استان به 608 هزار انشعاب افزایش یافته است.

  با توجه به ایجاد زیرساخت های یادشده، چه تعداد مشترک جدید جذب کرده اید؟

این شرکت همسو با گسترش سطح کیفی و تنوع خدمات گاز، با تمام توان در حال گازرسانی به مناطق باقیمانده استان بوده و توانسته در سال 99، بیش از 46 هزار متقاضی را از نعمت گاز طبیعی بهره مند کند. این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن (98) 31 درصد رشد داشته است.

همچنین با اجرای عملیات گازرسانی در فروردین و اردیبهشت امسال، 4 هزار و 720 متقاضی در گیلان از گاز طبیعی بهره مند شدند. با جذب مشترکان جدید، مجموع مصرف کنندگان گاز طبیعی به یک میلیون و 146 هزار مشترک افزایش یافته است.

 طی سال 99 در مجموع چه میزان گاز در بخش های مختلف مصرف شد؟

در سال 99 با افزایشی 7.4 درصدی، مصرف گاز در گیلان به رکورد 6 میلیارد و 760 میلیون مترمکعب رسید ونشان می دهد که نسبت به سال 98، بیش از 7 درصد افزایش داشته است. عوامل متعددی در این زمینه نقش داشته اند که از جمله آن می توان به افزایش 4 درصدی مشترکان گاز در استان اشاره کرد. بخش نیروگاهی در سال گذشته بیش از 2 میلیارد و 704 میلیون مترمکعب گاز، معادل 40 درصد کل مصرف استان، گاز مصرف کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 1.8درصد کاهش داشته است. مصرف گاز در بخش خانگی با حدود 17 درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن، به 2 میلیارد و 694 میلیون مترمکعب رسید. همچنین 774 میلیون مترمکعب گاز در بخش صنعتی و کشاورزی، 346 میلیون مترمکعب گاز در بخش حمل و نقل و 241 میلیون مترمکعب گاز در بخش تجاری مصرف شد.امسال، برنامه ریزی لازم برای تحویل 7 میلیارد مترمکعب گاز به مصرف کنندگان گاز طبیعی در سطح استان انجام شده است.

  چه برنامه ای برای افزایش ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی دارید؟

با هدف تحقق عدالت اجتماعی و برخورداری همه آحاد جامعه از نعمت گاز طبیعی، شرکت گاز استان گیلان در طرح توسعه گازرسانی در سال جدید، برنامه گازرسانی به 64 روستای سخت گذر و کوهستانی را در دستور کار خود داده است. این روستاها، دارای 4 هزار و 300 خانوار بوده و حدود80 میلیارد تومان هزینه گازرسانی به این روستاها برآورد شده است. شهرستان تالش با 24 روستا، بیشترین سهم را از عملیات گازرسانی روستایی به خود اختصاص داده و پس از آن، شهرستان های املش با 12 روستا، رودسر با 10 روستا، شفت با 9 روستا، آستارا با 7 روستا و شهرستان های رودبار و لنگرود هر کدام با یک روستا قرار دارند. همچنین پروژه گازرسانی به 3 روستای کولوان، ویسرود و لاسک شهرستان شفت با جمعیت 850 خانوار و اعتبار تقریبی 10 میلیارد تومان در مرحله برآورد و اخذ مجوز است و در صورت تصویب، در سال 1400 اجرایی خواهد شد.

 در حوزه نشت یابی، شاهد ثبت رکورد در سطح استان بوده اید. لطفا گزارشی از حجم نشت یابی صورت گرفته در سال 99 ارائه کنید.

با توسعه گازرسانی و افزایش روزافزون طول خطوط تغذیه و شبکه گاز بر ضرورت بازرسی مستمر از تاسیسات و خطوط گاز افزوده شده و در همین خصوص، شرکت گاز استان گیلان در سال 99 بیش از 43 هزار کیلومتر خطوط گاز در استان را مورد نشت یابی قرار داده است. این میزان نشت یابی نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 72 درصد رشد داشته و یک رکورد محسوب می شود. علاوه بر نشت یابی خطوط گاز، در سال گذشته یک هزار و 507 مورد نشت یابی از ایستگاه ها و بیش از 963 هزار مورد نشت یابی از علمک ها و انشعابات گاز در استان به ثبت رسیده است. همچنین در فروردين و ارديبهشت امسال نیز 6 هزار و 774 كيلومتر از خطوط گاز استان نشت یابی شده که این میزان نشت یابی، معادل 24 درصد از مجموع خطوط گاز در استان است و در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.

  گاز گیلان در قالب سیاست های مسؤولیت اجتماعی، به صورت داوطلبانه اقدام به صرفه جویی در مصرف برق کرده است. لطفا در این باره توضیحاتی ارائه کنید.

با افزایش شدید دمای هوا و با هدف افزایش پایداری جریان برق و جلوگیری از قطع آن در حوزه های مختلف مصرف، از روز شنبه (8 خرداد)، به صورت داوطلبانه و همسو با اهداف مسؤولیت اجتماعی خود، جریان برق اداره مرکزی و ادارات گاز استان را که مجهز به ژنراتور است، از ساعت 12:30 دقیقه تا پایان وقت اداری قطع می کنیم؛ البته این برنامه خللی در روند خدمت رسانی به وجود نمی آورد.

  با شیوع ویروس کرونا، ارائه خدمات الکترونیک توسعه یافته است. چه اقداماتی برای کاهش حضور مراجعه کنندگان اجرایی کرده اید؟

با گسترش ویروس کرونا در استان گیلان، خدمات رسانی به مشترکان گاز طبیعی از راه های غیرحضوری افزایش چشمگیری داشته و در همین زمینه بیش از 6 میلیون و 800 هزار خدمت در سال 99 به ثبت رسیده است.

این شرکت برای جلوگیری از گسترش این بیماری، همه خدمات خود را از طربق درگاه های غیر حضوری، در اختیار مردم و مشترکان قرار داده و بر این اساس در سال گذشته، بیش از 3 میلیون و 790 هزار خدمت از طریق سایت، نرم افزار موبایلی و تلفن گویای 3414 و همچنین 2 میلیون و 514 هزار خدمت از طریق دفاتر پیشخوان سطح استان به مردم ارائه شده است.

  در پایان اگر نکته ای باقیمانده است، بفرمایید.

شرکت گاز استان گیلان، با هدف افزایش دانش افزایی و بهره وری کارکنان و به تبع آن، جلب رضایتمندی ذینفعان سازمان، در سال 99 بالغ بر 90 هزار نفر- ساعت، دوره های آموزشی برگزار کرده است. میزان کلاس های آموزشی برگزار شده در سال 99 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 21 درصد رشد داشته که این مهم نشان از توجه ویژه شرکت ملی گاز به امر دانش افزایی کارکنان و بالا رفتن سطح بهره وری سازمان دارد. دوره های آموزشی برگزار شده در سال 99 برای بیش از 11 هزار و 600 نفر به ثبت رسیده که این آمار بالاترین میزان نفر آموزش ثبت شده در سطح شرکت گاز استان گیلان است. همچنین در فروردين و ارديبهشت 1400، بيش از 3 هزار نفر- ساعت آموزش حين خدمت در گاز گيلان برگزار شده است. 196 نفر از كاركنان فني و عملياتي در اين دوره هاي آموزشي شركت   که با توجه به محدوديت هاي كرونايي، کارکنان شركت، بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده از طريق آنلاین در کلاس ها شرکت می کنند.