گفت و گو با مدير اچ اس ای، پدافند غیرعامل و مديريت بحران شركت ملي پالايش و پخش

حرکت به سمت توسعه پایدار

مشعل       به دنبال پيشرفت صنعتي و ورود ماشين آلات به عرصه زندگي افراد و پررنگ تر شدن نقش تجهيزات و دستگاه ها در فرايندهاي كاري و افزايش تعامل انسان ها با اجزاي محيط هاي صنعتي؛ سازمان ها با چالش هاي جديد و مستمري در رابطه با موضوعات سلامت، ايمني و بهداشت مواجه شدند، به طوريكه تنها رعايت قوانين قديمي موجود براي رهايي سازمان ها كافي به نظر نمي رسد، به همین دلیل براي نجات و اعتلاي سازمان ها، نيروي انساني، بقاي محيط زيست و جلوگيري از خسارت وارده به تجهيزات و تأسيسات، مديريت يكپارچه اچ اس ای براي خاتمه دادن به تمامي دغدغه هاي موجود، پا به عرصه صنعت نهاد.

سيستم مديريت اچ اس ای، يك ابزار مديريتي براي كنترل و بهبود عملكرد بهداشت، ايمني و محيط زيست در تمام برنامه هاي توسعه و پروژه هاي صنعتي يا تشكيلات سازماني بوده است. با ايجاد بستر فرهنگي خلاق و نگرشي نو و سيستماتيك به منظور توسعه پايدار و كرامت انسانی، به طور يكپارچه و با همگرايي و چيدمان هم افزاي نيروهاي انساني و امكانات و تجهيزات و با استفاده از سيستم آموزش كارآمد، مميزي هاي دوره اي، ارزيابي و بهبود مستمر، باعث به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محيط و افزايش اثرات مطلوب آن از طريق تأمين ايمني همه جانبه تمامی كاركنان و همكاران سازمان، تجهيزات و تأسيسات و به صفر رساندن حوادث و آسيب هاي ناشي از كار از طريق كنترل يا حذف شرايط ناايمن و ارتقای سطح سلامت افراد از طريق اعمال راهكارهاي كنترلي مديريتي، مهندسي و اجرايي در تمامی سطوح سازمان و همچنين صيانت از محيط زيست به عنوان سرمايه بشريت مي شود. ازاین رو برای دستیابی به اهداف، اچ اس ای در تمام سازمان ها و نهادهای مدیریتی، با همین عنوان فعالیت می کند و به صورت مستمر و پایدار، وظایف خود را انجام می دهد. گزارش پیش رو بخشی از فعالیت های مدیریت اچ اس ای، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت ملی پالایش و پخش فراوده های نفتی ایران است که در ادامه می خوانید.

مديريت اچ اس ای شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران از 5 واحد اداره محیط زیست، اداره بهداشت كار صنعتي، اداره ايمني و آتش نشاني، اداره پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و اداره آموزش اچ اس ای تشكيل شده است.   مدير اچ اس ای، پدافند غیرعامل و مديريت بحران شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران در تشریح اهداف و برنامه های عملیاتی این واحد مدیریتی می گوید: «با توجه به اینکه این بخش هرسال براساس الزام های بالادستی و نقشه راه شرکت ملی پالایش و پخش مجموعه ای از اهداف و برنامه های عملیاتی را برای 5 واحد زیرمجموعه خود طی سال جدید تعریف و آماده می کند، در این بین مجموعه ای از اهداف مانند تدوین برنامه های عملیاتی اچ اس ای و پدافند غیرعامل، گزارش مسؤولیت های اجتماعی، مدیریت اچ اس ای پیمانکاران و... بین واحدها به صورت مشترک تعیین می شود.»

كنترل آلودگي آبخوان در برخي مناطق

سید محمد پورراکی، مدیر اچ اس ای پدافند غیرعامل و بحران شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران با اشاره به اهداف تعیین شده در واحد اداره محیط زیست ادامه می دهد: «جلوگيري و كنترل آلودگي آب زيرزميني و خاك، مديريت انتشار گازهاي گلخانه اي، مدیریت پسماند، گزارش تولید و توزیع سوخت، ارزیابی عملکرد زیست محیطی شرکت های پالایشی و ... از مهم ترین اهدافی بوده که طی سال گذشته با تعیین خطی مشی در هر یک از محورهای یاد شده، اقدام های مهمی به مرحله اجرا درآمده است.» به گفته او، «از مهم ترين فعالیت های صورت گرفته در این خصوص مي توان به كنترل آلودگي آبخوان در برخي مناطق از طريق تشكيل كارگروه هاي فني مشترك، تعريف اجراي پروژه هاي مطالعاتي و طرح هاي شناسايي و پاكسازي در كنار فعاليت هاي پيشگيرانه اشاره كرد.»