همچنین نفت سفید آیزوماکس، نفت گاز آیزوماکس، نفتا، انواع حلال ها، آیزوریسایکل، روغن پایه سبک وسنگین، وکیوم باتوم وگوگرد در دسته سوم یا همان فرآورده های ویژه خوراک صنایع کوچک قرار گیرند.

تشریح قاب پنج گانه «طرح جامع بهبود فرآیند»

یسلیانی مستندات زیادی رابرای ارائه اقدام های مهم پالایشگاه اصفهان گردآوری کرده و علاقه مند است که درحد امکان آنها را بیان کند واصحاب رسانه نیزازطریق رسانه ای که در آن به فعالیت مشغول هستند، آنها را برای اطلاع افکارعمومی بازتاب دهند. مدیربرنامه ریزی وکنترل پروژه پالایشگاه اصفهان به طرح جامع بهبودفرآیند وبهینه سازی شرکت پالایش نفت اصفهان نیزاشاره وتصریح کرد:این طرح جامع پس ازآن که درسال 1385به عنوان اولویت مهم شناخته شد،درسال 1386به قرارداد رسید وشرکت های چینی وکره ای همراه با شرکت ایرانی مپنا عهده دار اجرای آن شد. وی با بیان اینکه طرح جامع بهبود فرایند و بهینه سازی شرکت پالایش نفت اصفهان پنج طرح را شامل می شود: گفت:این 5 طرح شامل «واحد تصفیه هیدروژنی ته ماند برج های تقطیر»،»واحد تولید پروپلین وشکست مولکولی کاتالیست ته ماند برج های تقطیر»یوتیلیتی و آفسایت ومخازن»،»دو واحد آمین و یک واحد آب ترش5 و دو واحد تصفیه گازوئیل،یک واحد گازترش، بازیافت وجامدسازی گوگرد» و»تقطیر سوم URPو بنزین سازی» می شود.

رئیس برنامه ریزی وکنترل پروژه پالایشگاه نفت اصفهان با بیان اینکه واحد تصفیه هیدروژنی ته ماند برج های تقطیردرسال 98 شروع است، اظهارکرد: پیمانکارکنونی اجرای این طرح شرکت نارگان و بابودجه 15 هزار و 877 میلیارد یورو، هدف گذاری شده است که بهره برداری از آن در سال 1404 آغاز شود.

وی ادامه داد: طرح دوم در قالب واحد تولید پروپلین و شکست مولکولی کاتالیست ته ماند برج های تقطیراجرا می شود و هدف از اجرای آن تصفیه و آماده سازی ته ماند تولید شده در برج های تقطیر به میزان 81 هزار بشکه در روز و  ارسال آن به واحد آر اف اف سی سی، به منظور تولید فرآورده های سبک و با ارزشی مثل گاز مایع، نفتا، بنزین و نفت گاز است.

یسلیانی بودجه پیش بینی شده برای اجرای طرح دوم را15هزار و877میلیارد ریال و 683 میلیون یورو و درآمد حاصل از فروش محصول آن را نیز یک هزار و 872 میلیون یورو اعلام کرد.

وی «یوتیلیتی وآفسایت ومخازن» را یکی دیگراز طرح های پنج گانه بهبود فرآیندهای عملیاتی درپالایشگاه اصفهان عنوان و اظهارکرد: این طرح بامشارکت شرکت مپنا و شرکت طراحی و ساختمان نفت ازسال 94 دردست اجراست وبرای آن 22هزار و624 میلیارد ریال و 263 میلیون یورو اعتبارمالی پیش بینی شده است. رئیس برنامه ریزی وکنترل پروژه پالایشگاه نفت اصفهان تصرح کرد: طرح احداث «دو واحد آمین ویک واحد آب ترش5 و دو واحد تصفیه گازوئیل، همچنین احداث یک واحد گاز ترش، بازیافت وجامدسازی گوگرد»با پیمان کاری شرکت چگالش،نارگان وشرکت طراحی و ساختمان نفت ازسال 93 دردست اجراست وپیش بینی می شود بهره برداری از آن درسال آینده آغازشود.

 حذف 300 تن گوکرد از چرخه تولید گازوئیل

به گفته وی، طرح حذف 300 تن گوکرد از چرخه تولید گازوئیل با هدف کاهش میزان گوگرد تا کمتر از50 پی پی ام اجرا وسبب می شود 300 تن گوگرد آلاینده از 100هزاربشکه گازوئیل تولیدی این پالایشگاه حذف شود.

عدد وآمار درگزارش یسلیانی بسیاراست؛ به همین دلیل اصحاب رسانه نیز با دقت و توجه بیشتری یادداشت برداری می کنند.اگرچه فناوری هم مثل گوشی همراه به کمک آمده است.

تقطیرسوم یو آر پی پنجمین طرح از مجموعه جامع بهبودفرآیند وبهینه سازی پالایشگاه اصفهان است که رئیس برنامه ریزی وکنترل پروژه پالایشگاه اصفهان به آن اشاره و تصریح کرد:اجرای این طرح با هدف بهینه سازی رفع تگناهای عملیاتی، افزایش ضریب ایمنی واحدها و کاهش بار ترافیکی خوراک نفت خام در واحدهای تقطیردرسال 1394 آغازشد و درسال 1398 نیز پایان یافت.

به گفته وی، هزینه تمام شده برای اجرای این طرح 40 میلیون یورو و 415 میلیارد تومان بوده است و با اجرای آن ته ماند تولید شده در برج های تقطیر پالایشگاه به میزان 81 هزار بشکه در روز تصفیه می شود.

یسلیانی بابیان اینکه اجرای طرح جامع پالایشگاه اصفهان اشتغال زایی وخودکفایی را به همراه داشته است، گفت: پس از اجرای این طرح، تثبیت خوراک پالایشگاه به روزانه 360 هزاربشکه افزایش یافت وتولیدمحصولات سبک، باارزش وبااستانداردهای یورو5 بیشتر شد.

وی با بیان این که با توجه به قدمت پالایشگاه اصفهان، حفظ ظرفیت پالایش از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: با توجه به این مهم تاکنون 10پروژه باهدف حفظ ظرفیت تولید به بهره برداری رسیده است که احداث فلرهای جدید، بهینه سازی واحد بازیافت و تکمیل سیستم RO،احداث سیستم روغن گیر،خطوط ارتباطی مخازن بنزین سازی، احداث خط انتقال برق 230 کیلوولت از نیروگاه به پالایشگاه، همچنین احداث سکوهای بارگیری، اجرای خط لوله واحداث تصفیه خانه پساب شاهین شهر وایستگاه پمپاژ از آن جمله اند.یسلیانی مجموع هزینه های انجام شده برای این طرح ها را هزار و 746 میلیارد ریال و 115میلیون یورو اعلام کرد.

اهمیت اجرای طرح های بهینه سازی در افزایش تولید ناخالص داخلی

محمدرضایی، دستیارمدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی نیزکه دراین نشست ودورهمی مطبوعاتی حضور داشت، باتوجه به سوال یکی ازحاضرین جلسه مبنی بر اهمیت اجرای طرح های بهینه سازی پالایشگاه ها و تاثیرآنها در زندگی مردم اظهار کرد: اجراي طرح های بهینه سازی پالایشگاه ها درکشور به معنای سوددهی بالاتر وخلق پول و ثروت است و اين امر نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی دارد.وی بابیان این که افزایش تولید ناخالص داخلی، بالا رفتن رفاه جامعه را به دنبال دارد، تصریح کرد:حتی اگراین افزایش، کمتر از یک درصدهم باشد، بازهم برخلق پول و رفاه اثرگذارخواهد بود.

رضايي همچنین بااشاره به انرژی برق وارتباط آن با اهميت تامين این انرژي گفت: قطع برق درهفته های اخیرنشان داد که نمی توان انرژی را ازمردم گرفت و اين امر لزوم تامین پایدار انرژی را براي كشور به تصوير كشيد. وی همچنین بااشاره به موضوع محیط زیست وتوجه مقطعی به آن درطول سال تصریح کرد: صحبت درباره حفظ محیط زیست نباید محدود به فصل زمستان باشد. رضایی گفت:کمک درجهت تسهیل اجرای طرح های زیست محطی درپالایشگاه ها، نیروگاه ها وصنایع سازنده وسایل نقلیه موتوری، موضوع مهمی است که می تواند درکمترشدن روزهای آلوده به ویژه درفصل زمستان، تاثثیر بسزایی داشته باشد. دستیارمدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه تسهیل فرآیندها درپالایشگاه ها می تواند در این زمینه چاره ساز باشد، افزود: پروژه تصفیه هیدروژنی درپالایشگاه اصفهان که نخستین گام برای کاهش انتشار روزانه 300 تن گوگرد در هواست، از جمله این اقدام ها به شمار می رود که کمک زیادی به حفظ محیط زیست خواهد کرد.

 احداث 2 واحد 50 هزار بشکه ای گازوئیل یورو 5

بیشترین اطلاعات پروژه ها ازسوی رئیس برنامه ریزی وکنترل پروژه پالایشگاه نفت اصفهان ارائه شد؛ درخلال ارائه این اطلاعات، علی فرخی، عضو هیئت مدیره شرکت طراحی و ساختمان نفت نیز به پروژه تولید تولید گازوئیل یورو 5 درپالایشگاه اصفهان اشاره کرد و افزود:هم اکنون پروژه ای  برای احداث دو واحد 50 هزار بشکه ای، همچنین بخش های یوتیلیتی و هیدروژن تعریف شده است که گوگرد گازوئیل را کاهش و استاندارد آن را به یورو 5 ارتقا می دهد.

 ساخت مخازن با ظرفیت1.7میلیون بشکه

مجری طرح واحدهای پالایشگاه جنوبی پالایشگاه اصفهان نیزچند جمله درباره ساخت مخزن در بخش جنوبی این پالایشگاه گفت. الیاس طغیانی اظهارکرد:هم اكنون درطرح بهبود فرآیندوبهینه سازی 67مخزن به ظرفیت یک میلیون و700هزاربشکه ساخته شده که مربوط به خوراک و فرآورده های تولیدی است. طغیانی بابيان اينكه تامین یوتولیتی پیشرفت 93درصد درتامین تجهیزات دارد و دراجرا67 درصد پیشرفت راثبت کرده است، تصريح كرد :راه اندازی واحدهای 12 گانه تصفیه گازوییل شروع  و پیش راه اندازی واحد هیدروژن نیز انجام شده است. به گفته وی نخستین واحد بهره برداردراین طرح مستقرشده است وهم اکنون100هزار واحد هیدروژن خالص تولید می شود. مجری طرح واحدهای پالایشگاه جنوبی پالایشگاه اصفهان با بیان این که هم اکنون پنج هزار نفر درسایت جنوبی مشغول کارهستند،تصریح کرد:بابهره برداری ازاین واحدها برای سه هزار نفر دیگر اشتغال زایی خواهد شد. این «دورهمی»، دوساعت واندی به طول انجامید؛ به نظرمی آید همه آنچه باید درباره پالایشگاه نفت اصفهان وطرح جامع بهبود فرایند عملیاتی وکیفی سازی محصول در آن گفته شود،ازسوی مدیران ومجریان این مجموعه گفته شد. پرسش وپاسخ کوتاهی هم انجام شد تا نکته ای ازقلم نیفتد؛ اکنون همگان راضی به آن شده اند که نقطه پایانی براین نشست طولانی، اما پرمحتوابگذارند؛ نشستی که امید می رود باردیگر در فضایی بدون کرونا، بدون ماسک وبدون هیچ فاصله اجتماعی تکرار شود.